• PINTÉR TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Parlamenti munkám során kiemelt figyelmet szeretnék fordítani Dunaújvárosra és a térségre, éppen ezért kellő aggodalommal is figyelek a Dunai Vasműre, hiszen bármi­lyen ottani változás kihat a gazdasági, a mun­ka­erőpiaci és minden más egyéb mutatóra a térségben. A Vasmű több mint hatvan éve garantálja a térség stabilitását. Ennek megőrzése érdekében a jövőben mindent meg kell tenni mind helyi, mind legfelsőbb szinteken egyaránt. A Dunaferrnél dolgozó embereken ez nem múlik, hiszen mindent elkövettek már eddig is azért, hogy a vállalat működjön, és hogy még sokáig biztosítsa a környék jövőjét. Sajnos, ugyanezt Magyarország Kormányáról nem tudom elmondani. Hosszú évek nyomásgyakorlása következtében most végre tettek egy kis lépést, hogy a Dunaferrnél megálljon az elbocsátási hullám, de azt kell hogy mondjuk, ez sajnos csak ideiglenes, maximum két évre szóló megoldás. Viszont például bevethető eszköz lenne a stratégiai partnerségi megállapodás a problémák kezelésére, amelyet sajnos a kormányzat eddig nem kötött meg a Dunaferr-rel. Hiszem, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalat eddigi gondjait azért sikerült megoldani, mert az ott dolgozók, a szakemberek, a dolgozókért aggódó vezetők és a szakszervezetek odaadó munkával és áldozatos teljesítménnyel kezelték eddig a jelentkező problémákat. Oda kéne végre figyelnie a kormányzatnak is ezeknek az embereknek a szavára, például a stratégiai partnerségi megállapodás keretein belül. Lehet, hogy sokat segítene, ha sok más multinacionális vállalat mellett ők is közvetlen kapcsolattal rendelkezhetnének a kormányzathoz, és az is lehet, hogy egy ilyen lépés megnyugtatná őket a jövőjüket illetően. (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) Tisztelt Miniszter Úr! Tehát adódik a kérdés, hogy mikorra tervezi a kormány a stratégiai partnerségi megállapodás megkötését az ISD Dunaferr Zrt.-vel. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • DR. SZABÓ LÁSZLÓ külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A kormány stratégiai partnerségi programjának az a célja, hogy a magyar gazdaság meghatározó, stabilan működő szereplőivel hosszú távú és kiegyensúlyozott fejlesztést biztosító együttműködéseket alakítson ki az or­szág versenyképességének növelése érdekében, és nem az a céljuk a stratégiai megállapodásoknak, hogy megnyugtatók legyenek. Ezzel összhangban a kor­mány csak olyan cégekkel köt stratégiai partnerségi megállapodást, amelyeknek a pénzügyi helyzete megfelelően rendezett, a köztartozások alól mentesek, és nem állnak perben a magyar állammal.Ezek a stratégiai megállapodások mind a két fél részéről önkéntesek kellenek hogy legyenek, és a hosszú távú együttműködés hangsúlyozásán alapuló szándéknyilatkozatok jogi kötelezettségvállalást egyik fél vonatkozásában sem tartalmaznak. Nyilvánvalóan nem szólnak bele a cég marketingstratégiájába, árazási stratégiájába, sőt meg merem kockáztatni, még a világgazdasági folyamatokba se szólnak bele. A stratégiai együttműködési megállapodás rendszerén kívül azonban a Dunaferr-rel a kormányzat folyamatosan párbeszédet folytat. Ön ugyan kicsi dolognak tartotta, én borzasztó fontos dolognak tartom, hogy több mint ezer munkahelyet sikerült a magyar kormánynak megmentenie az elmúlt héten, az ISD Dunaferr Zrt. ugyanis visszavonta valamennyi csoportos létszámcsökkentési szándékát, és a magyar kormány összesen közel félmilliárd forinttal járult hozzá ehhez az eredményhez. Még egyszer mondom: több mint ezer munkahelyet sikerült menteni a Dunaferrnél. A magyar kormány természetesen továbbra is érdekelt, hogy a vállalat továbbfejlődjön, sikeresen működjön, és a munkavállalóknak biztonságos munkahelye legyen. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Pintér Tamás képviselő úr, a Jobbik képviselője, kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszterhez: „Miért nem kötnek stratégiai partnerségi megállapodást az ISD Dunaferr társaságcsoporttal?” címmel. A kérdésre a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr képében majd Szabó László államtitkár úr válaszol, ha majd feltette a kérdést Pintér képviselő úr. Tegye meg, parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm. Szabó László államtitkár úr, parancsoljon!