• HADHÁZY SÁNDOR, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2017. június 8‑án a házszabályi rendelkezések 46. §-a alapján megtárgyalta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15428. számú törvényjavaslatot és ahhoz a bizottság június 9-i döntése értelmében 21 igen szavazat mellett, 2 ellenszavazat ellenében, tartózkodás nélkül összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be.Az összegző jelentés egyrészről tartalmazza a Gazdasági bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatát, annak hat pontja kivételével, valamint a Törvényalkotási bizottság saját indítványát Balla György képviselőtársunk szóbeli kiegészítésével, amelynek értelmében a sertéshúshoz kapcsolódó belsőségek is az 5 százalékos áfakörbe kerülhetnek.A bizottság nem támogatta sem az MSZP, sem az LMP módosító irományát, mert azok indokolatlanul nagy, 100, illetve 170 milliárdos bevételkiesést eredményeznének a költségvetésnek. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy ahogyan az előttünk fekvő törvényjavaslatból is kiderül, a kormány folyamatosan vizsgálja azon termékek és szolgáltatások körét, ahol adócsökkentés a magyar gazdaság teherbíró képességére is figyelemmel végrehajtható, legyen szó alapvető élelmiszerekről vagy akár digitális hozzáférés elősegítéséről. Ezért is kérem a javaslat támogatását. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)
  • RITTER IMRE nemzetiségi szószóló, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának előadója: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrtes Parlament! Erlauben Sie mir bitte, dass ich im Namen und im Auftrag des Ausschusses der in Ungarn le­ben­den Nationalitäten unseren Standpunkt be­züglich des Gesetzesvorschläges Nummer T/15428. über die Änderung einiges Steuergesetze und andere zugehöriges Gesetze erörtere. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében kifejtsem álláspontunkat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 15428. számú törvényjavaslattal kapcsolatban. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a határozati házszabály 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. Bizottságunk a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése szerinti bejelentésben megjelölt rendelkezéseit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.Bizottságunk a törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról nem foglalt állást, és további módosításra irányuló szándékot sem fogalmazott meg. Bizottságunk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújtott be, és a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. május 23. napján lezárta.Mindezek alapján a Magyarországi nemzetiségek bizottsága az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15428. számú törvényjavaslatban foglaltakkal egyetért, azt támogatja, és kérjük a tisztelt Házat a törvényjavaslat szíves elfogadására. Köszönöm, hogy meghallgattak. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Taps a kormánypárti padsorokból.)
  • BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarország adópolitikája a 2010-es évet követően alapjaiban változott meg. A kormány stratégiai célkitűzése az volt, hogy folyamatosan csökkentse az adókat és a járulékokat annak érdekében, hogy ezáltal szélesítse az adózók körét, az adóteher csökkentésével pedig egyértelműen a fekete- és a szürkegazdaság kifehérítését kívánta elérni.A Fidesznek mindig is kiemelt célja volt az adócsökkentési programon belül a munkabért terhelő járulékok és adók csökkentése. Hál’ istennek, a gazdaság teljesítménye az elmúlt időszakban lehetőséget teremtett arra, hogy folyamatosan csökkenjenek az adók Magyarországon. Az adócsökkentés keretében lehetőség nyílt nemcsak a munkabérterheknek, a társasági adónak, a személyi jövedelemadónak és sok más adónemnek a csökkentésére, hanem számos alapvető élelmiszer áfáját tudtuk csökkenteni, amely a magyar családok tízezrei számára javította az életszínvonal szintjét.Az önök előtt fekvő adócsomag ezen az úton halad tovább: jövőre 27 százalékról 5 százalékra csökken a hal és a sertésbelsőség áfakulcsa, illetve 18 százalékról 5 százalékra mérséklődik az internet áfája is. Hiszünk abban, hogy az alacsonyabb adóterhelés a gazdaság kifehérítését erősíti, és jelentős szereppel bír abban, hogy a költségvetés bevételei mindezzel összhangban egyébként növekedjenek.Tisztelt Ház! A törvényjavaslatban foglaltak szerint a következő évtől adómentessé válik az alanyi jogon szerzett orvosi praxisjog átruházásából származó jövedelem, nő a munkáltató által adómentesen adható mobilitási célú lakhatási támogatás mértéke, és bővül az adómentes ösztöndíjak köre.Valamennyi elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás illetékmentes lesz ezentúl, és bővül a kisüzemi sörfőzde jövedékiadó-kedvezményére jogosultak köre is. Ez csak néhány elem a jövő évi költségvetésben várható könnyítések közül, melyekből egyértelműen látszik, hogy a jövő évi adócsomag számos enyhítő kedvezményt tartalmaz a magyar adófizetők számára.Az MSZP ezzel szemben fel akarja emelni az adókat úgy, hogy abból 300 milliárd forintos többletbevételhez jusson a költségvetés. Miközben Botka László miniszterelnök-jelöltjük „Fizessenek a gazdagok!” rákosista szlogennel kampányol, a jövő évi adópolitikát meghatározó törvényjavaslathoz egyetlen képviselőjük sem nyújtott be érdemi módosító indítványt, így hát nem sikerült megtudnunk azt, hogy miből tervezik azt az adóbevételi többletet, amit aztán utána egy más átcsoportosítás szerint osztanának szét.Azt viszont tudjuk, hogy a kormányzásuk alatt megduplázódott a munkanélküliség, a közszférában dolgozóktól elvettek egy teljes havi bért, és a többi munkavállalót is sorozatos adóemelésekkel sújtották. Azt már csak félve teszem hozzá, hogy a nyugdíjasokat is azzal sújtották, hogy a 13. havi nyugdíjat elvették tőlük, ezzel gyakorlatilag az életfeltételeiket lehetetlenítették el.(18.30)Ezzel ellentétben a Fidesz politikájának köszönhetően 2010 óta 700 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon, és a munkából élőket adócsökkentések, valamint béremelések segítik. A minimálbér idén 15 százalékkal, a szakmunkás-minimálbér pedig 25 százalékkal növekedik. Nő az ápolók, az orvosok, a tanárok, a katonák, a rendőrök, a szociális, a kulturális, valamint a felsőoktatási dolgozók, illetve a kormányhivatali dolgozók, a postások, a vasutasok és a vízügyi dolgozók bére is.Tisztelt Képviselőtársaim! Az összegző módosító javaslat több szövegpontosító és jogtechnikai jellegű változtatás mellett számos további, az adózók számára kedvező rendelkezést is tartalmaz. A módosító javaslat többek között a termőföldszerzés illetékmentességével összefüggésben az adminisztrációcsökkentés teljes körű megvalósítása érdekében lehetővé teszi, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszüntetéséhez illetékmentesség kapcsolódjon, ráadásul a kedvező szabályozás a folyamatban lévő ügyekben is érvényesíthető.A kisbefektetők ösztönzése érdekében a javaslat eltörli a szabályozott ingatlanbefektetési társaság által kibocsátásra kerülő törzsrészvények névértékére vonatkozó korábbi korlátozást. A javaslat 125 millió forintról 250 millió forintra emeli azt a bevételi határt, amelynek eléréséig a hivatásos sportolók és edzők választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezéseket 2017. december 1-jétől automata felügyeleti egységgel kell ellátni. Az összegző módosító javaslat ennek az előírásnak a maradéktalan végrehajtása érdekében rendelkezik a menedékes felügyeleti szolgáltató kijelöléséről. A módosítás szerint a kormány felhatalmazást kap a menedékes szolgáltatással kapcsolatos részletes szabályok megalkotására.Tisztelt Ház! Összegzésként tehát megállapíthatjuk, hogy az önök előtt fekvő törvényjavaslat az elmúlt évekhez hasonlóan tovább csökkenti az adókat, bővíti a kedvezményes áfakulcs alá tartozó termékek és szolgáltatások körét, valamint számos olyan előremutató intézkedést tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a szürke- és feketegazdaság további visszaszorításához és ezzel együtt a költségvetés adóbevételeinek a növeléséhez. Arra kérem tehát a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a holnapi szavazás során támogassák a módosító indítványt és az egész törvény elfogadását. Köszönöm szépen a figyelmet. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)
  • SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Mint azt a törvény vitájában is elmondtuk, az idei adótörvények nem hoznak változást semmilyen olyan területen, ahol szükség volna rá. Tovább folytatják elhibázott politikájukat, még rá is erősítenek. Ennek egyik legjobb példája az, hogy a sportcélú kedvezmények most már a bankadóból is leírhatók lesznek. Számos alkalommal elmondtuk, a közpénzeknek az a tömeges átcsatornázása az élsportba, amit önök művelnek, káros az országnak. Nyilvánvaló, hogy azt gondolják, hogy a kormányfő hobbija megér ennyit; szerintünk nem, és nem is aprópénzről van szó.A sportcélú társaságiadó-kedvezmény a bevezetése óta már több mint 400 milliárd forinttal rövidítette meg a közös kasszát, és tegyük hozzá az ezen kívüli forrásokból zajló stadionfejlesztések 300-400 milliárdját. A sportba ilyen módon öntött közpénzek nagy része az élsportnál, a profi sportnál landol, bár ez utóbbi jelzőben nem vagyunk biztosak az Andorra elleni meccs után. Az biztos, hogy itt is alkalmazni kell Orbán Viktor híres tételét: ne azt nézzék, amit mondunk, hanem amit csinálunk.Nos, az élsport 800 milliárdos támogatása mellett évente 3 milliárdnyi tornaterem építése és másik 3 milliárdnyi tanuszoda építése ‑ ezek az arányok, ha azt nézzük, hogy mennyit szánnak e szűk réteg sportolására és mennyit a mindenki érdekét szolgáló hétköznapi sportolás támogatására.A jelenlegi adótörvények igazi nagy hiányossága, hogy nem próbálja meg orvosolni azt a folyamatot, amit már házi kuruzslójuk, Parragh László is felismert. Az alacsony bérek már nem tarthatók egyrészt a megélhetés lehetetlensége, másrészt az elvándorlás miatt, viszont jelentős béremelkedést a kis és közepes, hazai tulajdonú cégek nagy része nem tud hirtelen kigazdálkodni, pedig erre létezik egy nagyon jó megoldás, amit évek óta mondunk. Az LMP mindig is a jelentős, általános béremelés pártján állt, amit a személyi jövedelemadózás átalakításában lehet megvalósítani. Ehhez mindössze annyi kell, hogy az adórendszert ne a kevesek, hanem a sokak szolgálatába állítsák.Adómentessé kell tenni a minimálbért, az alacsony szintről induló progresszív adózást kell bevezetni. Az LMP javaslata alapján a minimálbér nettója 26 ezer forinttal nőne a Fidesz 2018-as rendszeréhez képest. Ez 28,6 százalékos azonnali nettó béremelkedés. Az átlagbérnél, bruttó 300 ezer forintnál a többlet 38 ezer forint lenne, ami 18,8 százalékos növekedés. De még a dupla átlagbért keresők is 23 ezer forinttal többet vinnének haza. Az igaz, hogy az 1 milliós államtitkári fizetések már többet adóznának, de úgy gondoljuk, jelen helyzetben az ennyire jól keresőknek többel kellene hozzájárulniuk a közös kasszához.Mindez azt jelentené, hogy úgy valósulna meg egy általános, nemzetgazdasági szintű béremelés, hogy a kis- és közepes vállalkozásoknak nem nőnének a terheik. Önök ezt az egyszerű és szinte mindenki számára hasznos változást utasítják el folyamatosan. Persze, van még most is lehetőségük ezt jóvátenni, csak támogatniuk kell az LMP módosítóit a zárószavazáskor. A mindenkit felemelő béremelésre a költségvetésben megvan a fedezet, csakhogy önök a magyar dolgozók és kisvállalkozások helyett a gazdagokat és a multikat támogatják. A közös forrásokat a multik adócsökkentésére fordították, és sok száz milliárdot öntenek a saját oligarcháik zsebébe. A dolgozó vagy a munkát kereső embereket szolgálná az LMP azon módosítója is, ami a tömegközlekedés áfáját csökkentené 5 százalékra. Az elérhető árú tömegközlekedés mind vidéken, mind a nagyvárosokban kulcsfontosságú ahhoz, hogy valaki munkát találjon, és esetleg egy kicsit távolabb is tudjon munkát vállalni, ne kényszerüljön kivándorlásra vagy közmunkára. Ezzel szemben önök nemhogy nem támogatják a tömegközlekedést, hanem hagyják teljesen leromlani az alsóbbrendű úthálózatot, és hagyják életveszélyes állapotban a budapesti 3-as metrót, milliók közlekedési eszközét.Végül szintén az alacsony keresetűek megélhetését segítené az alapvető élelmiszerek teljes körű áfacsökkentése. Ezt részlegesen, fél szívvel elkezdték már sok évi sürgetés után, de mégis valahogy erre a szó szerint létfontosságú lépésre mindig valahogy kevesebb pénz jut. Ez irányú irányváltásra is lehetőségük van, csak meg kell szavazniuk az LMP módosítóját. Köszönöm a figyelmet.
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány célja egyértelmű volt a tavaszi adócsomag előterjesztésével, beterjesztésével: egyrészt a 2018-as költségvetés bevételi számait alapozza meg az adótörvénycsomag, másrészt pedig azt a kormányzati gazdaságpolitikát, adópolitikát, amit 2010 óta folytat következetesen a kormány, annak a továbbvitele.Mi is ennek a lényege? Egyrészt a közterhek, az adóterhek további csökkentése. Másrészt az adminisztráció, a bürokrácia csökkentése az adózás területén, minél kevesebb energiával, erőforrással kelljen az adózóknak, a magánembereknek az adózási kötelezettségükkel foglalkozni. Harmadrészt pedig a fe­ke­tegazdaság elleni küzdelem további bővítése, szélesítése. Maga a törvénycsomag alapvetően ezt tartalmazza. Megköszönöm Bánki Erik képviselő úrnak, hogy a mostani rövid vitában is ezt ismertette.Engedjék meg nekem, hogy én azokról a módosító javaslatokról beszéljek, amelyek a törvényjavaslathoz az előterjesztését követően kerültek benyújtásra. Itt ki kell emelni az áfacsökkentésre vonatkozó javaslatot, hiszen a sertésbelsőség áfája 2018. január 1-jétől 5 százalékra csökken. Ez azt fogja jelenteni, a máj, vese, velő, nyelv megvásárlása sajnos most 27 százalékos áfával történik, de 2018-tól ez is le fog csökkenni.(18.40)Fontos változás, és én inkább pozitív változásként mondom, nem úgy, mint az LMP-s képviselő, hogy a látvány-csapatsportok társaságiadó-kedvez­ménye bővülni fog, valóban a bankadóból is le lehet a jövőben írni. De azt el kell mondanom, hogy ez azokra a bankokra vonatkozik, akik egyébként ezt a lehetőséget a társasági adójukból nem tudják teljesíteni. Amiatt nem tudják teljesíteni, mert a devizahitellel kapcsolatos feladataik a nyereségüket elvitték, és így társaságiadó-fizetési kötelezettségük nincsen, de ők is szeretnének ennek a társadalmilag közösségi célnak a finanszírozásában részt venni. Több könnyítés is bekerül a módosító javaslatok által, így illetékváltozások, a lízingcégek, illetve a lízingbe vevőket illetően, illetőleg a földművesek illetékmentességének kiteljesítése is megtörténik arra az esetre, amikor a földhasználat megszüntetésével bekövetkezik a vagyonszerzés, ekkor nem kell illetéket fizetni. Az adózás rendjéről szóló törvény is több olyan változást tartalmaz, ami a feketegazdaság elleni küzdelem eszköztárát bővíti. Így például a Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaságoknak a külföldön nyitott bankszámláit a jövőben bejelentési kötelezettség terheli. Volt már szó az étel-, italautomatákra vonatkozó szabályozásról. Itt egy úgynevezett menedékes felügyeleti szolgáltató kerülhet a kormányrendelet által majd kijelölésre. Ez azt jelenti, hogy a kormány által kitűzött célok, hogy az étel- és italautomaták bevonásra kerüljenek közvetlenül az adóhatósághoz, egy úgynevezett menedékes felügyeleti szolgáltató kijelölésével fognak tudni megvalósulni. Szeretnék még szólni az elektronikus számlarendszer bevezetéséről. Erről is döntött a kormány, ennek határidejét 2018. július 1-jére tervezi, illetve a kormányhatározat ezt tartalmazza. Ennek megfelelően az úgynevezett online számla adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése, illetve annak szigorítása is 2018. július 1-jére módosul. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy a Törvényalkotási bizottság által benyújtott módosító javaslatokkal együtt a holnapi nap folyamán a szavazás során támogassák a törvényjavaslatot. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Áttérünk a következő napirendi pontunkra. Soron következik az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztést T/15428. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés.Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, 15 perces időkeretben. Megadom a szót tehát Hadházy Sándor képviselő úrnak, a bizottság előadójának.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, Hadházy Sándor képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni. (Jelzésre:) Nem. Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Gazdasági bizottság nem állított előadót.Megadom a szót Ritter Imre német nemzetiségi szószólónak, a vitához kapcsolódó Magyarországi nem­zetiségek bizottsága előadójának, hatperces időkeretben.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, Ritter Imre szószóló úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, látható a táblán. A vita során kétperces hozzászólásra nincsen lehetőség. Elsőként megadom a szót Bánki Erik bizottsági elnök úrnak, Fidesz.
  • ELNÖK: Köszönöm, Bánki Erik bizottsági elnök úr. A következő felszólaló Schmuck Erzsébet képviselő asszony.
  • ELNÖK: Köszönöm, Schmuck Erzsébet képvi­selő asszony. Megkérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.Tisztelt Országgyűlés! A vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, illetve nem is kérdezem, megadom a szót az előterjesztőnek, Tállai András államtitkár úrnak.