• B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2017. május 25-én a házszabály 46. §-a alapján megtárgyalta az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15376. számú törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság 18 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be.Az összegző módosító javaslat tartalmazza egyrészről a Kulturális bizottság részletes vitát lezáró irományát, másrészről a Törvényalkotási bizottság saját kezdeményezését. A szakbizottság indítványa rögzíti többek között, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók esetében a szélesebb spektrumú tüneti képek, továbbá a gyengébb kognitív képességek miatt, fenntartva az inkluzív szemlélet fontosságát, célszerű a testnevelés tantárgy gyógypedagógiai szemléletű oktatása. Tekintve, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatása rendszerint olyan gyógypedagógiai intézetben folyik, amelynek fő profilja az enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatása, lehetőség nyílik az ő esetükben is közös, úgynevezett egyéb foglalkozások keretében, nem tanórai formában szaktanárok irányításával történő tevékenykedésre. Továbbá a Jobbik fogalompontosítását is támogatta a Kulturális bizottság. A Törvényalkotási bizottság saját indítványa a nyelvhelyességi pontosításokon túl egyértelműsíti, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek számára a köznevelési törvényben biztosított fejlesztő foglalkozások továbbra is rendelkezésre állnak. Az elhangzottakra is tekintettel kérem képvi­selőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • KISSNÉ KÖLES ERIKA nemzetiségi szószóló, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Spoštovani Gospod Predsednik! Poslanke in Poslanci! Zagovornice in Zagovorniki!Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak! Szószóló Urak! Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15376. számú törvényjavaslat és annak tartalmai a Magyarországon élő nemzetiségek köznevelési kérdéseit is meghatározó mértékben érintik.Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága a törvényjavaslat tárgyalásához kérte a Házbizottság jóváhagyását. Az általános vita során ismertettem azokat az argumentumokat, amelyek a törvényjavaslat tárgyalásához való kapcsolódásunkat alátámasztották. Ennek sarkalatos pontjai voltak: a Magyarországon élő nemzetiségek vonatkozásában a sajátos nevelési igényű, értelmi fogyatékos, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók pedagógiai célú rehabilitációja okán különösen is érintett tanulói kör a roma közösségekben élő, roma származású gyermekek magas száma, akik a szociális hátrányokból következően szorulnak egészségügyi és pedagógiai rehabilitációra is olykor.A Magyarországon élő nemzetiségi tanulók anyaországi kirándulásai révén a szomszédos országokban tett tanulmányi kirándulások kiemelt jelentőségéről is szóltunk. Fontos, hogy minden nemzetiségi tanuló tanulmányai során legalább egyszer eljuthasson abba az országba, amelynek nyelve, kultúrája, hagyományai az ő életének is részét képezik. A nemzettársakkal való jó kapcsolat, az anyaország történelmének, jellemző természeti, társadalmi, kulturális értékeinek megismerése, illetve jó ismerete kiemelt cél a nemzetiségi népismeret oktatása során.Az általános vitában kiemeltem azt is, hogy törvényjavaslat az oktatási jogok biztosa jogállását is konkretizálja, amely hatással lehet a nemzetiségi nevelés-oktatás sajátosságaira is.A bizottság a 2017. május 8-i ülésén folytatta le a törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság a részletes vita során áttekintette a törvényjavaslathoz benyújtott 14 képviselői módosító javaslatot. A részletes vita során a törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról a bizottság nem foglalt állást, és további módosításra irányuló szándékot nem fogalmazott meg. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a törvényjavaslatban megfogalmazott módosításokat a nemzetiségi köznevelés érdekében is előremutatónak ítéli.Hvala za pozornost! Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • DR. PALKOVICS LÁSZLÓ, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen. Csak röviden meg szeretném köszönni a bizottságok munkáját ebben az ügyben, és kérem a képviselő hölgyeket, urakat, hogy támogassák ezt a törvénycsomagot. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból. ‑ Szórványos taps a Jobbik padsoraiból.)
  • ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Most a kisebbségi véleményre kerülne sor, de nincs itt Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony, így ez elmarad. (19.40)Megkérdezem az előterjesztőt, Palkovics László államtitkár urat, kíván-e most hozzászólni. (Dr. Palkovics László nemet int.) Jelzi, hogy nem kíván hozzászólni. A kijelölt Kulturális bizottság nem állított előadót. Így megadom a szót Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólónak, a vitához kapcsolódó Magyarországi nemzetiségek bizottsága előadójának. Öné a szó, képviselő asszony.
  • ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a képviselői felszólalások következnének, ha lennének, de nincsenek most se. Így a vitát lezárom.Megkérdezem Palkovics László államtitkár urat, kíván-e hozzászólni a vita végén. (Dr. Palkovics László jelzésére:) Jelzi, hogy igen. Öné a szó, államtitkár úr.