• VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Arra tettünk most indítványt, hogy Magyarország Alaptörvényét egy ötödik cikkel egészítsük ki, amelyben rendelkezünk a fokozott, korrupció elleni harcról. Mint ismeretes, és mint ahogy a napirend előttimben elmondtam, Magyarországon évente 400 milliárd forint a korrupció által közvetlenül okozott kár, az a kár, amelynek során vagy az állami közbeszerzéseknél vagy az önkormányzati közbeszerzéseknél vagy pedig különböző közösségi források elosztásánál, itt az EU-pénzekre kell elsősorban gondolni, közbeékelik magukat egyes politikaközeli döntéshozók, és gyakorlatilag eltüntetik a pénzt. Mi arra tettünk indítványt, hogy kerüljön be az Alaptörvénybe a korrupció elleni harc kiemelt jelentőséggel, hiszen egy olyan jelenségről van szó, amely a magyar gazdaság növekedési lehetőségeit potenciálisan visszaveti.Miről is van szó? A korrupció évről évre kont­raszelektálja a magyar vállalkozói társadalmat azért, mert az állam ‑ mint legnagyobb megrendelője a magyar gazdaságnak ‑ azokkal a vállalkozásokkal szeret szerződést kötni, akik tűzközeliek, a politikával jó kapcsolatot ápolnak, nem pedig az egyébként piaci alapon versenyképes vállalkozásokkal. Nem azokkal, akik versenyképes vállalkozásként képesek lennének tovább építeni a vállalkozásukat, innovációt vinnének a rendszerbe, hanem azokkal, akik a politikusokkal vagy ezek barátaival jó és szoros kapcsolatot ápolnak.Fontos leszögezni tehát, ezt meg is tettük ebben az indítványban, hogy a közpénz a nemzeti vagyon része, hazánk legfontosabb eszköze a közérdek és a közösségi szükségletek céljára történő hasznosítása. Fontos látni azt, hogy közpénzekkel gazdálkodni kizárólag szabályszerűen lehet a javaslat szerint, nyilvánosan és ellenőrizhető módon, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek szem előtt tartásával.Nagyon fontos látni azt, hogy a nyilvánosság az egyik legfontosabb fegyver a korrupció elleni harcban. Ebbe nem fér bele az, mint amit a kormány elkövetett az elmúlt időszakban, például a Magyar Nemzeti Bank alapítványai ügyében. Itt emlékeztetnék arra, hogy ezek voltak azok az alapítványok, amelyeknél azt mondta Kósa Lajos frakcióvezető úr, hogy az alapítványokba tett pénz elveszítette a közpénzjellegét, és ezért már nem is lehet ellenőrizni, hiszen már ettől fogva nem közpénz. Illetve nagyon fontos azt látni, hogy nagyon sok olyan szerződés ‑ aktuálisan például a Paksi Atomerőmű bővítésének kérdése ‑ van, ahol a kormány gyakorlatilag padlótól a padlásig mindent titkosított, mindent eldugott a nyilvánosság elől, és most például a Paksi Atomerőmű esetén ‑ mint a magyar gazdaság legnagyobb megrendelése esetén ‑ azt láthatjuk, hogy nem ismertek ennek az ügynek a részletei, és természetes, hogy ennek köszönhetően bizalmatlanság övezi a bővítés kérdését.(Hegedűs Lorántné elfoglalja helyét a jegyzői székben.)Szintén fontos arról beszélni, hogy a gazdasá­gos­ság, hatékonyság kérdésében miért fontos előre­lépni és miért kérjük képviselőtársaink támogatását. Láthattuk például a közműcégek államosítása során, hogy több gazdasági társaságnál, amelyek az álla­mo­sí­tás során létrejöttek, nem készültek el az alapvető beszámolók sem, a menedzsmentnek még csak szán­dé­ka sem volt arra, hogy a közpénzek elköltésének mód­ját ellenőrizze, és gyakorlatilag egy több száz milli­árd forintos piacon úgy folyik jelenleg a gaz­dál­ko­dás, hogy az állam ügyet sem vet arra, hogy mi tör­ténik ezeknél a cégeknél, nem méri a cégek telje­sít­ményét, nem méri a hatékonyságot, és gya­kor­la­ti­lag semmit nem tesz annak érdekében, amit egyéb­ként egy piaci alapon álló gazdasági társaságnál meg­tesznek, hogy törekednek arra, hogy haté­ko­nyab­ban költsék el a pénzt, hogy hatékonyabb legyen a működés.Nem utolsósorban pedig azt kérjük, és ez a ja­vas­latunknak talán a leghangsúlyosabb eleme, hogy min­den esetben, aki a közpénzeket eltünteti az em­lí­tett korrupciós bűncselekmények révén, végre­haj­tan­dó szabadságvesztésben legyen része, ilyen mó­don is rettentsük el a politikusbűnözőket és a velük együttműködőket attól, hogy eltüntessék a közpénzt, hogy elvegyék az emberek pénzét. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • PINTÉR TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Szeretnék rá­erősíteni a képviselőtársam által elmondottakra. Bár tudom azt, hogy önök, fideszes képviselők meg­le­he­tő­sen fáznak a javaslatunktól, hiszen az elmúlt évek­ben azon dolgoztak, hogy törvényesítsék a korrup­ciót, a mi javaslatunk pedig arról szól, hogy legmaga­sabb törvényi szinten is eltöröljük ezeket a korrup­ciós eseteket. Most pedig azzal kapcsolatosan négy érvet sze­ret­nék fölhozni, hogy mégiscsak támogassák javas­latunkat, és mégis meg szeretném győzni önöket, hogy ez ellen a korrupció ellen lépjenek fel önök is. Önök az elmúlt években is joggal mondták azt, hogy a Medgyessy-, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány volt a legkorruptabb kormány az elmúlt évek­ben ‑ azok voltak. Nos, ha nem szeretnék, hogy töb­bet ilyen szintű korrupció előfordulhasson, akkor ké­rem, támogassák javaslatunkat. Ez egészen egysze­rűen ilyen egyszerű. De elmondták az elmúlt hóna­pok­ban a 4-es met­róról azt is, hogy a világ, illetve az évszázad legnagyobb korrupciós botrányával állunk szem­ben. Amennyiben önök nem szeretnék, hogy még egyszer előforduljon ilyen korrupciós eset, nagyon egyszerű, támogassák javaslatunkat.De a kereszténydemokrata képviselőtársaimhoz fordulok, és ha önök is a legfontosabb komolyan veen­dő prédikációnak tartják a „ne lopj!” parancs­szót, akkor támogassák a javaslatunkat ‑ ilyen egyszerű.(17.20)Egyébként pedig, amit Rogán Antal is elmondott, hogy nem lopott közpénzt, akkor bizonyíthatják most, hogyha támogatják a javaslatunkat. Ilyen egyszerű.De ilyen egyszerű, hogy ha valaki most nem támogatja ezt a javaslatunkat, az akkor a lopásra szavaz. Aki támogatja, az pedig az antikorrupcióra, a tisztaságra szavaz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiból.)
 • DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Először jelezném Volner képviselő úrnak, hogyha benyújt egy törvényjavaslatot, akkor legyen kedves azt mérlegelni, hogy ötödik vagy V) cikk, mert az én értelmezésem szerint ez V) cikk, ami az Alapvetéseket kívánja kiegészíteni, és nem a Szabadság és felelősség rész helyett akar egy másikat. Mint ahogy nem mindegy, hogy Józsefváros vagy Ferencváros, ugyanúgy nem mindegy, hogy ötödik vagy V) cikk. Céljaival tulajdonképpen a törvénynek akár egyet is lehet érteni, csak az a baj ‑ amiért nem támogatjuk a törvényjavaslatot ‑, hogy a jelenlegi Alaptörvényben több van benne, merthogy ez csak a közpénzeket kívánja védeni, ugyanakkor az Alaptörvényben az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon, és utána a védelméről szól. De miután tulajdonjog tárgya ingó és ingatlan dolog lehet, és az ingó dolognak csak egy része tulajdonképpen maga a pénz, illetve ha számlapénz, akkor követelés, ebből semmi más nem tűnik ki, mint hogy amit mi védünk, az a teljes nemzeti vagyon (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Haha!), amit önök kívánnak védeni, az pedig kizárólagosan a közpénz. (Szávay István: Módosítók, képviselő úr!) Tehát jelen pillanatban, azon kívül, hogy erre külön rendelkezések vannak A közpénzek fejezetben ‑ hosszan írunk erről az Alaptörvényben ‑, koherenciazavart is teremtene. A jelenlegi Alaptörvényben ennél jelentősen több van a nemzeti vagyon védelméről, így ezek miatt nem támogatjuk. Egyébként a céljaival egyet lehetne érteni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét. ‑ Szilágyi György: Lejárt az idő, Imre!)Másrészt amit a személyes szabadság korlátozásával járó… (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) ‑ egy pillanat! (Derültség a Jobbik soraiban.) ‑ intézkedésről írnak, ez tulajdonképpen így értelmezhetetlen. Köszönöm türelmét, elnök úr. (Taps a Fidesz soraiból.)
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Volner Frakcióvezető Úr! Megnéztük a módosítást, és azt gondoljuk, hogy ez tulajdonképpen jó irányba hathat, tehát hogy tudjuk támogatni ennek a tárgysorozatba vételét. Viszont el kell hogy mondjam, ne abból induljanak ki, hogy a Jobbik kormányoz, hanem abból, hogy a Fidesz. Ez azt jelenti, hogy ha belekerül az Alaptörvénybe, ugyanúgy lopni fognak. Tehát egyszerűen ténykérdés, hogy egy jól szervezett bűnözői csoport beépült a magyar jogalkotásba, kormányzati pozícióra tettek szert, és a magyar jogalkotást gyakorlatilag a közvagyon lenyúlására mondják itt tollba, és ezért alkotnak jogszabályokat. Az az egy baj van a Jobbiknak ezzel a szankcióközpontú szabályozási igényével, hogy jelen pillanatban is ott lenne a lehetőség, hogy a hivatali visszaélés vagy a hűtlen kezelés vonatkozásában eljárások induljanak. De nem indulnak eljárások. A probléma ezzel van, hogy a jogszabályokat nem megalkotni kell, hanem betartatni. És jelen pillanatban egy olyan rendszerben, ahol 2015-ben az ügyészségi vádemelési statisztikák 97,3 százalékos, 2014-ben 96,6 százalékos, 2013-ban 96,4 százalékos, ’12-ben 95,9 százalékos ‑ az ügyészség nem megy neki csak százszázalékos, biztos ügyeknek, és ezektől simán eltekint. Nem kezd hozzá ezekhez az ügyekhez. Mitől van az, hogy Farkas Flórián, Rogán Antal szabadlábon van? Hogy nem történik vádemelés. Nem a jogszabályok hiányával van a baj, hanem az alkalmazásuk hiányával. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez egy olyan fontos közpolitikai cél, aminek csak pluszt jelenthet, ha alaptörvényi szintre kerül a közpénzek védelmének a kérdése. Alapvetően ebből adódóan a tárgysorozatba vételt tudjuk támogatni, viszont arra kérjük önöket, ismerjék el nekünk, én hajlandó vagyok elfogadni, hogy egy tisztességes kormányzás Magyarországon a jó erkölcs miatt nem lopna és nem a szöveges szabályozás miatt. Ezt a fajta megközelítést nyilván a Fidesz-KDNP-től nem várhatjuk el, tehát plusz egy szövegszerű sor nem fogja meggátolni a Fidesz-KDNP-t, hogy a közvagyont hazahordja. Idáig is ezt tette, ezután is teszi. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiból.)
 • DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt kell mondjam, hogy amellett, hogy támogatjuk természetesen ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét, hiszen minden olyan javaslatot, amelyik egyáltalán kísérletet tesz arra, hogy az állami korrupciót egy kicsit visszább szorítsa, azt mi támogatjuk.Amivel viszont egyetértek Sallai képviselőtársammal, hogy alapvetően nem ezek a szabályok, amelyek miatt történik mindez. Tehát valóban, egészen addig, amíg az ügyészség nem hajlandó eljárni, egészen addig, ameddig a hatóságok gyakorlatilag tétlenül nézik azt, hogy az állami vagyont széthordják, teljesen mindegy, hogy állami vagyonként vagy közpénzként van valami megfogalmazva az Alaptörvényben, hogyha azt ellopják. Ez történik ma itt Magyarországon. Mi is nyújtottunk be korrupcióellenes törvénymódosító javaslatot, mi úgy gondoljuk, hogy az talán egy kicsit többet nyújtana ebben a témában, hiszen számos szegmensét ennek a területnek megpróbálja lefedni, illetve a hiátusokat pótolni, de minden olyan javaslat, legyen az akár az Alaptörvény módosítása vagy akár ágazati törvényeknek a módosítása, amelyik ezt a célt szolgálja, azt mi támogatni tudjuk, támogatni fogjuk, főleg a tárgysorozatba vételét. Ha pedig ez megtörténik, akkor természetesen a parlamenti vita során adott esetben módosító javaslatot még ehhez nyújtunk be. De még egyszer mondom, én azt látom, hogy elsősorban az a probléma, amit Sallai képviselő úr elmondott. Nagyon szépen köszönöm. (Taps az LMP soraiból.)
 • DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! A tény az, hogy a rendszerváltás óta a magyar államadósságnak közel a háromszorosa tűnt el különböző feketecsatornákon, lehet, hogy még több is. A rendszeren változtatni kell, de bármit hozunk az Országgyűlés elé, egyszer túl pontos ‑ miért azt módosítjuk ‑, egyszer meg túl tág: amikor a hűtlen kezelésre nyújtottam be egy határozati javaslatot annak a tényállásnak az újragondolására, és a kormánynak adtam volna lehetőséget arra, hogy átgondolja, hogy milyen irányba indul, akkor azt mondta Vas Imre az Igazságügyi bizottság ülésén, hogy miért határozunk meg egy ilyen tág mozgásteret, miért nem pontosan kérjük, hogy a kormány mit tegyen. Tehát azt érezhetik az állampolgárok és az ellenzék is, hogy egyszer van sapka a nyuszikán, máskor meg nincs. És azt is hallhattuk, hogy egyik esetben azt mondják, hogy az ügyészség jól végzi a tevékenységét, a törvények jók; csak akkor egy a gond, hogy nem tűnnének el ezek a pénzek. A kettő közül az egyiknek vagy legalább az egyiknek komoly hiányosságokban kell szenvednie. Tehát ha a törvények jók, akkor az ügyészséget el kell számoltatni, Polt Pétert le kell mondatni, vagy akár egy átalakítással egy olyan ügyészi rendszert kell létrehozni, amely hajlandó és képes a bűnnek, az eltűnt pénzeknek a nyomára akadni. Ha viszont az ügyészség tökéletesen végzi a feladatát, akkor rosszak a törvények, és nem tud eljárni megfelelően. Akkor viszont módosítani kell a törvényeket. De önök ezt nem teszik meg, és ahogy mondtam, bármit terjesztünk be, legyen az akár alkotmánymódosítás vagy alaptörvény-módosítás, legyen az akár a büntető törvénykönyv szankciós rendszerének az emelése, vagy akár egy határozati javaslat, amely a kormány számára lehetőséget adna, hogy tényállásokat, akár a hűtlen kezelést vagy a közpénzek eltűnésében a legnagyobb szerepet betöltő tényállásokat újragondolja, az sem jó. Ha pedig ezt az egészet összerakjuk, akkor önöknek jó ez az állapot, jó, hogy eltűnnek a közpénzek. De higgyék el, hogy ez nem vezet sehova, önöknek se lesz jó 2018-ban, ha ezen nem változtatnak! Köszönöm. (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Úgy van! ‑ Taps a Jobbik soraiból.)
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A napirendi pontot lezártuk.Most előterjesztés tárgysorozatba-vételi kérelmének a tárgyalása következik. A Jobbik képviselőcsoportja indítványozta, hogy az Országgyűlés döntsön a Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása a közpénzek védelme érdekében szóló T/13838. sorszámú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről. A tárgysorozatba vételt az Igazságügyi bizottság utasította el.Tisztelt Országgyűlés! Először megadom az előterjesztők közül a jelentkező előterjesztőnek ötperces időkeretben a szót. Öné a szó, Volner János frakcióvezető úr.
 • ELNÖK: Köszönöm, frakcióvezető úr. Tisztelt Országgyűlés! Most képviselőcsoportonként egy-egy képviselő két-két perces időkeretben, valamint az első­ként szólásra jelentkező független képviselő szin­tén kétperces időkeretben ismertetheti álláspontját. Elsőként megadom a szót Pintér Tamás képviselő úrnak, Jobbik.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót két percben Vas Imre képviselő úrnak, Fidesz.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kettő percben meghallgatjuk Sallai R. Benedek képviselő úrtól az LMP álláspontját.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miután független képviselő nem jelentkezett, megkérdezem, az előterjesztők közül… (Jelzésre:) Az MSZP jelentkezett (Dr. Bárándy Gergely: Igen.) ‑ bocsá­nat, nem láttam ‑ az utolsó pillanatban. Megadom a szót Bárándy Gergely képviselő úrnak, kettő percben.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Ha jól értelmezem a képernyőt, akkor az előterjesztők nevében Staudt Gábor kíván kettő percben válaszolni az elhangzottakra. Öné a szó, képviselő úr.