• ELNÖK: (A teremben lévők felállnak, és ezzel köszöntik a választópolgárok közösségét. Amikor az ülést vezető elnök helyet foglal, a teremben lévők is leülnek.) Jó reggelt kívánok, tisztelt képviselőtársaim! Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 36. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Földi László és Hiszékeny Dezső jegyző urak lesznek a segítségemre.Köszöntöm kedves vendégeinket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri mai munkánkat.Most a napirend szerinti határozathozatalokra kerül sor. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat megfelelően elhelyezték-e a szavazógépben.Soron következik az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről szóló T/15550. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15550. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 195 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik az áruknak TIR-iga­zol­vánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló T/15551. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15551. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 194 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló T/15552. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15552. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 195 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló T/15554. számú törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztő T/15554/2. számon kiigazítást nyújtott be, amely a hálózaton vala­mennyiük számára elérhető. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a be­nyújtott törvényjavaslat kiigazított szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15554. számú törvényjavaslatot a kiigazítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kiigazított törvényjavaslatot 194 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.Soron következik a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló T/15553. számú törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztő T/15553/2. számon kiigazítást nyújtott be, amely a hálózaton elérhető. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a benyújtott törvényjavaslat kiigazított szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15553. számú törvényjavaslatot a kiigazítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kiigazított törvényjavaslatot 195 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.(10.10)Soron következik a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alap­meg­álla­podás kihirdetéséről szóló T/15578. számú törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztő T/15578/2. számon kiigazítást nyújtott be, amely a hálózaton elérhető. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a benyújtott törvényjavaslat kiigazított szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15578. számú törvényjavaslatot a kiigazítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kiigazított törvényjavaslatot 195 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.Soron következik az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló T/15556. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15556. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 194 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/15781. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15781. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 195 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/15782. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15782. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 195 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.Soron következik a burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról szóló T/15329. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15329/13. számon, összegző jelentését pedig T/15329/14. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 6. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.A 6. számú módosító javaslat Staudt Gábor indítványa. A fenntartáshoz minősített többség szükséges.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 61 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. Tisztelt Képviselőtársaim! Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a T/15329/13. számú összegző módosító javaslat 3. és 8. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Először ezekről döntünk, majd ezt követően határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól.Az összegző módosító javaslat 3. pontjában a bizottság a törvényjavaslat új 2. alcímmel történő kiegészítését javasolja. Az LMP kérésére külön döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy a módosító­ja­vas­lat-pont elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 3. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 131 igen szavazattal, 65 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el. (10.20)Az összegző módosító javaslat 8. pontjában a bizottság a törvényjavaslat 5. §-ának módosítását javasolja. Az LMP kérésére külön döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 8. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 130 igen szavazattal, 67 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Most az összegző módosító javaslat további pontjairól határozunk. Arra figyelemmel, hogy ennek 5., 6. és 11. pontjai elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15329/13. számú összegző módosító javaslatának minősített többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő további pontjait 131 igen szavazattal, 67 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15329/13. számú összegző módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait 131 igen szavazattal, 64 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Az előző szavazások eredményeképpen most a levezető elnöknek meg kell kérdezni az előterjesztőt, hogy kíván-e szünetet elrendeltetni. (Jelzésre:) Nem kíván. Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a módosult törvényjavaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15329. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a mó­dosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 67 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el. Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15329. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 131 igen szavazattal, 64 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról szóló T/15778. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15778/9., összegző jelentését pedig T/15778/10. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 4. számú, az LMP képviselőcsoportja pedig az 5. számú módosító javaslat fenntartását kezdeményezte. Először ezekről határozunk. A 4. számú módosító javaslat Szakács László és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 127 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. Az 5. számú módosító javaslat Ikotity István képviselő úr javaslata. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 127 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15778/9. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 174 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15778/13. szá­mú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 177 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 11 tartózkodás mellett elfogadta. Soron következik az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló T/15559. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15559. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 131 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett elfogadta. Soron következik a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról szóló T/15776. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15776/6., összegző jelentését pedig T/15776/7. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15776/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 127 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 60 tartózkodás mellett elfogadta. (10.30)Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15776/8. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 125 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 62 tartózkodás mellett elfogadta.Soron következik az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/15555. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15555/6. számon, összegző jelentését pedig T/15555/7. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15555/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak!Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 191 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15555/8. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 190 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A határozathozatalok végére értünk. Most pár perces technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! Folytatjuk munkánkat. Soron következik a 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról szóló előterjesztés összevont vitája. A Kövér László fi­de­szes, Semjén Zsolt, Vejkey Imre KDNP-s és Farkas Gergely jobbikos képviselőtársaink által benyújtott előterjesztés H/16032. számon a parlament informatikai hálózatán valamennyiük számára elérhető. Tájékoztatom önöket, hogy az elfogadott házszabálytól eltérés szerint a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására összesen 10 perc, a kormány képviselőjének nyilatkozatára szintén 10 perc, a Törvényalkotási bizottság felszólalására 7 perc, ebből a kisebbségi vélemény ismertetésére 3 perc, a képviselőcsoportok egyes felszólalására összesen 10 ‑ 10 perc áll rendelkezésre.Elsőnek megadom a szót Vejkey Imre képviselő úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének, mint említettem, úgy 10 perces időkeretben, hogy a fel nem használt rész a zárszóra fordítódjon. Parancsoljon!