• NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Országgyűlés! Közel százmillió uniós állampolgár juthat ugyanazon márkanév alatt a nyugati piacokon forgalmazottnál gyengébb minőségű termékekhez az Európai Unió keleti felén. Ez a felháborító gyakorlat főleg a multinacionális vállalatokhoz köthető, amelyek a fogyasztókkal való tisztességes bánásmód helyett kizárólag a profitmaximalizálásra törekednek. Az általuk másodrendűnek tekintett piacokra a másodrendű fogyasztóknak ugyanazon márkajelzés alatt másodrendű élelmiszereket hoznak. Az Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsánál már nyolc ország képviselője tiltakozott a multinacionális cégek ilyen gyakorlata ellen, Magyarország és Szlovákia pedig közösen kezdeményezte az illetékes bizottságnál, hogy teremtse meg azokat a jogi kereteket, amelyek segítségével számonkérhető az egyenlő elbánás az élelmiszerekkel kapcsolatban. Azt hiszem, annak igen negatív jelzésértéke lenne, ha az Unió nem lépne ebben a kérdésben és nem próbálná jogi eszközökkel megszüntetni ezt a tűrhetetlen gyakorlatot, ugyanis uniós szinten kell megteremteni annak garanciáját, hogy az európai polgárok nemzetállami és földrajzi hovatartozásuktól függetlenül egyformán jó minőségű élelmiszerekhez juthassanak, hangsúlyozom, bárhol is éljenek az EU-n belül. A hazai ellenzék témához való hozzáállása is jellemző: vagy bagatellizálják, vagy mentegetik a multikat és Brüsszelt, sőt egyenesen a magyar kormányt vádolják a problémáért. Az mindenesetre sokat elárul, hogy képviselőik sem itt az Országgyűlésben, sem pedig az Európai Parlamentben nem mutatnak túl nagy aktivitást a kérdés kapcsán. Nekik sokkal fontosabb most a Soros Györggyel való szövetkezés vagy az ország külföld előtt való lejáratása, mint hogy a magyar fogyasztók érdekeivel foglalkozzanak. A kormány ezzel szemben itthon most újabb témakörök tekintetében kezdeményez vizsgálatokat, uniós szinten pedig tovább képviseli azt az álláspontot, hogy európai bizottsági szinten kell megvizsgálni azt a kérdést, hogyan lehet fellépni azon nagyvállalatok ellen, amelyek a fogyasztóikat megtévesztve ugyanazon márkanév alatt különböző országokban különböző minőségű termékeket árulnak. Tisztelt Miniszter Úr! Milyen témakörök vizsgálatára készül a kormány? Milyen lépéseket tervez a kormány a fogyasztók védelme érdekében? Milyen lépéseket lehetne tenni uniós szinten? Milyen együttműködésre van kilátás az érintett keleti tagállamokkal? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm azt, hogy képviselő úr ezt a nagyon fontos témát fölvetette, hiszen meggyőződésem, hogy a magyar kormány nem tűrheti azt, hogy a magyar embereket, az élelmiszer-vásárlókat másodrendű állampolgároknak, másodrendű uniós állampolgároknak nézzék, akiket szabadon lehet becsapni élelmiszer-imitációkkal, kettős minőségű élelmiszerekkel. Ez egy nagyon fontos kérdés. Teljesen egyetértek azzal, hogy az ellenzék ezt igyekszik elbagatellizálni, lekicsinyli az erőfeszítéseket, sőt ellendrukker, csakúgy, mint az összes ügyben, itt is inkább a multik pártját fogja. Ezzel szemben a kormány konkrét lépéseket tett az elmúlt időszakban. Elég arra gondolni, hogy jó néhány ellenőrzés van folyamatban, és áprilisban az eltérő összetételű élelmiszerek jelölésével kapcsolatban az Élelmiszerlánc-felügyeleti Hatóságról szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló előterjesztést nyújtottuk be, amelynek a lényege az, hogy a gyártó, illetve a forgalmazó részére írunk elő kötelezettségeket, hogy „a Magyarországon forgalomba hozott, de Magyarországon kívül más országban eltérő összetétellel vagy az egyes összetevők eltérő arányú felhasználásával, azonos márkanévvel és azonos külső megjelenéssel forgalomba hozott élelmiszert vagy takarmányt az erre vonatkozó megkülönböző figyelemfelhívó felirattal köteles ellátni”. Tehát a jövőben rá kell írni, hogyha különbözik az élelmiszer minősége, a csomagolásra azt, hogy igen, kedves vásárló, ön egy gyengébb minőségű vagy eltérő minőségű terméket vesz, ha ezt választja. Szerintem itt a fogyasztók tájékoztatása elsőrendű fontosságú. Ez a törvénytervezet május 19. óta notifikáción van az Európai Bizottságnál. Az Európai Parlamentben tíz képviselő, köztük magyar részről Hölvényi György indítványt nyújtott be az élelmiszerek kettős minősége tárgyában, hiszen az Európai Unió belső döntéshozó fórumain is el kell érnünk azt, hogy uniós szintű norma szülessen ennek a kérdésnek a rendezésére. Felül kell vizsgálni a jelenlegi jogszabályokat! A V4-tagállamokkal együttműködve május 19-én Szlovákia állandó képviseletének szervezésében volt egy szeminárium ebben a kettős minőség témában, Szlovákia, Magyarország, Csehország, valamint Horvátország küldöttei adtak tájékoztatást tapasztalataikról, a tagállamokban lefolytatott vizsgálatokról, és megállapíthatjuk azt, hogy hasonló jelenségeket tapasztalunk. A Versenyképességi Tanács május 29-i ülésén a Bizottság bemutatta az uniós fogyasztói és piaci jogszabályok május 23-án közzétett értékelésének eredményeit, s Csehország, Szlovákia, Bulgária és Magyarország is hangsúlyozta, hogy napirenden kell tartani ezt a kérdést, és a felelős biztos ígéretet is tett arra, hogy megoldást keresnek. (16.40)Pozsonyban a szlovák földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumban került megrendezésre egy V4 + 1 formációban tartott konferencia, amelynek lényege az, hogy össze kell fognunk azokat a tagállamokat, amelyeknek polgárai sérelmet szenvednek a kettős élelmiszer-minőség miatt. A múlt héten pedig Marian Jurečka cseh agrárminiszterrel foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, ott további vizsgálatok zajlanak, öt országból gyűjtenek be mintákat, két nyugati országból és három keleti országból.A közelmúltban én is elrendeltem egy ellenőrző vizsgálatot, újabb 30-35 termékpárra kiterjedően, sörök, üdítők, jégkrémek, grillezéshez használt termékek, szószok, salátaöntetek, általában nyáron fogyasztott élelmiszerek ügyében. Itt nagyon fontos az, hogy most, amikor a szezon van, különösen védjük a vásárlókat, különösen védjük az embereket attól, hogy becsapják őket.Tisztelt Országgyűlés! Meggyőződésem, hogy nem hagyhatjuk magukra a vásárlókat. Meg kell szüntetnünk a kettős élelmiszer problémáját jogalkotási vagy ellenőrzési módszerekkel. Mindegyikre szükség lesz a jövőben. Ezekre tekintettel kérem válaszom elfogadását. Köszönöm. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen miniszter úrnak a válaszát. Különösen azt köszönöm, hogy gyakorlatilag ebben a válaszban megfogalmazta, hogy az élelmiszerek kettős mércéjével kapcsolatban ugyanazt az álláspontot tartja fontosnak uniós szinten képviselni a kormány, mint a rezsicsökkentéssel kapcsolatban vagy pedig hazánk migrációs politikájával kapcsolatban. Ki kell állni egyértelműen a saját magunk érdekei mellett. Az Európai Unió számunkra nem Brüsszelben, hanem Budapesten és Magyarország összes településén kell hogy megvalósuljon.Nagyon fontos, hogy európai uniós szinten csak úgy tudjuk képviselni az érdekeinket, ha magunk mellé szövetségeseket gyűjtünk. Jól látható, hogy ebben a kérdésben ez is megtörtént. Munkájukhoz további sikereket kívánok, és remélhetőleg a magyar polcokra egészséges és az Unió minden egyes országában hasonló minőségű élelmiszerek fognak ezután jutni. Köszönöm szépen, miniszter úr. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Németh Szilárd képviselő úr, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a földművelésügyi miniszterhez „A multik már kialakították a többsebességes Európát!” címmel. Németh Szilárd képviselő úré a szó. Parancsoljon, képviselő úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Fazekas Sándor miniszter úr fogja megadni. Parancsoljon, miniszter úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Megkérdezem Németh Szilárd képviselő urat, hogy elfogadja-e a miniszter úr válaszát. Parancsoljon!