• HORVÁTH IMRE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! A 2018-as költségvetési javaslat egyik gyenge pontja a közalkalmazottak fizetését meghatározó illetménytábla. Jelenleg az illetménytábla szerinti kezdő illetmény 69 ezer forint, ez 2010 óta változatlan, és ezek szerint, a ’18-as javaslat szerint jövőre sem fog változni. Ez az összeg jóval kevesebb, mint a minimálbér, de a létminimumról ne is beszéljünk. (17.50)A közalkalmazottak jelentős része végzettségétől és ledolgozott évei számától függetlenül csupáncsak bérminimumot vagy minimálbért keres. Ezen a borzasztó képen csupán néhány ágazatban enyhítenek valamelyest az utóbbi években bevezetett, úgynevezett életpályamodellek.A 2018-as költségvetésről beterjesztett javaslat bizonyítja, hogy mindezen az Orbán-kormánynak eszében sincsen változtatni. Kérdezem én, milyen megbecsülése ez az állami és önkormányzati feladatok végrehajtásában közreműködő dolgozóknak.A Magyar Honvédségnél nagyon nagy létszámú közalkalmazotti foglalkoztatás van. Jelentős részük ezeknek katonai feladatokat is ellát, amelyeket valójában katonáknak kellene végrehajtani. Ezt mindössze egy 16 900 forintos pótlékkal becsüli meg a magyar kormány. Ez az összeg jön rá a lassan egy évtizede befagyasztott közalkalmazotti illetményre. Ráadásul a költségvetési javaslatból úgy tűnik, hogy még e szerény pótlék emelését sem tervezik jövőre. Ezért kérdezem én államtitkár urat, ön szerint elfogadható-e, hogy változatlan marad a közalkalmazotti illetménytábla. A Honvédelmi Minisztérium tett-e javaslatot a közalkalmazottak illetményének rendezésére? Vagy talán ön az évtizedes bérbefagyasztás elégséges kompenzációjának tartja a honvédségi dolgozóknak biztosított 16 900-os forintos ágazati pótlékot? Köszönöm, várom válaszát.
  • VARGHA TAMÁS honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Mi abban hiszünk és azt valljuk, hogy a honvédelem nemzeti ügy, és ennek a nemzeti hitvallásnak a szellemében megköszönjük és megbecsüljük katonáink szolgálatát, és ugyanígy megköszönjük és megbecsüljük a nem katonaként a honvédelem ügyéért dolgozó közalkalmazottainkat, így a honvédségi közalkalmazottak közel egyharmada részesült, illetve részesül folyamatosan illetményemelésben az elmúlt évekbeli egészségügyi és köznevelési ágazatot érintő döntések eredményeképpen, ami a Honvédelmi Minisztériumnál, a tárcánál kiegészítésre került a csapat-egészségügyi szakállománnyal.A kulturális, művészeti, közgyűjteményi és közművelődési honvédségi közalkalmazottak is részesülnek az ágazati illetményemelésből, és az ágazati bérfejlesztésekből nem részesülő honvédelmi közalkalmazottak két lépcsőben 5-5 százalékos, 10 százalékos illetményemelésben részesültek.A minimálbér és a garantált bérminimum összegének megemelésével együtt az érintett honvédségi közalkalmazottak mintegy 10 százalékos béremelésben részesültek.Az eddig felsoroltakon túl kiterjedt szociális, béren kívüli juttatási rendszerrel is rendelkezünk, amelyből a közalkalmazottak is részesülnek: étkezési hozzájárulás, bérlettérítés, önkéntes pénztári hozzájárulás, bankszámla-hozzájárulás, tanévindítási hozzájárulás, hogy csak néhányat említsünk. És akik az ágazati bérfejlesztésekből nem részesültek, ők is átlagosan 4 százalékos keresetkiegészítést kaptak 2017. január 1-jétől. Biztosíthatom a képviselő urat, mindent megteszünk annak érdekében, hogy elismerjük és megbecsüljük nemcsak katonáink szolgálatát, hanem a közalkalmazottaink munkáját is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! 17 óra 49 perc van, az azonnali kérdések órájának végére értünk.Most áttérünk a szóbeli kérdésekre. Tisztelt Országgyűlés! Horváth Imre képviselő úr, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni a honvédelmi miniszterhez: „Mikor rendezik végre a Magyar Honvédségnél dolgozó közalkalmazottak illetményét?” címmel. Horváth Imre képviselő úré a szó. Parancsoljon, képviselő úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Vargha Tamás államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.