• CSIZI PÉTER, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Mivel a Törvényalkotási bizottságban vita nem volt, így úgy gondolom, hogy a 15 percet nem fogom elérni, és jóval kevesebb lesz az a mondanivalóm, amit egyébként fontosnak éreztünk, hogy itt is elhangozzon, hiszen bízunk abban, hogy az az egyetértés, ami a bizottsági ülésen megmutatkozott a jelen lévő pártok között, az az egyetértés most a vitában is és később majd a szavazásnál és itt a teremben is majd megtörténik. Éppen ezért az október 16-ai ülésünkön nemcsak a módosító javaslatot, a törvénymódosítást, az előttünk fekvő törvényt, hanem annak összegző módosító javaslatát és összegző jelentését is teljes egyhangúsággal fogadtuk el. Tettük ezt azért, mert a cél, amiről a törvény most szól, az méltányos és igazságos, hiszen köztudott, 2013. július 1-jével az új útdíj megváltoztatta a közúti fuvarozásban az úthasználatot, magát az útdíj befizetésének a módját, és természetesen az ezzel kapcsolatos díjszedési eljárásokat, illetve ennek ellenőrzését is. A díj befizetésére 2013 júliusa óta két lehetőség, két mód van, az egyik egy fedélzeti eszköz, a másik pedig a viszonylati jegynek a megvásárlása. Az utóbbi hátránya, hogy kizárólag a benne meghatározott útvonalon használható, illetve kizárólag a megváltását követő időponttól. Azt gondolom, hogy a gond valahol itt keletkezett, hiszen a korábbi rendszerben az úthasználók nem a megtett úttal arányosan, hanem egy adott időszakra váltottak meg úthasználati jogosultságot, ezért sokan az elmúlt egy-másfél évben, a korábbi rossz gyakorlatnak megfelelően rosszul használták az új viszonylati jegyet, és sokszor ? lehet, hogy egyébként ésszerű magyarázattal, de ? eltértek a viszonylati jegyben meghatározott útvonaltól. Gyakorlatilag az a paradox helyzet állt elő, hogy teljes joggal a bírság kiszabásra került, úgy, hogy valójában a fuvarozók megfizették az útdíjat, ezért a bírságot tulajdonképpen kétszer kellett befizetniük. (18.50)Az előttünk fekvő törvényjavaslat gyakorlatilag ezt kívánja orvosolni, és lehetőséget teremtene a fuvarozóknak, hogy utólag a kiszabott bírságokat visszaigényeljék. Ezért mindazok, akik 2013. július 1. és 2014. március 31. között megsértették a fenti rendelkezést, kérelmet nyújthatnak be a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-hez, és ez alapján mentesülhetnek a bírság alól. A kérelem benyújtásának legfontosabb feladata, hogy a jogosulatlanul használt útszakaszra a viszonylati jegyet az észleléstől számított nyolc órán belül megfizették, és az így megváltott jogosultságot más alkalommal nem érvényesítették.Tisztelt Képviselőtársaim! Sok száz fuvarozó várja ezt a módosítást, ezt a méltányos módosítást, amivel a magyar útdíjhálózatot, a magyar útdíj­fizetési gyakorlatot csiszolni tudjuk, és még inkább európaivá, még rugalmasabbá tudjuk tenni. Ebben kérem a támogatásukat. (Taps a Fidesz soraiból. ? Szórványos taps az MSZP padsoraiból.)
 • DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A Törvényalkotási bizottság ? a Gazdasági bizottság részletes vitáját lezáró bizottsági módosító javaslatára is tekintettel ? olyan összegző módosító javaslatot terjesztett elő a törvényjavaslathoz, amely megfogalmazásbeli egyértelműsítést, illetve technikai jellegű pontosítást tartalmaz, jobban elősegítve a törvény majdani alkalmazását. Mindezek alapján az összegző módosító javaslat megfelel a kormány álláspontjának. Erre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy az összegző módosító javaslatot támogatni szíveskedjék. Köszönöm szépen, elnök úr. (Szórványos taps az MSZP soraiból.)
 • DR. VÖLNER PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az előttünk lévő törvényjavaslat módosító indítványai szinte kizárólag a koherenciát teremtő, szerkesztési pontosításokat tartalmazó vagy jogtechnikai jellegű pontosítások. Egy dolgot érdemes kiemelni, ez pedig az, hogy a 12 ezer forintos kérelmezési díj, amit az úthasználónak kell befizetnie az amnesztiaeljárás megindításáért, módosítás szerint a forgalmi adót is magában foglalja.A módosító indítvány tartalmával a Törvényalkotási bizottság is egyetértett. Emlékeztetőül szeretném megemlíteni, hogy a törvényjavaslat egyfajta amnesztiát nyújt azoknak az úthasználóknak, akiket nem rendeltetésszerű úthasználat miatt a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. egyébként törvényesen megbírságolt.Két esetben lehet indítványozni a bírság-visszatérítési eljárást. Az első eset az, amikor valaki elmulasztotta előre megváltani a viszonylati jegyet az adott útszakaszra, de utólag ezt megtette. A másik pedig, ha megváltotta a jegyet, de nem az előre kijelölt útszakaszon haladt, hanem költségcsökkentési vagy egyéb okokból letért arról, és mint ilyen, törvényt sértett. Mind a két esetben egyértelmű, hogy az úthasználó célja nem az útdíj elkerülése volt, tehát a jogkövető magatartásra való törekvés nem megkérdőjelezhető. Mint önök előtt is ismeretes, az e-útdíj bevezetésével megszűnt az a korábbi igazságtalan állapot, hogy aki többet használta az utat, az is ugyanannyit fizetett, mint aki kevesebbet. Az e-útdíj kilométer-arányos, így mind a külföldi, mind a hazai fuvarozókkal szemben igazságos: aki többet használja az utat, többet rongálja, így többet fizet. A korábbi időalapú rendszernél az eurovignette-irányelv a napi 11 eurós összeget nem engedte átlépni az útdíj­kiszabásnál, ebben a számítási módban pedig a tényleges útfenntartási és létesítési költségek jelentkeznek mint a kiszabás alapja.Az új rendszer természetes módon nem volt mentes a gyermekbetegségektől, ezek következményeit korrigálja ez a törvényjavaslat, amely a fenti módosításokkal együtt véleményem szerint érdemes a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Fidesz soraiból.)
 • DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Igazán érdekes, hogy egy évvel lassan a bevezetés után hajlandó korrigálni a kormányzat, illetve egyéni képviselő úr azokat a hibákat, amit már a bevezetés előtt többen mondtunk, nem csak mi, a szakmai szervezetek alapvetően. Nagyon tanulságos az a szóhasználat, amit Csizi Péter képviselő úr mondott erre a módosítóra, hogy ez így méltányos és igazságos. Ezek szerint az eredeti törvény ? ahogy mi is mondtuk ? nem volt méltányos és nem volt igazságos, mert szükség van erre a mintegy kétmilliárdos visszatérítési korrekcióra, ami nagyon sok hazai kis- és középvállalkozásnak a létét jelenti, mert a csőd szélére került ezzel a nem méltányos és nem igazságos beszedésével az útarányos útdíjnak.Ha szabad egy kis kitérőt tenni ? elnök úr talán nem ró meg érte ?, önök a használatarányos útdíjról beszélnek, én meg itt szeretnék beszélni egy kicsit az IQ-arányos előterjesztésről, merthogy ezt a jó szándékú és általunk is támogatott módosítást olyan szinten sikerült beterjeszteni, hogy aztán még a most napirend tárgyát képező módosításokat is hozzá kellett rakni, mert nem volt egyértelmű, nem volt biztos, hogy használhatóvá válik.Külön korszakalkotó a fülemnek, amit Völner Pál most már egyéni képviselő úr mondott, korábban államtitkár, hogy nem volt mentes a gyerekbetegségektől ennek a használatarányos útdíjnak a bevezetése. Annyira nem volt mentes, hogy bevezetés előtt egyszerűen elmaradt a tesztüzem. Tehát úgy bevezetni egy ekkora rendszert, amely évente mintegy százmilliárd forint bevételt generál a kasszának, ennyi terhet jelent az úthasználóknak, jó, tudom, több mint felét a külföldiek fizetik be, tehát nem kell a külföldieket annyira sajnálni, de azért legalább egy tesztüzemre időt kellett volna hagyni. Ez nem a gyerekbetegség része, ez az előkészítés hibája.Aztán a másik, hogy nem épült ki rendesen az ellenőrzési rendszer. Egy ellenőrzési alapra épülőt úgy kiépíteni, hogy nem korrekt az ellenőrzési rendszer, több mint gyerekbetegség, de nagyon örülök, hogy legalább ezt a nagyon finom szót kimondta képviselő úr, hogy gyerekbetegség.Aztán másik ilyen alapvető probléma volt, hogy a közreműködők auditálása sem tudott megtörténni az indulásig, nem volt felkészülési idő, nem volt elegendő fedélzeti berendezés az országban. Tehát aki be akart ebbe lépni, annak is a bevezetés után kellett kapaszkodnia, hogy hozzájusson ezekhez a berendezésekhez, mert egyszerűen fizikailag nem volt elegendő. Nem lehetett tudni, hogy hogyan lehet viszonylati jegyet venni. Ilyen jeggyel közlekedhetnek fedélzeti berendezéssel nem rendelkező fuvarozók.Tehát az első néhány hét tapasztalata, én úgy érzem, hogy kifejezetten kudarcos volt, és ezeket nézve az a teljesnek tekinthető káosz, ami például a mezőgazdasági járművek és az autómentők státusát illeti, ez is idővel alakult ki. Kifejezetten megkésett ez a visszatérítési lehetőségre törvényi alapot teremtő korrekció. Tehát az MSZP korábban is jelezte, hogy a 2013. július 1-jei bevezetéshez képest a szabályozás jelentős késésben volt, így a 3,5 tonnánál nagyobb tehergépkocsikat üzemeltető vállalkozások nem tudtak rendesen felkészülni, nem tudtak tervezni az új útdíj mértékével, és az útdíjköteles útszakaszok ismerete sem volt meg. Úgyhogy mindezek figyelembevételével természetesen megvan az egyetértés, hogy meg fogjuk szavazni ezt a korrekciós előterjesztést, de visszatérve a kormánypárti hozzászólásokra, hogy ez az előterjesztés méltányos és igazságos, nagyon jó lett volna, hogyha az eredeti előterjesztés is méltányos és igazságos, és nemcsak így utólag kerül az IQ-arányos előterjesztés elfogadásra, hanem meg lehetett volna ezt tenni eredetileg is. Tehát még egyszer gratulálunk, ezt meg kell lépni. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. (Taps az MSZP soraiból.)(19.00)
 • VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Azt gondolom, egy olyan előterjesztés van előttünk, amely mindenképpen támogatandó, hiszen azt a lehetőséget teremti meg, hogy a bevezetéssel kapcsolatosan előállt anomáliákat korrigálja, és a gazdálkodásban, a gazdaságban részt vevő szereplők számára e visszatérítés feltételeit megteremtse. Ezt ennek megfelelően meg is kell tenni. Én lényegében örülök annak, hogy végiggondolták önök, hogy mindazt a körülményt, amely a bevezetéssel együtt járt és annak az első szakaszában hátrányt okozott a gazdálkodók számára, ilyen módon korrigálni akarják.Ezzel egyidejűleg viszont szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha tapasztalatként egy ilyen nagy rendszer bevezetése itt van előttünk, akkor azt is meg kell szívlelni, hogy mielőtt ez bevezetésre kerül, milyen anomáliák jellemezték az egészet, miszerint többszöri kivitelezőválasztással, kapkodással történt meg, és így a többszöri időpont-, határidő-csúsztatás miatt is bekövetkezhetett mindaz, ami miatt ezt a módosítást végre kell hajtani.Ráadásul abban az időszakban is éreztük azt, hogy a kormány irányítottan keresi azt, hogy a nagyon sok milliárd forintért elvégzett bevezető időszakhoz, a kiépítés szakaszához ő magának megfelelő partnert találjon. Úgy tűnik, hogy ez ma akár vissza is köszönhet, hiszen az ehhez szükséges partnert ugyan megtalálták, a hibákat elkövették, de azt korrigálni kell. Ennek megfelelően támogatni fogom az előterjesztésüket. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az LMP is támogatja az előterjesztést, ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy megint egy kapkodott, nem jól átgondolt, nem jól megvalósított rendszer korrekciója történik. Ez azért jelentős probléma, mert a mai nap folyamán kérdeztem a nemzeti fejlesztési miniszter urat, hogy ugyan mi lesz a vidéki kis utakkal, mi lesz a bekötőutakkal, mi lesz a négy számjegyű, három számjegyű utakkal, és rendszeresen visszatérő probléma, hogy nincs elég forrás. Az lenne a jó, ha a közutak… Ami elhangzott válaszként, hogy az európai uniós forrásokból leginkább a tranzit jellegű utakat lehet fejleszteni… ? csökkenne az országban. Az lenne a jó, ha ezek a díjbeszedések szolgálhatnák azt, hogy amire nincs európai uniós forrás, arra érdemi forrásokat lehessen átcsoportosítani. Az lenne a jó, ha ez a szabályozás lehetővé tenné azt, hogy ennek a mértékével legalább a hétvégén a közutakat vissza lehetne adni a családoknak, és a díjszabással lehetne elősegíteni azt, hogy minél inkább minél több forrás jöjjön a vidéki kis- és bekötőutak felújítására, fenntartására.Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy habár támogatjuk az előterjesztést és egyetértünk a korrekcióval, de ez részben elkerülhető lett volna megalapozottabb döntéshozással, részben pedig fontos lenne, hogy a következő jogszabály-módosító javaslatok azt a célt szolgálják, hogy minél inkább több forrás jöjjön be a költségvetésbe a kis utak fenntartására. Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiból.)
 • SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A jelen törvényjavaslat is azt példázza, hogy az előzetes társadalmi párbeszédet a törvényalkotásban nem lehet megspórolni. Ha normális előkészítés lett volna, most erre a módosításra nem lenne szükség. Ugyanakkor a törvényalkotás mai gyakorlatát tekintve az is eredmény, hogy a szakmai párbeszédre és ennek alapján a módosításra legalább utólag sor kerül.Mi is azt gondoljuk, hogy hiba volt, hogy nem volt érdemi tesztidőszak, ugyanis így számos esetben szabtak ki bírságot a jóhiszemű fuvarozókra, jórészt a gyakorlatlanság, a rendszer ismeretének a hiányossága miatt. Természetesen ebben közrejátszik a rendszer bonyolultsága is.A kiszabott bírságok összege ugyanakkor egyes esetekben a fuvarozó vállalkozások működését is veszélybe sodorhatja, tehát ezért indokoltnak tartjuk a megbírságolt, de jóhiszemű fuvarozók esetében lehetőséget biztosítani a bírságok elengedésére, nem ideértve azokat a fuvarozókat, akik esetében az útdíj megfizetésének szándékos elkerülése felismerhető.Mint ahogy képviselőtársam is mondta, az LMP a jelen törvénymódosítást támogatja, mivel a törvénymódosítás célja az egyes, a rendszer működési hibáiból eredő, jóhiszemű használókat terhelő büntetések elengedése, ám úgy gondoljuk, hogy ezzel a kérdés koránt sincs megoldva, sőt ha már elkezdte, a kormányzatnak folytatnia kell a konzultációkat a szakmai és társadalmi szervezetekkel, és ki kellene dolgoznia egy hatékony és a célok elérését valóban biztosító e-útdíjrendszert. Köszönöm a figyelmet. (Taps az LMP soraiból.)
 • KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Nem szeretnék senkit ismételni, azonban mindenképpen fontosnak tartom elmondani, hogy ennek a jogszabályelődjeként a hazai fuvarozókra Európa egyik legdrágább útdíját vetette ki a kormány, tehát egy olyan sarcot, amelyet most részlegesen visszavesz. Ez a sarc több millió forint sarc, ezt fogja a kormány most visszavenni.Azonban, hogy pozitívat is mondjak, azt gondolom, nem baj, hogy ez a jogszabály itt van előttünk. Az a baj, hogy számos más kormányzati hibát nem ismer el a második vagy harmadik Orbán-kormány. Nem az a baj, hogy ez itt van, hiszen végre van egy olyan minisztérium, amely belátta, hogy az általa üzemeltetett rendszer hasonló hibákkal bír, amit az ellenzék, az MSZP is elmondott. Az a baj, hogy számos más ilyen kritikánk miatt ebből önök eddig nem vontak le hasonló konzekvenciát.Ezért biztatom önöket arra, hogy minden olyan korábbi rossz gyakorlatukat változtassák meg ezen a területen és akár más területen is, minden hibát nyugodtan hozzanak ide, mert szerintem abban konszenzus van ebben a Házban, hogy ha az önök korábbi, rossz gyakorlatait kijavítják, akkor ezt mindenképpen támogatni fogjuk, ahogy támogatjuk most is ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A Jobbik Magyarországért Mozgalom természetesen támogatja ezt a módosítást, hiszen ahogy itt elhangzott a többi párt részéről is, mi is úgy gondoljuk, és írásbeli kérdésben és sajtótájékoztatón is jeleztük már a kormány felé, hogy gondok vannak a rendszerrel. Kértük, hogy ezzel kapcsolatosan legyenek kormányzati intézkedések az ügyben, és erről már látjuk, hogy akkor merjük remélni, esetleg a Jobbik jelzésére is, de ahogy önök is észrevették, valóban változtatunk ezen.A törvény alapvetően egy módosító, kiegészítő törvény, amely az útdíjtörvényt egészíti ki átmeneti rendelkezésekkel. A koncepció alapja, hogy 2013. július 1-jétől a korábbi időalapú úthasználati rendszert felváltotta a megtett úttal arányos rendszer. Azóta vagy előre váltott útvonaljeggyel, vagy beépített fedélzeti eszközzel lehet teljesíteni a díjfizetést. A probléma ott volt, hogy részben a régi beidegződések miatt, részben a figyelmetlenségek okán a jegyet vagy csak utólag váltották meg, más esetben pedig valamilyen oknál fogva letértek a jegyen szereplő útról, és így az új rendszerben lényegesebben több bírságolásra került sor, mint a korábbi években. Fokozottan érintette ez a külföldi honos fuvarozókat, akik nem voltak kellően felkészítve az új fizetési rendszer sajátosságaiból. Ezért a koncepció lényege, hogy aki 2013. július 1-je és 2014. március 31-e között lett megbírságolva, eltekintenek a bírság összegétől; megfelel a törvényben előírt feltételeknek ? tehát itt annak is örülünk, hogy ez nem automatikus, hanem mindenféle olyan papírokat és egyebeket kell benyújtani, és nekik kell kezdeményezni azt, hogy elengedjék ezeket a dolgokat, és akkor mentesülnek a bírságolás alól.(19.10)De fölhívtuk a figyelmet ? és szeretném most is megismételni, attól függetlenül, hogy mi támogatjuk ezt a törvényt ?, szeretnénk azt is, ha kiterjesztenénk a megtett úttal arányos rendszert, mégpedig a személyautókra. Ez azért lenne fontos, hiszen ? önök is nagyon jól tudják ? 2012. január 1-jével megszüntetésre került az autópálya-használók körében meglehetősen népszerű, négynapos jogosultságot biztosító matrica, amelynek akkori ára 1650 forint volt. 2011. január 1-jéig az egynapos jogosultság megváltására is lehetőség volt 1170 forintos áron. Jelenleg a legolcsóbb a 2975 forintba kerülő heti, valójában egyébként tíznapos jogosultság megváltása, amelyre abban az esetben is szükség van, ha akár egyetlenegy alkalommal történik a díjköteles útszakasz igénybevétele.Nem nehéz belátni tehát, hogy a díjstruktúra fentiek szerinti átalakítása jelentősen kedvezőtlen mindazokra nézve, akik eseti jelleggel, például családi kirándulások céljából kívánták igénybe venni a díjköteles útszakaszokat. Az intézkedések következtében az alacsonyabb útszakaszok terhelése nagyságrendekkel megnőtt, ami értelemszerűen a baleseti kockázatot is nagyban megnövelte, nem beszélve az ilyen alacsonyabb rendű utak melletti településeken élők komfortérzetének romlásáról, egészségügyi kockázatainak növekedéséről. Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy a díjstruktúra átalakítása folytán tömegesen jelentkező negatív hatások megérik-e a költségvetés vélhető többletbevételeit. Nyilvánvalóan nem, hiszen az egészségügyi-baleseti kockázatok növekedésének lehetőségével anyagi előnyöket szembeállítani egyébként is erkölcsileg helytelen. És az is elképzelhető egyébként, hogy ez nem bevételcsökkenést, hanem pont bevételnövekedést eredményezne, hiszen azok a személyautó-tulajdonosok, akik eddig, mondjuk, elkerülték az autópályákat pont azért, mert egy kisebb útszakaszra kívánták csak igénybe venni, és alacsonyabb rendű útvonalon közlekedtek, ha egy úttal arányos rendszert, természetesen arányos rendszert dolgoznánk ki megfelelő díjfizetéssel, akkor ők innentől kezdve az autópálya-használatot részesítenék előnyben, és ezzel mindenki jobban járna, és elképzelhető, hogy még nagyobb bevételre is tudna szert tenni a kormány. Tehát még egyszer összegezve: támogatjuk a módosítást, örülünk neki, hogy ilyen gyorsan lépett a kormány ebben az ügyben, de szeretnénk, ha megfontolnák, hogy kiterjesszük a személyautókra is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Tisztelt Országgyűlés! Ezzel a kérdések befejeződtek, most folytatjuk a munkánkat. Soron következik az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Az előterjesztés T/1124. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Gazdasági bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitáról szóló jelentését T/1124/4. számon megkapták. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/1124/6. számon, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról szóló összegző jelentése pedig T/1124/7. számon a honlapon elérhető.Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Csizi Péter képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy maximum 15 perc áll rendelkezésére. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni. (Dr. Fónagy János jelzésére:) Államtitkár úr jelzi, hogy igen. Fónagy államtitkár urat illeti a szó. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tájékoztatom államtitkár urat mint előterjesztőt, hogy 9 perc 20 másodperc áll majd maximum rendelkezésére a zárszó elmondására, hogyha ezt ki akarja használni majd akkor. (Dr. Fónagy János: Nem, köszönöm szépen.) Nagyon köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Jelzem, hogy a kijelölt Gazdasági bizottság nem kíván előadót állítani.Tisztelt Országgyűlés! Ezért most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben. A vita során kétperces hozzászólásra nincs lehetőség. Először az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként Völner Pál képviselő úr, Fidesz, parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Soron következik Józsa István képviselő úr felszólalása, MSZP. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Varju László képviselő úr a következő, független. Képviselő úr, felhívom a figyelmét, hogy kettő perc áll rendelkezésére. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Most normál szót kérő képviselők felszólalásai következnek. Sallai R. Benedek képviselő úrnak adom meg a szót, LMP. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Szót kér Schmuck Erzsébet képviselő asszony, LMP. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Szólásra következik Kiss László képviselő úr, MSZP. Tessék!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Több jelentkezőt nem látok. Megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki felszólalási lehetőségével élni. (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő urat illeti a szó, Jobbik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. (Nincs jelzés.) Nem. Ez esetben, tisztelt Országgyűlés, a vitát lezárom. Államtitkár úr jelezte, hogy most nem kíván reagálni, következésképpen megállapítom, hogy ezennel ez lezárható.Tisztelt Országgyűlés! A szavazásokra a következő ülésünkön kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. számú törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Völner Pál képviselő úr, Fidesz, önálló indítványa T/1561. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztés részletes vitáját kijelölt bizottságként a Gazdasági bizottság folytatja le.Elsőként megadom a szót Völner Pál képviselő úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon!