• FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Tavaly tavasszal azonnali kérdéssel fordultam a tárcához, hogy van‑e lehetősége a kormánynak az országos jégeső-elhárító rendszer kiépítésére. Miniszter úr nevében akkor Czerván György államtitkár úr tájékoztatott arról, hogy mivel az agrárkárenyhítési és a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a kockázatmegelőzésre, a jégesőkárok megelőzése biztosíthatja az egyik legnagyobb hozzáadott értéket az agrárágazat és a társadalom számára.Emiatt a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt figyelmet fordít a jégeső-elhárítás országos rendszerré történő fejlesztésére. Az akkori tervek szerint az ország öt régióba történő beosztásával öt diszpécserközpont kialakítását tervezték. A Dél-Magyar­orszá­gon működtetett talajgenerátorok integrálásával és az újonnan beszerzett eszközökkel létrejöhet a mintegy ezer talajgenerátorral működő országos rendszer. A becslések szerint ennek kialakítása egy-két éven belül megvalósítható, és ezáltal a termelői károk mintegy 40-70 százalékkal fognak csökkenni.Tisztelt Államtitkár Úr! Az utóbbi idők szélsőséges időjárásának köszönhetően megnövekedett az esetenként hirtelen lezúduló csapadék mennyisége, illetve különösen nagy gondot okoz, amikor ez a csapadék jég formájában okoz pusztítást. Ezért hallottam nagy örömmel a híradásokból, hogy az országos jégkármegelőző rendszer 2018-ban elindulhat. Ezzel kapcsolatban kérdezem tisztelt államtitkár urat: hogyan és milyen forrásból tervezik működtetni az országos jégkármegelőző rendszert? Hogyan és milyen mértékben segíti ez a termelőket? Várom államtitkár úr megtisztelő válaszát.
  • DR. NAGY ISTVÁN földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársam! Valóban, a klímaváltozás következtében a szélsőséges időjárási események gyakorisága, valamint azok kedvezőtlen gazdasági, környezeti és társadalmi hatásai egyre inkább növekszenek. Azt mondhatnánk, hogy a mezőgazdaság a természetnek nagyon kitett ágazat. Ezért mindig a legnehezebb kérdés a biztonság, amely a termékbiztonságot jelenti, hogy hogyan tudunk tervezni, hogyan tud kiszámíthatóvá válni a munka megtérülése, amit a mezőgazdaságra fordítunk. Emiatt egyre nagyobb hangsúly helyeződik valóban a kockázatmegelőzésre. Jégeső az országban bárhol előfordulhat, de hatékony védekezés eddig csak a Dél-Dunántúlon működött. Az agrártárca ezt alapul véve támogatta a talajgenerátoros jégkármegelőzés országossá való kibővítését. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vállalta az országos rendszer kiépítését, majd a működtetését, amelyhez a Földművelésügyi Minisztérium minden segítséget megad. Három új logisztikai központ létrehozásával, az ország négy régióba sorolásával alakítja ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a rendszert. A Dél-dunántúli 141 egység integrálásával és az újonnan telepítendő talajgenerátorokkal létrejöhet a közel ezer generátorral működő országos rendszer. A beruházás mintegy 1,8 milliárd forintot tesz ki, és százszázalékos támogatásban részesülhet a vidékfejlesztési programból. A kiépítés alkalmával beszerzésre kerül közel 200 darab automata talajgenerátor, amelyek működtetéséhez kezelőszemélyzet nem szükséges. A hagyományos manuális berendezéseket kezelőszemélyzet fogja működtetni, akik elvégzik a készülékek hatóanyaggal történő feltöltését és kisebb javítását is. A kezelőszemélyzet toborzása jelenleg folyamatban van.A NAK beruházási pályázatának pozitív elbírálását követően felgyorsulhat az országos rendszer kiépülése és a működtetéséhez szükséges földművelésügyi minisztériumi és agrárkamarai megállapodás megkötése. A tervezett működtetési költség megközelíti az évi másfél milliárd forintot, amelynek finanszírozására alapvetően a Kárenyhítési Alap áll rendelkezésre. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Állam­titkár Úr! Azért is tettem fel a kérdést, mert azon a vidéken, ahonnan én jövök a parlamentbe, a gyümölcs- és szőlőtermesztés és természetesen a szántóföldi növénytermesztés is kulcskérdés. Az utóbbi másfél évtizedben nagyon sok gyümölcsös települt például, sok új, sok fiatal gazda lépett be a termelésbe. Annak érdekében, hogy a fiatal gazdákat is benn tudjuk tartani a rendszerben, hogy az ő megélhetésük biztonságos legyen, kulcskérdés, hogy megoldjuk ezen problémát, hiszen az elmúlt években is a mi vidékünket is nagyon komoly jégkár érte, ennek okán gyümölcsösök mentek tönkre. Azoknak az újratelepítését meg kellett oldani. Tehát nagyon bízom abban a rendszerben, amit az FM, illetve az agrárkamara kidogozott. Ez nyilván az egész országban a gazdáknak nagyon jót fog tenni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • DR. NAGY ISTVÁN földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Teljesen igaza van kedves képviselőtársamnak. Azt szeretném még elmondani, hogy a rendszer bevezetésével a termelők jégesőkárai csökkennek, emiatt a jégkárokra lényegesen kisebb összegű kárenyhítő juttatást kell kifizetni a jövőben. Továbbá nagy segítség az, hogy az alap által nem kezelt, 30 százaléknál kisebb károk ellen is megoldást nyújt a rendszer. Tehát nem kell elszenvedniük a termelőknek a 30 százaléknál kisebb károsodást sem, ami azért fontos, ezt mindannyian tudjuk, mert egy hitelfelvétellel terhelt gazdaságban minden egyes megtermelt jövedelemre szükség van az eredményes működéshez.Az egyik legfontosabb hozzáadott érték, hogy az országos jégkármegelőzés bevezetése és működtetése nem jelent egyetlenegy forint költséget sem a termelők számára többletteherként. Ugyanakkor, mivel a jégkármegelőzés előnyeiből nemcsak a mezőgazdasági termelők részesülnek, hanem más ágazatok vállalkozásai, közvagyonnal gazdálkodó szervezetek, de a lakosság széles rétegei is, indokolt volt egyébként a vállalkozás tekintetében az állam által is támogatott módon az önkéntes hozzájárulás lehetőségét is megteremteni. Azt reméljük, hogy ezzel az országos beruházással a termelés biztonságát és eredményességét tudjuk növelni a gazdák érdekében a jövőben. (Taps a kormánypártok padsoraiból. ‑ Dr. Józsa István: Így van, ez egy jó rendszer.)
  • ELNÖK: Megköszönöm miniszter úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Földi László, a KDNP képvi­selője, azonnali kérdést kíván feltenni a földművelésügyi miniszterhez: „Hogyan fog működni a 2018-ban elindítani tervezett országos jégkármegelőző rendszer?” címmel. Miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Nagy István államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat, elfogadja‑e a válaszadó személyét. (Földi László: Igen, elfogadom.) Öné a szó, képvi­selő úr.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Nagy István államtitkár úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát. Viszonválaszra megadom a szót képviselő úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszonválasz illeti meg az államtitkár urat. Öné a szó, államtitkár úr.