• DR. RÉPÁSSY RÓBERT, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2017. június 8‑i ülésén megtárgyalta az egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról szóló T/15784. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 46. §-a alapján 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta.A Törvényalkotási bizottság részben támogatta a Kulturális bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát, továbbá saját, pontosításokat tartalmazó módosító javaslatot és a sarkalatos rendelkezések elhagyására irányuló javaslatot tartalmazó módosítást fogadott el. Fontos kiemelni, hogy az összegző módosító javaslat pontosítja a Vértanúk tere állami tulajdonba vételére vonatkozó jogszabályi hivatkozást, és megjelöli azt az állami feladatot, amire hivatkozásul az Nvtv. vonatkozó bekezdése szerinti ingyenes tulajdonba adás megvalósul. Továbbá kijelöli az Országgyűlés Hivatalát mint vagyonkezelőt a kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterület és az ezen felállított szobrok tekintetében.Tisztelt Képviselőtársaim! Meggyőződésem, hogy az új szabályokkal és eszközökkel jól lehet biztosítani a jövőben a kiemelt nemzeti emlékhely egységes, történelmileg is hiteles építészeti és településképi megjelenését, ezért arra kérem a képviselőtársaimat, hogy az előterjesztést szíveskedjenek támogatni. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)
  • HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Előterjesztők! Megmondom őszintén, én nagy örömmel és nagy reménykedéssel mentem el az ötpárti egyeztetésre, mert azt gondoltam, hogy ez a téma lehet olyan, amelyben értelmes konszenzust lehet teremteni, hiszen mindannyiunknak fontos, hogy a nemzet főtere, ami egy kiemelt nemzeti emlékhellyé lett nyilvánítva, annak a szoborállománya, egyáltalában az összkörülmény, ami meghatározza a kiemelt nemzeti emlékhely működését, mindannyiunk közös ügye kell hogy legyen, hiszen az Országgyűlés Hivatalának vagyonkezelésébe kerül, nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy valóban méltó módon legyen ez a tér kialakítva, fenntartva és az ország népe számára használhatóvá téve.De sajnálatos módon, megmondom őszintén, nem értem a kormányzat szűkkeblűségét ebben a kérdésben. Az merült fel, és az egyik módosító indítványom is erről szól, hogy a bizonyos sarkalatos pont, ami a vagyontörvény 2. mellékletében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek felsorolását tartalmazza, magyarul azokat a szobrokat, műalkotásokat, amelyek a Kossuth téren állnak, na, ezt a mellékletet pontosítsuk kicsit. Hiszen önök azt várják, hogy kétharmados támogatással ez módosítva legyen, de azt gondolom, az méltatlan lenne, ha csak olyan értelemben módosítanánk, hogy eltűnt a térről a „Forradalom lángja” emlékmű, amely eleddig az egyetlen értelmezhető nagyságú, látható, érthető, a föld felszíne feletti emlékmű volt, amely ’56 emlékét megörökítette. Mert valljuk be, az, ami a csatornaalagútból lett kialakított kiállítási tér, az föld alá kényszeríti ’56 emlékét, tehát azt hagyjuk. Vannak a Callmeyer-féle pontocskák a Földművelésügyi Minisztérium épületénél, ezt élő ember nem érti ‑ rendkívül jelentős műalkotás, de ’56 szellemiségéhez kevéssé passzol ‑, valamint van a felirat a kaszkád homlokfelületén, a korinthusiakhoz írott első levélből egy rövid idézet, de azt meg nem lehet látni.(21.00)Azt javasoltam, hogy ne a törvényt pontosítsuk vagy igazítsuk az élethez, hanem töltsük be tartalommal ezt a törvényt. Tehát vagy visszakerül a „Forradalom lángja” emlékmű, vagy pedig valami ’56-ra emlékeztető, de méltó emlékmű kerül a nemzet főterére, avagy pedig ‑ amit felvetettem az ötpárti megbeszélésen ‑, mint tudjuk, egykoron a „Nemzeti vértanúk emlékműve” állt a Vértanúk terén. Az a hely már foglalt, és senki nem óhajtja ezt a status quót megkérdőjelezni, de azért mondhatjuk, hogy a „Nemzeti vértanúk emlékműve” valahol a nemzet főterén kerüljön elhelyezésre. (Az elnöki széket Sneider Tamás, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)S mivel ez általában a bolsevizmus áldozatainak állított akkor is emléket, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egyben az ’56-os hősöknek is emléket állíthat. Milyen méltó, milyen szép lenne, ha ez az emlékmű visszakerülhetne 2018. október 31-ére, azaz Tisza István meggyilkolásának 100. évfordulójára, amikor is, tudjuk, azért lett ez az emlékmű felállítva és úgy lett fölállítva, hogy az ő neve volt az első, amit megörökítettek ezen a hatalmas nagy kőkolosszuson. S igen, van rajta egy olyan emlékmű, egy olyan szoborcsoport-szerűség is, amely egy férfialakot ábrázol, aki éppen legyűri a bolsevizmus szörnyetegét. Szerintem, ha valamire Magyarországon, akkor erre az emlékműre igen-igen nagy szükség lenne, pláne itt a nemzet főterén. Magyarul, a módosító indítványom arról szólna, hogy a nemzetivagyon-törvény szerinti 2. mellékletet egyrészt bővítsük ki a Vértanúk terével, nevesítsük, hogy ott áll a Nagy Imre-szobor, valamint tegyük hozzá, hogy a szobrok felsorolása még kiegészül a „Nemzeti vértanúk emlékművével”. Nem tudom, hogy ezt miért nem támogatják. Őszintén megmondom, nem tudom, mi ebben az olyan, amit el kell utasítani, ami nem érdemli meg a nemzeti konszenzust. Vajon nem kéne ezt az emlékművet felállítani, amiről én beszélek? Vajon önök szerint ennek nem lenne helye itt a Kossuth téren vagy a Kossuth tér közvetlen környezetében valahol? Azt gondolom, bizonyos értelemben árulkodó ez az elutasítás, de nem gondolom, hogy ebbe nekünk bele kell nyugodni. A kétharmados részt ebben a formában tehát természetesen nem fogjuk támogatni, csak úgy tudnánk támogatni, ahogy én azt kezdeményeztem. Hozzáteszem, hogy adok önöknek még egy esélyt, mert ezt a pontot külön kiemeltettem, tehát erről külön szavazás lesz még a holnapi napon. Nagyon kérem, hogy a szűkkeblűség helyett végre valódi nemzeti minimum legyen az, hogy ebben meg tudunk állapodni. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • CSEPREGHY NÁNDOR, a Miniszterelnökség államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Köszönöm szépen a szót. A nemzeti emlékhelyek tekintetében, azt gondolom, ez a kormány elég komoly kreditekkel rendelkezik. Ha megnézzük azokat a vitákat, amelyeket lefolytattunk például a Kossuth tér átépítését megelőzően, azok lényegében nem szóltak másról, mint a nemzet talán valóban legfontosabb emlékhelyének a nemzet parkolójából a nemzet főterévé való megteremtéséről, s ezt mindenki elismeri. Azt gondolom, hogy a további viták tekintetében is nyitottnak kell mutatkoznia a kormányzatnak. Engedje meg képviselő asszony, hogy ezt a nyitottságot a kormány nevében itt felajánljam. Egy olyan világos építészeti struktúra jön létre a Kossuth téren ‑ vagy jött létre már, de azért mondom, hogy jön létre, mert a MTESZ-székház elbontásával az utolsó olyan épület is eltűnt a térről, amely teljes egészében testidegen volt a Kossuth tér tekintetében, és ide létrejön egy teljesen új, de amúgy a Kossuth tér vizuális képébe illeszkedő épület ‑, amely valóban méltóvá teszi, és felteszi a pontot az i-re. Ezt követően következhetnek azok az intézkedések, amelyek a szimbolikus kép rendezésére vonatkoznak, és ebben a kormány nevében nyitottságot tudok önnek is ígérni, illetve a parlament összes pártjának. Köszönöm, elnök úr.
  • ELNÖK: Köszönöm, Völner Pál államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most pedig soron következik az egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A Répássy Róbert, Halász János, L. Simon László fideszes képviselők által benyújtott, T/15784. számú előterjesztés és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, 15 perces időkeretben. Répássy Róbert képviselő úrnak adom meg a szót, aki a bizottság előadója.
  • ELNÖK: Köszönöm, Répássy Róbert képviselő úr. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni. (Jelzésre:) Nem, majd később, köszönöm; illetve a kormány képviselője is majd később kíván hozzászólni. A kijelölt Kulturális bizottság nem állított előadót. Most a képviselői felszólalások következnek, a napirend szerinti időkeretekben. Elsőként megadom a szót Hegedűs Lorántné képviselő asszonynak, jegyző asszonynak.
  • ELNÖK: Köszöntöm tisztelt képviselőtársaimat. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. Így most a kormány nevében Csepreghy államtitkár úrnak adom meg a szót.
  • ELNÖK: Köszönjük. Amennyiben nincs további hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e hozzászólni. Répássy Róbert jelzi, hogy nem kíván hozzászólni. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Soron következik a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentés vitája. A kormány-előterjesztés H/15345. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők. Megkérdezem az előterjesztőt, Vargha Tamás államtitkár urat, hogy kíván-e most hozzászólni. (Vargha Tamás: Most nem.) Jelzi, hogy most nem kíván hozzászólni. Megadom a szót Firtl Mátyásnak, a kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottság előadójának.