• DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök úr, ön legutóbb meglehetősen gyáván viselkedett, ugyanis miután elmondta beszá­molóját a parlamentben, kiviharzott az ülésteremből, még azt sem várta meg, hogy az első vezérszónok belekezdjen a beszédébe. Eszembe jutott Monty Python híres filmjéből ‑ megjegyzem egyébként, hogy ez a műfaj, mármint az abszurd humor amúgy sem áll nagyon távol öntől ‑, szóval a Gyalog galopp­ból Sir Robin históriája, ahol a kobzos azt énekli: Sir Robin, a bátor elszaladt, a vész láttán, ahogy tudott, farkát behúzva elfutott. Na, de most legalább kettő plusz egy percre kénytelen személyesen végig­hall­gat­ni a kérdést, és köteles személyesen megválaszolni. Pedig akkor is lett volna miről vitatkozni bőven.Ön viszont ahelyett, hogy a jegybank ügyeiről beszélt volna, pozíciójával összeférhetetlen módon pártpolitizálni kezdett, politikai támadást intézett egy országgyűlési frakció ellen. Persze nem ez volt a legnagyobb probléma, bár a maga szerepfelfogását a legékesebben bizonyítja ez: azt, hogy ön nem egy füg­getlen állami vezető, hanem egy vonalas párt­ember.Az igazi probléma az, amit az MNB-ben művel. Az, hogy ön az intézmény vezetése helyett fideszes kifizetőhellyé tette a jegybankot és azok alapít­vá­nya­it, olyanná, ahonnan rokonai, haverjai és más fide­szes pártemberek fáradságot nem ismerve talics­káz­zák ki azt a pénzt, amit a devizahiteleseken spóroltak meg. Nyilván az ilyen, de más jellegű felvetésekre sincs válasza, ezért futamodott meg, bátran a küz­dő­téren hagyva helyettesét.Ön azt mondta, hogy egy nyugati demok­ráciá­ban példátlan az, hogy egy politikai párt bírálja a jegybankelnököt és a családját. Más szóval ön szerint nem az a példátlan, hogy egy jegybankelnök amel­lett, hogy beszámolója helyett pártpolitizál, a devi­za­károsultak megsegítése helyett az őket illető pénzből milliárdokért ingatlanokat, műtárgyakat meg per­zsa­szőnyeget vásárol, és rokonait stafírungozza ki a meg­takarított pénzből, hanem az, hogy az ellenzék, akinek ez a törvényben meghatározott feladata, az Országgyűlésben ellenőrző jogkörében eljárva szá­monkérje ezt öntől. Szerintem meg ez példátlan egy európai demokráciában. Ez még nem fordult meg a fejében, elnök úr? Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)(13.30)
  • DR. MATOLCSY GYÖRGY, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ön most már hónapok óta, lassan évek óta előáll egy-egy ötlettel, újságban olvasott hírrel, és azt igaznak véli, és ezzel vádolja vagy a Magyar Nemzeti Bankot, vagy annak elnökét, vagy az elnök családját.Így történt az elmúlt két percben is önnel, ugyanez megtörtént, ön példátlannak minősítette azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank vezetésének munkamegosztása szerint az elnök megtartja a beszámolóját, majd az első elnökhelyettes válaszol a feltett kérdésekre. Ön ezt példátlannak tartja, hiszen nem nézte meg, hogy tavaly is így volt, a múlt évben is így volt, előtte is így volt, sőt az előző jegybankelnök alatt is ugyanez a munkamegosztás érvényesült a Magyar Nemzeti Bank elnöke és elnökhelyettesei között. Azt mondta ön, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai elherdálták, korábban… ‑ amire ön nagyon büszke, hogy egy bíróság egyelőre még nem ítélte önt el, hiszen ön megvádolta a jegybank elnökét és családját, hogy ellopta a 267 milliárd forintot. Nos, most ezt felmelegítve ön elherdálásról beszél. Ezzel szemben ön is tudja, mindannyian tudjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai nem csupán megőrizték a rájuk bízott vagyont, hiszen azt el sem költhették, csak a hozammal gazdálkodhattak, hanem a vagyon most már 3 milliárd 125 millió forinttal többet ér, miközben 1200 kiváló oktatási, tudományos és kutatási projektet támogattak. Az pedig valóban, képviselő úr példátlan, példátlan az Európai Unió történetében, hogy egy jegybankelnököt és családját politikai támadások érik az ellenzék részéről ‑ nem szakmai, politikai. Ne csodálkozzanak, ha erre válasz érkezik. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Mesterházy Attila: Ez példátlan! Orbán soha nem csinált ilyet!)
  • DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is szeretném elmondani önnek, elnök úr, hogy polgári perekben senkit nem ítélnek el, ott még nem tartunk a diktatúra szintjét illetően Magyarországon (Derültség a Jobbik soraiban.), legfeljebb igazat adnak valakinek, és azt tudom mondani önnek, hogy abban a perben, amit ön indított ellenem, jogerősen nyertem meg a pert, gondolom, ezt elfelejtette vagy elmulasztotta most elmondani.A másik, hogy ez nem a jegybank beszámolója volt, hanem az ön beszámolója, és az, hogy ön egyébként az eddigiekben sem vett részt, az is példátlan, az még nem magyarázza, hogy miért jó az, ha a legutóbbin sem, a beszámoló vitájában. Egyetlenegy olyan beszámolásra kötelezettet nem tudok, elnök úr, mondani önnek, aki személyesen ne ülte volna végig azt a vitát, ami a beszámolójáról szól. Még Polt Péter is, aki aztán igazán kapott hideget-meleget, és vele sem bántunk kesztyűs kézzel, mégis végig tudta ülni.Mindenesetre azt tudom önnek mondani, hogy mivel ön nem válaszol soha érdemben a kérdésekre, ezért írásban teszem fel most a többi kérdést a bank felé. Remélem, hogy onnan, ahogy eddig is, a jövőben is érdemi válaszokat kapok, persze a rokonait illetően onnan sem, sajnos, gondolom, ezt letiltatja. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
  • DR. MATOLCSY GYÖRGY, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ami a pert illeti, még egyszer, ön megvádolta a jegybank elnökét ‑ jelen pillanatban jómagamat ‑ és a családját, hogy ellopott 267 milliárd forintot. Tette ön ezt nem egy kocsma mélyén egy kis itóka után, hanem itt, a magyar demokrácia fellegvárában. (Derültség az MSZP és a Jobbik soraiban.) Szerintem ez példátlan. (Dr. Bárándy Gergely: Elnök Úr! Megnyertem a pert!) És ezért minden jogorvoslati lehetőséget keresni fogok Magyarországon és Magyarországon kívül, ami önt teszi felelőssé ezekért a kijelentésekért. Még egyszer, így volt, és valószínűleg így lesz. (Dr. Bárándy Gergely: Most baromira megijedtem ettől! ‑ Közbeszólás a Jobbik soraiból: Most mehetsz haza!) Nem személy szerint adtam beszámolót (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.) ‑ talán ezt meg sem tehettem volna ‑, hanem a Magyar Nemzeti Bank elnökeként, és elmondtam azokat az eredményeket, amelyek alapján egészen világos, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kiválóan működő magyar állam egyik legeredményesebb intézménye. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Mesterházy Attila: A szerénység keresztényi érték!)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr vá­la­szát. Tisztelt Országgyűlés! 13 óra 27 perc van, az azonnali kérdések tárgyalására térünk rá.Tisztelt Országgyűlés! Bárándy Gergely, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez: „Rokonok, haverok, és mások 5?” címmel. Bárándy Gergely képviselő urat illeti a szó.
  • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Matolcsy György elnök úrnak. Elnök úr, parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Viszonválaszra megadom a szót Bárándy Gergely képviselő úrnak. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Viszonválasz illeti meg Matolcsy György elnök urat. Öné a szó.