• DUNAI MÓNIKA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2017. május 25-én tartott ülésén megtárgyalta a titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló T/15054. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. országgyűlési határozat 46. §-a alapján 26 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. Az előterjesztő nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró módosító javaslatról szóló tájékoztatást a Törvényalkotási bizottság ülésén szóban terjeszti elő, amely technikai módosítást jelentett, és amelyet a bizottság tagjai nem vitattak. A javaslatot összegezve: egyrészt a titkos információgyűjtés szabályait kívánja megújítani az új büntetőeljárási kódex tartalmi változásaira tekintettel, másrészt a bűncselekmények sértettjeinek biztosít kedvezőbb pozíciót a megítélt polgári jogi igények végrehajtása során, az ilyen igények hatékonyabb érvényesítése érdekében. Tisztelt Képviselőtársaim! Az új szabályok célja a jelenleg ellentmondásokkal terhelt, jogalkalmazási bizonytalanságokkal is jellemezhető jogi szabályozás felülvizsgálata révén pontosabb eljárást eredményező szabályozás kialakítása. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm szépen szíves figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)
  • DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítésének sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat elfogadását azért kérjük tisztelt képviselőtársaimtól, mivel, mint említettem a büntetőeljárás zárszavánál is, szervesen összefügg a két törvényjavaslat, hiszen a büntetőeljárási törvénybe kerülnek át innen a szabályok, és ennek a törvénynek a rendezése nélkül a koherencia nem lenne biztosítható a törvényjavaslatok között. Előremutató, hogy bírói, ügyészi felügyelet alá kerülnek a büntetőeljárás keretében ezek a szabályok, és ebben a módosításban tudjuk kezelni azt a jobbikos módosító javaslatot, amely a sértettek kielégítését szolgálja. Ezért kérem képviselőtársaim támogatását, és köszönöm az eddigi vitában nyújtott hozzáállásukat. Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, Völner Pál államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most pedig, tisztelt Országgyűlés, soron következik a titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/15054. sorszámon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, 15 perces időkeretben. Megadom a szót Dunai Mónika képviselő asszonynak, a bizottság előadójának.
  • ELNÖK: Köszönöm, Dunai Mónika képviselő asszony. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy most vagy később kíván-e felszólalni. (Dr. Völner Pál: Majd később.) Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt igazságügyi bizottság nem állított előadót. Most a képviselői felszólalások következnek, amennyiben lesz jelentkező. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Tisztelt Országgyűlés! A vitát lezárom, és megadom a szót az előterjesztőnek, Völner Pál állam­titkár úrnak.