• HARRACH PÉTER (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Napirend előtti felszólalásom előtt engedjék meg, hogy frakciónk nevében én is búcsút vegyek dr. Rubovszky Györgytől, képviselőtársunktól és barátunktól. Ő egy hívő polgári családból származott, és onnan hozta értékrendjét és normáit, ami meghatározta az életét magánéletében éppúgy, mint közéleti tevékenységében. Gondos családapa volt, korrekt, sőt becsületes ügyvéd, elkötelezett kereszténydemokrata, kötelességtudó képviselő. Búcsúzunk tőled, kedves Gyuri. Isten veled! Nyugodj békében!Kedves Képviselőtársaim! Tudom, hogy ma a vita a rejtett párfinanszírozásról, a számomra ízléstelen plakátháborúról fog szólni, de ma inkább az ország legnagyobb problémájáról, a migráció kérdéséről szólnék néhány szót, méghozzá arról, hogy hogyan látjuk mi, kereszténydemokraták; ugyanis többször tapasztaljuk azt, hogy kioktatnak minket kereszténységből még azok is, akiknek nem sok köze van ehhez, sőt sok esetben aktív egyházgyűlölők is. Azt is tapasztaljuk… (Szabó Szabolcs: Fabiny Tamás!) Csak nem úgy érzi, hogy önről van szó, uram? (Derültség a kormánypártok soraiban. ‑ Szabó Szabolcs: Fabiny Tamásról. ‑ Az elnök csenget.) Sőt, egyházi körökből is különböző megnyilvánulások hangzanak el. Mi szövetségben hozzuk döntésünket a Fidesszel együtt, de az természetes, hogy vannak saját motívumaink is ezek mögött a döntések mögött. Most erről szeretnék néhány szót szólni.Két fontos elvet kell kihangsúlyoznunk: az üldözötteken segíteni kell, illetve az önvédelem kötelességünk. Hogy mit jelent számunkra az üldözötteknek nyújtott segítés, azt látják legutóbbi megnyilvánulásainkból és abból, hogy uniós képviselőnk, Hölvényi György is sokat tesz az üldözött keresztények, a közel-keleti keresztények érdekében. Miért pont a keresztények? Egy olyan közösséget próbálunk segíteni a Közel-Keleten, akik 2 ezer éve ott élnek, és akik most nagyon megfogyatkoztak. Természetes, hogy nincs energiánk arra, hogy mindenkin segítsünk, azokon kell segíteni, akik valamilyen szempontból a mi közösségünkhöz tartoznak. De nem csupán a közel-keleti keresztényeknek nyújtott segítségről van szó, és nem csupán a Kereszténydemokrata Néppárt teszi ezt, hanem az állam is és az egyház is. Tudjuk azt, hogy kórházak, lakóházak és iskolák felépítésében nyújtott segítséget a magyar állam, gyűjtést rendezett az egyház, és így az egyének is hozzá tudtak járulni a közösségi támogatáshoz. A másik szempont az önvédelem. Nyilvánvaló, hogy nekünk azt a nemzetet, azokat a családokat kell védenünk, akik hozzánk közel állnak. Az is tény, hogy a tömeges bevándorlás nemcsak a kultúránkat, de családjaink biztonságát is veszélyezteti, ezért azok a döntések, amelyeket közösen hoztunk meg, indokolják ezt az önvédelmet.És még egy kérdésről kell szólnunk. Sokan azt feltételezik vagy azt állítják, hogy az egyházi megnyilatkozások, konkrétan Ferenc pápa szavai kifejezetten ellentétben vannak a kormány intézkedéseivel. Nyilvánvaló, hogy egy egyházi tisztségviselő elsősorban lelkipásztorként nyilatkozik meg, az pedig az egyénnek, az egyes embernek a védelmét jelenti. De mi egy tömeg ellen védekezünk, ez pedig önvédelem. A kettő különbözik; egy lelkipásztor és egy politikus felelősségéről van szó, és ez a kettő megfér egymás mellett, még ha súlyoznunk is kell ezeknek az intézkedéseknek a jelentőségét. (Szabó Szabolcs nevet.)(11.10)És még egy utolsó gondolat: ha azt nézzük, hogy mi idézte elő ezt a nagy áradatot, akkor bizony nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, ami Észak-Afrikában és a Közel-Keleten a különböző beavatkozások miatt történt. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban. ‑ Gőgös Zoltán közbeszól.)
  • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Frakcióvezető Úr! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy először én is Rubovszky György képviselőtársamra emlékezzek egy perc erejéig. Szerintem egy régi vágású úriembert vesztett a Magyar Országgyűlés és a magyar parlamentarizmus azzal, hogy Rubovszky György képviselőtársunk a mennyei frakció legfiatalabb tagja, egy olyan embert, aki megalkuvás nélkül tudott politizálni, megalkuvás nélkül tudott az értékei mellett kiállni 1990 előtt és 1990 után is.Ő volt az, aki a kommunista időkben is mert keresztény ügyvéd lenni, és bármilyen hányattatásai is voltak a Kereszténydemokrata Néppártnak, mindig ki mert állni az álláspontja mellett, és fegyelmezett jogászként mindig mindent meg is tett azért, hogy ez az álláspont, a jogszerűség, a szabályosság és az elvek diadalmaskodjanak, bármilyen körülmények is vannak.Ami neki az erőt adhatta az egyéni kvalitásain kívül, az valószínűleg a család ereje, hiszen nem ő az egyetlen olyan tagja ennek a Rubovszky családnak, aki Magyarország számára vagy korunk számára olyat adott vagy olyan áldozatot hozott, vagy olyan munkát végzett, ami maradandó, és a nemzet gyarapodásához, a nemzet teljesítményéhez járul hozzá. Ez a családi indíttatás is segíthetett neki abban, hogy kereszténydemokrata politikusként nekünk is, a fiatalabb generáció számára nagyon sok tekintetben példakép legyen. Ami a bevándorlás kérdését illeti, én is úgy gondolom, tisztelt képviselő úr, hogy Magyarország a legkeresztényibb és legjózanabb megoldást választotta akkor, amikor azt mondta, hogy megvédi Magyarországot, megvédi a magyar családokat, a magyar családok biztonságát, nemzeti kultúránkat, a magyar emberek munkahelyét, a közbiztonságot, és megvédi az embereket a terrorizmustól, de mindemellett segítséget is nyújt azoknak, akik valóban üldöztetést szenvednek. Általában migrációról szoktak beszélni. Mi a migrációnál egy nagyon nagy veszélyt látunk, de a menekülteknél, akik a saját szülőföldjüktől még csak akár pár száz kilométerre vannak, hiszen egy szíriai eredeti lakóhelyüktől, mondjuk, csak egy Bekaa-völgyében, Libanonban vagy Jordániában található menekülttáborban vannak, vagy máshol élik túl azt az időszakot, amíg az Iszlám Állam nem kerül kiüldözésre a szülőföldjüktől, nos, nekik igenis segítséget kell nyújtsunk. Azt mondhatom mindnyájuknak, hiszen már nagyon sok keleti, közel-keleti egyházi vezető fordult meg itt, Magyarországon ‑ Sako pátriárka, Warda érsek, Efrém Ignác vagy Jounan pátriárkák vagy maga az, azt hiszem, életében is már példaképpé, szimbólummá vált Boulad atya, aki magyar állampolgárságot is kért, hiszen egy abból a régióból érkező ember Magyarország bevándorláspolitikáját, Magyarország migrációval kapcsolatos álláspontját tartja a leghelyesebbnek, és szívesen tartozik közjogilag is Magyarországhoz magyar állampolgárként ‑, nos, mindegyikük elmondta, hogy azokat a támogatásokat, amelyeket Magyarországtól kapnak ők mint keresztény vezetők, mint káld vezetők, mint ortodox vezetők, mint katolikus vezetők, természetesen föl fogják használni elsősorban az ottani keresztények segítésére. Természetesen, ha az ő gyógyszertárukba egy muzulmán megy be és ő kér ingyenesen gyógyszert, neki is fognak adni. Ha az ő iskolájukban egy nem keresztény szeretne nyelvet tanulni, neki is meg fogják tanítani azt a nyelvet, neki is segítséget fognak nyújtani. Ezért vagyunk biztosak abban, hogy a legjobb helyre küldi Magyarország a „Hungary Helps” program keretében ezeket a támogatásokat, hiszen nemcsak általánosságban nyújtunk fejlődő országoknak 5 milliárd forint értékben támogatást ahhoz, hogy az államadósságuktól megszabaduljanak a következő években, hanem konkrét egyedi tervekkel is előálltunk, és ezek nemcsak a tervek szintjén maradtak meg, mint ahogy azt sok közel-keleti vezető hangsúlyozta és nemzetközi lapoknak is elmondta, hogy sok ígéretet kaptak, a támogatást azonban Magyarországtól konkrétan is megkapják. Bízunk benne, hogy ez itt konkrétan is tud segíteni. Minden egyházi vezető az oktatási segítséget tartja a legfontosabbnak. Azok a gyerekek, akik évek óta már nem a szülőföldjükön élnek, nagyon könnyen elkallódhatnak. Az a káld katolikus egyház számára nyújtott 120 millió forint és az azt kiegészítő 80 millió forintos egyházi támogatás, amelynek révén már épül a káldok iskolája, bízunk benne, hogy az idei nyáron elkészül, és jövő ősztől a diákok elkallódását is megakadályozza, és a tanulásukat is segíti. Nagyon fontos reményt adhat a visszatérésre, hogy Magyarország 2 millió eurónyi támogatást ad Telsqof városának újjáépítésére. Ez egy keresztény település volt, az Iszlám Állam ahogy nyomult előre, teljes mértékben kiürült a település, felgyújtották a házakat, megrongáltak egyes házakat, vissza tudnak térni, a reményt adjuk ezeknek a házaknak az újjáépítésével vissza.Fontos, hogy mind az Antióchiai Szír Katolikus Patriarchátus libanoni táboraiban a humanitárius tevékenységhez 1 millió euróval, és a szír ortodox egyház munkahelyteremtő és humanitárius tevékenységéhez a régióban szintén 1 millió euróval járulunk hozzá. Félmillió euróval segítjük az erbíli kórház gyógyszerszükségletének biztosítását (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és a következőkben a máltai kórház és hasonló támogatások magyarországi finanszírozásáról is előkészítjük a döntéseket. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A kor­mány nevében Rétvári Bence államtitkár úr válaszol az elhangzottakra. Parancsoljon, államtitkár úr!