• LEPSÉNYI ISTVÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt lévő törvényjavaslat új elemmel egészíti ki a Magyarország és a Kambodzsai Királyság közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésének jogszabályi kereteit.A kihirdetésre váró megállapodás azoknak a beruházásoknak a biztonságosabbá és kedvezőbbé tételére vonatkozik, amelyeket a két ország beruházói egymás területén valósítanak meg. A megállapodás magyar szempontból tehát a Kambodzsában beruházó magyar befektetők védelmét, jogbiztonságát szolgálja. A megállapodásban foglalt rendelkezések kölcsönös biztosítása Magyarország részéről nem igényel jogszabályi módosítást, mivel a magyar szabályozás garantálja a hazai vállalkozásokkal azonos elbánást a hazánkban letelepülő külföldi beruházók számára. A beruházók számára különösen fontos a két ország között, kétoldalú keretben létrejött megállapodás. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a lisszaboni szerződés hatálybalépése óta a közvetlen külföldi befektetések az Európai Unión belül a közös politika részét képezik. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tag­országai más országokkal akkor köthetnek beru­há­zásvédelmi megállapodást, ha arra az Európai Bi­zottság is ‑ a szükséges hazai felhatalmazás mellett ‑ kiadta jóváhagyó felhatalmazását. A Magyarország és Kambodzsa közötti megállapodás esetében ez megtörtént, így az elmúlt év elején a magyar kormány aláírta a dokumentumot.Tisztelt Ház! A megállapodás egyik legfontosabb rendeltetése az, hogy a két ország beruházói számára biztosítottak legyenek a beruházásaik védelmét jelentő jogi garanciális elemek. A Kambodzsai Királyság területén ugyanis több hazai gazdálkodó tervez nagyobb volumenű beruházást, például az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, az agrár-környezet­vé­de­lem, a turisztika, a víztisztítás és vízkezelés, valamint a hulladékfeldolgozás területén. Ezen vállalkozók számára nagyon fontos az esetlegesen ‑ akár az állammal szemben is ‑ felmerülő jogviták korrekt, pártatlan választottbíráskodás mellett történő rendezése.Az összességében 14 cikkből álló megállapodás megfelel a nemzetközi normák által adott tartalmi követelményeknek. A megállapodás rendelkezéseit nem kívánom teljes terjedelmükben ismertetni, fontosnak tartom azonban, hogy néhány lényeges pontra röviden rávilágítsak. Ami a megállapodás kereteit illeti, az a beruházót és annak külföldön megvalósított beruházását a partnerországban történt letelepedésétől számítva védi. A külföldön beruházó vállalkozások, cégek számára a négy legfőbb garanciális elemet a következők jelentik.Először is, védelmet kapnak a hátrányos megkülönböztetéstől, azaz a diszkriminációtól, és biztosított számukra a legnagyobb kedvezmény és a nemzeti elbánás elve is. Garantált a védelmük a közpolitikai célokon túl megvalósított, illetve a nem megfelelően kompenzált esetleges kisajátítással, valamint a tisztességtelen és méltánytalan elbánással szemben.Mindemellett a megállapodás kiterjed a tőketranszfer lehetőségének védelmére is. A beruházás­vé­delmi megállapodások ‑ így a Kambodzsával létrehozott megállapodás is ‑ módot adnak a beruházó és az állam közötti viták rendezésére. Ez a rendelkezés jelenti a beruházók számára a legfőbb garanciális elemet, és ezért képezi alapját minden beru­há­zás­vé­del­mi megállapodásnak. Ez a rendelkezés biztosít védelmet azokban az esetekben is, amikor a beru­há­zás­védelmi megállapodás rendelkezései egy adott országban közvetlenül nem végrehajtathatóak a part­nerország hazai bírósága előtt.Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megkötésétől azt várjuk, hogy a beruházók védelme révén segíteni fogja Magyarország és Kambodzsa beruházási kapcsolatainak fejlődését. Kérem, hogy a törvényjavaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • PETNEHÁZY ATTILA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Mint mindenki számára köztudott, Kambodzsa Ázsia évről évre legdinamikusabban fejlődő országai közé tartozik. Sok ázsiai országhoz hasonlóan Magyarország diplomáciai és külkereskedelmi kapcsolatai is egyre dinamikusabban fejlődnek. Ahogy ezt államtitkár úr is elemezte, az előttünk lévő törvényjavaslat sem tesz mást, mint a két ország gazdasági kapcsolatait kívánja még szorosabbra fűzni. Léptékét tekintve Kambodzsa Magyarországhoz hasonló országnak mondható, területe mintegy kétszer nagyobb Magyarországénál, és 15 millió fölötti lakosa van. Elhangzott, kedvezőbbé és biztonságosabbá teszi a befektetéseket, azon beruházásokat, amelyek egyre inkább látszódnak kirajzolódni a két ország között. Meghatározza a legfontosabb jogi és gazdasági fogalmakat, előírja a kategóriákat és nem utolsósorban az igazságos és méltányos bánásmódot. Továbbá rendelkezik a gyakorlati témakörökben is azon formában, hogy a mindennapi ügymeneteknek ne legyen akadálya. Elmondhatjuk, hogy ezek tökéletesen illeszkednek a kormány külgazdasági stratégiájába, miszerint a magyar gazdaságnak globálissá kell válnia ott, ahol lehetséges ez. A Kambodzsai Királyság olyan ország, ahol komoly külpiaci lehetőségek vannak. Az elmúlt évben a kambodzsai gazdaság 7 százalék feletti növekedést is mutatott, és így a térség egyik leggyorsabban növekvő nemzetgazdaságává vált. És olyan magyar cégek kerülnek ilyenkor képbe, akik olyan réseket tölthetnek be Kambodzsa tekintetében, mint a mezőgazdasági és élelmiszeripari feldolgozások, az állattenyésztés, a húsipar. De szoftvermegoldások iránt is érdeklődtek már Kambodzsából.(12.10)Magyar technológiára az orvosiműszer-piacon, és ahogy ezt az államtitkár úr elmondta, vízgazdálkodási megoldásokra is nyitottak Kambodzsában. A magyar-kambodzsai gazdasági kapcsolatok fejlesztésében rejlő potenciálra való tekintettel nemrég nyitottunk kereskedelmi képviseletet is a fővárosban, Phnompenben. Ezek is mutatják: a magyar külgazdaság jó úton halad. Az elhangzottak miatt is kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy majd támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
  • MESTERHÁZY ATTILA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttem szólók, az államtitkár úr és szerintem képviselőtársam is pontosan vázolta azokat az okokat, amik miatt Magyarországnak nemzetgazdasági érdeke egy ilyen beruházási és beruházásvédelmi megállapodás megkötése. Valóban, ahogy elhangzott, több magyar, hazai gazdálkodó tervez nagyobb volumenű beruházást a térségben. Ezek a beruházások már előkészítési szakaszban vannak, az én tudomásom szerint élelmiszeripari, mezőgazdasági, agrár-környezetvédelmi, turisztikai, víztisztítási és vízkezelési vagy akár hulladékfeldolgozási projekteket illetően is. Ezért ahogy az előbb is mondtam, ez a mi megítélésünk szerint is hazai, nemzeti gazdasági érdek, ezért a Magyar Szocialista Párt frakciója természetesen támogatni fogja ezt a törvénytervezetet. Köszönöm szépen a figyelmüket.
  • PINTÉR TAMÁS, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Természetesen a Jobbik Magyarországért Mozgalom is támogatja ezt a megállapodást, hiszen az elhangzottakon túl az Eximbank megnyitott egy 26,7 millió dolláros hitelkeretet, amely a magyar és a kambodzsai vállalatok együttműködését kívánja támogatni, és ez természetesen pozitív. Szeretnénk azt is, hogy ez előremutasson abba az irányba is, hogy a kormánynak a keleti nyitás programját egyfajta pozitív irányba hozza, merthogy elég rossz az elmúlt években adott mérleg, hiszen 2016-ban a kereskedőházak mérlege 2,7 milliárd forintos bukásban van. Bízunk benne azonban, hogy ez is egy pozitív járuléka lehet annak, hogy a keleti nyitás program valamilyen előrelépést tudjon mutatni, és bízunk benne, hogy fellendülhet a kereskedelem. Emellett megfontolásra javasoljuk azt is, hogy egy komolyabb külképviseletet vagy akár egy konzuli szolgálatot is támogasson a kormány a Kambodzsai Királyságban. Természetesen ez is a pozitív kapcsolatok erősítésére szolgálna, és ezt természetesen a Jobbik Magyarországért Mozgalom is támogatja. Köszönöm szépen a szót. (Taps a Jobbik padsoraiból.)
  • LEPSÉNYI ISTVÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Délkelet-Ázsia fejlődő régiója a világnak. Ha végignézünk azon a területen ‑ Thaiföld, Mianmar, Szingapúr, Hongkong és természetesen Kambodzsa, Vietnam ‑, egyre nagyobb a magyar érdeklődés ebbe az irányba a különböző tevékenységek szempontjából, és ebbe a sorba illik bele a beruházásvédelmi megállapodás. Köszönöm szépen a hozzászólásokat és a javaslatot is a külképviselettel, illetve a konzuli képviselettel kapcsolatban. Meg fogjuk vizsgálni a lehetőségét, hogy honnan lehet ezt a területet a legkényelmesebben vagy a leghatékonyabban lefedni. Úgyhogy kérem, hogy a szavazás során támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen, elnök úr.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/15554. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként Megadom a szót Lepsényi István úrnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalások következnek. Megadom a szót Petneházy Attila képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Mesterházy Attila képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Pintér Tamás képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most képviselői felszólalásokra van lehetőség. Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e felszólalni az adott napirend keretében. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem az államtitkár urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen. Államtitkár úr, öné a szó.