• POGÁCSÁS TIBOR belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! 2017. február 14-én, Tokióban került sor Magyarország és Japán között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás aláírására. A megállapodás által előirányzott program keretében a két ország 18 és 30 év közötti állampolgárai egy évet meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik fél területén úgy, hogy tartózkodásuk célja elsődlegesen a turizmus, amely mellett meghatározott feltételek teljesítése esetén ideiglenesen munkát is vállalhatnak. A megállapodásban rögzített, legfeljebb 12 hó­napig érvényes, turizmus alatt ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum már létező tartózkodásra jogosító okmány Japánban. Magyarország már részese több ilyen megállapodásnak például Új-Zélanddal, a Koreai Köztársasággal, Tajvannal és Ausztráliával, és több ilyen megállapodás van előkészületben. A megállapodásban foglaltak gyakorlati megvalósítása Magyarország részéről biztosított. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló törvény szerint a megállapodás kötelező hatályának elismerésére az Országgyűlés adhat felhatalmazást, ezért az aláírást követően a belügyminiszter benyújtotta a tisztelt Háznak a megállapodás kihirdetéséről szóló javaslatot. Bízom abban, hogy képviselőtársaim a megállapodást támogatják, és szavazataikkal megerősítik. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • CSENGER-ZALÁN ZSOLT, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Ez az előttünk fekvő törvényjavaslat is általában a külügyi vagy külüggyel kapcsolatos megállapodások kihirdetéséről szóló törvények sorába tartozik, és ennek megfelelően inkább csak formai ilyenkor a vita, úgyhogy ennek megfelelően én is rövid leszek. A Magyarország, illetve Japán közötti, munkavállalásra is jogosító, illetve különleges munkavállalásra is jogosító, úgynevezett work and holiday visa kölcsönös kibocsátásával foglalkozik ez a megállapodás. A nem­zetközi szerződésekről szóló törvény 10. § (1) bekezdése b) pontjának megfelelően a törvényjavaslat rendelkezik a megállapodás kihirdetéséről, és tartalmazza a megállapodás angol, illetve magyar nyelvű hiteles szövegét. Itt azért érdemes elmondani, és miután egy különleges vízumról van szó és a magyar joggyakorlatban egy viszonylag új lehetőségről, amelyre érdemes ‑ ha már itt egy ilyen vita van ‑ a magyar fiataloknak a figyelmét is felhívni, hogy néhány olyan országgal sikerült Magyarországnak megkötnie ezt a megállapodást, amelyek nemcsak földrajzilag állnak távol Magyarországtól, nemcsak messze fekszenek geográfiailag, hanem bizony nem olcsó ott az élet, nem olcsó az a lehetőség, hogy ott akár egy hosszabb időt eltöltve megismerjék az ottani embereket, az ottani kultúrákat, általában az ottani gazdaságot megismerhessék a fiatalok. Még a nagyon jól szituáltaknak is egy évet eltölteni éppen Japánban, Ausztráliában vagy Új-Zélandon, illetve ‑ akkor legyen teljes a kör, ahol már most érvényes ilyen megállapodás van ‑ Dél-Koreában vagy Tajvanon, bizony nem nagyon lehetséges, és éppen ennek az elősegítésére létezik ez a bizonyos working holiday scheme tervezet, megállapodás, keretmegállapodás, amely lehetővé teszi azt, hogy a turizmust ott, helyben végzett munkából is finanszírozhassák az ebben részt vevők, akik ilyen vízumot kérnek. Feltétel az, hogy 18 és 30 év közöttinek kell lennie az illetőnek, és életében csak egyszer kérhet egy országban ilyen vízumot, tehát semmiféleképpen nem alkalmas ez arra, hogy folyamatos munkavégzést végezzen valaki, tehát nem váltja ki a munkavállalási, professzionális munkára vonatkozó engedélyt, illetve vízumot. Ezt támasztja alá az is, hogy egy munkáltatónál összesen csak három hónapot lehet dolgozni, tehát értelemszerűen nem lehet folyamatosan munkát végezni. Én mégis úgy gondolom, hogy ez egy olyan új lehetőség a magyar fiatalok előtt, és értelemszerűen a japán fiatalok előtt is, amely egyfajta világlátásra, egyfajta módon ‑ mint régen a céhlegények ‑ bejárni egy új kultúrát, egy távoli országot, lehetőségük legyen arra, hogy egy kicsit megismerjék a minket körülvevő világot. Elnézést, hogy ezt mind hozzátettem, de azt gondolom, hogy ritkán van alkalom arra, hogy egy külügyi törvényjavaslat kapcsán egy ilyen lehetőségre felhívjuk a fiatalok figyelmét. A Fidesz a maga részéről természetesen támogatja a törvényjavaslat elfogadását, és erre kérem képviselőtársaimat is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • MESTERHÁZY ATTILA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Képviselőtársaim! Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nem mernék vitatkozni a parlament alelnökével, sőt a választmányunk elnökével, hogy hosszas hozzászólásokkal húzzam az időt, ezért megpróbálom nagyon rövidre fogni. Természetesen az MSZP frakciója támogatja ezt az előterjesztést, hiszen ez a megállapodás gazdasági, turisztikai, kulturális vagy akár oktatási szempontból is kedvező hatást gyakorolhat a magyar-japán kapcsolatok egészére. Egyetlenegy olyan pont van benne, aminek a kapcsán esetleg az államtitkár úr tud felelni, hogy ez vajon miért került be ide ‑ ez inkább csak egy érdeklődés, nem akadályozza a javaslat elfogadását. Ennek a megállapodásnak az i) pontja úgy hangzik ‑ ez a felsorolás azt szedi sorba, hogy mik azok a kritériumok, amelyek alapján valaki részt vehet ebben a programban, és csak az érdekesség miatt kérdezem meg ‑, úgy fogalmaz az i) pont, hogy „tartózkodása során szándékában áll betartani a fogadó ország hatályban lévő törvényeit és más jogszabályokat”. Ez egy érdekes peremfeltétel, mert ha nem akarja betartani, akkor jönni jöhet, de ebben a programban nem vehet részt, tehát talán esetleg erre érdemes lett volna odafigyelni, hogy ez valószínűleg evidencia mindkét országban, hogy az éppen hatályban lévő törvényeket mindenki betartsa az adott országon belül. Amúgy pedig amit Csenger-Zalán képviselőtársam elmondott, azt én sem tudtam volna szebben elmondani (Derültség.), úgyhogy azzal maximálisan egyetértek. Köszönöm szépen a figyelmet. (17.40)
 • PINTÉR TAMÁS, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, ha elárulom, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom is támogatni fogja ezt az előterjesztést, hiszen ez a magyar kormány és a japán kormány közötti, ideiglenes munkát vállaló turisták programjáról szóló javaslat segíthet megőrizni, illetve ápolni is az kétoldalú kapcsolatokat. Azt gondolom egyébként, hogy Nippont övező szimpátián túl kőkemény gazdasági érdekek vannak, igazán támogatható az is, hogy ez a 18-30 év közötti korosztály jobban megismerhesse a fogadó országok kultúráját, és ez egy egyértelműen nemes cél. Tehát a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatni fogja. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem csak azért, mert már belejöttem a vitába, de tényleg egy nagyon fontos nemzetközi szerződés, és azt kell mondjam, hogy ritka. Tehát nem egy rutinszerű dolog, amit Csenger-Zalán Zsolt képviselőtársam nagyon reális megközelítésben elénk terjesztett, ugyanis van ennek több oldala. Egyrészt, hogy a magyar fiatalok… ‑ mert kik fognak utazni ebben? Én nem gondolom, hogy túl sok japán fiatal jön majd a Balaton mellé pincérkedni, hogy munkát vállaljon, de ne zárjuk ki. Balatonon nyáron pincérhiány van, tehát ha ennek híre megy Japánban (Derültség.) ‑ ebben szerintem a HIPA tudna segíteni ‑, akkor lehet, hogy ilyen turisztikai cél mellé egy kis keresetkiegészítésben enyhülhet a Balaton mellett a pincérhiány.A másik fele, hogy valóban arrafelé nagyon sokba kerül az élet, tehát egy ilyen nemzetközi szerződés segíthet a magyar fiataloknak, hogy akár hetekig-hónapokig ott behatóbban tanulmányozzák a japán kultúrát, és ez mind a két országnak jó. Nemcsak nekünk jó, hanem Japánnak is jó, mert valószínűleg ott azért erőteljesebb a szezonális munkaerőhiány, másrészt azért a társadalmi kultúrában, munkakultúrában olyan értékekkel bírnak, amit csak könyvekből megismerni valószínűleg nem lehet. Ugyanakkor Mesterházy Attila képviselőtársammal azért vitatkoznék. Nem azért, mert itt ül mel­lettem, és máskor nem tudnék vele vitatkozni, nem találkoznánk, hanem azért, mert most ez a napirend. Egy ilyen nemzetközi szerződésben a jogkövető magatartás eleve kikötése, úgy gondolom, hogy nagyon is helyénvaló. Én bízom abban, hogy ha valaki élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor legalább a saját anyanyelvén elolvassa ezt a nemzetközi megállapodást, és akkor szembetűnik neki, hogy figyelj, drága honpolgár, azért ennek az előfeltétele az, hogy ott valószínűleg másmilyen jogszabályok vannak, mint itt, és akár ismered, akár nem, az rád nézve kötelező érvényű. Tehát egy olyan figyelemfelhívás, ami szerintem mint egy óvó rendszabály, segíti a két ország állampolgárait abban, hogy más környezetbe kerül, nemcsak kulturálisan, hanem a jogszabályok tekintetében is, és készüljön fel ez irányban is. Köszönöm szépen, elnök úr.
 • DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Mindenekelőtt azért kívántam felszólalni, hogy tájékoztassam a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a KDNP parlamenti frakciója is támogatja a törvényjavaslatot. A Mesterházy képviselőtársam által felhívott i) ponttal kapcsolatban valóban a mi álláspontunk is az, hogy a jog nem tudása nem mentesít. Tehát amit Józsa képviselőtársam mondott, azzal teljes mértékben egyetértek, hogy fel kell hívni az ideérkezők figyelmét, hogy itt más jogszabályok vannak. Ha jó szándékkal viszonyulnak a munkavállaláshoz, akkor nyilvánvaló, az itteni jogszabályokat is figyelembe fogják venni a cselekedeteiknél. Itt mondhatnék erre ellenpéldát is, például a migránsok, akik nyilvánvaló, hogy amikor aláírnak bizonyos dokumentumokat, akkor azt is aláírják, hogy elfogadják az itteni jogszabályokat, de mégis már úgy jönnek be, hogy minden létező jogot megsértenek, sőt utána is, de ez egy másik napirend témája, erre most nem szeretnék kitérni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem a vita kedvéért, csak úgy látom, hogy három képviselőtársamnak is elkerülte a figyelmét a szöveg lényege. A bizonyos i) pont előtt az van írva, hogy a japán kormány ingyenesen kiállítja, mármint a vízumot, ha az állampolgár megfelel az alábbi követelményeknek. És ezekben van az i) pont, hogy szándékozik betartani a szabályokat. Ez nem egy jótékony felhívás, hanem egy feltétel. Egyébként ez a japánokra vonatkozik, a magyarokra is van egy ilyen, az az ix), vagy a kilencedik pont a következőnél. Tehát ez egy kötelező feltétel. Köszönöm szépen.
 • MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nem gondoltam, hogy ekkora vitát generálok ezzel az i) ponttal, de továbbra is akkor szeretnék kiállni amellett, hogy azt gondolom, hogy evidencia, hogy valaki, ha egy adott országba, bármelyik országba megy, akkor a jogszabályokat be kell tartani. Tehát ettől függetlenül én továbbra is azt gondolom, hogy ez így ebben felesleges volt, de készséggel elfogadjuk a többi érvelést is.
 • POGÁCSÁS TIBOR belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 2013-ban Japán kezdeményezte ennek a megállapodásnak a megkötését, tehát az ő kezdeményezésükre indult el. Egy elég hosszadalmas egyeztetés előzte meg a megállapodás megkötését, és minden egyes szó, minden egyes mondat egyeztetésre került, és a japán fél jelezte, hogy elfogadható, sőt Japánban már lezárult az az eljárás, amely a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges. Tehát az említett, ominózus i) pont is azért került bele, mert a két félnek, adott esetben a japán félnek a kérése az volt, hogy ebben a formában szerepelhessen. Még egyszer mondom, az ő részükről lezárult már a szükséges belső eljárás, tehát ez a megállapodás az ő részükről már hatályba léphetett. Bízom abban, hogy a Magyar Országgyűlés is támogatni fogja. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya kö­zött az ideiglenesen munkát vállaló tu­ris­ták programjáról szóló Megállapodás ki­hir­de­téséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/15006. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Pogácsás Tibor úr­nak, a Belügyminisztérium államtitkárának, a na­pi­ren­di pont előterjesztőjének. Parancsoljon, állam­titkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most a vezérszónoki felszólalások következnek. Elsőként megadom a szót Csenger-Zalán Zsolt képviselő úrnak, a Fidesz vezérszónokának. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Mesterházy Attila képviselő úr, az MSZP vezérszónoka a következő felszólaló. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Képviselő úr, nagyon szépen köszönöm, példamutató és a jövőtervezésnek is szép példáját adta elő ezzel a felszólalással. Így aztán Pintér Tamás képviselő úrnak, a Jobbik vezérszónokának felszólalására leszünk figyelmesek. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Független képviselő nem tartózkodik a teremben. Kétperces felszólalásra nem jelentkeztek. Normál felszólalóként Józsa István képviselő úr, az MSZP képviselője következik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Vejkey Imre képviselő úr, a KDNP képviselője.
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kétperces felszólalásra megadom a szót Csenger-Zalán Zsolt képviselő úrnak, Fidesz.
 • ELNÖK: Mesterházy képviselő úr, MSZP, két percben!
 • ELNÖK: Tisztelt Képviselők! Kíván-e még valaki felszólalni? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nem. Minthogy további felszólalásra nem jelentkezett senki, az általános vitát lezárom. Megkérdezem Pogácsás államtitkár urat, kíván-e reflektálni. Parancsoljon!