• MANNINGER JENŐ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Czeglédy Csabának, a baloldal bizalmi ügyvédjének neve már ismerős lehet nemcsak a régióban, hanem országosan is, hiszen egy évtizeddel ezelőtt az iskolaszövetkezetekhez kötődő csalássorozattal kapcsolatban vált ismertté a neve. Botka László és Gyurcsány Ferenc ügyvédjét ugyanis már 2002-ben jogerősen szabadságvesztésre ítélte a bíróság. Most ugyanilyen bűncselekmények gyanúja merült fel. A Kopernikusz Iskolaszövetkezet két korábbi vezetőjét az ügyészség 2015. június végén kelt vádiratában üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével, továbbá a számvitel rendjének megsértésével vádolta meg. Korábban jelentős adótartozás miatt indult eljárás több, ugyancsak Czeglédy Csabához köthető szövetkezetnél, a Coo­pe­ritas, a Rébusz Iskolaszövetkezet, valamint a Stu­dentka Work Iskolaszövetkezet kapcsán is, amelyek jelentős adótartozást hagyva maguk után szűntek meg. Czeglédy a gyanú szerint 3,3 milliárd forint kárt okozott az államnak, és több ezer diákot vágott át. Az MSZP mellett a DK-val is kapcsolatban áll Czeglédy Csaba, hiszen Szombathelyen a férfi a szombathelyi önkormányzat Egyesült Baloldalának frakcióvezetőjeként dolgozik, nemcsak politikai, hanem ügyvédi munkát is végez. A kérdésem tehát, hogy mit gondolnak önök, hogyan látják, miért állt a szombathelyi és országosan is az Egyesült Baloldal, az MSZP és a DK is egy ilyen ügyvéd mellé. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm szépen a kérdését. Engedje meg, hogy az alábbiakat válaszoljam rá: a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény alapján a munkaügyi hatóság jogosult vizsgálni többek között a munkabér kifizetésének a teljesítését, valamint azt is, hogy a munkáltató e kötelezettségének határidőben tegyen eleget. Amennyiben a hatóság feltárja a fizetés elmulasztásának tényét, rövid határidő kitűzésével kötelezi a foglalkoztatót, hogy az elmaradt díjazást fizesse meg, mivel nem a szankcionálás a cél, hanem hogy a munkavállalók megkapják a munkabérüket. A felhívás eredménytelensége esetén a foglalkoztatóval szemben már kötelező a munkaügyi bírság kiszabása. A visszaélésekkel kapcsolatos sajtóhíreket követően a munkaügyi szakmai irányítás felhívta a területi munkaügyi hatóságok figyelmét arra, hogy elsődlegesen az érintett körbe tartozó iskolaszövetkezeteknél, illetve a rendelkezésre álló kapacitás függvényében egyéb diákszövetkezeteknél is hivatalból tartsanak ellenőrzéseket a szabálytalanságok felderítése és a jogsérelem orvoslása érdekében. Természetesen a hatóság eljárásának hatékonyságát növeli, ha a jogsérelmet szenvedő diákok maguk is bejelentik a szabálytalanságot az ellenőrzést végző fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a megyeszékhely szerinti járási hivataloknál. Ezúton is kérem őket arra, hogy ezt mindenképpen tegyék meg, törvényes képviselőiket, ha a diák ezt nem maga kívánja megtenni, éljenek ezzel a lehetőséggel.Tisztelt Képviselő Úr! A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Bérgarancia Alap részéből a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalókkal szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozása előlegezhető meg. Ha a felszámoló a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatott munkavállalókkal szemben fennálló bértartozást a bérfizetési napon nem tudja kielégíteni, haladéktalanul kérelmet nyújt be az illetékes kormányhivatalhoz, és akkor az eljárás el fog indulni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Kérem válaszom elfogadását. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • MANNINGER JENŐ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm a tájékoztatását. Valóban a legfontosabb kérdés majd az lesz, hogy egy ilyen eljárás során hogyan lehet kifizetni a diákok bérét, ki téríti meg az államnak okozott kárt. Persze az, hogy mi a szombathelyiek véleménye, az elég egyértelmű, hiszen végeztek ‑ a napokban tették közzé ‑ egy 18 ezer fős közvélemény-kutatást a szombathelyiek között. Ez alapján 87 százalékuk tud az esetről, 74 százalékuk szerint le kéne mondania az illető ügyvédnek, ennek ellenére az MSZP és a DK országosan kiállt. Úgy látszik, ebben igazán egységes a baloldal. A kérdés tehát ezért továbbra is az, hogy milyen eljárásokkal és hogyan lehet majd kifizetni annak ellenére, hogy nyilván az állam igyekszik, hogy jóvá tegye ezt a kárt, de hogyan lehet kifizetni a diákok bérét, és természetesen ki téríti meg majd az államnak okozott kárt. Köszönöm szépen.
  • VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, a baloldalnak visszatérő hagyományai vannak, az egyik ilyen hagyomány, hogy visszaél a munkavállalók helyzetével, legyen az diák vagy akár munkavállaló is. (Közbeszólások az MSZP soraiból. ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Mengyi Roland, Simonka György, Farkas Flórián.) Képviselő asszony kiabálhat nyugodtan, ez akkor is így van. Azt tudom tehát mondani, hogy ha a felszámolási eljárás elindul, akkor van egy törvényes lehetőség, hogy a Bérgarancia Alap megfinanszírozza ezt a kieső munkabért. Ha a felszámolási eljárás nem indul el, akkor sajnos ez az eljárás nem tud elindulni és megkezdődni. Mindenképpen azt szeretném hangsúlyozni ‑ (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.), ha a képviselő asszony nem kiabálna ennyire hangosan, akkor is ‑, hogy a baloldalnak kell vállalnia erkölcsi és jogi felelősséget azért, amit a képviselője elkövet. Felháborítónak tartom én magam is, hogy az eljárás megkezdése óta semmilyen olyan reakció nem volt, hogy legalább bocsánatot kért volna a diákoktól (Bangóné Borbély Ildikó: Farkas Flórián miatt mikor kértek bocsánatot?) azért a visszaélésért, amit képviselőjük, az MSZP képviselője elkövetett. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, Csepreghy államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Manninger Jenő, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszterhez: „Ki vállalja a felelősséget a baloldal ügyvédjének újabb csalásaiért?” címmel. Manninger Jenő képviselő urat illeti a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm, Manninger képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Varga Mihály miniszter úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm, Varga miniszter úr. Viszonválaszra adom meg a szót a képviselő úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A viszonválasz megilleti a miniszter urat is.