• ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron követ­ke­zik ma kezdődő ülésünk napirendjének megálla­pí­tá­sa. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.Kérem, foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.Tisztelt Ház! Most házszabálytól való eltérésre tett javaslatról döntünk. A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról szóló H/16032. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a csütörtöki ülésnapon már a zárószavazásra is sor kerülhessen. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot H/16032/1. számon a honlapon megismerhetik.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. ‑ Németh Szilárd István: Mindenki jobb kézzel szavazzon! ‑ Balla György: Az MSZP-sek az orrukkal is szavazhatnak!)Megállapítom, hogy a Ház 144 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult.Elfogadott döntésünknek megfelelően a mó­do­sító javaslatok benyújtására a mai napon 15 óra 29 perceig van lehetőség; a törvényjavaslat összevont vitájára a szerdai ülésnapon, az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra a csütörtöki ülésnapon kerül sor.Tisztelt Ház! Az előterjesztő a szükséges számú támogató aláírás benyújtásával kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Tör­té­neti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módo­sí­tá­sá­ról szóló T/15844. számú előterjesztést. A képviselő azt kezdeményezte, hogy a módosító javaslatok benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő három órán belül legyen lehetőség, az összevont vitára szerdán, valamint az összegző módosító javaslatról történő határo­zat­hozatalra és a zárószavazásra a csütörtöki ülésnapon kerüljön sor.(12.30)A kivételességi indítvány T/15844/3. számon a honlapon megismerhető.A házszabályi rendelkezések 62. § (1) bekezdése alapján a kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz száz képviselőnek az „igen” szavazatára van szükség.Most a döntéshozatal következik. Kérdezem tehát önöket, elfogadják-e a T/15844. számú előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását, az előterjesztői indítvány szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Az Országgyűlés az előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását 131 igen szavazattal, 21 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.Az elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 15 óra 31 percig van lehetőség.Tisztelt Országgyűlés! Most napirend módosítására tett indítványokról döntünk. A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15844. számú törvényjavaslat tárgyalásával egészüljön ki ma kezdődő ülésünk napirendje, a kivételességi javaslatban foglaltak szerint azzal, hogy az összevont vitára a lezárásig a szerdai ülésnapon a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15992. számú törvényjavaslat általános vitájának lezárását követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a hétfői ülésnapon az összegző módosító javaslatokról való döntésekre, határozathozatalokra 14 óra helyett legkorábban 15 órakor kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.Szintén a Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló T/15557. számú törvényjavaslat tekintetében a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájára a keddi ülésnapon a határozathozatalokat követően, a ké­mény­seprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról szóló T/15778. számú törvényjavaslat bizottsági jelentéseinek és összegző módosító javaslatának a vitája előtt kerüljön sor, az összegző módosító javaslatról való döntéshozatalra és a zárószavazásra a csütörtöki ülésnapon kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Az LMP és az MSZP képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló T/14967. számú törvényjavaslat határozathozatalára ezen az ülésen ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot nem fogadta el. (Jelzésre:) Frakcióvezető asszony szólni kíván? Parancsoljon!