• KÓSA LAJOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy a Fidesz-frakció nevében elbúcsúzzak Rubovszky György képviselőtársunktól. Rubovszky György az utolsó nagy mohikánok egyikeként távozott innen a Házból, nagyon kevés hozzá hasonló képviselő van már közöttünk. Emlékét megőrizzük, hiányozni fog.Elnök Úr! Tisztelt Ház! Azt hiszem, a hosszú távú sorsunkat leginkább érdeklő (sic!) események most Brüsszelben zajlanak, az Európai Tanács ülést tart, kétnaposat, amelyen nagyon sok mindenről szó esik, közöttük a migrációról és a kvótáról is. (11.30)Láthatjuk, hogy az Európai Unió újonnan megválasztott, nagyon jelentős potenciállal rendelkező politikusai meglehetősen ambivalensen állnak hozzá a migrációhoz és a kvótához. Az Európai Parlament elnöke az Európai Tanács ülése előtt úgy nyilatkozott, hogy kétségtelenül igaza van azoknak ‑ Ma­gyar­országot persze nem vette a szájára, mert ez mégiscsak túlzás lett volna egy baloldali politikustól ‑, akik azt mondják, hogy a migránsokat az Európai Unió határain kívül kell tartani, ott kell velük szemben lefolytatni a szükséges jogi eljárásokat, és a gazdasági migránsokat nem szabad beengedni, és meg kell védeni a határokat. Ugyanakkor látjuk, hogy az Európai Tanács ülésén még mindig rendkívül forró téma a kötelező kvóta, és az Európai Parlament baloldali része sem tett le arról, hogy a kötelező kvótát érvényesítse, legutóbb a zöldpárti parlamenti frakció frakcióvezetője mondta és javasolta azt, hogy Kelet-Európába komplett szíriai falvakat kellene áttelepíteni, minthogyha egyébként meg lehetne állapítani egy faluról, hogy menekültstátuszra jogosult-e vagy sem, mert emberekről meg lehet állapítani, településekről egészen biztosan nem. Ebből látszik, hogy milyen hagymázas elképzelései vannak egyes európai politikusoknak a baloldalon arról, hogy ennek az egész migránsválságnak mi az igazi természetrajza, kik is jönnek Európába, és hogyan lehet ezzel kapcsolatban Európát megvédeni. A Fidesz-frakciónak továbbra is a leghatározottabb álláspontja az, hogy az európai határokat minden eszközzel meg kell védeni, amíg ez a kormány lesz a felelős Magyarország irányításáért, és ebben bíznak az emberek, addig semmifajta kerítéselbontás nem jöhet szóba, és élesen ellenállunk minden olyan kísérletnek, jöjjön az a szocialistáktól vagy éppen a miniszterelnök-jelöltjüktől, Botka Lászlótól, ami egy­ál­talán valamilyen kontextusban felveti a kerítés el­bontásának a lehetőségét. Ez a migrációs nyomás nemhogy nem lankad, hanem egyre erősödik. Napnál világosabb, hogy lassan beérik az Európai Unióban az, amit a magyar kormány 2015 óta a leghatározottabban képvisel: ha a migránsokat beengedjük Európába, ezzel veszélyeztetjük a kultúránkat, a politikai értékeinket, a civilizációnkat, de a fizikai biztonságunkat is. Ma már hovatovább fel sem kapjuk a fejünket olyan hírek hallatán, amikor „pusztán” arról van szó, hogy egy kis francia faluban egy migráns megkéselt egy rendőrt vagy egy papot, mert ez már olyan mértékben a mindennapi hírözön részévé vált, hogy igazából a magyar sajtó sem reagál rá, de a mindennapokban, a mindennapok biztonságában nem lehet erről megfeledkeznünk. Ezért Magyarország érdeke vitathatatlanul az, hogy feltartóztassuk a migrációt, és ezért a Fidesz-frakció azzal a politikai támogatással indította el a miniszterelnököt az Európai Tanács ülésére, amely egyébként egybeesik a most lezajlott nemzeti konzultációban részt vevő 1,7 millió ember, magyar ember álláspontjával, hogy kvótában nincsen kompromisszum, nem szeretnénk, hogy rajtunk kívül bárki más eldöntse, hogy kivel és milyen feltételek mellett kell együtt élnünk, jöjjön az az európai szocialistáktól, a magyar szocialistáktól, az európai zöldektől, álljon bár rejtetten vagy nyilvánosan a terrorizmus mellé az Európai Parlament, vagy éppen jelenjen meg hirtelen védőügyvédként egy nyilvánvalóan terrorista ember mellett (Az elnök csenget.) a szocialisták volt igazságügyi minisztere. Nem engedünk ebből, Magyarországot megvédjük. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DÖMÖTÖR CSABA, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára: Köszönöm a szót, elnök úr. A biztonság kérdése az első számú közéleti kérdéssé lépett elő Európában, ami valóban nem független a migrációs válságtól, és egyre erősebb az európaiak részéről az igény arra, hogy vezetőik adjanak erős, megnyugtató válaszokat és megoldásokat aggodalmaikra, félelmeikre, és ezen nincs is sok csodálkoznivaló, mert szinte nem telik el úgy hét, hogy ne történne súlyos terrorcselekmény. Ezen okok miatt, többek között ezen okok miatt kapott helyet ez a kérdéskör a nemrég lezárult nemzeti konzultációban, amely új részvételi rekordot hozott, 1,7 millióan vettek részt benne ‑ amely szám egyébként messze meghaladja akár az MSZP, akár a Jobbik szavazóinak számát. És az eredmények világosak: a résztvevők több mint 90 százaléka elutasítja az illegális bevándorlást, és megtiltaná a bevándorlást elősegítő tevékenységeket, felügyelet alatt tartaná a menekültkérelmüket benyújtó migránsokat addig, amíg a döntés meg nem születik. Azt gondoljuk, hogy ha más uniós tagországban végeznének hasonló konzultációt vagy akár felmérést, hogyha ilyen nagy számban kérnék ki az ottani állampolgárok véleményét, akkor hasonló válaszokat kapnának. Ezért is megdöbbentő, hogy Brüsszel mintha még mindig nem értené, hogy milyen szoros az összefüggés a romló biztonsági helyzet és a migrációs válság kezeletlensége között. Továbbra is csak szavakban védi a határokat, de a gyakorlatban tovább erőlteti a betelepítési programokat, és egyre nagyobb a nyomás azokon az országokon, így a kelet-európai országokon, amelyek nem hajlandóak ebben részt venni. Többféle módon próbálják őket megtörni: hol a pénzügyi források megkurtításával fenyegetőznek, hol elítélő határozatokkal, hol pedig szimplán sértő minősítgetéssel; azt gondolom, ez szembemegy minden demokratikus elvvel. Ennyi terrortámadás után mi azt várnánk, hogy felülkerekedik a józan ész, ehelyett még mindig, valóban még mindig botrányos javaslatok születnek. A brüsszeli zöldek vezetője például nagyobb be­ván­dorlócsoportokat hozna Kelet-Európába, a térségünkbe, mert így ‑ azt mondja ‑ nagyobb kedvvel érkezhetnek ide azok a bevándorlók, akik egyedül nem szívesen érkeznének; egy interjúban világosan arról beszélt, hogy a migránsfalvak létrehozása is egy lehetőség. Márpedig mi nem akarunk migránsfalvakat, és amíg ez a kormány hivatalban van, amíg ez a kormány a helyén van, addig nem is lesznek ilyenek. Mindeközben a magyar baloldal, ahelyett, hogy tiszteletben tartaná a magyarok véleményét, amit már sok alkalommal elmondtak, megtámogatja a betelepítést, a betelepítéspárti brüsszeli terveket, az LMP például megszavazott Brüsszelben egy olyan betelepítést támogató állásfoglalást, amely rendkívül súlyos megállapításokat tartalmaz, idehaza meg mindig hallgatnak róla, itt is le szokták tagadni. Megszavazta ezt az állásfoglalást az MSZP is, de a miniszterelnök-jelöltje még tovább ment: egy nemzetközi hírügynökségnek elkotyogta, hogy kormányra kerülésük után ők bizony lebontanák a déli határzárat, hiába próbálják most már eltagadni meg megmagyarázni az egészet, a miniszterelnök-jelöltjük ezt ígérte. Közben a párt elnöke, Molnár Gyula arra célozgatott, hogy az uniós együttműködésben bizony néha vannak olyan elemek, amelyek nem annyira kedvezőek Magyarország számára, de ezeket bizony el kell fogadni. Tisztelt Ház! Mindezek a nyilatkozatok, mindezek az állásfoglalások a baloldal részéről, a szavazások jegyzőkönyvei világosan bizonyítják, hogy összeállt a kerítésbontó, betelepítéspárti koalíció Magyarországon, ennek minden baloldali párt tagja gyakorlatilag, a Jobbik pedig csendestársként viselkedik. Tisztelt baloldali képviselők ‑ az MSZP, sajnos, úgy látom, hogy nem vesz részt a Ház munkájában ‑, amikor a kerítésbontást, a betelepítést erőltetik, akkor most nem csupán a kormánnyal van vitájuk, hanem most már több millió magyar emberrel is, a magyarok ugyanis már háromszor mondtak nemet világosan az illegális bevándorlásra, a betelepítésekre, és álltak ki a határok megerősített védelme mellett, kiálltak két konzultáció során, és kiálltak az őszi népszavazás során, akkor több mint 3 millióan. Tisztelt Ház! A kormány nem fog engedni a nyomásnak, bármily erős is legyen az, akármekkora is a nyomás, akkor sem hagyjuk, akkor sem fogjuk hagyni, hogy nélkülünk döntsenek rólunk, akármilyen durva is legyen az előttünk álló kampány, akármilyen szerepet is játsszanak majd abban az ellenzéki pártok, ebből az elvből egy tapodtat sem fogunk engedni. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A Fidesz képviselőcsoportjából Kósa Lajos frakcióvezető úr jelentkezett napirend előtti felszólalásra: „Megvédjük az országot!” címmel. Parancsoljon, frakcióvezető úr! (Gőgös Zoltán: Mitől? Magatoktól?)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A frakcióvezető úr elhangzott napirend előtti felszólalására a kormány részéről Dömötör Csaba állam­titkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr!