• DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! A 2017. április 6-ai kormányinfóból, Lázár János szavaiból értesültem arról, hogy egyfajta iparfejlesztési program keretében újraindul a hazai buszgyártás és hadiipar. Nyilván ez a döntés egyben a hazai acélipar újraindítását is jelenthetné, amely egy olyan húzóágazat lehetne, amely beszállítója lehetne a hazai járműiparnak, az alapanyagigényt biztosítva. (Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)Én többször interpelláltam, többször kérdeztem itt az Országgyűlésben a magyar acélipar jövőjét tekintve, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés választókerületem, Miskolc és Diósgyőr szempontjából. El kell mondjam, hogy a 2010-es választási kampányban már, tehát mintegy hét éve a miskolci Fidesz sokat kampányolt azzal, hogy újraindítja a diósgyőri kohászatot, a DAM-ot. Elhangzottak olyanok, hogy ezáltal mintegy 1000 főnek lehet munkahelye. Az első négy évben nem történt ebben a történetben semmi, majd a 2014-es választások előtt jelentették be gyakorlatilag másfél héttel közvetlenül a választás előtt, hogy mintegy 50 millió euró befektetéssel a tervek szerint, ha nem is a DAM területén, de a DIGÉP területén egy mini acélmű jön létre, amely több száz embernek adhat munkát állításuk szerint. Sajnos ez a munka nem volt sikeres. 2015-ben ugyan a projekt elindult, de különböző okokból megbukott, tehát kimondható, hogy az elmúlt hét évben a diósgyőri kohászat ügyében nem történt sajnos semmi, az önök ígéretei ellenére. Szívesen tettem volna föl a kérdésemet Varga Mihály miniszter úrnak, de úgy látom, ő a szavazás után gyorsan elment, úgyhogy államtitkár úrnak teszem fel kérdéseimet. Számolnak-e a diósgyőri kohászattal, ha az acélgyártást magasabb fokozatra szeretnék kapcsolni Magyarországon? Számolnak-e tehát a diósgyőri kohászat újraindításával? Azt szeretném kérdezni, kikkel vették föl a szakmai kapcsolatot ennek érdekében. Kikkel beszéltek azért, hogy az acélgyártás Miskolcon újra húzóágazat legyen, és sokaknak adhasson munkát? Néhány adat arról a projektről, ami a 2014-es tervek szerint valósult volna meg. Mintegy 350 ezer tonna minőségi acélt gyártottak volna a tervek szerint 100-120 milliárdos árbevétel mellett, 500 fő részére akár közvetlenül munkahelyet biztosítva, és akár 1500 főnek mindösszesen a közvetett beszállítóknál létrejövő munkahelyteremtést is beleszámítva. (13.20)Határozottan kérdezném tehát, hogy az acélgyártás újraindítása egy újabb kampányblöff hét év után, vagy valójában szeretnének segíteni a diósgyőri kohászat újraindításában. Ha valójában ez a céljuk, akkor nyilván ebben partner vagyok én magam is (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.), és azt a kapcsolatrendszert, amit eddig ebben a kérdésben megszereztem, szívesen bocsátom rendelkezésre, de most várom az államtitkár úr válaszát. Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiban.)
  • LEPSÉNYI ISTVÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kormány idén tavasszal döntött a nemzeti acélgyártási cselekvési program megvalósításáról, amely az ágazat versenyképességének javítását irányozza elő. Kiemelten foglalkozik a magasabb hozzáadott értékű acélgyártás megteremtésének lehetőségeivel, ezen belül a minőségi acélötvözetek gyártásának újraindításával. A cselekvési program legfontosabb intézkedései között szerepel a dömping-, illetve szubvencióellenes piacvédelmi álláspont támogatása európai szinten. Közismert, hogy igen jelentős kínai dömpingáru van Európában, az acélipari cégek támogatása a kutatás-fejlesztési pályázaton, a korszerű acélipar kimondottan kutatás-fejlesztés-igényes, az anyagi és személyi feltételek megteremtése az iparághoz kapcsolódó szakképzés és felsőfokú képzés területén, valamint emellett hadd említsem meg az acélipari betétanyagként használható acélhulladék kiáramlásának korlátozását és az acélipar beszállítói kapacitásának fejlesztését.A diósgyőri acélművek 2004-ben, a Medgyessy-kormány idején került a Dunaferr és közvetve az akkori ukrán tulajdonos birtokába, amely vállalta a termelés fenntartását, ezzel szemben a gyár 2009-ben felfüggesztette a termelést. A 2008-as válságot követő visszaesésben az acéliparban nem volt lehetőség arra, hogy a két hazai acélgyártó, az Ózdi Acélművek és a Dunaferr nagyobb léptékű fejlesztésekben gondolkodjon. A Diósgyőr központi helyén található DAM újraindításának lehetőségét jelentős mértékben befolyásolja, hogy a gyárterületet körülveszi egy lakóterület. Az acélgyártás még a legkorszerűbb eljárások mentén is bizonyos mértékű környezeti terheléssel jár, ez komoly akadálya lehet az egykori nemesacélgyártásra berendezkedett DAM újraindításának.A hazai acélipar jelenleg zömében alacsony feldolgozottságú lemeztermékeket, illetve betonipari betonacélokat állít elő, ugyanakkor a feldolgozóipari ágazatok egyre nagyobb nemzetgazdasági súlya miatt a következő időszakban a kereslet növekedése a magasabb nyereségtartalmú, mindenféleképpen magasabb minőségű acéltermékek piacán várható. Ennek megfelelően mindkét hazai acélgyártó hosszú távú fejlesztési tervekkel rendelkezik, illetve azok kidolgozásán dolgozik, és a jelenlegi termékválasztás bővítésére elsősorban a járműipari beszállításokhoz szükséges minőségi acélötvözetek gyártását lehetővé tevő beruházásokon gondolkozik. A gyorsan növekedő járműipar igényei mellett az építőipar, a gépgyártás, az energetikai gépek, a zöldipar és a védelmi ipar szintén felvevője lesz a minőségű hazai acélterméknek. A kormány határozott szándéka, hogy a tervezett beruházások eredményeképpen a lehető legszélesebb körű beszállítói alapanyag-ellátás legyen biztosítva a feldolgozóipar számára. Ennek megfelelően mind a Dunaferr, mind az Ózdi Acélművek esetében tárgyalásokat folytatunk a termelés korszerűsítéséhez, új minőségi acéltermékek gyártásához szükséges beruházások megvalósítását biztosító feltételek tisztázására. Figyelembe kell vennünk azonban, hogy a vonatkozó uniós irányelvek korlátozott lehetőséget biztosítanak erre. Tekintettel arra, hogy az acélipar ki van zárva az uniós támogatási lehetőségekből, a hazai támogatási rendszernek illeszkednie kell ezen peremfeltételekhez. Az említett két közeg mellett harmadik közegként a korábban nem sikeres magánkezdeményezés bázisán magyar befektetők egy olyan összehangolt régiós acélgyártás-fejlesztési koncepción dolgoznak (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.), amelyben az acél alapanyag gyártása és a megmunkálás, feldolgozás fejlesztése egyaránt szerepel, és ezt tudjuk támogatni. (Az elnök ismét csenget.) A célkitűzésünk az, hogy versenysemlegesen járuljunk hozzá a magyar ipar fejlődéséhez. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem fogom elfogadni a választ. Többször kérdeztem már Varga Mihályt erről az ügyről, a legközelebb most jártam hozzá, hogy válaszoljon egyébként, de a szavazás után nagyon gyorsan elment. Semmi valódi választ nem adtak újra a kérdésemre, megjegyzem tavaly júniusban is kérdeztem, nagyjából hasonlókat mondtak. Az ilyen „kiemelten foglalkozik az üggyel a kormány” meg „határozott szándéka”, azt gondolom, hét év után nagyon kevés a diósgyőrieknek, miskolciaknak. Először is mondta a területtel kapcsolatos problémákat. Nem véletlenül javasoltam azt, hogy barnamezős beruházás keretében, a „Modern városok” program keretében ne csak zöldmezős iparipark-fejlesztés legyen, hanem a DAM területének rehabilitációját végezzék el. Nem fogadták meg a tanácsomat, csak azért sem fogadták meg, pedig ennek valójában lett volna értelme, és ez segítette volna az acélgyártás újraindítását. Azt gondolom, akkor támogatható bármifajta válasz az önök részéről, ha valójában történik valami. Ez ebben a formában elfogadhatatlan. (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) Azt kérem önöktől, hogy vagy valójában segítsenek a diósgyőri acélgyártás újraindításában, de ne hülyítsék tovább a miskolciakat. Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Köszöntöm képviselőtársaimat. Tisztelt Országgyűlés! Az interpellációra Lepsényi István államtitkár úr válaszol. Öné a szó, államtitkár úr.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ.
  • ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem önöket, elfogadják-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 107 igen szavazattal, 31 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Szilágyi György, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz: „Helikopter, luxusrepülő, luxusélet kölcsönökből?” címmel. Az interpelláció megválaszolásával a miniszterelnök úr a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Pintér Sándor belügyminiszter urat bízta meg. Az interpellációra a miniszter úr felkérésére Kontrát Károly államtitkár úr válaszol. Képviselő úr, öné a szó.