• SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A közelmúltban az LMP arra szólította fel Matolcsy György jegybankelnököt, hogy tisztázza az MNB gyanús költekezését, a parlament illetékes bizottságai előtt adjon számot arról, hogy mit kezd a rábízott pénzzel, ha pedig erre nem hajlandó, távozzon a pozíciójából. Tegnap a Gazdasági bizottság két önálló képviselői indítvány napirendre vételét utasította el az MNB pénzköltekezésével összefüggésben. Az egyik indítvány, amelyet a Költségvetési bizottság ellenzéki tagjai nyújtottak be, ÁSZ-vizsgálatot kezdeményezett a hónapok óta tartó, az emberek kedélyét is borzoló, összességében több száz milliárdos ingatlanvásárlásokról és az MNB alapítványainak juttatott támogatásról, míg a másik indítvány LMP-s kezdeményezés volt ? sajnos most már múlt időben ?, a jegybanktörvény módosításával kívánta keretek közé szorítani Matolcsy költekezéseit, és javaslatot tett az MNB alapítványainak megszüntetésére. Emlékeztetőül: a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága tavasszal elkészítette az MNB múlt évi tevékenységéről szóló jelentést, amelyet egyhangúlag fogadott el, vagyis a jelentéssel a Fidesz által delegált többség is egyetértett. A jelentés megállapította, hogy Matolcsy György példa nélküli költekezésének törvényes alapja nem vezethető le a jegybanktörvényből. Az MNB törvényes működését ellenőrizni hivatott testület megállapította, hogy az akkor még csak 140 milliárd forintos, mára 140 milliárd forintra (Sic!) duzzasztott pénzszórásnak nincs törvényes alapja. Minderre a kormánypártok vállat rántanak, és leszavazzák Matolcsy meghallgatását először a Költségvetési, majd a Kulturális, végül pedig a Gazdasági bizottságban. Önök, kormánypártiak bebizonyították, hogy még a saját maguk által hozott törvények sem vonatkoznak önökre. Bebizonyították, törvény ide, törvény oda, azt csinálnak, amit akarnak, amit éppen a pillanatnyi érdekeik megkívánnak. Önök szerint 340 milliárd forintot ebben az országban el lehet költeni törvényes felhatalmazás nélkül, ha azt az önök embere teszi. Önök szerint 200 milliárd forint ráfordítása Matolcsy György unortodox gazdaságtanának oktatására akkor is rendben van, ha Matolcsy György ez idáig még arra sem vette a fáradságot, hogy gondolatait írásba foglalja, még akkor is, ha nem tudjuk, ki mit fog oktatni. Lehet offshore-lovagozni, ha a jegybank elnöke Simor András, de ha az elnök Matolcsy György, nem számít, hogy melyik offshore-lovag zsebébe került az a 14 milliárd forint, amit Matolcsy György fizetett az Eiffel elnevezésű luxuspalotáért. Mindez érdektelen, mindez nem érdemli meg, hogy az Országgyűlés utánanézzen. A fontos nem ez, hanem az, hogy a nemzet pénzén létrehozhassanak 39 kuratóriumi és felügyelőbizottsági pozíciót zsíros tiszteletdíjakkal, hogy a nemzet pénzéből még többet juttassanak magánzsebekbe. Matolcsy György ámokfutásáért önök viselik a felelősséget, önök helyezték pozícióba, és önök intézték el, hogy az Országgyűlésnek esélye se legyen rákérdezni arra, hogyan történhet meg mindez, és önök a felelősök azért, hogy május óta a Magyar Nemzeti Banknak még a törvény által előírt felügyelőbizottsága sincs. Köszönöm a figyelmet. (Taps az ellenzéki sorokban.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A demokratikus berendezkedésű államokban, mint amilyen Magyarország is, az Alaptörvény értelmében a jegybank függetlensége alapvető dolog, alapvető kérdés. Ezt Magyarországon is, mint más európai országban, a jegybanktörvény szabályozza, és ez megfelel az európai banki irányelveknek, hiszen az Európai Központi Bank is jóváhagyta a magyar jegybanktörvény szabályozását, lényegében a Magyar Nemzeti Bank működését, tehát ebből azt a következtetést vonom le, hogy a Magyar Nemzeti Bank intézményi függetlensége törvény által biztosított, és azt gondoljuk, hogy ez így is van rendjén. Az első kérdés az, hogy az ön által említett szerepvállalása a Magyar Nemzeti Banknak mennyire egyedi és mennyire csak Magyarországra jellemző. Megnyugtatom önt, hogy ez nem így van, tehát európai példákat szeretnék mondani: például az osztrák jegybank is támogat oktatási célú alapítványokat, programokat, sőt, maga szervez ilyeneket több tízezer résztvevővel. Hasonlóan az MNB-hez, tudományos célú alapítványokat is hoz létre, emellett kiadványokat, tájékoztatókat, reklámfelületeket biztosít, hogy az intézmény iránti bizalmat növelje a lakosság részéről. De a holland jegybank is társalapítója és főszponzora egy felsőoktatási intézménynek, amely számos lakossági és szakmai képzési program finanszírozója és résztvevője. Ugyanígy van, érdekes módon, a francia jegybank is, jeleskedik a pénzügyi kultúra fejlesztésére tett erőfeszítés területén, és párhuzamot figyelhetünk meg az MNB és a francia jegybank között a közgondolkodás és társadalmi célkitűzése, illetve tevékenysége között is. Tehát azt beállítani, hogy ez Magyarországon egy egyedi dolog, és minthogyha ezt Matolcsy György találta volna ki, ez egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy a Magyar Nemzeti Bankot ki és hogyan ellenőrizheti, felügyelheti, ellentétben önnel, aki úgy állítja be, minthogyha az Állami Számvevőszék nem ellenőrizné a Magyar Nemzeti Bankot, ez tévedés. A jegybanktörvény egyértelműen kimondja, hogy a Magyar Nemzeti Bankot két szervezet ellenőrizheti, az Állami Számvevőszék ? tehát feladata és felelőssége, és ellenőrzi is ?, a másik pedig az Országgyűlés, akinek félévente beszámol. Az Országgyűlés elnökének kérésére a Magyar Nemzeti Bank elnökének tájékoztatást kell adni, mi több, az országgyűlési képviselő kérdést intézhet a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, mint ahogy például a tegnapi parlamenti ülésen ez meg is történt, és Matolcsy György, a Nemzeti Bank elnöke válaszolt az országgyűlési képviselő kérdésére. És az sem fedi a valóságot, hogy az Országgyűlés bizottsága nem számoltathatja be a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hiszen ezért a gazdasági ügyekért felelős állandó bizottság és annak az elnöke kérheti, kötelezheti a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy számoljon be.Azonban szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét szavatolni kell minden országban, és abban sem ellenzéki párt, sem más párt, sőt még kormány sem, semmilyen más szervezet a tevékenységébe nem szólhat bele. Úgy gondolom, hogy ezzel azért vigyázni kell. Azt gondolom, hogy az ön által fölvetett gyakorlatra a nemzetközi példák bizonyítják, hogy nem egyedi Európában, sőt jellemzően a Magyar Nemzeti Bank feladata, az ellenőrzési tevékenységét pedig a törvény egyértelműen szabályozza. Nincs oka önöknek semmilyen aggódásra a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatosan. Köszönöm szépen.(9.10)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem Tállai András államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra. (Tállai András: Igen.) Igen, kíván. Parancsoljon, államtitkár úr!