• B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2016. december 1‑jén a házszabály 46. §-a alapján megtárgyalta a megyei könyvtárak és megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról szóló T/12910. számú törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tehát egyhangúlag összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be. Az összegző módosító javaslat csupán a Kulturális bizottság apró jogtechnikai pontosítást tartalmazó, részletes vitát lezáró irományát tartalmazza. Tekintettel arra, hogy pártok felett álló, ha úgy tetszik, konszenzussal létrejövő törvényjavaslatról van szó, bízom képviselőtársaim támogató szavazatában, amelynek eredményeképpen az önkormányzatok kulturális közfeladatuknak még szélesebb körben eleget tudnak tenni. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Fidesz soraiban.)
  • DR. HOPPÁL PÉTER, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kormány, ahogy az eredeti indítványt, most az összegző módosító indítvánnyal kiegészített indítványt is támogatja. (Taps a Fidesz soraiban.)
  • B. NAGY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a megyei könyvtárak és múzeumok feladatellátását segítő törvény az előzőekben rendelkezett arról, hogy az ingó vagyontárgyak átkerüljenek az önkormányzatok tulajdonába, kezelésébe. Ezért aztán ez a törvényjavaslat, ez a módosítás ehhez kapcsolódóan azt segíti, hogy a tulajdon is kerüljön oda az önkormányzati testületekhez, ahol a működtetést biztosítják és az eszközvagyont is kezelik, hogy ezáltal még hatékonyabban tudják a feladataikat ellátni az önkormányzatok. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a határozathozatalokra későbbi ülésünkön kerül sor. Soron következik a megyei könyvtárak és megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A Hadházy Sándor, B. Nagy László, Bencsik János, Hende Csaba fideszes, valamint Szabó Sándor MSZP-s képviselőtársaink által benyújtott T/12910. számú előterjesztés és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlament informatikai hálózatán valamennyiük számára elérhetők. A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Az időkeret 15 perc. Megadom a szót B. Nagy László képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Megkérdezem képviselőtársamat, hogy előterjesztőként kíván-e most szólni, vagy csak a zárszóra tart igényt. (B. Nagy László: Most nem.) Most nem kíván szólni. Akkor 10 perces időkerete marad a zárszóra. Megkérdezem Hoppál Péter államtitkár urat, hogy kíván-e most szólni. (Dr. Hoppál Péter: Igen.) Igen, kíván. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a kijelölt Kulturális bizottság nem állít előadót. Most a képviselői felszólalások következnek. A vita során kettőperces hozzászólásra nincs lehetőség. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a vitában felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom Megkérdezem B. Nagy László képviselő urat, hogy kíván-e zárszót mondani. (B. Nagy László: Igen.) Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy a határozathozatalokra későbbi ülésünkön kerül sor. Most 14 óráig szünetet rendelek el. (Szünet: 12.29 ‑ 14.02Elnök: Lezsák SándorJegyzők: Gelencsér Attila és Gúr Nándor)