• TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Ebben a kedves, nyár eleji hangulatban, mondhatnám, szűk családi körben szeretnék egy hírről érdeklődni, amelyet még senki nem cáfolt. Több helyen is megjelent, és ez arról szólt, hogy a receptek ‑ vagy nevezzük akár vénynek ‑ kiváltása úgy fog történni, hogy csak az válthat ki ilyet, akinek a neve szerepel rajta, tehát arra jogosult.Tisztelt Államtitkár Úr! Szívem szerint most rögtön feltenném a kérdést, hogy vajon igaz-e a hír. Szívem szerint szívesen fogadnám azt a választ, hogy ez a hír nem igaz. Azért teszem ezt, mert a napi gyakorlat úgy van, és ezt mindenki ismeri, aki már váltott ki gyógyszert, hogy kiváltjuk a mamáét, a papáét, a családtagét, az ismerősét, a rokonét és a szomszédét, miért ne tennénk, hiszen ezzel segítünk, és nem ér kár senkit. Egyes falvakban, és sajnos nagyon sok ilyen van, nincs patika. Itt az általános gyakorlat ugyanaz, hogy a családtagra számíthat az idős ember, aki nem akar vagy nem tud átmenni a szomszéd faluba, vagy arra számíthat, hogy valamilyen jó ismerőse, szomszédja jár el az érdekében, vagy egész egyszerűen a falugondnok gyűjti össze ezeket az igényeket és segít azokon az idős embereken, akik már nem akarnak vagy nem tudnak a szomszéd falu vagy a szomszéd kisváros patikájába átmenni. Cáfolja a hírt, államtitkár úr, mert az az igazság, hogy ha igaz az, hogy ezek az emberek majd megbízást adnak azoknak, akiktől várják a segítséget, akkor ez számukra bonyolult, babrás, sok tekintetben megvalósíthatatlan, ha ez ráadásul anyagi kiadással is jár, ne adj’ isten, mondjuk, közjegyzőt kell megbízni azzal, hogy csináljon egy ilyen megbízást, akkor meg pénzbe kerül.Államtitkár úr, sokat ötleteltek már, volt számtalan ilyen ötlet, amely az egészségügyben nem létező koncepciót pótolni kívántatik, remélem, ilyen ötletről van szó. Mondjon valamit erről a legújabb ötletükről. Elnök úr, köszönöm a szót. (Taps az MSZP soraiban.)
  • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Az ön felszólalása egy remek alkalmat teremt arra, hogy egy újabb egészségügyi álhírt tudjunk cáfolni. Semmi ilyesfajta dologról természetesen nincsen szó, amit ön mond, de nyilván azok a hírgyárosok, akik igyekeznek álhírekkel a kattintásszámokat növelni és a kormányt valamiféle eszement logikával megvádolni, nos, ők nyilván ezt terjesztették az interneten.Mi a valóság? Az egészségügyi fejlesztésünk szerencsére már abba a stádiumba lépett, az elektronikus egészségügyi fejlesztés, hogy most már lesz e-recept, egy olyasfajta digitális recept, amit felír az orvos, és utána akár papír nélkül is, ha valaki egy e-személyivel odamegy a patikába, vagy odamegy a mostani személyijével, tehát még nem az e-sze­mé­lyijével, hanem a sima kártyaalapú személyijével vagy a taj-kártyájával, akkor anélkül, hogy bármifajta receptet átnyújtana, azokat a recepteket megkapja, ki tudja váltani, amiket felírt az orvos. Tehát nem történhet meg az, hogy elveszti, nem történhet meg, hogy megrongálódik, nem történik meg, hogy félreolvassák, hanem pontosan azok az adatok fognak a patikushoz odakerülni, amelyeket digitálisan felírt az orvos. Lehetséges természetesen az, amit ön is mond, hiszen mindnyájan voltunk már ilyen helyzetben, hogy valamelyik rokonunk, ismerősünk gyógyszerét váltjuk ki. Erre az esetre szól a felírási igazolás, amit ugyanúgy meg fog kapni a beteg, ugyanúgy ki tudja nyomtatni az orvos, és aki nem tud maga elmenni a személyijével, hogy kiváltsa az e-receptet, ezt a felírási igazolást átadja a gyerekének, unokájának, a szomszédjának, barátjának, segítőjének, és ő elmegy a patikába.(15.30)Most is alul a recepten több aláírás van, a betegnek is kell legyen rajta aláírása, a gyógyszer átvevőjének is kell legyen rajta aláírása, tehát ez a rendszer, amelyik most működik, ez is működhet. De mindemellett akkor, amikor valaki tényleg a maga receptjét váltja ki, sokkal egyszerűbb a helyzete, nem tudja elkeverni, elveszíteni, összekeverni. És jobb az ő gyógyulási lehetősége is, hiszen a különböző gyógyszerérzékenységek ebben a rendszerben tárolva lesznek, erre a patikus jobban oda tud figyelni, illetve a betegút, a korábbi gyógyszerek sokkal inkább a későbbi kezelések során a későbbi kezelőorvosok rendelkezésére állnak, hiszen pontosan tudhatjuk és láthatjuk, hogy mit írtak fel, mit váltott ki, és milyen betegségei voltak korábban az illetőnek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, Varga miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Áttérünk a sima szóbeli kérdésekre. Tukacs István, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszteréhez: „Hogyan fog történni a receptek kiváltása?” címmel. Tukacs képviselő urat illeti a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm, Tukacs képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence állam­titkár úrnak.