• NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Valóban egy nagyon jelentős fejlemény történik a héten, ugyanis Ukrajna vízummentességéről fog tárgyalni az Európai Parlament a szerdai ülésnapon.(9.50)Feltehetőleg csütörtökön meg is fogja szavazni ezt a vízummentességet. Ezt követően még egy formális etap, hogy az Európai Tanács rábólint erre az állásfoglalásra, és reményeink szerint júniusban hatályba léphet Ukrajna vízummentessége. Nagyon sok kétkedő hang övezte ezt a célkitűzést az elmúlt hónapokban, de Magyarország Kormánya elkötelezetten harcolt ezért a célért, és nagy öröm számunkra, hogy úgy tűnik, hogy testközelbe érkezett az európai integrációs út első kézzelfogható gyümölcse Ukrajna számára. Tehát itt nem pusztán egy jogtechnikai kérdésről van szó, hanem egy országnak az európai integrációs úton megtett döntő lépéséről is szó van, illetőleg az ország szuverenitása és egysége melletti kiállásról is szó van. Szeretném hangsúlyozni, hogy a múlt héten Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor találkozott Ukrajna elnökével, Porosenko elnök úrral, és személyesen is volt alkalma a magyar miniszterelnöknek kinyilvánítania, hogy ennek az országnak nehéz helyzetében a szuverenitása és az egysége egy fontos prioritás a magyar külpolitika számára. Ugyanakkor megragadtuk ezt az alkalmat arra is, hogy elmondjuk, hogy nem látjuk ellentétben állónak az ország szuverenitásával és egységével azt, hogy Magyarország kettős állampolgárságot biztosít az Ukrajnában élő magyarok számára, és nem látjuk ellentétben állónak sem a románokét, sem a lengyelekét. Hogy az oroszok kettős állampolgársága ellentétben van-e Ukrajna egységével, azt pedig nem dolgunk eldönteni, de abban biztosak vagyunk, hogy Ukrajna nem kell féljen a magyar kettős állampolgároktól. Örvendetesnek tartom azt a megállapodást, amit megkötöttünk Ukrajna elnökével, hogy egy külön megállapodásban, egy esetleges jogszabályi változást követően Magyarország és Ukrajna meg fog egyezni abban, hogy az Ukrajnában élő magyar kettős állampolgárok gyakorolhatják a kettős állampolgárságukat. Mint ahogy nincs ellentétben Ukrajna egységével az sem, hogy magyar nyelven beszélnek, magyar nyelven tanulnak, és hivatali magyar nyelvhasználatra tartanak igényt a kárpátaljai magyarok. Fontosnak tartjuk, hogy a nyelvtörvény és az oktatási törvény esetleges módosításai ne érintsék hátrányosan a kárpátaljai magyarokat. És mint ahogy egy kétoldalú megállapodásban kívánjuk rendezni a kettős állampolgársággal esetleg felmerülő nyitott kérdéseket, úgy szeretnénk felhívni folyamatosan a figyelmet arra, hogy van a két ország között egy alapszerződés, és ez az alapszerződés megfelelő jogalapot jelent arra, hogy mind a nyelvi, mind pedig az oktatási jogait az ott élő magyaroknak maradéktalanul biztosítsa Ukrajna.Ukrajna nehéz helyzetben van, a legnagyobb szomszédunk, de egyidejűleg a legnehezebb helyzetben lévő szomszédunk is, ezért fontosnak tartjuk, hogy támogassuk ezt az országot az európai integráció útján. Valóban egy nagyon fontos eredmény a vízummentesség elnyerése, de számos további fontos mérföldkő van még ezen az úton. Magyarország átveszi a V4 elnökségét július 1-jétől, és Porosenko elnök úrral abban is megállapodtunk, hogy ezt a V4-elnökséget fel fogjuk használni arra, hogy segítsük Ukrajna közelítését, mind a közép-európai ország­cso­porthoz, mind pedig az Európai Unióhoz.Tehát egy olyan ország a szomszédunk, amely háborút vív, amely rászorul arra, hogy barátai és szomszédai legyünk. Mi elkötelezettek vagyunk ezen a területen, ugyanakkor vannak elvárásaink is, hiszen az Európai Unióhoz tartozni bizonyos értékek, bizonyos normák tiszteletben tartását is jelenti. Bízunk abban, hogy a kétoldalú kapcsolatok, a V4 és az Ukrajna közötti kapcsolatok ezeknek az értékeknek a megerősödését fogják szolgálni Ukrajna egész területén, különösen a kárpátaljai magyaroknak is a javára. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. SZABÓ LÁSZLÓ külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Ház! Magyarországnak Ukrajna valóban nagyon fontos gazdasági, kereskedelmi és politikai partnere, és Magyarországnak érdeke, hogy Ukrajna stabil és erős legyen. Csak így védhetőek leghatékonyabban a kárpátaljai magyarok érdekei, egy erős Ukrajnában a kisebbségek is erősebbek tudnak lenni. Ez irányú törekvésünket támasztja alá az is, hogy tavaly novemberben bevezettük a hosszú távú nemzeti vízumok díjmentességét az ukránoknak. Az elmúlt időszakban magam is és nagyon sok kollégám kiállt amellett, hogy az ukrán állampolgároknak mielőbb vízummentességet kell biztosítani az Európai Unióban. Az EU hitelessége is megkérdőjeleződött azzal, hogy a feltételeket már régen teljesítette Ukrajna, Georgiához hasonlóan nagyon sokat kellett várni ahhoz, hogy előrelépés legyen. Több európai uniós tagállam ódzkodott az ukránokkal szembeni szabályozás lazításától, különös figyelemmel a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval kapcsolatos aggályaikra. Mi többször egyértelművé tettük, hogy ez sportszerűtlen és tisztességtelen az Európai Unió részéről, és minél hamarabb fel kell bontani ezeket a korlátozásokat. Az Európai Bizottság tavaly áprilisban tett javaslatot a vízumkötelezettség feloldására Ukrajna esetében, amikor elismerték már hivatalosan is, hogy az Ukrajna számára előírt feltételeket teljesítette. A folyamat azonban megakadt és lelassult a migrációs nyomás esetén a vízumkötelezettség visszaállítását lehetővé tevő, úgynevezett felfüggesztési mechanizmus hatékonyabbá tétele körüli politikai viták miatt. Éppen ezért ez a vita áthúzódott erre az évre, ugyanis több tagállam a vízummentességet attól tette függővé, hogy ez a felfüggesztési mechanizmus mennyire hatékony. A felfüggesztési mechanizmus hatékonyabbá tételéről szóló jogszabály végre februárban elfogadásra került, és így Ukrajna vízumliberalizációja zöld utat kapott. Az Európai Parlament és a Tanács közötti egyeztetések eredményre vezettek, végre létrejött az egyetértés arról, hogy a biometrikus útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárok, akár turisztikai, családi vagy üzleti céllal érkeznek, bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meg nem haladó rövid tartózkodásra vízumkötelezettség nélkül utazhassanak be az Európai Unió területére. A megállapodást a szabályoknak megfelelően most mindkét társjog­alkotónak meg kell erősítenie. Az Európai Parlament felelős szakbizottsága március 9-én nagy többséggel támogatta a megállapodást, április 5-én kerül az Európai Parlament plenáris ülése elé vitára, és 6-án a szavazás céljából gyakorlatilag megvitatta az Európai Parlament. A Tanács megerősítésére várunk, ahogy azt elnök úr is mondta, és várhatóan a vízummentesség június 11-én fog hatályba lépni, aminek nagy várakozással nézünk elébe, bízva abban, hogy az ukrajnai magyarság érdekeit is szolgáljuk ezzel. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Megköszönöm az államtitkár úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Németh Zsolt képviselő úr, Fidesz-képviselőcsoport, a Külügyi bizottság elnöke: „Előrelépés Ukrajna vízummentessége ügyében?” címmel. Elnök úr, öné a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A kormány nevében Szabó László államtitkár úr, miniszterhelyettes fog válaszolni az elhangzottakra. Öné a szó.