• ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi napon kerül sor.Ezzel mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Némi csoda folytán most napirend utáni felszólalásra senki nem jelentkezett, így megköszönöm a munkájukat. Az Országgyűlés reggel 9 órakor folytatja az ülését. Az ülésnapot bezárom. (Az ülésnap 22 óra 17 perckor ért véget.)Hegedűs Lorántné s. k.Hiszékeny Dezső s. k.jegyzőjegyzőMóring József Attila s. k.Dr. Szűcs Lajos s. k.jegyzőjegyzőA kiadvány hiteléül:Dr. Bárány Tibor az Országgyűlés Hivatala törvényhozási főigazgató-helyetteseSzöveghű jegyzőkönyv Felelős kiadó: dr. Such György, az Országgyűlés főigazgatójaSzerkeszti és előfizetésben terjeszti: az Országgyűlés Hivatala, Törvényhozási Igazgatóság, Jegyzői Iroda Budapest, V. Kossuth tér 1-3. Postacím: 1357 Budapest, Pf. 4Telefon: 441-4222Telefax: 441-4599 Nyomda: EUROTRONIK Zrt.MINDEN JOG FENNTARTVA!ISSN: 2064-6666 (Nyomtatott)ISSN: 2064-8367 (Online)