• ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. (Az MSZP-frakció néhány tagja kórusban, tapsolva: Szép volt, Lajos! Szép volt, Lajos! Szép volt, Lajos! ‑ Az elnök csenget. ‑ Zaj.) Tisztelt MSZP-frakció! Úgy gondolom, hogy a véleménynyilvánításnak nem ez a módja. Úgyhogy kérem egy kicsit magukba szállni! Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat, és arra kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét, ellenőrizze, hogy kártyáját megfelelően elhelyezte-e, és próbálja a hangerejét arra a szintre levinni, hogy érthető legyen mindaz, amit a levezető elnök a szavazás során majd el fog mondani.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2017. évi június 14-i ülésnapján elfogadott, egyes törvényeknek az átlátható kampánytevékenység érdekében szükséges módosításáról szóló törvényhez benyújtott törvényalkotási bizottsági módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege T/15329/18., a köztársasági elnök úr levele T/15329/19. számon az Országgyűlés informatikai hálózatán elérhető. A Törvényalkotási bizottság módosító javaslatát T/15329/21., jelentését pedig T/15329/22. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint a határozathozatal során módosító javaslat fenntartására és külön szavazás kérésére nincs lehetőség.Először a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról határozunk. Arra figyelemmel, hogy ennek 3., 4. és 7. pontjai elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. (Dr. Szakács László: Melyikről? Amelyiket a Fidesz nyújtott be helyettünk?) Felhívom szíves figyelmüket, hogy a módosító javaslat 8. pontja összefügg a minősített többséget igénylő pontokkal, ezért ezekről egyszerre döntünk. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15329/21. számú módosító javaslatának minősített többséget igénylő pontjait, valamint az ezekkel összefüggő 8. pontot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait, valamint az ezekkel összefüggő 8. pontot 122 igen szavazattal, 68 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el. (Dr. Hargitai János jelentkezik.) Hargitai János jelezte, hogy egyet hozzá kell tenni az igen szavazatokhoz (Dr. Szakács László: Miért pont az igenhez?), tehát 123, de azzal sincs meg a jelenlévők kétharmada. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15329/21. számú módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 123 igen szavazattal, 68 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatának minden pontját, a zárószavazás során a ki nem hirdetett törvénynek a módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a köztársasági elnöknek T/15329/18. számon aláírásra megküldött, de ki nem hirdetett törvényt az imént elfogadott módosításokkal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényt 123 igen szavazattal, 68 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Most 13 óra 15 perc van, áttérünk az interpellációk tárgyalására. (Zaj. ‑ Szá­mos képviselő távozik az ülésteremből.)Tisztelt Országgyűlés! Megkérem képviselőtársaimat, hogy akiknek most halaszthatatlan ügyben távozniuk kell az ülésteremből, azt úgy tegyék, hogy az interpelláció zavartalanul folyjék. Elnézést kérek Varga László képviselő úrtól. Úgy gondolom, méltatlan lenne addig megadnom a szót, ameddig azok a képviselőtársaim, akik elmennek, az üléstermet elhagyják, azt nem teszik meg. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Varga László képviselő úr, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez: „A miskolci kohászat jövőjéről” címmel. Varga László képviselő úré a szó, parancsoljon!