• POGÁCSÁS TIBOR belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás aláírására 2016. augusztus 18-án, Budapesten került sor. A megállapodás által előirányzott program keretében a két ország 18 és 35 év közötti állampolgárai ‑ Magyarországon évente legfeljebb 200 fő ‑ fél évet meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik fél területén, és meghatározott feltételek teljesítése esetén ideiglenesen munkát is vállalhatnak. A megállapodásban rögzített, legfeljebb 12 hónapig érvényes, turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum már létező tartózkodásra jogosító okmány a Chilei Köztársaságban. A megállapodás létrehozása gazdasági, turisztikai, kulturális és oktatási szempontból is kedvező hatást gyakorolhat a magyar-chilei kapcsolatok egészére. A megállapodás megkötése segítheti a két ország együttműködésének kiszélesítését. Chile budapesti nagykövetsége a megállapodás megkötését 2013. szeptember 17-én kezdeményezte a gazdasági, turisztikai, kulturális és oktatási kapcsolatok elmélyítése végett. Magyarország már részese több ilyen megállapodásnak: Új-Zélanddal, a Koreai Köztársasággal, Tajvannal, Ausztráliával, legutóbb Japánnal kötöttünk ilyet, és előkészítés alatt áll a Hongkonggal kötendő is. A megállapodásban foglaltak gyakorlati megvalósulása Magyarország részéről biztosított. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló törvény szerint a megállapodás kötelező hatályának elismerésére az Országgyűlés adhat felhatalmazást, ezért az aláírást követően a belügyminiszter benyújtotta a tisztelt Háznak a megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. Kérem a tisztelt Házat, hogy támogassa az előterjesztést. Köszönöm szépen.
  • PETNEHÁZY ATTILA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársak! Lám, milyen nagyszerű a képviselői munka: röpke másfél óra alatt három kontinenst járhattam, járhattunk be közösen: Európa, Ázsia, és most, íme, elérkeztünk Chilébe. Ahogy azt az államtitkár úr elmondta, a working holiday programon belül kívánja megkönnyíteni ezen törvényjavaslat a 18 és 35 év közötti állampolgárok számára azt a fajta utazást, tapasztalatszerzést, illetve nem utolsósorban azt a nyelvtudásfejlesztési lehetőséget, amelynek keretén belül a fiatalok egy másik országban nemcsak a szokásos turisztikai látványosságokat nézhetik meg önköltségi alapon, hanem igazán mélyen, sokkal mélyebben beleláthatnak a másik ország kultúrájába azzal, hogy ott ideiglenesen munkát vállalnak, és nemcsak egy finanszírozási forrást kapnak útjukhoz, hanem lehetőségük adódik arra, hogy megismerjék a másik ország gazdasági világát, a helyi munkakultúrát és természetesen nem utolsósorban az embereket. Ahogy erre utalt az államtitkár úr is, a hosszú távú diplomáciai kapcsolatok elmélyítése sem utolsó haszon. Több országgal megköttetett már ez az egyezmény, itt is időszerűvé vált. A program 200 főre vonatkozik, ahogy ez elhangzott, fél évet meg nem haladó időszakban nyújt lehetőséget arra, hogy a fiatalok munkával egybekötve utazzanak az adott országban. (12.50)Természetesen szélesedik Chile és Magyarország kapcsolatrendszere, és továbbfejleszti a már meglévő humán kapcsolatokat, az ifjúsági kapcsolatokat is. Kiváló lehetőséget ad arra is, hogy a chilei és a magyar emberek megismerjék egymás igen különböző kultúráját, megismerjék a másik országot. Kérem ehhez képviselőtársaim támogatását. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)(Földi Lászlót a jegyzői székben dr. Tiba István váltja fel.)
  • MESTERHÁZY ATTILA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A megállapodás jól illeszkedik a magyar-chilei kapcsolatok rendszerébe, amely a humán és ifjúsági kapcsolatok további fejlesztését is kiválóan szolgálná. A megállapodás létrehozása a magyar-chilei kapcsolatok egészére pozitív hatással lehet, az a gazdasági, turisztikai, kulturális és oktatási területen egyértelműen kedvezően hathat, ezért a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja támogatja az előterjesztés elfogadását. Köszönöm a figyelmet.
  • PINTÉR TAMÁS, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Egy sablon egyezmény van előttünk, amelyet mind a Koreai Köztársasággal, illetve Ausztráliával is megkötöttünk már, és amelynek célja, hogy fejlődjenek a humán és az ifjúsági kapcsolatok Magyarország és a Chilei Köztársaság között. Erről akaratlanul természetesen eszünkbe juthat Magyarország egyik legnagyobb problémája, az elvándorlás kérdése és a fiatalok elvándorlása is. De nyilván ebben az esetben nem annyira releváns ez, hiszen maximum egy évre szólhat a vízum, ezért mi támogatjuk ezt a javaslatot. Viszont el kell mondani azt is, hogy ösztönözzük a kormányt arra, hogy továbbra is vegye át a Jobbik programjavaslatait, mint például az első nyelvvizsga ingyenessé tételét, illetve a diákhitel eltörlésének a lehetőségét, ami természetesen nem függ össze ezzel a témával, de valójában nagyon fontos probléma. A Chilei Köztársasággal kapcsolatos törvényjavaslatot természetesen támogatja a Jobbik Magyarországért Mozgalom. Köszönöm szépen a szót. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/15781. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.Elsőként megadom a szót Pogácsás Tibor államtitkár úrnak, a Belügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Államtitkár úr, parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalások következnek. Megadom a szót Petneházy Attila képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Mesterházy Attila képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Pintér Tamás képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónoknak.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Megkérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e az adott napirendi pont keretében felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőket nem látok. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Állam­titkár úr jelzi, hogy nem kíván válaszolni. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A Kósa Lajos és Németh Szilárd István ‑ Fidesz ‑ képviselők által benyújtott előterjesztés T/15778. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Németh Szilárd István képviselő úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Képviselő úr, parancsoljon!