• BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Végre feltehetem interpellációban is kérdésemet. (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Miért, ki akadályozott meg?) Magyarország népessége továbbra is évente 30-40 ezer fővel csökken. Így például 2016-ban 93 ezer élve születésre közel 127 ezer halálozás jutott. A kiemelkedően magas halálozási mutató mögött ott húzódnak az egészségügyi rendszer problémái, a szakemberhiány, a kórházi fertőzések. A legfrissebb adatok szerint öt év alatt 134 ezerrel csökkent Magyarország népessége, ez körülbelül egy magyar nagyváros lakosságának felel meg. A kormány elvileg a népesedés érdekében, valójában szavazatszerzésből fűt-fát ígér a családoknak, de nem gondol azokra, akik biztosan szeretnének gyermeket, de sajnos egészségügyi okokból nincs nekik. Ma Magyarországon már minden negyedik párt közvetlenül érint a meddőség problémája. Mindez tovább rontja Magyarország egyébként is kedvezőtlen népesedési mutatóit. A kormány évek óta panaszkodik az alacsony születésszám miatt, a lombikkezelések finanszírozását mégsem emelte meg. Néhány évvel ezelőtt ugyan Zombor Gábor, egykori egészségügyi államtitkár megígérte, hogy megduplázzák a meddőségi kezelések támogatását, de ebből végül semmi nem lett. A nemrégiben bejelentett családtámogatási javaslatok között nem is szerepelt a meddőséggel kapcsolatos semmilyen javaslat. Most pedig ott tartunk, hogy be akarnak zárni egy meddőségi központot.Fontos tudni, hogy a társadalombiztosító által fizetett lombikbébi-kezelések 70 százalékát ma a magántulajdonú Kaáli Intézet fővárosi és vidéki rendelőiben végzik. Ma Magyarországon több tízezer gyermek megszületését köszönhetjük ennek az intézetnek. Az a helyzet, hogy nagy valószínűséggel a kormányt a Kaáli Intézet egészen komolyan zavarja. Az elmúlt hetekben Kaáli professzor komolyabb megállapításokat tett sajtón keresztül, és komoly kritikával illette a kormányt. A Kaáli Intézet kiszorítása feltehetően része annak a kormányban megszellőztetett kormányzati törekvésnek, amely szerint az EMMI a jövőben megemelné ugyan az egészségbiztosítási kassza terhére évente elvégezhető lombikkezelések számát, illetve azok támogatását, de ezeket egy budapesti centrumban, a Semmelweis-egyetemi női klinikán és a pécsi klinikán végeznék el. Államtitkár Úr! A vágyott gyermekek megszületésének tényleg az a módja, hogy elkezdik csökkenteni a meddőségi centrumok számát? Komolyan ezt kell csinálni? Nagyon jól tudja, államtitkár úr, hogy a gyermek megszületéséhez általában kilenc hónap kell, de ha meddőségről beszélünk, akár több évről és akár évtizedről is beszélhetünk. Tényleg az a megoldás, hogy szűkítsük a hozzáférését a meddő pároknak? Azt gondolom, nem. Államtitkár úr, mit terveznek? Beszéljen már őszintén erről! Várom válaszát. (Taps az MSZP soraiban.)
  • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Ház! Ha ön ezzel a témával nem tudott itt az interpellációk között sorra kerülni, akkor a frakcióvezetőjénél tegyen panaszt, ne a parlament nyilvánossága előtt mondja el az ezzel kapcsolatos megjegyzését, azt hiszem, ez belső pártügy. Az viszont fontos, hogy tisztán lássuk az ön felszólalásának a célját. Ez nem arról szólt, amit a címében megjelölt, hanem arról szólt, hogy egy részben külföldi tulajdonban álló cég lobbistájaként igyekezett ön fenntartani ennek a részben külföldi cégnek a nagyfokú részvételét ebben, és a profitját garantálni. ((Bangóné Borbély Ildikó: Úristen!) Különben nem mondana valótlanságokat. (Bangóné Borbély Ildikó: Ez már nagyon az alja, államtitkár úr!) Különben a nyilvánvaló tényeket nem hallgatná el. Különben nem adna álhíreknek itt a parlamentben is még szélesebb publicitást. (Bangóné Borbély Ildikó: Nagyon az alja, államtitkár úr!)Hiszen ön is tudja, tisztelt képviselő asszony, bárki, aki beüti a keresőbe az interneten, három kattintásra megtalálja a Debreceni Egyetemnek azt a nyilatkozatát, hogy volt egy határozott időre szóló szerződése a Kaáli Intézettel, ami az év végén lejár, és az a terve (Bangóné Borbély Ildikó: Nagyon az alja, államtitkár úr!), hogy a jövő év kezdetétől, ahogy eddig is a saját infrastruktúrájában működtette, továbbra is így fogja működtetni ezeket a kezeléseket, sőt arra törekszik, hogy a páciensek és az orvosok között kialakult bizalmi viszony miatt azokat az orvosokat, azokat a munkatársakat át is veszi, és az egyetem alkalmazottjaként ott fogja alkalmazni, hogy továbbra is tudjanak segíteni a meddő pároknak. Azt is kifejti a Debreceni Egyetem közleménye, hogy korábban is a Kaáli Intézet is azokat a betegutakat, azokat a kisegítő szolgáltatásokat használta, amelyeket eddig is nyújtott a Debreceni Egyetem és ezután is nyújt a Debreceni Egyetem. Tehát, tisztelt képviselő asszony, a betegek szempontjából vagy a meddőségi kezelésre szorulók szempontjából semmi nem változik, hiszen ugyanazon a helyen fogják a kezeléseket megkapni, nagy valószínűséggel jórészt ugyanazoktól az orvosoktól fogják megkapni, valószínűleg ugyanolyan vagy még nagyobb eredményességgel fognak dolgozni, hiszen jobban össze tudnak dolgozni az egyetem és az ottani orvoslás más részlegeivel, egyetlenegy dolog fog változni, hogy nem fog a bevételi része külföldre vándorolni. És ön felszólal a parlamentben (Bangóné Borbély Ildikó: Szégyelld el magad, államtitkár úr! ‑ Az elnök csenget.),és mindenféle valótlanságokat állít annak érdekében, hogy ezt az állapotot fenntartsa, tisztelt képviselő asszony. És ön vágyott gyermekekről beszél itt a parlamentben. Melyik volt az a kormányzat, amely történelmi mélypontra vitte le Magyarországon a termékenységi és gyermekszületési számokat? Melyik volt az a kormány, aminél a mélypontot értük el? Az önök kormánya, tisztelt képviselő asszony. (Bangóné Borbély Ildikó: Nyolc év után ez elég siralmas, államtitkár úr!) Melyik kormány volt az, aki elvett egyhavi gyest minden magyar családtól, mert csökkentette az időtartamát három évről két évre? Az önök pártja. (Heringes Anita: Szégyelld magad! ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Ez nagyon siralmas!) Melyik volt az a kormány, amelyik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megvonta a magyar családoktól? Pontosan az önök kormánya. Melyik kormány volt az, amelyik csökkentette a családi típusú adókedvezményeket 2002 után? Pontosan az önök kormánya. Melyik volt az a kormány, amelyik elvette a kamattámogatást a családok forinthiteleitől, hogy őket devizahitelezésre ösztönözze, és láttuk, hogy mi lett belőle? (Gőgös Zoltán: És melyik adóztatta meg a minimálbért?) Pontosan az önök kormánya. Akkor miért nem szólt, tisztelt képviselő asszony, hogy lennének Magyarországon olyan gyermekek, akiket vállalnának a családok? Csak éppen önök olyan környezetet teremtettek mindehhez, hogy sokan lebeszélték magukat a gyermekvállalásról.Látszódik, hogy amikor jön egy olyan kormány 2010 után, mint a mi kormányunk, amelyik a családtámogatásokat nagymértékben növeli, az önök utolsó évében ez 1000 milliárd forint alatt volt, most már közel 2000 milliárd forint a 2018-as költségvetésben, hozzáteszem, ez utóbbit önök nem támogatták, amikor jön egy ilyen kormány, akkor viszont elkezd emelkedni a gyermekvállalási kedv, több ezer gyermekkel születik most több, mint amennyi született 2010-ben. Ha megnézi, hogyha az a tendencia folytatódott volna, mint az önök idejében, a csökkenő gyerekszámmal (Bangóné Borbély Ildikó: Nettó hazugság!), és most, amikor végre elkezdett valamelyest emelkedni a gyermekszám és csökkent a népesség fogyása, ha megnézi a kettő közötti különbséget, több ezer gyermek van most, aki megszületett, azzal szemben, aki a szocialista kormány idején valószínűleg nem születhetett volna meg. Pénzbeni ellátások és más területen ez a kormány olyat alkotott, ami a termékenységi rátát 20 százalékkal tudta növelni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Tudja, államtitkár úr, nem lobbista vagyok, hanem egy érintett. És tudja, csak kívánni tudom magának, hogy soha ne menjen azon keresztül, amin egy meddő pár keresztülmegy évek hosszú sora óta (Dr. Rétvári Bence: Segítünk neki.), és arra vágyik, hogy a gyermeke megszülethessen, államtitkár úr.És tudja, kikérem magamnak és azoknak a meddő pároknak a nevében, hogy így beszéljen erről az intézményről! Tudja, maguknak mi a dolga?! Hogy kitakarodjanak a magyar családoknak a hálószobájából (Felzúdulás, zaj, közbekiáltások a kor­mány­pártok soraiból, köztük: Orvost neki! ‑ Nyu­galom! ‑ Nem kell kiabálni.), és azt a pénzt a magyar családokra és a vágyott gyermekek megszületésére költsék, amit elloptak az elmúlt nyolc évben. (Dr. Hoppál Péter: A stílus maga az ember.)És államtitkár úr, szégyellje magát, ahogy ebben a parlamentben erről a témáról beszél! Mindenki nagyon jól tudja, hogy mit tett le az asztalra Kaáli professzor, és hány gyermek köszönheti ennek az intézménynek a megszületését. (Zaj, közbekiáltások a kormánypártok soraiból, köztük dr. Rétvári Bence: Ti mit tettetek? ‑ Az elnök csenget.) Undorító, ahogy viselkednek ebben a témában. Nem tudom elfogadni, államtitkár úr. (Zaj. ‑ Az elnök csenget. ‑ Taps az MSZP soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Ország­gyűlés! Képviselő úr az államtitkári választ elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Miért zárnak be meddőségi központokat, amikor csökken a népesség? Milyen családbarát kormány az, amelyik nem engedi, hogy megszülessenek a vágyott gyermekek?!” címmel. Öné a szó, képviselő asszony.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Az interpellációra Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Öné a szó, állam­titkár úr.
  • ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Megkérdezem képviselő asszonyt, elfogadja-e az államtitkári választ. Most van lehetősége képviselő asszonynak a véleménynyilvánításra. Öné a szó.(14.00)
  • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Képviselő asszony nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 102 igen, 19 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Farkas Gergely, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Meddig tagadják még a kivándorlás valódi okát és súlyát?” címmel. Az interpelláció megválaszolásával miniszterelnök úr a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter urat bízta meg. Az interpellációra miniszter úr felkérésére Cseresnyés Péter államtitkár úr válaszol. Öné a szó, képviselő úr.