• PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! Van az úgy, hogy ki kell mondani a szavakat, mert a gondolatokra nem emlékszik senki. Nem szokásom politikai ellenfeleink megalapozatlan állításaira reagálni, de a Jobbik kommunikációja a közelmúltban átlépett egy határt. Aki ismer, véleményem szerint pontosan tud­ja, családos emberként, keresztényként minden tőlem telhetőt megteszek a fogyatékos emberekért, vannak ugyanis olyan élethelyzetek, amelyeket a po­li­tika eszközeivel nem lehet megmérni. A fogyatékkal élők helyzete ilyen, csakis segítségnyújtásról lehet szó. Arról kell beszélni, ami összeköt, és nem arról, ami elválaszt bennünket. Hiszek abban, hogy minden jóindulatú, normális ember pártállástól és politikai szimpátiától függetlenül ugyanígy gondolkodik. (15.10)A Jobbik egy ideje felhánytorgatja, hogy megszavaztuk a köznevelési törvény módosítását; ők ezt csak Taigetosz-törvénynek nevezik. Ami engem illet, valóban megszavaztam, és újra megtenném. Ez a törvénymódosítás ugyanis nem kirekeszti a fogyatékkal élő gyermekeket az oktatásból, hanem éppen ellenkezőleg, esélyt teremt számukra. Kiemeli őket nehéz helyzetükből, egyenrangúnak tekinti őket társaikkal, segíti a társadalmi integrációjukat. És fontos leszögezni, hogy a módosítás egyáltalán nem érinti a sajátos nevelési igényű tanulókat, a fogyatékkal élő, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulókat. A hozzánk visszajutott szülői, nevelői reakciók kedvezőek, a többség megértette, hogy a törvénymódosítás komoly előrelépés a rászorulók iskolázási, majd munkavállalói esélyeit illetően. És nemcsak ők, hanem a szakmai szervezetek képviselői is, akik egyébként a jogszabály-módosítást kezdeményezték: a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége, a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Szövetség, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, az EGYMI Egyesület, az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat és több megyei szakszolgálat képviselői. Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány, a Fidesz politikusai bármikor szívesen beszélgetnek szakmai, szakpolitikai kérdésekről, ha annak a beszélgetésnek van értelme. A Jobbikkal azonban nemigen lehet értelmes párbeszédet folytatni. Létezik a politikában egy olyan szint, amely alá nem szabad menni. A Jobbik a fogyatékkal élők iránti szimpátiából akar népszerűséget szerezni. Az én ízlésem szerint viszont nem szabad a nehezebb, hátrányosabb helyzetben élők hátán felkapaszkodni. Gátlástalan, embertelen hozzáállással az élet legszentebb dolgaihoz a Jobbik újra és újra hozzányúl, és bebizonyítja, hogy alkalmatlan a közösség bizalmára. A vádaskodó Jobbik nevében is megkövetem a hazánkban, a Jászságban fogyatékkal élőket. Megteszem, hiszen ők nem fogják megtenni. Egyúttal biztosítom a magyar embereket, ahogyan eddig, ezután is számíthatnak ránk. Ez a dolgunk, erre szegődtünk, a fogyatékkal élők és fogyatékkal nem élők, az egész közösség szolgálatára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Dr. Gyüre Csaba: Nem szégyelled magad?) Nektek kéne!
  • ELNÖK: Köszönjük, államtitkár asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség.Ezzel mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Pócs János képviselő úr: „A köznevelési törvénnyel kapcsolatos vitának szakmai alapon a helye!” címmel. Öné a szó, képviselő úr.