• ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A magyar kormány márciusban nemzeti konzultációt indított, a konzultáció lezárult, ez volt az eddigi legsikeresebb nemzeti konzultáció. Azért kértem szót, hogy a nemzeti konzultáció eredményeiről és annak következményeiről beszámoljak önök előtt. Mi, akik európai polgári alapokon állunk, hiszünk abban, hogy az emberek a mi kultúrkörünkben rendelkeznek azzal az ítélőképességgel, amely fontos kérdések megértéséhez, mérlegeléséhez és eldöntéséhez szükséges. Ez a feltételezés és hit szükséges, sőt elengedhetetlen alap, amire demokráciát lehet és szabad építeni. Egy nemzet csak akkor építheti jövőjét a demokrácia rendszerére, ha hisz a saját polgárai józanságában és felelősségérzetében. (Dr. Bárándy Gergely közbeszól.) Mi, polgári, nemzeti és kereszténydemokraták ezért vezettük be a nemzeti konzultáció módszerét és intézményét. Jó gyakorlat ez, mert esélyt ad, hogy az emberek ne csak négyévente egyszer, a választásokon mondhassák el a véleményüket. 2010 óta fontos és sarkalatos kérdésekben időről időre kikértük a magyarok véleményét. A célunkat sohasem titkoltuk, egyetértési pontokat akartunk kialakítani; olyan egyetértési pontokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek, a választott parlamentjük és a kormányuk közös akarattal cselekedhessenek. Meggyőződésem, hogy Magyarország mai eredményeinek ez a fundamentuma. Ezért sikerült kimenteni hazánkat a pénzügyi katasztrófából. Ezért sikerült megfékezni az árakat. Ezért sikerült százezreknek munkát adni. Ezért sikerült emelni a béreket. És ezért sikerült megindítani Magyarországot a gazdasági fejlődés ösvényén. Azt nem állítom, hogy az egyetértés valaha is százszázalékos, azaz teljes lehet. Ez szabad társadalomban aligha képzelhető el. De azt állíthatom (Közbeszólás az MSZP soraiból.), hogy lehet olyan többségű és erejű (Dr. Bárándy Gergely: Szerintem nem Magyarországról beszél.), ami felhatalmaz bennünket arra, hogy nemzeti álláspontnak, vagyis a magyar nemzet és nép álláspontjának tekinthessük. Azt tudjuk, hogy a felszín mindennap zajos, fecsegő és vitatkozó. És azt is tudjuk, hogy a komoly dolgok a mélyben szoktak formálódni, lassan és megfontoltan. És a mélyben, tisztelt Ház, az elmúlt évek alatt ki is formálódott egy új egység, egy új nemzeti egység, egy szellemi, politikai és akcióegység; egy gondolat, ami politikai programmá vált, és ami, ha szükséges, közös cselekvésre sarkall bennünket. Ez a gondolat egységbe fogja a magyarokat, és ennek a programnak és cselekvésnek a magyar kormányt állítja az élére. Ez a gondolat így hangzik: mi magyar Magyarországot és európai Európát akarunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jelenleg olyan időket élünk, amikor Európában a hatalmat alanyi jogon magáénak tekintő fő áramlatú, fő sodratú politikai osztály a választópolgárok megkérdezését populizmusnak bélyegzi. Mi, magyarok ezen még ma is újra és újra meglepődünk. Mi Kossuth Lajos örökségén nőttünk föl (Moraj az MSZP soraiban. ‑ Ban­góné Borbély Ildikó: Jaj, istenem!),és azt hittük, ez egy érvényes örökség a vasfüggöny másik oldalán is; idézem Kossuth Lajost: „Mindent a népért, mindent a néppel együtt, semmit a népről a nép feje felett.” Fájdalmas tanulság, hogy Brüsszelben ez kiment a divatból. Tisztelt Ház! 2010 óta öt alkalommal kezdeményeztünk konzultációt. A tények azt mutatják, hogy az emberek egyre inkább érdeklődnek a közügyek iránt. Van véleményük, hangot is adnak neki. Tanulságos, hasznos és előnyös (Dr. Bárándy Gergely közbeszól.), hogy egy nemzet és választott kormánya ennyire egy húron pendül. A nemzeti konzultációk sorát 2011-ben kezdtük, az új Alaptörvényről szólóval, ezt követte a szociális konzultáció, majd 2012-ben a gazdasági konzultáció. 2015-ben a bevándorlásról kérdeztük a választópolgárokat, idén pedig Brüsszelről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Emlékeztetésképpen és okulásul ideidézem, milyen ügyekben döntöttünk eddig együtt a magyar emberekkel. Az új alkotmányról szóló nemzeti konzultáció keretében a kérdőívet visszaküldő állampolgárok kiálltak amellett, hogy az Alaptörvény a jogok mellett az állampolgári kötelezettségekről is szóljon. Ma ez az alapelv az Alaptörvény legerősebb pillére. A szociális konzultáció keretében a véleményt nyilvánító polgárok azt kérték, hogy az állam szorítsa korlátok közé a közműszolgáltatók magánérdekeit ‑ ebből lett a rezsicsökkentés. Ugyanezen konzultáció keretében az emberek kétharmada tette le a voksot amellett, hogy állami segítséget kell nyújtani a devizahiteleseknek ‑ ebből lett a devizahiteles mentőöv. A gazdasági konzultáció során az emberek kilenctizede mondta azt (Z. Kárpát Dániel közbeszól.), hogy méltányos tehermegosztásra van szükség az állam, a nagyvállalatok, a bankok és az emberek között ‑ ebből lett a mul­tiadók rendszere, és ebből született meg a bankok elszámoltatásáról szóló törvény is. (10.20)A gazdasági konzultáció keretében arról nyilatkoztak a válaszadók, hogy adókedvezményt kellene kapniuk azoknak a cégeknek, amelyek új munkahelyeket hoznak létre; ebből lett a munkahelyvédelmi akcióterv, amelynek keretében célzott járulékkedvezményt kaptak a vállalkozások. A munkahelyvédelmi akcióterv már közel egymillió munkavállalót érint.A bevándorlásról szóló nemzeti konzultációban a résztvevők 90 százaléka támogatta a bevándorlási szabályok szigorítását. A kérdőívet visszaküldők kilenctizede olyan szigorúbb szabályokat akart, amelyek alapján őrizetbe vehetők a magyar határt törvénytelenül átlépő bevándorlók, és ma ez így is van.Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden eddigi nemzeti konzultáció során sok százezren mondták el véleményüket. Eleddig a szociális konzultációt töltötték ki a legtöbben, 1 millió 140 ezren, a mostani 1 millió 680 ezres szám tehát egy ezt is jócskán meghaladó abszolút rekord. A tisztánlátás végett mondom, hogy a kitöltők 94 százaléka választotta a postai visszaküldést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Máig, a mostani ülésszakunk utolsó hetének kezdetéig 1 millió 400 ezer kérdőívet feldolgoztunk. (Dr. Bárándy Gergely: Meg az oroszok is!) A tények a következők: a véleményüket elmondók egyöntetűen kiálltak amellett, hogy megvédjük a rezsicsökkentést; a konzultációban részt vevők szinte mindegyike azt akarja, hogy az illegális bevándorlókat felügyelet alatt tartsuk addig, amíg a hatóságok döntenek az ügyükben; teljes az egyetértés, hogy az illegális bevándorlást segítő tevékenységet, mint az embercsempészet és az illegális bevándorlás népszerűsítése, büntetni kell. A kitöltők 99 százaléka szerint a külföldről támogatott szervezeteket köteleznünk kell arra, hogy regisztráltassák magukat, és vállalják, hogy melyik ország vagy szervezet megbízásából és milyen céllal tevékenykednek Magyarországon. A munkahelyteremtés kapcsán az emberek úgy foglaltak állást, hogy a magyar gazdaság jövőjéről továbbra is nekünk, magyaroknak kell döntenünk. Azok aránya is elsöprő, akik szerint a jövőben ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy mi, magyarok dönthessünk az adórendszerünkről.Tisztelt Ház! A magyarok többsége tehát úgy gondolja, hogy ma Brüsszel fordítva ül a lovon. A magyarok többsége úgy gondolja (Gőgös Zoltán: Milyen többség?), nem engedhetjük meg, hogy Brüsszel átvegye tőlünk az irányítást; nem engedhetjük, hogy betelepítési programokat kényszerítsen Magyarországra, ahogy azt sem engedhetjük, hogy beleszóljon az adók, a bérek és a rezsidíjak meghatározásába Magyarországon.Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Arról is szólnom kell, hogy Brüsszelben számosan fel vannak háborodva azon, miért mondjuk azt, hogy állítsuk meg Brüsszelt. A válasz egyszerű: mert mi nem akarunk nagyobb hatalmat adni Brüsszelnek. Az Európai Unió nem Brüsszel, hanem a független európai nemzetek önkéntes szövetsége, ez az európai gondolat, ez az európai emberek közös terve a békéről és a fejlődésről. Magyarország nem Európa-ellenes, sosem volt az (Dr. Bárándy Gergely: Csak a kormány!); éppen ellenkezőleg, mi egy igazi európai álláspontot képviselünk: a hatályban lévő európai szerződést védjük, benne a tagállamok és Brüsszel közötti eredeti, vagyis mai munkamegosztással. Nem a magyarok álláspontja változott meg, mi ma is elkötelezett hívei vagyunk az Európai Uniónak és az eredeti európai tervnek. Mi úgy látjuk, Brüsszel váltott gúnyát. Magyarországon józan ésszel felfoghatatlan, hogy Brüsszel nyíltan a terroristák pártjára áll. (Moraj az MSZP soraiban. ‑ Dr. Bárándy Gergely: Az egész város!) Ahmed H. nyilvánvaló képtelen hazugságai fontosabbak (Dr. Bárándy Gergely: A brüsszeli pékek is?), mint a magyar emberek biztonsága, és ez számunkra elfogadhatatlan. (Dr. Bárándy Gergely: Az egy város, és nem az Európai Bizottság!)Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt sem hallgathatom el, hogy az az abszurd helyzet állt elő, hogy Brüsszelben ma egy emberek millióit nyomorba döntő pénzügyi spekuláns szabja meg, hogy merre van az előre (Bangóné Borbély Ildikó: Magyarországról beszél?), európai vezetők hajbókolnak Soros György előtt, aki megmondja, mit kell tennie Európának, és ez valamiért természetesnek tűnik Brüsszelben. (Dr. Bárándy Gergely: Jó, hogy neked is fizetett!) Ha valaki tényleg annyira segíteni akarna a Közel-Kelet és Afrika szerencsétlen sorsú millióin, akkor nem emberi jogi harcosnak álcázott politikai aktivisták hálózatát finanszírozná dollármilliókból, hanem munkahelyeket, iskolákat és kórházakat építene ott, ahol szükség van rá. (Taps a kormánypártok soraiban.) Ha valaki valóban segíteni akar (Gőgös Zoltán: Nálunk is stadion épül, nem kórház!), akkor a segítséget vigye oda, és ne a bajt hozza ide a mi nyakunkba. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Arra kérem a Magyar Országgyűlés képviselőit, hogy Brüsszel és a magyar kormány vitáiban ne Brüsszel mellé, hanem Magyarország mellé álljanak. Arra kérem a Magyar Országgyűlés képviselőit, hogy a Soros-maffia és Magyarország vitájában álljanak a magyar emberek oldalára. (Felzúdulás az MSZP soraiban.) Kérem önöket, egy képviselő se vágja maga alatt a fát, mert az, aki támogatja a bevándorlást, az, aki lebontaná a kerítést, az, aki ismeretlen múltú, ismeretlen identitású és ismertetlen célú migránsokat telepítene Magyarországra (Kunhalmi Ágnes: Ilyen nincs az országban!), az az emberek, a magyar nemzet, vagyis hazánk ellenére cselekszik. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Gőgös Zoltán: Aki pénzért jön, az jöhet?)Ezért most a nemzeti konzultáció lezárásának alkalmából is szeretném világossá tenni (Dr. Bárándy Gergely: A letelepedési kötvénnyel mi a helyzet?), hogy amíg én vagyok Magyarország miniszterelnöke, és itt állhatok, addig a kerítés a déli határon is állni fog. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Gőgös Zoltán: Pénzért jöhet mindenki.) Amíg a Fidesz és a kereszténydemokraták kormányozzák az országot, addig nem engedünk Brüsszel zsarolásának, és elutasítjuk a kötelező betelepítési kvótát. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Dr. Harangozó Tamás: Akkor miért szavazták meg?) Amíg a polgári nemzeti oldal adja a derékhadat, addig a haza is védve lesz, megvédjük a nehéz munkával elért sikereinket. És amíg Magyarország demokratikus alapokon áll, addig nem fogadjuk el, hogy Brüsszel lopakodva elvegyen nemzeti jogainkból, mert Magyarország egy erős, büszke európai ország. (Bangóné Borbély Ildikó: Andorra is!)(10.30)Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország védelme nem elméleti és végképp nem ideológiai kérdés; szó szerint a mi bőrünkre megy a játék. Ezért arról is beszélni kell, hogy hét verejtékes esztendő után jelentős gazdasági sikereket is elértünk, van tehát, ami veszélybe kerülhet, van tehát, amit meg kell védenünk. A gazdaság helyzetéről Varga Mihály miniszter úr részletesebben be fog majd számolni önök előtt, én csak a legfontosabbakra szorítkozom. Hét év alatt a segélyalapú gazdaság helyett sikerült megágyaznunk a munkaalapú gazdaságnak. A foglalkoztatás az elmúlt hét évben Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben az Európai Unióban. Míg 2009 végén Magyarországon volt a második legalacsonyabb a foglalkoztatás, addig 2016 végére már meghaladta az Európai Unió átlagát. Európai összevetésben Magyarország az örökül kapott 27. helyről a 12. helyre jött föl, s hiszem, jutunk még előrébb is. 2010 óta Európában nálunk emelkedett a harmadik legnagyobb mértékben a minimálbér, vagyis Magyarországon jobban megéri dolgozni. Éves távlatban 13 százalékkal nőtt az átlagbér a gazdaságban. A friss tények szerint éves szinten az egészségügyet 19 százalék feletti, az építőipart 15, a szociális ágazatot és a közigazgatást 14 százalékos bérnövekedési ütem jellemzi, az oktatásban dolgozók bérei ismét emelkedtek, most 8,5 százalékkal. A minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25 százalékos emelése ‑ ami ténykérdés ‑ jelentős hatással járt. A gazdaságban egyhangú a vélekedés, érdemi bérfelzárkózás indult meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy az lenni szokott, ha dolgozunk, akkor annak eredményei is vannak, a magyar gazdaság az első negyedévben 4,2 százalékos növekedést mutatott fel. A magyar modell működőképességét immár mindenhol elismerik, azok is, akik eddig ellenérzéseket és aggályokat fogalmaztak meg velünk szemben. Minden pénzügyi, gazdasági központ folyamatosan emeli és javítja a magyar gazdaság kilátásairól szóló előrejelzését. Még az Európai Bizottság a saját előrejelzése alapján is hazánkat az öt legjobb növekedést mutató gazdaság között tartja számon az Unióban. Az eurózóna gazdaságának növekedési ütemét, ami 1,7 százalék, több mint kétszeresével haladja meg most a magyar gazdaság. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem sorolom tovább, Varga miniszter úr majd részletekbe menően ismerteti a legfrissebb tényeket. Én csupán azt akartam mondani, hogy Magyarország pályára állt, és minden okunk megvan a bizakodásra. Újra van jövőnk. Ezeket az eredményeket nemzeti alapon, nemzeti érdekeinket követve értük el. Azt javaslom, hogy azt, amit elértünk, ne kockáztassuk valami homályos utópia kedvéért, nevezzék azt európai egyesült államoknak, nyílt társadalomnak vagy bármi másnak. Megtanultuk, mert a történelem megtanította nekünk, hogy az a miénk, amit kiküzdünk, kiverekedünk magunknak. És bőségesen elegendő történelmi tapasztalat áll a rendelkezésünkre, hogy azt is tudjuk, milyen könnyen elveszíthetünk mi, magyarok mindent, ha mások kezébe tesszük le a sorsunkat. Az emberek az eddigi legsikeresebb nemzeti konzultáció alkalmából ismét nyomatékosították, nem fogadhatjuk el, hogy a jövőnket Moszkvában, Brüsszelben vagy Washingtonban tervezzék. (Moraj az ellenzéki oldalon.) A ránk vonatkozó döntéseket Budapesten hozzuk meg. És ez nem ajánlás, ez 1 millió 700 ezer ember elvárása. Tisztelt Ház! Az illegális bevándorlás Itáliában látható erősödése, a magyar határon fokozódó nyomás, az európai nagyvárosokban elkövetett újabb és újabb terrortámadások világosan értésünkre adják, hogy Európa első számú próbatétele továbbra is a népvándorlás marad. A népvándorlás és a migránsválság elhúzódását jelzi előre az is, hogy a bevándorláspárti erők Brüsszelben és a tagállamokban a népi ellenállás nyilvánvaló ténye ellenére nem adták fel azt a tervüket, hogy több millió migránst ‑ ahogy Soros György a nyilvánosságnak is bemutatott tervében szorgalmazza ‑ betelepítsenek Európába. Nem lenne jó, ha mindez látóhatárunk, perspektívánk és valóságérzékelésünk beszűküléséhez vezetne, a horizonton ugyanis más, szintén komoly európai kérdések is megjelentek. Elegendő, ha arra hívom fel a figyelmüket, hogy jelenleg is sok ezer magyar kamionsofőr állása van veszélyben a Brüsszel által hozott rossz munkavállalási szabályok miatt. Ha nem leszünk résen és nem állunk ki a gazdasági érdekeink mellett, ez a fenyegetés és gyakorlat gyorsan átterjedhet más iparágakra, és súlyosan érintheti a külföldön, illetve külföldre dolgozó magyarokat. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy fel kell készülnünk azokra az őszi vitákra, amelyek Európa jövőjéről szólnak. Magyarország európai ország, az Európai Unió tagja, és az is marad, ezért az Európa jövőjéről szóló viták a mi jövőnkről szóló viták is. A hét végi franciaországi választások azt mutatják, hogy az európai emberek lázadása elérte Franciaországot is. A régi elit pártjait, szocialistákat és néppártiakat egyszerűen letolták a pályáról. Szeptemberben túljutunk a német választásokon, és számíthatunk arra, hogy a két kontinentális nagyhatalom kísérletet tesz majd Európa átalakítására. Ma még nem látható, hogy ez segíti vagy nehezíti-e majd a magyar nemzeti érdekek brüsszeli érvényesítését. Ma annyi mondható, hogy az előttünk álló, Európát átalakító kísérletek dimenziója széles és mély. Ezt jelzi az a tény, hogy Brüsszel már kiadott egy dokumentumot Európa lehetséges jövőbeni fejlődési irányairól, majd ezután reformjavaslatokat tett közzé négy kötetben a szociális ügyekről, a gazdasági és monetáris unió mélyítéséről, az európai védelempolitikáról, majd a globalizációról, és hamarosan jön az ötödik javaslatcsomag is az európai költségvetés jövőjéről. Olyan viták előtt állunk, amelyeknek témája súlyos, tárgyalásai komolyak, a következményei pedig hosszú távúak lesznek. Ma annyit mondhatok önöknek bizonyossággal, hogy a nemzeti konzultáció éppen a legjobb ütemben történt, és a legalkalmasabb pillanatban ütötte le azokat a jelzőkarókat, amelyek között Magyarországnak haladnia kell és lehet az előttünk álló vitákban. Köszönöm a magyar embereknek, hogy a konzultációban való részvételükkel segítették a munkánkat, önöknek pedig köszönöm, hogy meghallgattak. (Nagy taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Rendkívül izgalmas volt hallgatni a miniszterelnököt, amikor szabad és európai társadalomról beszélt, pont akkor, amikor az elmúlt hetekben, illetve ezen a héten is szavazni fog az Országgyűlés olyan törvényjavaslatokról, amelyek egyértelműen az oktatás szabadsága ellen szólnak, egyértelműen magyarországi civil szervezetek megbélyegzéséről és működésük korlátozásáról szólnak, és olyan költségvetést fog elfogadni ezen a héten a parlament, amely igazságtalan és a korrupció költségvetése. (10.40)A nemzeti konzultáció kérdéseiről maga Gulyás Gergely mondta el a véleményét a napokban egy interjúban, hogy tulajdonképpen nem lehet ezt egy reprezentatív közvélemény-kutatásnak venni, hiszen olyan egyértelműek voltak a kérdések, amikre csak egyértelmű válaszokat lehetett adni, hogy ez valójában inkább egy kormánypolitika melletti kiállás, mint valós nemzeti konzultáció lenne. De érdemes lenne majd az álláspontokat egyeztetni. És egyetértek vele, hiszen kérdés, hogy a magyar választópolgárok, a magyar emberek valóban ezeket a kérdéseket tartják-e a legfontosabbnak az életükben.Miért nem szólt ez a nemzeti konzultáció az oktatás rendszeréről, az oktatás igazságtalanságáról? Miért nem szólt ez a nemzeti konzultáció az egészségügyről, az egészségügy tarthatatlan állapotáról? Miért nem szólt ez a nemzeti konzultáció arról, hogyan lehet azt a több százezer magyar fiatalt visszahozni, visszacsábítani Magyarországra, akik elhagyták ezt az országot a jobb megélhetés érdekében? Láthattuk, hallhattuk, hogy milyen óriási nagy sikert tudott elérni az önök programja az ő visszacsábításukra. És miért nem szólt ez a nemzeti konzultáció a stadionokról és leginkább abból a szempontból, hogy mennyit költünk az adófizetők pénzéből erre? ‑ miközben a magyar válogatott világbajnoki selejtezőn nyújtott teljesítményét mindenki láthatta, ami sajnos az önök sportpolitikájának is a kudarca. (Derültség a kormánypárti padsorokban.)És beszéljünk egy kicsit ennek a konzultációnak a valós kérdéseiről! Meg akarják védeni a rezsicsökkentést, miközben ma a nemzetközi piac azt mutatja, hogy csökkenteni kellene az energiaköltségeket. Miközben más országok csökkentik a lakossági energiaárakat, Magyarországon ez változatlan. Beszélhetünk a devizahitelesek megmentéséről, amit miniszterelnök úr említett, de mi van azokkal a családokkal, családok tízezreivel, akik a forintosított hitelüket sem tudják fizetni, és éppen kilakoltatják őket, éppen elárverezik a házukat. És beszélhetnénk a multi­ellenes adókról is. Érdekes módon azt nem említette miniszterelnök úr, hogy a multik, az 500 millió forint feletti árbevételű cégek nyereségadóját 10 százalékkal csökkentették, miközben a magyar kis- és középvállalkozások alig tudják kitermelni a megemelt minimálbér költségeit.És beszélhetnénk arról is, amit oly hosszan emelt ki és indokolt, a kerítés és a védelem kérdéséről. De akkor megkérdezem, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy miközben az önök háttéremberei, gazdasági emberei százmilliárdokat keresnek… ‑ és letelepedési kötvénnyel közel 20 ezer embernek adtak letelepedési vagy tartózkodási engedélyt Magyarországon olyan országokból, amelyekből érkező emberek miatt építik a kerítést, és akiket meg akarnak állítani. A fizető migráns, a gazdag migráns jó önöknek, jó az országnak, ön mondta, jó az önök háttérembereinek, miközben pedig kerítéssel védik a határokat.És akkor érdemes kitérni arra is, amit a felszólalása végén mondott, ez az úgynevezett termelési értekezlet, én így szoktam hívni, hiszen elmondja a számokat, de a mögötte lévő valóságról nagyon kevés szó esik. Hiszen minden elemző, mindenki tudja és mondja, hogy a magyar gazdaság fejlődése az európai uniós támogatásokon alapszik. A magyar beruházások szinte teljes mértékben európai uniós támogatásokból valósulnak meg. (Felzúdulás a kormánypárti padsorokban.) Ezért számomra érthetetlen az „Állítsuk meg Brüsszelt!” című jelszó, hiszen Brüsszel még áll, viszont az európai uniós támogatások jól jönnek, ami valóban a magyar gazdasági növekedés alapját adja. (Az elnök csenget.)Hogy mi van a számok mögött? Mi van a jövedelemelosztással, hogy mennyire igazságos a költségvetésben például a közös torta elosztása, hogy hogyan lehet az, hogy a nagymértékű adócsökkentés hasznait a gazdagok élvezik, míg a kiskeresetűek nem? Hogy lehet az, hogy eltörölték a minimálbér adómentességét, növelték az áfa mértékét, és Európában az egyik legmagasabb a kiskeresetűek adóterhe? Hogy lehet az, hogy az elmúlt hét évben az összadó mértéke növekedett? Miközben önök az adócsökkentés kormányának hívják magukat, aközben az adóterhek növekedtek az elmúlt években. (Balla György: Nem igaz.)Miért van az, hogy a magyar állam fenntartása (Az elnök csenget.), a magyar állam működtetése lényegesen drágább, mint előtte volt? Hallhattunk itt mindenféle apparátusi csökkentésről, reformról, ehhez képest az állam működése többe kerül. És hogy lehet az, hogy miközben százmilliárdok jutnak a látványsportokra, miközben a taopénzeken keresztül finanszíroznak különböző sportágakat, addig mindenféle kiskirályok uralnak különböző focicsapatokat, az eredmény pedig látható, egy megalázó vereség Andorrában. (Bangóné Borbély Ildikó: Andorra meseország.)Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ritkán szoktam ilyet tenni, de köszönetet szeretnék mondani Kövér Lászlónak és Semjén Zsoltnak, hiszen ők emlékeztetnek Szent László tetteire, ebben az évben Szent László-emlékévet kezdeményeztek. Viszont Szent Lászlónak mik voltak a legfontosabb rendelkezései, mi volt a legfontosabb üzenete? Az egyik az, hogy talán ő mondta ki először, hogy tegyünk igazságot, a tolvajokat meg kell büntetni. (Taps az MSZP soraiban. ‑ Közbeszólások ugyanott: Éljen!) Annak idején a lopásért levágták a tolvajok kezét. 1077-ben, aki lopott, annak levágták a kezét. (Németh Szilárd István: Neked már lábad sem lenne.)2010-ben Pokorni Zoltán, az önök alelnöke ugyanezt ígérte a tolvajoknak. Ehhez képest Pokorni Zoltánt már lecserélték, jött helyette Németh Szilárd, mindannyiunk örömére, és az elmúlt hét évben az önök oligarchái folyamatosan rabolják szét Magyarországot. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Sukoró! Négyes metró!) Ha eljátszunk a gondolattal, hogy mi lenne, ha érvényben lennének ezek a törvények, akkor hol lenne felcsúti Mészáros „nemstróman” Lőrinc? (Moraj a kormánypárti padsorokban. ‑ Az elnök csenget.) Hol lennének a Habonyok, Rogánok, Tiborczok? Hol lennének?!És volt még egy másik fontos politikája Szent Lászlónak: ő mindig érezte és tudta, hogy a szövetségeseket Nyugaton kell keresni, nem Keleten. Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy orosz mintára korlátozzák a magyarországi civil szervezetek működését. Azt láthatjuk, hogy ezzel a hatalmas nagy nemzeti konzultációval a magyar emberek adatai átkerülhettek az orosz titkosszolgálatokhoz, mert egy olyan cég kapta meg, amelyik kapcsolatban áll velük. És azt láthatjuk, hogy orosz atomerőműben fogják elégetni a magyar emberek pénzét. Kíváncsi lennék, ha Szent László ma uralkodna, ehhez mit szólna.Tisztelt Képviselőtársaim! Igazságosabb Magyarországra van szükség és olyan Magyarországra, amely az Európai Unióban az első körbe tartozik, nem a perifériára. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP soraiban.)
 • VONA GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszterelnök Úr! Nagyon szépen köszönjük a beszámolót. Kezdjük azzal, hogy a Jobbik szerint, szerintem is nagyon fontos az emberek véleményének meghallgatása, az emberek véleményének megismerése és az emberek véleményének figyelembevétele a döntéseink során. Éppen ezért kezdeményeztünk a tavalyi évben mi is egy nemzeti konzultációt, egy valódi nemzeti konzultációt, méghozzá három kérdésben (Dr. Rétvári Bence: Kinek a pénzéből?): az egészségügy, az oktatás és a korrupció kérdésében.Sokkal kisebb forrásokkal gazdálkodva, sokkal kisebb médiafelületen, sokkal kevesebb lehetőséggel, de mégis félmillió ember véleményét megkaptuk ezzel a három területtel kapcsolatban, miniszterelnök úr. Szeretném akkor én is elmondani önnek, illetve önöknek, képviselőtársaim, hogy mi volt ennek az eredménye, mit mondtak az emberek erről a három területről. Az egészségügyről, miniszterelnök úr, és az oktatásról azt mondták, hogy önök ezt a két ágazatot magára hagyták. A korrupcióról viszont azt mondták, hogy nemhogy magára hagyták a korrupciót, hanem regionális, sőt kontinentális éllovassá tették Magyarországot. És sajnos, azt kell mondjam, az embereknek ennek a konzultációnak a során is igazuk volt.Ön az egészségügyet és az oktatást magára hagyta. Az egészségügyben például a kórházi adósság újratermelődött, és amikor megkérdezték az illetékes államtitkár urat nemrég a sajtóban, hogy ez hogyan történhetett, akkor azt mondta, hogy nem tudom. Meg kell nézni az alapellátás állapotát: több száz háziorvosi praxis betöltetlen Magyarországon, a korfa a háziorvosok körében egyre idősebb állományra utal. Nincs utánpótlás, súlyos problémák vannak, miniszterelnök úr, ön pedig kerüli az egészségügy kérdését, mint ördög a tömjénfüstöt.Az oktatás kapcsán is sorolhatnánk számtalan problémát, de azt javaslom, térjünk rá a korrupcióra, mert mégiscsak, ahogy az önök egyik főtanácsadója is elmondta, ez az önök kormányzásának lényege. Lánczi András mondta, az ön egyik főideológusa, hogy amikor az ellenzék korrupcióról beszél, az lényegében az önök kormányzásának lényege. És ez így is van, miniszterelnök úr. Ön a korrupció tekintetében Magyarországot a világ éllovasává tette, negatív értelemben sajnos. Itt már számtalanszor elhangzott, az én számból először, és ön már szinte nem is tagadja itt az Országgyűlésben, hogy Mészáros Lőrinc valójában az ön személyes strómanja, miniszterelnök úr. Mészáros Lőrinc nem magának gyűjt vagyont, hanem magának, önnek, miniszterelnök úr.(10.50)Mészáros Lőrinc vagyongyarapodása, az a százmilliárdos hirtelen vagyongyarapodás nem Mészáros Lőrinc zsenialitásának köszönhető, hanem az ön po­li­tikai védelmének és az ön politikai támogatásának. Mészáros Lőrinc az a vállalkozó egyébként, aki folyamatosan elnyeli azokat az uniós forrásokat, amiről itt már többször szó esett, de hogy a teljesítményét hogyan tudjuk leginkább értékelni: ha megkérdezem öntől, miniszterelnök úr, kérem, majd esetleg a válaszában erre válaszoljon már nekem, hogy Mészáros Lőrinc cégeinek ‑ ha ezek annyira ver­seny­képe­sek ‑ mekkora az exportteljesítményük. Mennyit tudott Mészáros Lőrinc a tudásából, a gazdasági teljesítményéből, a know-how-ból, amit ő adott ennek a világnak, exportálni? Ki akar még Mészáros Lőrincből kérni a világon, rajtunk kívül? Ön ugye az európai uniós források nagy részét neki adja, ami lényegében mit jelent: a saját vagyonát gyarapítja. Tehát sajnos az ön kormányzásában, miniszterelnök úr, a korrupció nem üzemzavar, nem emberi gyarlóság, hanem ennek az egész kormányzásnak a lényege. Ez nem más ugyanis, mint egy maffiakormányzás, és ennek a maffiának a feje pedig, miniszterelnök úr, ön személyesen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)Miért fontos ez a három terület: az egészségügy, az oktatás és a korrupció? Mert ez adhatja meg annak az emberi tőkének és annak a versenyképességnek az alapjait, amely révén a legsúlyosabb problémát, az elvándorlást meg tudjuk állítani, amely révén a magyar gazdaságot versenyképessé tudjuk tenni, a magyar vállalkozásokat; és idehaza végre európai szinten is értékelhető versenyképes béreket és jövedelmeket tudunk fizetni.Erről szól a mi béruniós kezdeményezésünk, amit ön nem támogat. A béruniós kezdeményezésünk szimbolikus egyébként, mert amikor éppen önt az Európai Parlamentben elítélték egy határozatban, előtte egy nappal az Európai Bizottság helyt adott ennek a kezdeményezésnek, vagyis jogilag is, szakmailag is, mindenféle szempontból alkalmasnak találta arra, hogy erről európai szintű vita induljon. Miniszterelnök úr, ön mindenféle érvet szokott felhozni, hogy egyik napról a másikra nem lehet. Mi sem mondtuk ezt soha, mi is tudjuk, hogy ez egy komplex kérdés, tudjuk, hogy időbe telik, tudjuk, hogy egészen más helyzetben vannak az állami közalkalmazottak, a kkv-knál dolgozók, a multik alkalmazottai; tudjuk mi is azt, hogy ahhoz, hogy a bérek és a jövedelmek emelkedjenek, ahhoz versenyképes magyar vállalkozások kellenek; ahhoz, hogy versenyképes magyar vállalkozások legyenek, ahhoz egy egészen új kohéziós politika és uniós forráselosztási politika, ahhoz pedig egy új Európai Unió. Az európai béruniós javaslatunkkal mi is részt kívánunk venni, méghozzá pozitív értelemben, az Európai Unió jövőjéről szóló vitában, és az pedig, hogy ön ezt a kezdeményezést nem támogatja, miniszterelnök úr, ami egész Kelet-Közép-Európát összefogta ‑ nyolc ország állt e mögé, nyolc ország Kelet-Közép-Európából akarja azt, hogy legyen az Európai Unió igazságos, szociális és szolidáris közösség, ahogy azt az Európai Unió a csatlakozásunk idején ígérte ‑, ön ezt mégsem támogatja, miniszterelnök úr, és én megmondom önnek, hogy miért nem támogatja; bár ön nyilvánvalóan a szíve mélyén ezt nagyon jól tudja. Azért nem támogatja ezt a kezdeményezést, mert nem az öné. Ön képtelen bármit is támogatni, bármi mellé is odaállni, ami nem az ön személyes tulajdona. Ön az ilyen szituációkban úgy viselkedik, mint egy óvodás: ha nem lehet az enyém a homokozólapát, akkor pusztuljon az a homo­kozó­lapát, ne legyen senkié sem!Miniszterelnök úr, az európai béruniós kezdeményezés arról szól, ami a XXI. század legfontosabb mondata véleményem szerint, vagy kulcscélja, hogy mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni. A szülőföldjén tudjon boldogulni a szír, a szülőföldjén tudjon boldogulni az afgán, a szülőföldjén tudjon boldogulni a szudáni, és a szülőföldjén tudjon boldogulni minden magyar itt, a Kárpát-medencében. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, igenis a béreket és a jövedelmeket növelni kell. És kérem, hogy ne azokra a mondvacsinált érvekre válaszoljon, amiket mi nem is mondtunk, hanem azt magyarázza meg már végre, egyértelműen, hogy miért nem tudja támogatni ezt a javaslatot!A másik, miniszterelnök úr: a biztonság kérdését mi is fontosnak tartjuk. Ha a Jobbik 2018-ban megnyeri a választást ‑ márpedig meg fogja! ‑, akkor a kerítés megmarad (Moraj és közbeszólások a kormánypárti padsorokban.), de ott lesz a határőrség is, miniszterelnök úr. Ott fog állni a határőrség is, mert mi azt mondtuk, hogy sem szegény migráns, sem gazdag migráns nem léphet Magyarország területére.Mi nem fogunk pénzért letelepedést árulni, nem fogunk Pharaon típusú emberekkel piszkos üzleteket kötni, mint ahogy önök is kötöttek. (Orbán Viktor mosolyogva a fejét csóválja.) És ne csodálkozzon, miniszterelnök úr, láttam most az arcán, hogy csodálkozik: hát ne csináljon úgy, mintha nem üzleteltek volna Pharaon úrral! Az egész ország szeme láttára tették, miniszterelnök úr, úgyhogy hiába próbálja most ezt itt bagatellizálni!A másik pedig, miniszterelnök úr, nem fogjuk engedni azt, hogy ön a rögeszméire építse Magyarországon a jövőt. (Kunhalmi Ágnes: Téveszmék!) Mert Magyarország biztonságát garantálni kell, meg kell védeni a migrációtól, a népvándorlástól, de meg kell védeni az országot, miniszterelnök úr, az ön rögeszméitől is. Ön jó pár éve képtelen az országnak helyes és igaz jövőt, víziót jósolni, ön nem képes ennek az országnak a helyes vezetésére évek óta, csak a hatalom megtartására. A kettő egészen más dolog! Az ország helyes vezetése és a hatalom megtartása két külön dolog, miniszterelnök úr. Ön a hatalom megtartására koncentrál csupán, és mindenhol Soros Györgyöt és Simicska Lajost látja. Ha megrezzen egy levél, akkor biztos Soros György volt. Ha megrezzen, mondjuk, Andorrában a magyar háló, az meg biztos Simicska Lajos volt. Miniszterelnök Úr! Ezek az ön belső hangjai. Ezek az ön démonai. Ha küzdeni akar ezekkel a belső hangokkal, ám tegye, de ne akarja belerángatni az országot! És amikor ön azt mondja, hogy minket megvettek, a Jobbikot megvették, ön magából indul ki: ki mint él, úgy ítél. Ön adta el a lelkét, miniszterelnök úr, már a pályafutása legeslegelején Soros Györgynek! (Taps a Jobbik padsoraiban.) Ne vetítse ki a saját démonait ránk; mi nem adtuk el a lelkünket senkinek, a Jobbikot sem Soros György, sem Simicska Lajos nem irányítja, de az ön rögeszméi sem fogják irányítani! Mi azt mondjuk, hogy Brüsszelt fel kell használni és ki kell használni a saját céljainkra, hogy az igazságos, szolidáris és szabad Európát megteremtsük; de akit meg kell állítani, miniszterelnök úr, az tudja ki? Az ön! Orbán Viktort (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) kell megállítani és a rögeszméit. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
 • DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterelnök Úr! Miközben hallgattam az ön beszédét, azon gondolkodtam, vajon mi a célja ezzel a fölszólalással, mert végül arra jutottam, hogy ez egyfajta olyan mosakodás lehet, amit így félévente önnek kötelező megcsinálni, de aztán utána kimondta, hogy végül is ön Brüsszelben terroristákat lát, innentől kezdve én azt gondolom, hogy önnek tényleg elgurult végül a gyógyszer.Nem gondolom, hogy Magyarországnak egy ilyen stílus megfelelő lenne. (Felzúdulás a Fidesz padsoraiban. ‑ Az elnök csenget.) A szövetségeseinkről beszélünk. Az európai uniós szövetségeseinkről beszélünk. Nem gondolom, hogy terroristázni kéne azokat az embereket, akikkel ön egy asztalnál ül, miközben az állam- és kormányfők találkozóján helyet foglal.Főleg úgy, hogy azt látom, hogy ön nemzeti kormányzást ígért az országnak. Ehelyett gyakorlatilag egy soha véget nem érős nemzeti konzultációt látunk, amit egyébként az utcán úgy hívnak, tisztelt miniszterelnök úr, hogy Yandex-konzultáció, márpedig azért, mert egy orosz kód futott az egész konzultáció online verzióján. Soha nem tudjuk meg valójában, hogy kik, hányan és pontosan mit töltöttek ki ezzel a konzultációval kapcsolatban. Innentől elkezdve egyet tudok önnek mondani, tisztelt miniszterelnök úr, hogy amikor reagál a frakcióvezetők megszólalására, mondja el, hogy mi a magyarázata annak, hogy a magyar kormány kiszolgáltatta a magyar adófizető állampolgároknak a legszemélyesebb politikai véleményadatait Vlagyimir Putyinnak.Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ön így készül 2018-ra? Én önben most már egy olyan miniszterelnököt látok, mint az a Dagobert bácsi a rajzfilmekből, akinek a szemében a dollárjel állandóan villogott, csak éppen önnek nem a dollárjel, hanem sokkal inkább a rubel vagy az euró villog a szemében. Ugyanis ha ön bátor lenne, akkor nem nemzeti konzultációkat tartana, hanem sokkal inkább kiírná a paksi népszavazást, és megkérdezné ön, hogy mi a magyar emberek véleménye az ön moszkvai álmáról, ámokfutásáról.Ugyanis a helyzet az, hogy mi itt ellenzékben világosan látjuk, hogy miről szól ez a történet. Arról szól a történet, hogy önnek, miután kimerültek az európai uniós források, amiket a barátaival ellopnak, utána szükségük van egy nagyobb pénztranszferre, és ezt Keletről akarják megkapni. Láthatóan úgy van felépítve ez a történet, hogy mire kimerülnek az európai uniós pénzek, utána legyen hova nyúlni: ott lesz a keleti hitel. Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ön szerint ez erkölcsös hozzáállás? Ezt ígérte ön a magyar embereknek? Ráadásul ön meglehetősen békétlen miniszterelnöke is Magyarországnak. Nincs nyugalma ennek az országnak ön miatt. Gyakorlatilag most már délibábos háborúk sorát indítja el hol ön, hol a kollégája, Matolcsy György. A CEU, Brüsszel, a Soros-hálózat, mindenki fel van itt sorolva, mint valami képzelt ellenség, holott azt gondolom, hogy a magyar emberek egyetértenek abban mindenfajta konzultáció nélkül, hogy ha a CEU-t támadja, annak sok értelme nincsen, inkább azon kéne fáradoznia, hogy az egész országban kiváló oktatási rendszerünk legyen. Brüsszellel kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy ha ennyi problémája van Brüsszellel, akkor miért fogadja el a pénzüket. (Felzúdulás a kormánypártok soraiban.)A harmadik pedig az, hogy ha a Soros-hálózatról beszél, akkor inkább a Paks-hálózatról beszéljen. Azt gondolom, hogy a Paks-hálózat, ahol már most is milliárdok tűnnek el, sokkal relevánsabb a magyar emberek számára. Egyébként meg ha üzengetni akar Soros Györgynek, hogy építsen kórházakat, akkor először üzenjen a saját minisztereinek! Ja, hogy önnek nincs egészségügyi minisztere?! Hát akkor üzenjen annak, akinek gondolja! Ő építsen kórházakat! Azért választottunk magyar kormányt, hogy rendben legyen az egészségügy, rendben legyen az oktatás, rendben legyenek a bérek! Hát hol van ez, miniszterelnök úr? Sehol nincsen! Azért szeretnék önnel pár jelenetet a valóságból megosztani. Kint voltam a mentősök tüntetésén. Ott egy édesanya mesélte el, hogy a fiának karácsonyra fehér pólókat vesz, és rányomtattatja a mentősök jelét, mert nem tudják kistafírozni a magyar mentősöket. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)Ott vannak a fogyatékos embereket ápoló otthonok. Törvénysértésben van folyamatosan a magyar kormány, mert nem tudnak engedélyeket megadni folyamatosan, ezért hosszabbítgatják, mert, tisztelt miniszterelnök úr, nincsenek meg a személyi és a tárgyi feltételek. De mondok önnek még egy jelenetet a valóságból, ezt írja fel a papírra! A bölcsődékben nem tudják a szülők ott hagyni a gyereküket, mert a bölcsődés néni takarít ki a takarító helyett, mert a takarítók már leléptek ebből az országból. És ugyanez a szülő egyébként nem mer elmenni a beteg gyereke mellé szabadságra, mert fél, hogy kirúgják a munkahelyéről, ahol egyébként azért is kirúgják, ha a Fideszt bírálja. Egy ilyen országot épített ön, miniszterelnök úr! Úgyhogy ha fölmegy oda a pulpitusra, akkor legyen szíves, azokról számoljon be a háborúi helyett, hogy mit kezd ezeknek az embereknek a sorsával!(11.00)Nemcsak nemzeti konzultáció van itt, hanem van most már köszönő- meg eredménykampány is. Miniszterelnök Úr! Mondja meg nekünk, hogy mennyibe került ez a magyar embereknek! Ötmilliárdnál biztos nem fognak megállni. Ott van például a propagandaminisztere, azt is tudjuk, hogy Rogán Antal magyarázattal tartozik, hogy az MVM miért pakolt oda félmilliárd forintot a CÖF-nek, akik utána bevallották, hogy plakátolni fognak ebből a Fidesznek, persze a komplettálás meg a civilisztika tudományának a kidolgozása mellett, aminek nyilvánvalóan semmi értelme nincsen.De ott van ön is meg az ön miniszterei, akik választási szövetséget ajánlottak egy bűnözőnek. Gyakorlatilag rács mögött lenne a helye Farkas Flóriánnak, önök meg vele készülnek 2018-ra. (Moraj a kormánypártok soraiban.) De ott van Lázár János is, aki az európai uniós támogatási napon bevallotta, hogy az EU-s támogatások 5 százaléka megy az önök négy fő oligarchájának. Ez 500 milliárd forint. Mit csinálnak ebből a pénzből, tisztelt miniszterelnök úr?Azt gondolom, hogy ez a beszéd a választási előkészületek része volt, ahol gyakorlatilag ön arról beszélt, hogy hogyan fogja a magyar embereket még jobban elkábítani a mindenféle háborúival, ahelyett, hogy a mindennapok problémáit oldanák meg, ami egy kormánytól elfogadható lenne. De ön tévedésben van, mert önt meg a kormányát nem arra választották meg, hogy konzultálgassanak velünk, hanem arra, hogy kormányozzanak. Hol van a kormányzati teljesítmény?! (Dr. Semjén Zsolt felnevet.)Gyakorlatilag, ha önökre nézek, olyan kérdésekről szeretnék beszélni, ami az embereket érinti. Ha én lennék Magyarország miniszterelnöke (Felzúdulás és derültség a kormánypártok soraiban.), nem arról konzultálgatnék, ami engem érdekel, hanem arról, ami a magyar embereket érdekli: egészségügyről, oktatásról és arról, hogy hogyan lesznek jó bérek ebben az országban. Ön kiment mint miniszterelnök, és azt mondta, hogy a devizahiteleseket a Fidesz megmentette. Én csak annyit mondok önnek, Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy ha a Fidesz úgy védi meg Magyarországot, ahogyan megvédte a devizahiteleseket, akkor jaj, ennek az országnak. A multik támogatásáról beszélt. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom önnek mondani, hogy intézkedjen, hogy az ön gazdasági minisztere átadja nekem azokat a számokat, hogy pontosan mennyi pénzzel stafírozták ki egyedi adókedvezmények vonatkozásában a magyarországi stratégiai partnereket. Évek óta perelek ezért, nem mondják meg. Amíg ez nem történik meg, addig azt fogom gondolni, hogy önök a szocialista hagyományokat folytatják. Egyébként meg szeretném önnek felhívni a figyelmét arra ‑ lehet, hogy az ön egész kormánya elmulasztotta ezt az elmúlt években ‑, hogy Magyarországon munkaerőhiány van. Tehát a foglalkoztatási statisztikákkal ilyen szinten nem érdemes foglalkozni, hanem azzal kellene foglalkozni, hogy a magyar emberek itthon tudjanak maradni. Ehhez bérek kellenek, megfelelő munkakörülmények, és emberként kéne őket kezelni. Ez a három a Fidesznél nem történik meg.A bankadóval kapcsolatban én nem tudom, ön miről beszél, mi, zöldek a Tobin-adót elég régóta mondjuk, hogy a spekulatív tőkemozgásokat meg kell adóztatni. Ön meg semmi mást nem csinált, mint Rogán Antal vezényletével nekiment a bankoknak, akik az egészet áthárították a magyar lakosságra. Hát, köszönjük szépen!Az adórendszerrel kapcsolatban én önnel mélyen egyetértek, olyan adórendszert kell csinálni, amiről a magyarok többsége úgy gondolja, hogy jó neki ‑ csakhogy az nem az egykulcsos. 2010 előtt még ön is tudta, hogy többkulcsos adórendszerre van szükség. Én azt mondom önnek, térjen vissza 2010 előtti önmagához, vagy pedig búcsúzzon el ettől az országtól (Moraj a kormánypártok soraiban.), mert nekünk elegünk van a perverz újraelosztásból, elegünk van a gazdagok kistafírozásából, és elég abból, hogy az adóforintokat Mészáros Lőrinc, Garancsi Tibor meg az összes többi oligarcha kapja meg az ön háta mögött. Ha önökre nézek, tisztelt miniszterelnök úr, egy feladatot látok. Azt látom, hogy ebben a magyar politikában teljes sorcserét kell megvalósítani. 1. Fölösleges egy olyan kormányt megtartanunk és eltartanunk, aki kormányzás helyett konzultációkat csinál a mi pénzünkből. Erre nincsen szükségünk. 2. Milliárdos kormánytagok szájából hiteltelen a magyar emberek problémáinak a megsegítése. Önök hiteltelenek. (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.) 3. A XXI. századtól önök félnek, mi viszont érezzük ezt a századot és értjük, mi erre felkészültünk, önök nem. Köszönöm. (Taps az LMP soraiban. ‑ Dr. Simicskó István dr. Semjén Zsolt felé: Kétszer vett levegőt...)
 • HARRACH PÉTER (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! Megpróbálok most a konzultációról beszélni, hiszen talán ez a témánk. Sajnálom, hogy eddig hatalomvágytól tüzelt csúsztatásokkal és ízléstelen megjegyzésekkel teli felszólalásokat hallottunk, ami egy Orbán-fóbia megnyilvánulása volt. Mit is lehet mondani a konzultációról? Egy valódi demokratikus intézményről van szó, amely feltételezi a magyar polgárok ítélőképességét. Ez szemben áll azokkal az antidemokratikus törekvésekkel, amelyek a választások eredményétől függetlenül erőszakos cselekményekre is sokszor biztatják a polgárokat. Egy apró kis eseményről itt meg kell emlékeznem. A DK a bíróságot oly formában kritizálta, ami megengedhetetlen egy demokratikus országban, amikor fenyegeti a döntéshozó bírót. Mindnyájan találkoztunk már olyan döntéssel, ami nem tetszett nekünk, és akkor azt lehet mondani, hogy nem értek vele egyet, de elfogadom; de azt semmiképpen nem, hogy meg fogom bosszulni a vágyott hatalom birtokában.Tehát a rezsicsökkentésről, az illegális bevándorlásról, az átláthatóságról és a többi kérdésről szóló konzultáció egy demokratikus intézmény. Ha megengedik, egy-két kérdést kiemelnék. Rezsicsökkentés. Azt hallottuk az előbb, hogy Európában csökkentik, mi nem csökkentjük. Hát, alaposan lecsökkentettük, és ha megnézzük az Eurostat véleményét és sorrendjét, akkor azt kell látnunk, hogy ők is azt mondják, hogy Európában ‑ és nem csak az Unióban ‑ a negyedik legalacsonyabb a magyar energiaár. Vagy nézzünk egy fontos kérdést, az illegális bevándorlás kérdését. Engedjék meg, hogy itt a kereszténydemokrata véleményt, amely három alapvető szempontra épít, ismertessem. Mi az a három gondolat? Az egyik, hogy az üldözötteken segíteni kell. A második, hogy az országot meg kell védeni. A harmadik, hogy felelősségünknek vannak körei, koncentrikus körei. Ezt a hármat egyszerre kell alkalmazni. Az üldözötteken segíteni kell. Ha megnézik a KDNP legutóbbi megnyilvánulásait, azt találják, hogy a közel-keleti keresztény közösségek védelméért sokat tett, európai képviselőnk éppúgy, mint a hazaiak. Miért pont az ott élő keresztény közösségekért? Azért, mert koncentrikus körökben van a mi egyetemes felelősségünk, az egyetemes felelősség keretében úgy kell gyakorolnunk ezt a felelősséget, hogy az energiánk ismeretében tenni, és ha vannak olyan csoportok, amelyek természetesen közel állnak hozzánk, akkor azokon kell kezdeni. Ezért adott a magyar kormány is, a magyar egyházak is a gyűjtésükön keresztül támogatást a közel-keleti keresztény közösségeknek. Az országot meg kell védeni, ez a második alapvető szempont. Azt hiszem, egyértelmű, hogy amit a kormányzat és a parlamenti többség eddig tett ennek érdekében, azt kell tovább is tennünk. Itt felmerül az a gondolat, amit Soros György és barátai képviselnek; ez szembemegy Európa érdekeivel. Nem tudom, mit szólna, mondjuk, Soros György, ha egy hétre a no-go zónákban kellene élnie, akkor megtapasztalná azt ‑ ha túlélné ‑, hogy mit jelent Európa számára a gátlástalan betelepítési szempont. Engedjék meg, hogy tovább folytatva ezeket a kérdéseket, ne csak az illegális bevándorlásról, hanem az átláthatóság kérdéséről is szóljak. Amikor megkülönböztetjük a valódi civil szervezeteket és az álcivil szervezeteket, akkor ugyanazt tesszük, mint amikor a menekülteket és a bevándorlókat megkülönböztetjük, hiszen a helyes gondolkodás alapja a helyes különböztetés. (Kunhalmi Ágnes: Mint a CÖF!) Az igazi, valódi civil szervezet mindig alulról, a társadalmi igények figyelembevételével épül. Egy hálózat építése felülről, egy politikai szempont alapján történik. Mi nem a civil szervezeteket akarjuk megfelelő átvilágítással figyelni, hanem azokat a szervezeteket, akik nem civil szervezetek, amelyek csak felveszik ezt a ruhát. (11.10)Az a helyzet, hogy bizony báránybőrbe bújt a farkas, és ezt meg kell akadályozni. Amikor a konzultáció kérdéseit nézzük és az előbb említetteket is, akkor a nemzeti szuverenitás kérdése az, amire elsősorban figyelnünk kell. Mi a valódi eredeti európai gondolatot támogatjuk, ami tulajdonképpen a schumani gondolat, hiszen az Európai Uniót megalapozó nagy gondolkodók és politikusok nemzetállamokban gondolkodtak, amelyeknek a szuverenitásuk megmarad, egy részét közösen gyakorolják, de gyakorlatilag megmaradnak önálló államnak. Ez az, ami ma veszélyben forog, és ez az, ami ellen a hazai ellenzék egy része és a nemzetközi szervezetek is fellépnek.Végül, talán egy gondolatot megérdemel az az eszmei, ha úgy tetszik, világnézeti szempont, ami a két törekvés mögött van. Mi egy olyan polgári-keresztény nemzeti gondolatnak vagyunk a hívei, amelynek az alapját egy emberkép és egy társadalomkép szolgálja, és ebben a társadalomképben jelentős szerepe van a közösségeknek, az élő és szerves közösségeknek. Ezzel szemben a mai fősodratú gondolkodásmód, sok esetben a média egy olyanfajta szemléletet támogat, amelyben nincs helye a természetes közösségeknek, az individuumra épít, és az az emberkép és társadalomkép a jövőnket veszélyezteti, és ez nagyon jól megmutatkozik az illegális migráció kérdésében is. Úgy gondolom, mindaz, ami szerepelt a konzultációban, Magyarország jövőjét szolgálja (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), és ebben a magyar emberek jól döntöttek. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
 • KÓSA LAJOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nem könnyű úgy vitatkozni, hogy az ellenzék egész egyszerűen teljes mértékben eltekint a tényektől, a valóságoktól, és egy sor olyan dolgot állít, ami teljes képtelenség. Ha valaki majd visszaolvassa a jegyzőkönyvet, és megpróbálja megérteni, hogy az ellenzéki frakcióvezető-társaim miről beszéltek, akkor azt láthatja, hogy olyan elképesztő ellentmondás terheli mindegyik előadást, hogy tulajdonképpen nem is lehet részletesen mindegyikre válaszolni. Én csak néhányra hívnám fel a figyelmet, leginkább csak azért, hogy világos legyen, vajon a hitelesség kérdése ebben a vitában micsoda. Mindegyik frakcióvezető-társam drámai szavakkal ecsetelte a korrupciót, sőt a szocialisták frakcióvezetője Szent Lászlót idézte ide. Most tekintsünk el attól, hogy a szocialistáknak Szent Lászlóhoz, az igaz, katolikus, keresztény lovagkirályunkhoz vajon mi köze van (Moraj az MSZP soraiban. ‑ Korózs Lajos: Több, mint neked! ‑ Kunhalmi Ágnes: Nektek semmi!), de emlegették az ő szigorát a tolvajlás kapcsán. Akkor hadd tegyem fel a költői kérdést! Tessék mondani, Simon Andrásnak hány testrészét kellett volna lekaszabolni meg leszeletelni, amikor meglépett több száz millió dollárral (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Simon Gábor!), vagy bocsánat, Simon Gábornak? (Moraj az MSZP soraiban. ‑ Közbeszólás az MSZP soraiból: Gond van a részletekkel!) Tessék mondani, a Sukoró-ügy kapcsán micsoda fizikai bántalmazást kellett volna végrehajtani? Vagy a 4-es metró kapcsán hány szocialistát kellett volna, nem tudom, megsemmisíteni? (Dr. Szakács László: Megsemmisíteni? ‑ Moraj az MSZP soraiból.)Úgy látom, Tóth Bertalannak ez a Szent László-idézése egyfajta szuicid hajlam megnyilvánulása, és akkor még nem is beszéltem mindenről. Tudjuk, hogy az EMIR-ügyben ‑ emlékszünk rá, a szocialisták hozták össze ‑ 18 milliárdot kell visszafizetni; a Gyurcsány-házaspár lelkén szárad az egész. Tessék mondani, ott mi a büntetés? Vagy most itt akkor látványosan valamifajta kollektív öngyilkosságra készül a szocialista frakció valamilyen politikai rituálé keretében? És Medgyessy Péter Alstom-ügye, a 60 milliós ajándék az asszonynak? Ezeket az ügyeket ne tessenek elfelejteni! Mind az európai országok különböző korrupcióellenes hatóságai indították el, semmi köze hozzá a magyar kormánynak, csak mi isszuk meg a levét, mert nekünk, magyaroknak kell visszafizetni.De hát a Jobbik szájából is furcsa a korrupcióról hallani akkor, amikor most már Kovács Béla ügyében nemcsak egy virtigli árulót tisztelhetünk, akinek a mentelmi jogát az Európai Parlament kiadta kémkedés vádjában, de most már azt is megtudjuk, hogy a kicsiért is lehajol, mert egyszerűen lopni jár Brüsszelbe. Ugye, most a második mentelmi ügye kapcsán kiderült, hogy 12 milliót lopott el különböző kamuszerződésekkel az Európai Parlamenttől.Ne felejtsük el azt sem, hogy az igazi korrupciós botrány az ‑ ami, nyugodtan mondhatom, példátlan a magyar politikatörténetben ‑, hogy fogta magát egy milliárdos, Simicska Lajos, és felvásárolt magának egy komplett politikai pártot (Moraj a Jobbik soraiból. ‑ Közbeszólások a Fidesz soraiból: Úgy van! ‑ Közbeszólások az MSZP soraiból: A Fidesz után! Az egyiket eladta olcsón, és vett egy kisebbet! Mi van ebben?), egy komplett politikai pártot. Nagyon könnyű lesz majd meggyőződni arról, hogy ez így van-e vagy sem. Tessenek megszavazni itt a parlamentben a pártok feketefinanszírozását megtiltó törvényt, mindjárt ki fog derülni, hogy a korrupciót ki támogatja és ki nem, csak egy gombot kell megnyomni. De tudjuk, a gombnyomással nemcsak a Jobbiknak, hanem a frakcióvezetőjének is baja van, hiszen ne felejtsük el, hogy a legfontosabb kérdésben, az ország, a haza megvédésében nemmel szavazott az alkotmánymódosítás kapcsán. (Moraj a Jobbik soraiból.)És azt még csak lehet mondani, bár megvallom őszintén, magyarázatnak szánalmas, hogy mondjuk, az egyik legfontosabb kérdés, a nemzetegyesítés ügyében, a kettős állampolgárság megadása a magyar nemzet szülöttei számára, ebben Vona Gábor Gyurcsány Ferenccel közösen szintén nem szavazott, ne felejtsük el! Arra hivatkozott, hogy a büfében volt. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Szégyen!) Nyilván a büfé fontosabb, mint a magyar nemzet egységesítése. De aztán ő maga mondta itt, hogy mindenki hazaáruló, aki nem szavazza meg az alkotmány módosítását, majd a Jobbikkal kompletten nem szavazta meg. Ezek után komolyan venni bármifajta felszólalását a Jobbiknak azokról az ügyekről, amelyeket hallottunk, meglehetősen ironikus.Én csak egy dologra hívnám fel Vona Gábor figyelmét, mert említette ezt az európai bérfelzárkózást: azért nagyon meggyőző nem volt, ugye? Merthogy a Jobbik előterjesztését Ózdon az európai bérekről az ózdi frakció szavazta le, a Jobbik ózdi frakciója. (Moraj a Jobbik soraiból. ‑ Dúró Dóra: Nem igaz!) Tehát őket sem tudta meggyőzni arról, hogy ez komolyan veendő javaslat. Megjegyzem, nem is az, mert ha valaki belegondol, akkor hallottuk azt Vona Gábortól már többször, hogy a minimálbér folyamatos emelése rettenetes terheket ró a magyar kis- és középvállalkozások számára, közben egyébként háromszorosára akarja emelni a béreket. Ha a kettőt megpróbáljuk feloldani, akkor egyetlenegy dolog jön ki: a Jobbik mint büszke nemzeti párt arra apellál, hogy majd odamennek kalapozni Brüsszelbe, hogy tessék már a megemelt magyar béreket, tisztelt brüsszeli Bizottság, kifizetni. Nem fog menni, tisztelt képviselőtársaink, mert mindenki, aki arra alapozza a magyar emberek bérét, hogy azt majd Brüsszelből valaki ki fogja fizetni, az egy olyan illúziót kerget, amiben csak csalatkozni lehet. Éppen ezért azt hiszem, a Jobbik frakcióvezetőjének a Magyarország sorsa kapcsán kifejtett elgondolásai több mint ijesztőek. El kell önöknek mondani, hogy Brüsszel nem fogja megemelni a magyar ember bérét, akár ha még népszavazást is tartunk erről.Összességében azt gondolom, hogy az, ami a magyar kormány által kezdeményezett konzultációból kiderült, mert mégiscsak ennél a vitánál vagyunk, a napnál világosabb a következő. Meg kell védeni az országot. Mindenki számára világos, hogy ebben az ellenzékre nem lehet számítani. Az országot az ellenzék nem fogja megvédeni. Ha az ellenzék jut hatalomra, akkor be fognak jönni a migránsok százezrével. Százezrével! Az ellenzék milliárdosok kottájából játszik, amelynek egy az eredője: az ország el fog veszni. (Dr. Szakács László: Nem az eredője, hanem a vége.) Tehát ha valakinek fontos a biztonsága, akkor kétszer is fontolja meg azt, hogy az ellenzékre szavaz.Másrészt az itt elhangzott összes megnyilvánulás, ami a gazdaságpolitikát és Magyarország gazdasági helyzetét jelenti, abból egyvalami jön ki: adóemelés. A Jobbik adóemelése a napnál világosabb, már több ilyen javaslatot beterjesztettek, aminek egyértelműen ez a következménye, mert egyébként a magasabb béreket nyilván Brüsszelből nem fogja kifizetni senki, csak adóemelésből fogjuk tudni teljesíteni, ami nem érdeke a magyar embereknek, mert amit az egyik zsebünkből kiveszünk, azt akarnák betenni csökkentett mértékben a másikba. Ez egy rossz politika.(11.20)De már azt is többször hallottuk az LMP-től, hogy adóemelést akarnak a többkulcsos adórendszerben (Dr. Szél Bernadett: Ez borzalmas!), amikor Magyarországon ez volt a legalacsonyabb adókulcs, 35 százalék volt, és azt az adózók 70 százaléka érezte (Közbeszólás az LMP padsoraiból: Ne számolj, Lajos!), mert ennyien fizettek a legalacsonyabb adókulccsal.És csak annyit szeretnék mondani Tóth Bertalannak (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát. ‑ Gúr Nándor: Ülj le!), hogy Magyarországon csökkentek az adóterhelések, viszont nőtt az adóbevétel (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Csüccs!), mert nőtt a gazdaság. Ilyen egyszerű az összefüggés. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Nagyon jó volt, Lajos!)
 • ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Köszönöm a szót, elnök úr. A bőség zavarával küzdök, annyi mindenről esett szó itt… (Gúr Nándor: Kicsit hangosabban, nem hallani!) ELNÖK: Kérném a technikus kollégákat, segítsenek a hangosítás megoldásában. Köszönöm. (Orbán Viktor elé hordozható mikrofont helyeznek.) ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: (A mikrofonja ismét működik.) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A bőség zavarával küzdök, annyi minden hangzott itt el, hogy napestig vitatkozhatnánk ezekről a kérdésekről. Én megpróbálok azért valami rendszert vinni ezekbe a hozzászólásokba. Először talán a vita általános színvonaláról mondanék néhány szót. Először is, bár mindenki felém próbálta kilövöldözni a nyilait, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy nem velem vitatkoznak. (Bangóné Borbély Ildikó: Jaj!) Konzultációról van szó, amiben részt vett 1 millió 700 ezer ember. Az meglehet, hogy önöknek nem tetszik 1 millió 700 ezer ember véleménye, de ezért nem érdemes éppen a kormányzó pártokra vagy éppen a miniszterelnökre haragudni. (Gőgös Zoltán: Neked meg a 630 ezer…)Kérem, éljenek együtt azzal, ez egy ilyen ország, az emberek ezt gondolják, ezt akarják. És ne az emberekre legyenek dühösek; amit az emberek akarnak, nem esik egybe az önök pártpolitikai programjaival. Ezért vannak önök ellenzékben. (Derültség a kormányzó pártok padsoraiból.)Azt is meg kell mondanom, hogy nehéz megütközés nélkül hallgatni, nem is azt, amit mondanak, ezen falak között hallottam én már cifrábbakat is, hanem inkább, ahogy mondják. Úgy látom, itt egy versenyt hirdetett meg valaki titokban, amely valószínűleg arról szól, hogy ki tud durvábbakat mondani és ki tud alpáribb lenni. Gratulálok önöknek ehhez! Azt látom, hogy az állapotok itt, a Ház falai között mintha egyre romlanának. Eleinte, amikor az első ilyen durva és alpári, minden korábbi magyar alkotmányos hagyományt megcsúfoló hangütést itt hallottam, akkor azt gondoltam, hogy tulajdonképpen nekünk mondják mindezt. Még azt is keresgéltem, van-e esetleg valami valóságmagja. De meg kell mondanom őszintén, egy idő után az ember rájön arra, hogy nem nekünk mondják önök mindezt, nem nekünk címzik, önök egymással versenyeznek. A verseny neve: ki lesz a legerősebb ellenzéki párt? (Bangóné Borbély Ildikó: Nem erről van szó!)Én megértem, hogy ez egy komoly verseny. Azt kell mondanom, mi is futottunk már ilyen versenyben, de ilyesmit, hogy a magyar parlament és alkotmányos hagyomány házát ilyen alpári színvonalra süllyesszük, ilyet sose engedtünk meg magunknak. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, köztük: Jaj! ‑ Na, ne! ‑ Kunhalmi Ágnes: „Dugulj el!” ‑ ez a színvonal!)Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A konkrétumokról talán annyit, hogy ami a korrupciót illeti, azt javaslom, hogy a törvényeket mindenki tartsa be, és akkor nem lesz baj ‑ igaz, tisztelt Jobbik? (Dr. Szakács László: Ha nem, akkor változtatunk a törvényen…)Ami Szent Lászlót illeti, merthogy közben kitágultak a vita dimenziói, nem tisztem nekem bepótolni a középiskolás történelemleckéket. (Bangóné Borbély Ildikó: Általános iskolában is tanítják már, nem csak középiskolában.) Ül az MSZP frakciójában történész, különb, mint bármelyikünk ezen az oldalon, talán majd ő megteszi, de ha már Szent Lászlóról meg az egyoldalú nyugati orientációról beszélünk, akkor némi korrekciót érdemes végrehajtani, és esetleg az ön frakciójának nemzetközi hírű és Magyarországon tisztelt történésze majd elmondja önöknek, hogy Szent László nem véletlenül adta egyébként a lányát bizánci császárkirálynévá, és nem véletlenül egyensúlyozott. (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.) És neki is volt annyi esze, hogy nemcsak Német-római Császárság létezik, és nem ér véget Magyarország határa meg a földgömb meg Európa valahol ott, Délen, hanem mögötte még vannak hatalmak, amiket hol iszlámnak, hol Bizáncnak, hol Orosz Birodalomnak, mikor minek neveznek. (Kunhalmi Ágnes: Szent István intelmei…)És olyan magyar komoly király még sose volt ebben az országban, aki nyugati vakságban szenvedett volna. (Közbeszólás a kormányzó pártok padsoraiból: Így van!) Nem hiszem, hogy nekem kell mindezt elmondanom. Szerintem az MSZP frakciója talán ezt a torz történelemképet és hibás Szent László-interpretációt saját erőből is ki tudja javítani. (Kunhalmi Ágnes: Szent István levele? ‑ Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)Ami az MSZP részéről a korrupció ügyét illeti, én egyetértek Kósa Lajos képviselőtársammal. Szerintem az a párt, amelyik Sukoró ügyét a sajátjának érezheti, több szerénységgel is nyilatkozhatna a korrupcióról. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból.)Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Többen beszéltek az európai uniós támogatások kérdéséről. A ténybeli tévedéseket talán nem tisztem helyreigazítani, de azt a bántó szemléletmódot, amit az LMP-sek adnak elő többedszerre itt, a tisztelt Házban, talán érdemes megemlíteni. Szóval, ez a ‑ felírtam, nehogy túl durvát mondjak (Derültség a kormányzó pártok padsoraiból.) ‑ szolgalelkű, koldus és kuncsorgó tempó, ahogyan önök az európai pénzekről beszélnek, nem fér össze a mi gondolkodásunkkal, és szerintem, ha már Szent Lászlóról van szó, nem fér össze Magyarország önbecsülésével sem. (Közbeszólás a kormányzó pártok padsoraiból: Így van! ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Mészáros…)Az a helyzet, hogy mi egyetlen fillért sem kapunk ajándékba az Európai Uniótól. A dolog úgy fest, csak hogy a dolgok nagyságrendjét is érezzék, mert úgy látom, talán a nagyságrendek ismerete nélkül beszélnek erről a kérdésről, hogy a magyar nemzeti össztermék körülbelül 35 ezer eurónyi GDP-re tehető és az európai uniós támogatás pedig körülbelül 2 ezerre ‑ csak hogy érzékeljék a nagyságrendeket, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretném jelezni az önök számára, hogy az Európai Unió úgy van összerakva, hogy mi, akik később léptünk be, semmilyen előnyt nem élvezünk. Az Unió úgy van összerakva, hogy rajtunk a nyugatiak keresnek. (Bangóné Borbély Ildikó: Csak a pénzünk kell…) Az igaz, ha jól csináljuk, mi is keresünk rajtuk, és a két dolog egyensúlyba jöhet. (Bangóné Borbély Ildikó: Mészáros biztos, meg a haverok.) Mi erre törekszünk, és azt gondolom, hogy nagyjából egyensúlyban is vagyunk. A mi kormányunk nem véletlenül akarja megvédeni Brüsszel és Budapest között a jelenleg fennálló hatáskörmegosztást, mert a mostani hatáskörmegosztás mellett elképzelhető olyan európai uniós politika Budapestről, amely azt a pénzt, amit ők keresnek rajtunk, azzal, amit mi keresünk rajtuk, egyensúlyban tudja tartani. De ha megváltoztatják a hatásköröket, ha azokból Brüsszelbe elvisznek, és itt kevesebb marad, akkor ezt az egyensúlyi politikát nem fogjuk tudni fenntartani, és eljutunk oda, hogy a végén csak ők fognak keresni rajtunk. (Kunhalmi Ágnes: Meg a Mészáros Lőrinc! Az egyensúly nem itt van!) Ezt kell megakadályozni, és ezért kell Brüsszel hatáskörelvonását megakadályozni. Ez az a gondolkodásmód, ahol szerintem valóságos alapokból kiindulva, kellő nemzeti önbecsüléssel lehet viszonyt kialakítani az Európai Unióhoz. Koldustempó, kuncsorgás, kolduskultúra ‑ méltatlan ehhez a Házhoz és méltatlan Magyarországhoz is. (Kunhalmi Ágnes: Lopás… ‑ Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)Tisztelt Hölgyeim és Uraim! (Harangozó Gábor István: Szerintem meg te vagy méltatlan!) Ami a béruniót illeti, én megismétlem, amit korábban is elmondtam, hogy mi nem béruniót kezdeményezünk, hanem béreket emelünk. Bérunió kezdeményezéséből magyar ember még többet egy forinttal sem keresett. Ezzel szemben a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt kormánypolitikájának eredményeképpen jelentős béremelések eredményeképpen többet kereshetnek az emberek. Nézzék el nekünk, hogy a hagymázas bérunió helyett mi a magyar kormány saját erejéből végrehajtott béremelésére akarunk támaszkodni.Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr! A Szocialista Párt elmondta nekünk, hogy miről kellett volna igazából konzultációt tartani, miért nem erről vagy éppen arról kérdeztük meg az embereket. Itt csak halkan jegyzem meg, hogy amíg önök nyolc évig kormányon voltak, egyszer sem indítottak konzultációt. (Dr. Varga László: Hét éve kormányoztok! ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Mennyibe került ez a konzultáció?) Ott lehetett volna okoskodni, hogyan és miről kell, és érdemes megkérdezni az embereket. Így, hogy nyolc év alatt egyszer sem kérdezték meg őket, utólag tanácsokat adni, egy kicsit olyan snassz ‑ nem, tisztelt hölgyeim és uraim? (Bangóné Borbély Ildikó: 4,5 milliárdot elkölteni feleslegesen konzultációra… ‑ Dr. Varga László: Volt népszavazás, akkor még engedték…)Ami a konzultáción részt vevők számának lebecsülését illeti, itt is óvatosabb lennék a szocialisták helyett. Csak arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy többen vettek részt a konzultáción, mint ahányan a Magyar Szocialista Pártra szavaztak. (Derültség a kormányzó pártok padsoraiból ‑ Dr. Varga László: Nagyon jó volt! ‑ Dr. Rétvári Bence: Vagy fognak valaha is… ‑ Gúr Nándor közbeszól.)Ami a biztonságot illeti, beszéljünk egyenesen! A Magyar Szocialista Párt a biztonság kérdésében nem rejtette és nem rejti véka alá az elképzeléseit.(11.30)Világossá tette, ha rajta múlik, le fogja bontani a kerítést. Azt mondták, hogy ha a baloldal hatalomra kerül, azon lesz, hogy a kerítés minél gyorsabban lebontható legyen. Azt is elmondták önök a nagy nyilvánosság előtt, hogy önök nem is építették volna meg a kerítést ‑ idézem önöket ‑, mivel azt teljesen hasztalannak tartják. Sőt, azt is mondták, megsértve szerintem ezzel több millió magyar ember érzéseit, idézem önöket: „Jóérzésű ember egészen biztosan pártállástól függetlenül nem akarja, hogy Európa közepén, az országhatáron kerítés legyen.” Dehogynem! Azt akarjuk, amíg migránsveszély van, kerítésnek lennie kell. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt is tudjuk, hogy a Magyar Szocialista Párt elfogadja a Brüsszelből ránk erőszakolt kötelező betelepítési kvótát (Gőgös Zoltán: Nem mi szavaztuk meg Brüsszelben, hanem ti. ‑ Bangóné Borbély Ildikó: A letelepedési kötvénnyel mi van?), hajlandó erről tárgyalni Brüsszellel, és hajlandó a felső korlát nélküli betelepítési megoldásokat is támogatni. Nem akarok beleavatkozni semmilyen nemzetközi… (Harangozó Gábor István: Miért hazudsz? Miniszterelnök vagy! ‑ Zaj az MSZP soraiban.) ELNÖK: Képviselő úr, ne legyen ideges, hanem fékezze magát, legyen szíves! Parancsoljon! ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: …semmilyen nemzetközi, szocialista, internacionalista ügyekbe, csak szeretném emlékeztetni és egyben tájékoztatni a magyar közvéleményt arról, hogy még a cseh szocialisták sem kérnek a kvótából, ők világosan megmondták, a kvótarendszer rossz, a kvóták nem működnek. Tisztelt Szocialisták! Ilyenkor nehéz nem azt kívánni, hogy bár nálunk is lennének ilyen szocialisták (Derültség a kormánypártok soraiban.), de szeretném önöket megnyugtatni, hogy azért politikai lakosságcserét nem fogunk szorgalmazni, azzal élünk, ami jutott nekünk ‑ ha ez jutott, hát, ezzel. Ugyanakkor szeretném önöket emlékeztetni arra is, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy itt egy példátlan eset bontakozik ki a szemünk előtt. Eljutottunk oda, hogy egy terroristát, akit elítéltek Magyarországon terrorcselekményért (Gőgös Zoltán: És a baltás gyilkossal mi van?), nemcsak Soros György maffiája, hanem az MSZP is védelmébe vette. Eddig csak mentegették ezt a terroristát, aztán politikailag harcoltak érte, most pedig jogilag is védik. Én nem vitatom el a jogát egyetlen volt igazságügy-miniszternek sem, hogy a politikai pályája után olyan ügyeket vállaljon, amilyeneket akar, de úgy gondolom, mégiscsak van valami üzenete annak, hogy ennek a bizonyos Ahmed H.-nak az ügyvédje nem más, mint az önök volt korábbi igazságügy-minisztere, aki egész egyszerűen ki akarja hozni a börtönből, és ide akarja engedni a magyar emberek közé azt az embert, aki egyébként nyilvánvalóan terrorcselekményt hajtott végre. (Gőgös Zoltán: A baltást hova engedted ki? Mennyit kaptál érte? ‑ Moraj az MSZP soraiban.)Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Arról a terroristáról beszélünk, aki arra buzdította a migránsokat, hogy törjék át a magyar határt; ezt a tényt a magyar bíróság rögzítette. Azt a terroristát akarják kihozni a börtönből és a magyarok közé engedni, aki kövekkel dobálta meg a magyar rendőröket. Egy olyan terroristát akarnak kihozni az önök volt igazságügy-miniszterének a segítségével, és ideengedni a magyarok közé, akinél hét útlevelet találtak a magyar hatóságok. (Kósa Lajos: Hét, hetes.) Hét, hetes darabot! Egy olyan terroristát akarnak kihozni a börtönből és a magyar emberek közé engedni, aki nem mellesleg hivatalosan Cipruson él és ott van villája. Jól van ez így, tisztelt szocialisták?Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Talán még egy megjegyzést engedjenek meg, mert oda is eljutottunk már, hogy a Jobbik a magyar parlamentet megpróbálja kioktatni európai gondolatból, európai integrációból és európai érzelmekből. Ezért most 2013-ból ideidézem a Jobbik elnökének, akkori és mai elnökének a mondatát, mely a nyilvánosságban is megjelent. Idézet: „Nagyon boldogok lennénk, és nagyon bízom benne, hogy Magyarország minél hamarabb eltávozik az Európai Unió közösségéből és valódi testvéreivel fog össze.” Ezt a mondatot az sem menti, hogy éppen Isztambulban mondta. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Összegezve: azt tudom mondani önöknek, hogy a vitából nem tudok levonni más tanulságot, mint azt, hogy a magyar emberek több komolyságot, több tiszteletet és több felelősséget várnak önöktől, és azt hiszem, igazuk is van. Köszönöm a figyelmüket. (Hosszan tartó taps a kormánypártok soraiban.)
 • ELNÖK: Köszönöm miniszterelnök úr fölszólalását. Tisztelt Országgyűlés! Miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoportok vezetőinek 8 perc áll rendelkezésükre a hozzászólásuk elmondására. A monitorom szerint Tóth Bertalan képviselő úré, az MSZP frakcióvezetőjéé a szó először. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Most Vona Gábor képviselő úrnak, a Jobbik frakcióvezetőjének adom meg a szót. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Most az LMP képviselőcsoportjának vezetője, Szél Bernadett asszony következik, parancsoljon!
 • ELNÖK: Most Harrach Péter frakcióvezető úr következik, a Kereszténydemokrata Néppárt részéről. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Most a Fidesz képviselőcsoportja vezetőjének, Kósa Lajos képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most viszonválaszra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak.