• MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A megújuló energiaforrások fel­hasz­nálása a fenntartható fejlődés záloga és közös jövőnk érdeke is. A Kereszténydemokrata Néppárt elkö­te­le­zett a megújuló eenergiaforrások integrálását, illetve annak felhasználását illetően. Fontos azonban tudni, hogy a megújuló energiaforrások megfelelő integ­rá­lásához jelentős fejlesztésekre van szükség műszaki, szabályozási és piactervezési szinten is. (17.30)Az európai energiarendszer karbonszegény gazdaságba való átmenete során ezekre figyelemmel kell lenni, és nem szabad megfeledkezni az ellátásbiztonság fokozásáról sem, azonban az indokolt strukturális változások európai szintű megoldásainak elfogadásakor mindvégig tekintettel kell lenni a tagállamok eltérő gazdasági és társadalmi jellemzőire. Az arányosság elveinek érvényesülése mellett semmilyen körülmények között nem engedhető meg az ellátás biztonságát garantáló nemzeti kompetenciák és hatáskörök szűkítése. Amint az Országgyűlés korábbi határozatában kinyilvánította, Magyarország nem ért egyet a szabályozott végfelhasználói villamos­energia-árak és az energiamix meghatározása tagállami jogának korlátozásával. Tisztelt Államtitkár Úr! Magyarország jelentős eredményeket ért el a megújuló energiaforrások hasznosításában. A megújuló energia aránya a teljes bruttó végső energiafogyasztáson belül napjainkban meghaladja a 2020-ra vonatkozó 13 százalékos uniós kötelezettségünket, a megújuló energiaforrások részarányának további növeléséhez és integrálásához azonban további lépésekre van szükség. Ez azonban csak úgy valósulhat meg, ha az ellátás biztonságát garantáló nemzeti kompetenciák és hatáskörök semmilyen módon sem szűkülnek. Éppen ezért kérdezem a tisztelt államtitkár urat, mit tesz a kormány az energiaellátás biztonságának növelése érdekében. Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A magyar kormány célja, hogy megfizethető árú és biztonságos energiaellátást garantáljon a magyar fogyasztók számára. A nemzeti energiastratégiában foglalt atom-szén-zöld forgatókönyv alapján a kormány olyan energiamix kialakítására törekedett és törekszik, amely hosszú távon garantálja az ellátás biztonságát, szolgálja a szén-dioxid-kibocsátási céljaink gazdaságos módon történő elérését, és hozzájárul a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzéséhez. Az ellátás biztonsága növelése érdekében a megvalósított infrastruktúra-fejlesztések mellett a regionális együttműködés felerősítésére is szükség van. A szubszidiaritás és az arányosság elvének megfelelő, nemzeti hatásköröket nem sértő regionális és európai uniós kezdeményezéseket támogatjuk, de nem értünk egyet az Európai Bizottság egyébként szép nevű „Tiszta energiát minden európainak!” javaslatcsomagja által szabályozott végfelhasználói villa­mosenergia-árak és az energiamix meghatározásának tagállami jogának korlátozásával, a kapacitásmechanizmusokra vonatkozó döntések uniós szintre történő átruházásával és a regionális operatív központok létrehozásával sem. A szépen cizellált mondatok mögött az van, hogy ha ezeknek a szabályozását kiveszik a nemzeti kompetenciakörből, akkor az szükségszerűen a világ- és európai, nagy multinacionális szolgáltatók kezébe kerül, s mind az ellátás biztonsága, mind a rezsicsökkentésnek az eddigi eredményei ‑ és hozzáteszem, jövőbeni céljai ‑ veszélybe kerülnek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Köszönöm szépen az államtitkár úr megtisztelő pozitív válaszát. Megnyugtató, hogy a kormány kiemelten kezeli mind Magyarország energiabiztonságának kérdését, mind a rezsicsökkentés eddigi eredményeinek a megőrzését, ráadásul ezt oly módon teszi, hogy közben a megújuló energiaforrások részarányát tovább növeli. Azt gondolom, hogy ezek mind olyan kérdések, amelyek egyikéből sem szabad engedni, éppen ezért a kereszténydemokrata frakció teljes mértékben támogatja a kormány energiapolitikáját. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy a teljesség kedvéért még elmondjam, hogy a folyamatban lévő atomenergia-fej­lesz­tések a magyarországi energiaigénynek durván a felét fogják az elkövetkezendő évtizedekben biztosítani, a másik 50 százalékban pedig a megújulóknak nagyon komoly szerepet szánunk, elérve azokat a célokat, amelyeket az előzőekben jeleztem. A májusban lezárult nemzeti konzultációban közel 1,7 millió ember kiállt az alacsony energiaárak mellett, és egyértelműen úgy foglalt állást, hogy nem kívánja, hogy ezeket a nemzeti döntési kompetenciakörbe tartozó kérdéseket olyanok kezébe engedjük át, akiknek erre semmilyen közvetett vagy közvetlen felhatalmazása nincs. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisz­telt Országgyűlés! Móring József Attila képviselő, a KDNP képviselője, az Országgyűlés jegyzője azonnali kérdést kíván feltenni a nemzeti fejlesztési mi­nisz­terhez: „Mit tesz a kormány az energiaellátás biztonságának növelése érdekében?” címmel. Miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Fónagy János államtitkár urat jelölte ki. (Jelzésre:) Képviselő úr, jegyző úr jelzi, hogy elfogadja Fónagy János államtitkár urat vá­laszadónak. Ennek megfelelően Móring József Attila képviselő úré a szó. Parancsoljon, jegyző úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. A választ Fónagy János államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egyperces viszonválasz illeti meg Móring József Attila képviselő, jegyző urat. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyperces viszonválasz illeti meg Fónagy János államtitkár urat is. Parancsoljon, államtitkár úr!