• MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Mélységesen felháborító az a hír, hogy az állampolgárok személyi jövedelemadójának parlagfűirtásra befolyt összegeit a felajánlók megkérdezése nélkül, nemes egyszerűséggel átcsoportosították más kiadásokra. Itt a Ház falai között is nemegyszer beszéltünk arról, hogy az állampolgárok bizalmát növelni kellene az 1 százalékos felajánlások irányában, hogy többen tegyék meg ezt a nem csak gesztusértékű lépést, hiszen az összeg is mutatja, hogy több mint egymilliárd forintról van szó, tehát nagyon komoly segítségek lehetnének ezek a befizetések egy-egy célzott programnak.Csak gratulálni tudok önöknek, újra tönkretették évekre a bizalmat. Sokan éppen a nyomon követhetőség hiánya miatt nem ajánlották fel eddig sem az 1 százalékukat, erre most kiderül, hogy maga az állam veri át őket, maga az állam az, aki visszaél az ő bizalmukkal. Egy bírói döntés eredményeként ma már világosan látható az a mélységesen elszomorító, egyben felháborító tény, hogy a minisztérium felélte a több mint 1,1 milliárd forint kétharmadát működési költségekre, a maradék egyharmadát pedig átcsoportosította. A bíróság által elrendelt beszámolóból kiderült ? egyáltalán azért volt szükség erre a beszámolóra, mert önök sunnyogtak, és nem vallották be az első kérdésekre azt, hogy mire is költötték a parlagfűirtás helyett ezt az összeget ?, hogy önök többek között végkielégítésekre, sütikre, konferenciákra költötték ezt a pénzt.Hogyan gondolja a kormány, hogy szembemegy 177 ezer ember jóhiszemű akaratával? Miért nézik le azokat, akik önöket egyébként a hatalomra juttatták? Egyébként azzal is törvénysértést követtek el, hogy a zárszámadási törvényben elfelejtettek beszámolni a pénz elköltésének módjáról ? nyilván nem véletlenül ?, de a Vidékfejlesztési Minisztérium nemcsak a törvényt sértette meg, hanem saját rendeleteit is, egész sorát ezen rendeleteknek. Az még nem derült ki, hogy szándékosan, cinkosságból vagy mulasztás miatt, de az adóhivatal sem ellenőrizte eddig ezt a költést. Természetesen én az ügy napvilágra kerülését követően azonnal feljelentést tettem különösen nagy vagyoni hátrányt okozó sikkasztás miatt, de úgy gondolom, hogy ellenzéki képviselőként nem feltétlenül az én feladatom lett volna ezt az ügyet felgöngyölíteni vagy ennek az ügynek a felgöngyölítését elindítani. Csak megjegyezném, hogy csekély három évet kaphat az is, aki az előírt elszámolási, számadási vagy tájékoztatási kötelezettségnek nem vagy csak hiányosan tesz eleget, így úgy gondolom, hogy elég súlyos ez az ügy, és érdemes lenne itt a parlament falai között is tisztázni.Néhány kérdés, amire most azonnali és őszinte választ várok államtitkár úrtól. Mikorra várható az, hogy helyükre kerülnek ezek az adóforintok, és valóban parlagfűirtásra lesznek elkötve, amit arra szántak az állampolgárok? Hogyan próbálják ezt a megrendült bizalmat helyreállítani? Mikor indul a Kehi-vizsgálat? Mert gondolom, egy normális országban ezt egy Kehi-vizsgálat kell hogy kövesse. Illetve a legfontosabb: ki viseli az azonnali politikai felelősséget? Várom érdemi válaszát. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • ZSIGÓ RÓBERT földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Kellő tisztelettel jelzem önnek, hogy az írásban leadott interpellációjához képest némi eltérés volt abban, amit elmondott, és az írásban leadott interpellációjában több számot, történést és összeget is összekevert, éppen ezért engedje meg, hogy tájékoztassam önt a tényekről. A parlagfű elleni akciótervet a kormány 2012. július 6-án fogadta el. Az akcióterv tartalmazza a parlagfű elleni védekezés célkitűzéseit, valamint az elvégzendő feladatokat és felelősöket; az érintett tárcák a feladatok végrehajtásáról évente beszámolót készítenek, amelynek alapján kormányjelentés kerül összeállításra. A parlagfű elleni állami szerepvállalás fő iránya a prevenció, a megelőzést elősegítő kommunikáció, az érintett társadalmi szervezetekkel együttműködve. Az eddig megtett intézkedések eredményeként a 2010. évi legmagasabb pollenkoncentrációhoz képest a mért adatok 2011-ben 20,5 százalékkal, 2012-ben 48 százalékkal, 2013-ban 63,4 százalékkal csökkentek. A parlagfű-érintettségi hatósági eljárások aktuális állása szerint több mint 3,5 millió hektár mezőgazdasági terület ellenőrzése mára megtörtént, a kiszabott növényvédelmi bírság összege meghaladja az 50 millió forintot, a végleges adatokról az ellenőrzések befejezésekor tudok beszámolni.Tisztelt Országgyűlés! A Gyurcsány-, Bajnai-kormányok idején, 2006 és 2009 között a parlagfű elleni védekezésre közvetlen és közvetett módon nagyságrendileg 3,5 milliárd forint jutott. Ezzel szemben a jelenlegi kormány időszakában 2011 és 2014 között a parlagfű-mentesítésre fordított összeg körülbelül 52 milliárd, még egyszer mondom, körülbelül 52 milliárd forint, ami az előző összeg 14-szerese. Megállapítható tehát, hogy közvetlen és közvetett módon a jelenlegi kormány idején nagyobb pénzt, sokkal nagyobb pénzt költünk erre. A kormányzat folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a parlagfűpollen-koncentráció csökkentésére, különösen a közfoglalkoztatási programokban, ahol közvetlenül és közvetve is szerepet kap a gyommentesítés és a parlagfűirtás. Tisztelt Országgyűlés! Szeretném azt is kiemelni, hogy 2014-ben a tervezett háromszori kaszálást követően az erős parlagfű-fertőzöttség miatt sor került a negyedik kaszálási ütem elrendelésére is. Az elvégzett négy ütemben 70 662 fő bevonásával 13 536 hektár parlagfű-mentesítése történt meg. Ezt az emberi erőforrást és a ráfordított munkát pénzben kifejezni nem lehetséges. A parlagfű-fertőzöttség visszaszorítását elsősorban a földhasználók jogkövető magatartása eredményezheti, de a folyamatos társadalmi szemléletformálás mellett fontos cél a hatósági eljárás erősítése, valamint a hatósági rendszer hatékonyságának növelése is. Képviselő urat biztosíthatom arról, hogy a kormány továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország parlagfű-fertőzöttsége csökkenjen, ezáltal az allergiás és asztmás megbetegedésekben szenvedők életminősége javuljon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiban.)(15.30)
  • MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen nem tudom elfogadni a választ, mivel egyetlenegy szó sem hangzott el a kérdésemmel kapcsolatban; nemhogy válaszként, de még csak a téma környékén sem jártunk.Köszönöm szépen, hogy beszámolt arról, hogy mi mindent tett a kormány a parlagfűirtással kapcsolatban, és arról is, hogy ez több volt, mint amit a szocialista kormányok alatt megélhettünk, ugyanakkor egyetlenegy szó nem hangzott el azzal kapcsolatban, hogy mi történt ezzel az 1,1 milliárd forinttal, amit az adófizetők ? még egyszer mondom - parlag­fűirtásra szántak, és önök valami teljesen más célra költöttek el. Erre ön nem válaszolt, és arra sem válaszolt, hogy a politikai felelősséget ki fogja ezek után viselni ebben az ügyben. Úgy gondolom, hogy Fazekas miniszter úr felelőssége nem megkerülhető, hiszen ő vezette akkor a tárcát, ahogy jelenleg is a szakmai irányításért ő a felelős. Úgyhogy természetesen ? ahogy mondtam ? a válaszát nem tudom elfogadni, és elképesztőnek tartom, hogy egy ilyen egyszerű kérdésre sem kaphatunk ma az Országgyűlésben választ. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Válaszadásra megadom a szót Zsigó Róbert államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr.
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Öné a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A képviselő úr nem fogadta el az interpellációra adott államtitkári választ. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 100 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Sallai R. Benedek és Schmuck Erzsébet, az LMP képviselői, interpellációt nyújtottak be a külgazdasági és külügyminiszterhez: „Magyar érdek-e a szabad kereskedelem?”címmel. Schmuck Erzsébet képviselő asszonyt illeti a szó.