• PINTÉR TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Amíg a Jobbik a nép pártjára, addig - úgy látszik - a fideszes hatóságok a korrupció pártjára álltak. Két éve feljelentést tettem költségvetési csalás gyanúja miatt a Dunaújvárost sötétségbe borító korrupciós mutyi miatt. Ebben a feljelentésemben bizonyító erejű dokumentumokat adtam le, részletesen fel voltak sorolva, hogy kik voltak azok a fideszes politikusok, akik vélhetően szerepet játszottak a balesetveszélyes helyzetet teremtő korrupciós botrányban. A tolvajok aztán menekülőre fogták, és úgy látszik, a hatóságok minden segítséget megadnak nekik ehhez: a nyomozók nem hallgattak ki egyetlen szakembert sem, azokat a szakembereket, akik még fel is mondták a munkaviszonyukat, és ezzel is figyelmeztetni akarták a városvezetést a botrányos beruházásra; nem vizsgálták ki azokat a tényeket, amelyek bizonyítják a költségvetési csalást. Hiába sodorhattak veszélybe fideszes politikusok több száz embert, akik sötétedés után az utcára akarnak menni, a nyomozó hatóságok nem tettek semmit. (Szilágyi György: Szégyen!) Hiába állhatott rendelkezésre elegendő bizonyíték, hogy kinek hány millió forint üthette a markát a fideszesek közül, úgy tűnik, a hatóságok mind e felett szemet hunytak. Végül pedig aztán ötezer forintos nyomozati költséget számoltak ki, amivel aztán azt is aláhúzták, hogy két éven keresztül az ujjukat sem mozdították, és ezzel is szabad utat engednek a korrupt városi fideszeseknek, hogy tovább garázdálkodhassanak Dunaújvárosban, és a dunaújvárosi embereket továbbra is balesetveszélyes helyzetbe sodorhassák. Kérdezem tehát nagy tisztelettel a legfőbb ügyész urat, hogy a hatóságok a bizonyítékok ellenére miért hagyták futni a korrupt dunaújvárosi városi fideszes politikusokat. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Pintér Tamás képviselő úr, a Jobbik képviselője, kérdést kíván feltenni a legfőbb ügyészhez: „Az Ügyészség vajon fedezi a dunaújvárosi korrupciót is?” címmel. Képviselő úr, parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő úr kérdésére Polt Péter legfőbb ügyész úr válaszol. Parancsoljon!
  • DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Képviselő Úr! A képviselő úr kérdésében következetesen korrupciós bűncselekményeket említ. Na, ebben az eljárásban nyoma sincs korrupció elleni feljelentésnek, illetve erre vonatkozó bizonyítékoknak. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Hogy lenne?) Önök sem állították magában a feljelentésben sem, úgyhogy önmagában ez is egy furcsasága az ügynek. (12.50)Az eljárás költségvetési csalás miatt indult, ennek gyanúját megállapították a hatóságok. Egyebek iránt a NAV illetékes bűnügyi igazgatósága folytatta le ezt a nyomozást. Ennek során beszerzett minden lehetséges bizonyítékot, meghallgatta azokat, akiket meg kellett hallgatni, és így jutott arra a következtetésre, hogy a bűncselekmény - tehát nem korrupciós bűncselekmény, hanem költségvetési csalás bűncselekménye - bizonyítása nem lehetséges, bizonyítottság hiánya miatt ezért az eljárást megszüntette. Erre törvényesen került sor, mivel a büntetőeljárásról szóló törvény szerint vádemelésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a bizonyítékok ezt teljes­kö­rűen alátámasztják. Amennyiben a képviselő úrnak bármilyen, az üggyel összefüggő korrupciós cselekményre bizonyítéka van, akkor arra kérem, hogy ezt juttassa el hozzánk.Egyebek iránt pedig a kérdésében, már a címében is elhangozó feltételezés megalapozatlan, valótlan és sértő. Maga az OLAF, tehát az Európai Unió uniós költségvetéssel foglalkozó szakosított szerve, illetve az Európai Unió Parlamentjének szakbizottsága is, amely éppen most járt Magyarországon, megnyugtatónak találta az ügyészség uniós pénzekkel kapcsolatos eljárását. Ez a közvilágítási projekt is részben a kohéziós alapból volt fedezve. (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) Tehát azok az állítások, amelyeket ön megfogalmazott, légből kapottak. Köszönöm szépen. (Dr. Rétvári Bence tapsol.)