• DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm, elnök úr. A házszabály 25. §-a alapján szavazatszámláló géppel, kérem, ismételjük meg a szavazást.
  • ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Ház! Akkor ismét felteszem a kérdést: egyetért-e az Országgyűlés azzal, amit az LMP és az MSZP képviselőcsoportja javasol, vagyis hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló T/14967. számú törvényjavaslat határozathozatalára ezen az ülésen ne kerüljön sor? Kérem, géppel szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a Ház 35 igen szavazattal, 119 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot nem fogadta el. Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Házbizottsági egyetértés hiányában most előterjesztések bizottsági megtárgyalásáról és döntéshozataláról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Gazdasági bizottságot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2016. évi tevékenységéről szóló B/13830. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a Ház 120 igen szavazattal, 37 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottságot határozathozatalra felkérte.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Gazdasági bizottságot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámoló 2016. című, B/14665. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a Ház a kijelölt bizottságot 120 igen szavazattal, 38 nem ellenében, tartózkodás nélkül határozathozatalra felkérte. Kérdezem a tisztelt Házat, hogy felkéri-e a kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottságot a Független Rendészeti Panasztestület beszámolója a 2014-2016. évi tapasztalatairól című, B/15762. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A Ház 120 igen szavazattal, 38 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottságot határozathozatalra felkérte. Tisztelt Országgyűlés! Személyi javaslatról való döntésre a mai napon nem kerül sor. Soron következik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/15427. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Tisztelt Országgyűlés! Most egyperces szünetet rendelek el, és megkérem a képviselőtársaimat, hogy gyorsan és feltűnésmentesen hagyják el az ülésteremet, ha kinn jobban érzik magukat. (Több képviselő elhagyja az üléstermet. ‑ Rövid szünet.)(Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)