• SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Mivel Lázár miniszter úr a kormányátlaghoz képest egy kicsit elkötelezettebb a közpénzek átlátható elköltése tekintetében, ezért örömmel elfogadom a válaszadását. Köszönöm. ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Szávay István képviselő, jegyző úré a szó. Parancsoljon! SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Annál is inkább, mert Lázár miniszter úrtól hallottuk azt a felszólítást, hogy jó lenne, ha a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a maga 15 milliárdos pályázatával elszámolna, és miniszter úr is volt az, aki néhány héttel ezelőtt a kormányinfón arról beszélt, hogy a Magyar Villamos Művek által megtermelt bevétel közpénz, az adófizetők pénze, azzal el kell számolni. Ennek ellenére a Magyar Villamos Művek engem arról tájékoztatott, miniszter úr, amikor megkérdeztem, a CÖF-nek az 508 millió forintot, amit szerintünk egyébként plakátolásra költött a CÖF, annak az 508 millió forintos támogatásnak a részleteit szíveskedjen a rendelkezésemre bocsátani, minden vonatkozó dokumentumot; akkor azt írta nekem az MVM, hogy a támogatásait nem közpénzből, hanem saját forrásból fedezi, így az infotörvény vonatkozó bekezdése rá nem vonatkozik. Ez lenne az első kérdésem, hogy mit szól ehhez miniszter úr. Muszáj megvárni nekem a pert ezzel kapcsolatban, vagy miniszter úr, illetve a kormány fog-e utasítást adni azzal kapcsolatban, hogy a CÖF-nek ezzel az 508 millió forintjáról szíveskedjen az MVM beszámolni, annál is inkább, ugyanis az MVM kommunikációs igazgatójától tudjuk, hogy az ő támogatásukat minden esetben a Nemzeti Kommunikációs Hivatal hagyja jóvá. Ebből következik a második kérdésem: a Magyar Munkavállalókért Mozgalom elnöke, Vámos Csaba a múlt héten két levéllel is fordult, az egyikkel a Külügyminisztériumhoz, a másikkal pedig az MVM-hez. A Magyar Villamos Művektől azt kéri, hogy ha ilyen fontos a társadalmi felelősségvállalás számukra, akkor adjanak támogatást, illetve segítsék ezt a szervezetet az európai béruniós kezdeményezés népszerűsítésében. Mi erről miniszter úr álláspontja? Ha a kormány hagyja jóvá ezeket a támogatásokat, akkor számíthat-e ez a szervezet ilyen jellegű támogatásra az MVM-től, illetve a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól? A másik kérdés ennek kapcsán, amit elnök úr feltett a Külügyminisztériumnak, azt kérte, hogy a Külügyminisztérium segítsen európai szakszervezeti partnereket keresni (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), munkavállalói partnereket keresni a szervezet számára, szintén a bérunióval kapcsolatos együttműködés érdekében. Várom válaszait. Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársam! Köszönöm szépen a szót. Mindenekelőtt szeretném megnyugtatni képviselőtársamat, hogy ebben a kormányban minden állami vezető, a miniszterelnök, a miniszterei és az államtitkárai egyformán, egyazon mértékben elkötelezettek a magyar közvagyon és közpénzek felhasználása ügyében. (Felzúdulás az ellenzéki sorokban.) Teljes a transzparencia, és a visszaélések tekintetében (Az elnök csenget.) zéró tolerancia van.Második mondandóm: ami az MVM válaszát illeti, az engem is meglepett, nem csak önt, azért, mert úgy tudom, hogy a Magyar Villamos Művek állami tulajdonban van, és minden állami tulajdonban lévő vállalat közvagyon, és az állami tulajdonban lévő vállalatok pénze pedig közpénz, mert ami közvagyon, az más nem lehet. Ez az én józan paraszti megközelítésem Hódmezővásárhelyről, reményeim szerint a Magyar Villamos Művek jogászai ezt osztják. Az én véleményem szerint, ha a Magyar Villamos Művek minden törvényt betartott ‑ egyébként teljes egészében joga van arra, hogy a CÖF-nek vagy bármilyen más társadalmi szervezetnek pénzt adjon, tudomásom szerint a jogszabály és a törvények betartása mellett teljesen rendeltetésszerű volt a támogatás ‑, semmi kivetnivalót nem találok abban, hogy a CÖF nevezetű társadalmi mozgalmat vagy civil szervezetet a Magyar Villamos Művek támogatta. Úgy gondolom, hogy az elmúlt huszon-egynéhány esztendőben a Magyar Villamos Művek és annak jogelődje, amennyiben ezt megtehette, akkor társadalmi szervezetet, mozgalmat, közösséget támogatott, és ezt helyesen is tette. Felül lehet bírálni ezt a politikát, félreértés ne essék, ezt az üzletpolitikát, lehet egy olyan javaslattal élni, hogy a jövőben az állami vállalatok senkit ne támogassanak, hanem osztalékként fizessenek be minden nyereséget vagy minden pénzügyi eredményt az államkasszába. Még egyszer szeretném megerősíteni, hogy az én véleményem szerint a Közszolgálati Egyetemnek, a Magyar Villamos Műveknek és minden állami vállalatnak, miután köztulajdonról, közvagyonról van szó, a pénzével a teljes magyar nyilvánosság előtt el kell számolnia és el kell tudni számolnia. Ami pedig a bérunióval kapcsolatos társadalmi kezdeményezést illeti, nemcsak a Külügyminisztérium, hanem Takács Szabolcs államtitkár úr is a szervezet rendelkezésére áll, Vámos Csaba elnök úrnak, hogy partnereket találjon. Ami pedig a támogatást illeti (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), ennek szerencsére nem a kormány, hanem a támogató szervezet szabja meg a szabályait. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Szerettem volna miniszter urat kiemelni ebből az átlagból, de miniszter úr húzta magát vissza ebbe, de köszönöm szépen, hogy mind a három kérdésemre legalább válaszolt, ez se szokott mindig előfordulni. Örülök, hogy egyetértettünk, és bíztam benne, hogy egyet fogunk ebben érteni, hogy az MVM által megtermelt pénz, az közpénz. Az MVM jogászai egyelőre nem így látják, különben nem ezt a választ adták volna. Ezzel kapcsolatban kérem, miniszter úr, a kormány fellépését, hogy ez ügyben szíveskedjenek meggondolni magukat. Ön azt írja, hogy nincsen kivetnivaló a CÖF támogatásában. A CÖF támogatásában már önmagában az kivetnivaló, és önmagában az gyanúra ad okot, hogy sem a CÖF nem hajlandó ezzel a pénzzel elszámolni, sem az MVM nem hajlandó megmondani, hogy ezt a pénzt mire és hogyan adták. Itt hallhattunk mindenféle kamut biztonságos élelmiszerekről, amit már 20-30 évvel ezelőtt kitaláltak, civilitikáról meg egyebekről, de pontosan nem látjuk, hogy mi történt. A mi gyanúnk erősen az, hogy ebből a pénzből, az állami közpénzből nem mást, mint a Vona Gábort lejárató CÖF-ös bohóckampányt finanszírozták, ami pedig a válasz másik felét érinti, örülök, hogy a Külügyminisztérium nyitott, bizonyára akkor Vámos elnök úrnak vissza fognak jelezni. A támogatásról pedig azért kérdeztem önöket, mondom ismét, mert az MVM kommunikációs igazgatója mondta azt, hogy gyakorlatilag a kormány, illetve a propagandaminisztérium hagyja jóvá ezeket a támogatásokat. Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Tisztában vagyok azzal, hogy Magyarországon az állami cégek vonatkozásában kialakult ‑ nem most, hanem az elmúlt 20 esztendőben ‑ egy adatkezelési gyakorlat, ezt ne rója föl nekik, ezeknek a vállalatoknak piaci formában kell működniük, ezért a piaci szabályokat próbálják betartani. Én azonban adófizetőként azt gondolom, hogy a cég minden információjához jogom van, minden, a működésével kapcsolatos kiadásával, támogatásával kapcsolatos információhoz jogom van, még akkor is, ha ez személyiségi jogot érint. Közpénzről van szó, köztulajdonról, el kell vele számolni, és vállalni kell a nyilvánosságot. Egészen biztos vagyok abban, hogy a CÖF elszámolt és el fog számolni minden támogatással, bárkitől is kapja. Azt pedig sajnálom, hogy önöknek mindenről Vona Gábor, az elnökük vagy az elnökükkel kapcsolatos politikai ügyek jutnak az eszükbe.(17.00)Nekem a CÖF-ről az jut az eszembe, hogy Magyarországon egy olyan szervezet a CÖF (Dr. Lukács László György: Álcivil!), amely képes megmozgatni, mozgósítani az ország érdekében (Dr. Szél Bernadett: Ennyi milliárdból!) akár félmillió embert vagy még többet. Ez egy óriási dolog, hogy a magyar civil társadalomban van ennyi erő. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tájékoztatom önt és a tisztelt Országgyűlést, miniszterelnök úrnak a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell majd önnek válaszolnia. Szávay István képviselő úr, a Jobbik képviselője, az Országgyűlés jegyzője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrhoz: „A CÖF-höz hasonlóan a Magyar Munkavállalókért Mozgalom is számíthat-e a kormány segítségére?” címmel. Miniszterelnök úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt a válaszadásra Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter urat jelölte ki. Tisztelettel kérdezem jegyző urat, elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy miniszterelnök úrtól személyesen kéri a választ.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Egyperces viszonválasz illeti meg Szávay István képvi­selő urat, jegyző urat ismét.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyperces viszonválasz illeti meg Lázár János miniszter urat is. Parancsoljon, miniszter úr!