• DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! 682 évvel ezelőtt, 1335-ben Visegrádon találkozott Károly Róbert magyar, Luxemburgi János cseh és Nagy Károly lengyel király, aminek eredményeképpen megszűnt a csehek és a lengyelek közötti ellenségeskedés, a három fél között pedig egy rendkívül szoros gazdasági és politikai együttműködés jött létre az egyre fokozódó német és osztrák nyomás ellensúlyozására is. Ezt az együttműködést hat évszázad múltán, Antall József kezdeményezésére ’91. február 15‑én újították fel a felek.A négytagúvá bővült együttműködésnek voltak csúcspontja, de voltak mélypontjai is. A V4-es márka azonban manapság már egy olyan elismert védjeggyé vált az Unióban, amely a közép-európai tagállamok összefogásának szimbóluma, és amit kénytelenek az Unió vezetői is elismerni, hiszen az Európai Unió kormányszintű szerveiben, a döntéshozatali folyamatok során dicséretes együttműködés figyelhető meg a négy ország között például a schengeni határok védelmében. Ezért célszerű a visegrádi négyek kooperációjának a további mélyítése. 2014-ben a V4 magyar elnöksége javaslatára egy memorandumot fogadtak el a felek az együttműködés parlamenti dimenziójának a kiszélesítésére, a szlovák, majd pedig a lengyel elnökség ’14-ben és ’15-ben kiemelten kezelte ezt a kérdést, kormányfői szinten pedig felmerült például a közös tévécsatorna létrehozása mint a kulturális együttműködés egyik fontos eleme. Tisztelt Államtitkár Úr! Magyarország 2017 júliusától veszi át az elnökséget. A kormány előtt álló kihívások egyike, hogy az együttműködésben részt vevő felek érdekeit minél inkább összehangolja, például abban a harcban, ami a holnap Európájáért bontakozott ki, s ahol már megjelentek a törésvonalak, mint például a brüsszeli központosítás kontra nemzetállamok Európája vagy éppen a migránsok kötelező betelepítése ügyében. Hiszen egy történelmi sorsot osztunk Csehországgal, Lengyelországgal és Szlovákiával, tehát fontos megmutatnunk, hogy nemcsak a nyugati uniós tagállamok között van létjogosultsága a komoly regionális érdekegyeztetésnek, mint például a Benelux-országok között, hanem itt, nekünk is Közép-Európában. Ezért kérdezem az államtitkár urat, milyen reális perspektívái és esélyei lehetnek a visegrádi együttműködésnek. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Semmilyen!) Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. MIKOLA ISTVÁN külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország 2017. július 1-jén veszi át a visegrádi csoport soros elnökségét Lengyelországtól, mint ön is említette. Az elnökség mottója: „V4 connects”, vagyis: „A V4 összeköt”. A visegrádi együttműködés ugyanis valóban összeköti az egyes országokat a tágabb közép-európai térségben ‑ értve ez alatt a Nyugat-Balkánt és a Keleti Partnerség országait is ‑ egymással és az Európai Unió többi tagállamával. Az egy évig tartó magyar V4-elnökség kiemelt figyelmet fog szentelni az Európai Unió jövőjéről folyó vitának, azzal a szándékkal, hogy aktívan és hatékonyan képviselje a közép-európai régió érdekeit, amikor közös jövőnket illetően kell döntéseket hozni. Továbbra is meghatározó eleme lesz a visegrádi együttműködésnek a regionális biztonság és stabilitás előmozdítására való törekvés, értve ez alatt tágabb térségünket, a Nyugat-Balkánt és a Keleti Partnerség országait is. A magyar V4-elnökség ösztönözni fogja az észak-dél irányú infrastrukturális fejlesztések kapcsán történő előrelépést, konkrét projektek megvalósítását, vonatkozó egyeztetéseket szakmai és magas politikai szinten egyaránt. Elnökségünk egyik fontos prioritása lesz a versenyképesség növelése, a XXI. század technológiai kihívásaira történő közös válaszkeresés, illetve az innovációs és K+F tevékenység erősítése a régióban. A gazdaságpolitikai kérdéseket illetően szorosan koordináljuk majd álláspontjainkat a V4-es partnerekkel az európai napirend mentén is, például európai uniós szociális dimenzió, erről szóló viták, 2020 után többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos egyeztetések. A visegrádi csoport globális felelősségvállalása jegyében a magyar elnökség párbeszédet kezdeményez Európán kívüli partnerekkel is aktuális nemzetközi kérdések ügyében, illetve olyan témákban, amelyek a földrajzi távolság ellenére kihatással vannak Európa stabilitására, például a terrorizmus vagy más aktuális kérdések, migráció, és így tovább. A visegrádi együttműködés az elmúlt években az előző magyar elnökség kezdeményezésére intenzív parlamenti dimenzióval bővült. Kiemelten fontosnak tartom és támogatom, hogy a következő hónapokban a négy ország házelnökei, illetve parlamenti szakbizottságai folytassák a konzultációkat. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! Éppen ezért Magyarország V4-elnök­sé­gé­nek sikeres lebonyolításában, elnökségi prioritásaink megvalósításában előre is köszönöm a tisztelt Ház támogatását. Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormány­pártok soraiban.)
  • DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Úgy vélem, hogy az előttünk álló két-három esztendőben rendkívüli szükség lesz a visegrádi négyek kooperációjára, gondolok itt például arra, hogy 2018 nyarán indítja meg az Európai Bizottság a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatát. Célunk nem lehet kevesebb, a visegrádi négyeknek, mint hogy a kohéziós források aránya legalább szinten maradjon. Aztán közösek az érdekeink például ‑ nagyon aktuális ‑ a brexit kérdésében is, mégpedig két súlyos kérdésben ugyanaz az érdekünk: például hogy a britek kilépése után a britek befizetése hogyan alakul az Unió büdzséjébe, és hogy hogyan dolgozhatnak tovább az Egyesült Királyságban a visegrádi négyek polgárai. Válaszát elfogadom. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Mikola István államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem Hörcsik Richárd képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsoljon, képviselő úr!