• BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két órán belül a napirend megtárgyalása során sokat fogunk vitatkozni a 2013-as évről. Engedje meg a tisztelt Ház, hogy erről az évről napirend előtti hozzászólásban is megemlékezhessek, hiszen 2013 nem csak a matematikai szabályok szerint volt egy páratlan év; ebben az évben bizony olyan horderejű dolgok történtek, hogy ez az év gazdaságpolitikai, társadalompolitikai szempontból is egy páratlan esztendőnek bizonyult. Tisztelt Ház! Ha megnézzük, hogy 2013-ban milyen évünk volt, akkor először is le kell szögezni, hogy 2013 a növekvő adók esztendeje volt. Bár az Orbán-kormány azzal az ígérettel és deklarált céllal alakított kormányt, lépett kormányra, hogy csökkenti az adókat, ez a törekvése nem sikerült, sőt pont az ellenkezője történt. 2013-ban többféle adót fizettünk, mint 2010-ben, és ténylegesen több, összegszerűen több adót fizettünk. 2013-ban majdnem 6900 milliárd forinttal fizettünk több adót, mint 2012-ben. Megállapíthatjuk tehát, hogy 2013 a növekvő adók éve volt.Ha megnézzük a következő jellemvonását ennek az évnek, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy minden törekvés dacára 2013 a leszakadó keresetek esztendeje volt. Meg kell jegyeznem, hogy bár 2013-ban számos intézkedés történt annak érdekében, hogy a reáljövedelmek ne csökkenjenek tovább, ha megnézzük többéves összehasonlításban, akkor sajnos azt kell mondanunk, hogy hosszabb távon ez a törekvés nem sikerült. Azért állítjuk, hogy 2013 a leszakadó keresetek éve volt, mert összességében közel 1 százalékkal kisebb volt a reáljövedelem, mint kettő évvel korábban, 2011-ben, hiába voltak a 2013-as erőfeszítések. Sőt, ez az az év, amikor kiderült, hogy a családbarát politikát hirdető kormány törekvései a családi adózás tekintetében is megbuktak. Ha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor látjuk, hogy a két évvel korábbi állapothoz képest a gyermektelen családok esetében a veszteség mintegy 0,5 százalékos volt, addig ugyanez a veszteség az egygyermekes családoknál 1,6, a kétgyermekes családoknál pedig 1,4 százalék volt. Magyarán, családbarát politika hirdetése ide vagy oda, a gyakorlatban két év távlatában a gyermekes családok zöme nagyobb veszteséget szenvedett el, mint a gyermektelen családok, nagyobb mértékben csökkent ezekben a családokban a reáljövedelem, mint a gyermek nélküli családok esetében.Ha megnézzük, hogy mi jellemzi még 2013-at, akkor el lehet mondani, hogy a brutális megszorítások éve volt. Ez volt az az esztendő, amikor a kormány 1000 milliárd forintnak megfelelő összeget vont ki az egészségügyi ellátásból, az oktatásból, a nyugdíjrendszerből és a szociális ellátásból. Ha megnézzük, hogy a 2013-as évet mi jellemezte, akkor azt kell mondanunk, hogy 2013 az emelkedő, a növekvő államadósság és a gyengülő forint éve volt. Szeretném egyébként megjegyezni, hogy a forint gyengítése tette lehetővé a Magyar Nemzeti Banknak azt a példátlan és őrült költekezést, amiről az előbbi hozzászólásban is szó volt. És szeretném azt is leszögezni, hogy a jegybank függetlensége nem adhat senkinek felmentést az ésszerűtlen gazdálkodásra és a közpénzek pazarlására.Ha megnézzük, hogy a 2013-as évet mi jellemezte, hát akkor megállapíthatjuk, hogy az a kapkodó és kiszámíthatatlan gazdaságpolitika éve volt, hiszen a benyújtott költségvetés már másfél hónap alatt megbukott, és még további hét alkalommal módosított az Országgyűlés kormány- vagy képviselői indítványra a költségvetésen. Valószínűleg csak azért ennyiszer, mert közben nyári szünetet tartott az Országgyűlés, ezért nem tudta minden hónapban módosítani a költségvetést.Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! 2013 maga volt az állami piramisjáték éve, aminek a lényege az, hogy minél lejjebb van valaki, annál többet szed be tőle az állam, annak érdekében (Az elnök csenget.), hogy aki minél feljebb van, annál jobban járjon.Köszönöm szépen a figyelmüket. (Szórványos taps az MSZP és az LMP padsoraiból.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Érdekes felszólalás volt, hiszen alig fél óra múlva a parlament elkezdi valóban a 2013. évi költségvetési törvény zárszámadásának tárgyalását több órán keresztül, tehát van lehetőség kifejteni a véleményt. Képviselő úr ezt választotta, hogy napirend előtti felszólalásában is erről szól.Ellentétben önnel, mi nem így látjuk, ahogy ön mondja, hiszen mi úgy látjuk, hogy 2013 költségvetési egyensúly szempontjából éppen a stabilizáció éve volt, hiszen 2013 júniusában engedték ki Magyarországot kilenc év után a túlzottdeficit-eljárásból. Nagyon érdekes az ön felszólalása, hiszen ön nem néz szembe azzal a saját politikai tevékenységével sem, hogy míg ön volt a kormánypárt tagja nyolc éven keresztül, egyetlenegyszer sem tudták teljesíteni az európai uniós elvárásokat, nem tudták teljesíteni, és nem tudták a költségvetés hiányát a GDP 3 százaléka alá vinni.De azt gondolom, hogy a tételes megállapításai sem állják meg a helyüket, hiszen például mi a baj azzal, hogy több adó került befizetésre a költségvetésbe, miközben egyébként a személyi jövedelemadó egykulcsos lett, 16 százalék, és jelentősen csökkent. Ennek nem az az oka, képviselő úr, amit ön mond, hanem az, hogy Magyarországon egyre többen fizetnek adót és egyre nagyobb jövedelemből fizetnek adót, és ezért kerül be több a költségvetésbe, és egyébként érezhető a kereslet növekedése és ezáltal a fogyasztási adók növekedése is a költségvetésben. Tehát az ön megállapítása, hogy több adó, az helyes, csak a kifejtése, a háttere a dolgoknak túlságosan ellenzéki szemüvegű.Nem igaz az sem, hogy leszakadó keresetekről beszélhetünk 2013-ban. Nagyon érdekes, hogy éppen ön a felszólalásában is elismerte, hogy számos intézkedést hozott a kormány azért, hogy a keresetek növekedjenek. A beszámoló tartalmazza, hogy 2013-ban a bruttó átlagkeresetek 3,4 százalékkal növekedtek, és az önök által kitalált szuperbruttósítás kivezetése révén jelentősen nőttek a nettó keresetek. Ez 2013-ban 4,9 százalék volt. Összességében 2013-ban a reálbérek 3,2 százalékkal növekedtek. Nem tudom, hogyan lehetséges az, hogy ön azt hozza ki belőle, hogy egyébként a leszakadó keresetek éve volt 2013.De nincs igaza a képviselő úrnak abban sem, hogy növekvő államadósságról beszélünk. Éppen 2013. év végén ment 80 százalék alá a GDP-hez mérten az államadósság mértéke. Hát abban a nyolc évben beszélhetünk növekedésről, míg önök kormányoztak! Több mint 30 százalékkal nőtt az államadósság a GDP-hez mérten, és 12 000 milliárd forinttal nőtt az államadósság mértéke. A Fidesz-kormány a növekedést megállította, és igaz, hogy kisebb mértékű, de mégiscsak egy GDP-hez mért államadósság-csökkenésről tudunk beszélni.Én azt gondolom, hogy ön látja torz szemüvegen vagy torz gondolkodással az ország 2013. évi költségvetési és gazdasági eredményeit.(9.20)De ha egyébként önnek igaza is lenne, hogy mérhetetlen adóemelés van ebben az országban, hogy itt a jövedelmek csökkennek, és az államadósság is az egekben van, akkor biztosan nem olyan gazdasági eredményeket tudna felmutatni a kormányzat, hogy még az IMF is elismeri, hogy jó úton jár Magyarország. De tudja mit, a legjobb értékmérő a 2013-as év után mindjárt április 6-a volt, ahol a Fidesz-KDNP-kormánynak és az Országgyűlésnek a választópolgárok újra kétharmados többséget adtak. Ezen gondolkodjon el, képviselő úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportjának vezérszónoka, Burány Sándor képviselő úr „Egy torz gazdaságpolitika torz tükre” címen jelentkezett napirend előtti felszólalásra. Képviselő úr, öné a szó.
  • ELNÖK: A kormány nevében Tállai András államtitkár úr válaszol az elhangzottakra. Parancsoljon!