• DR. VEJKEY IMRE, a Mentelmi bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Mint az önök előtt is ismert, Novák Előd 2016. augusztus 31. napján a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetek által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított közös pártlistájáról szerzett mandátumáról lemondott. A megüresedett mandátumot a Nemzeti Választási Bizottság 58/2016. számú 2016. szeptember 6-án kelt határozatával Pintér Tamás úr részére kiadta. A határozat 2016. szeptember 9-én 16 órakor jogerőre emelkedett. A megbízólevél átadására 2016. szeptember 9-én került sor. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. országgyűlési határozat 9. § (2) bekezdése szerint a Mentelmi bizottság a mai ülésen megvizsgál­ta a Pintér Tamás úr mandátumigazolásához szük­séges iratokat. Időközben a képviselő úr nyilatko­zatában jelezte, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, tehát képviselői jogait gyakorolhatja. Ezek alapján a Mentelmi bizottság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: a Mentelmi bizottság javasolja az Országgyűlésnek, hogy igazolja Pintér Tamás úr mandátumát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypártok és a Jobbik soraiban.)
  • DR. VEJKEY IMRE, a Mentelmi bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Mint az önök előtt is ismert, Schiffer András 2016. szeptember 5-én a Lehet Más a Politika jelölő szervezetek által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított közös pártlistájáról szerzett mandátumáról lemondott. A megüresedett mandátumot a Nemzeti Választási Bizottság 59/2016. számú, 2016. szeptember 6. napján kelt határozatával dr. Hadházy Ákos úr részére kiadta. A határozat 2016. szeptember 9-én 16 órakor jogerőre emelkedett. A megbízólevél átadására 2016. szeptember 9-én került sor. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. országgyűlési határozat 9. § (2) bekezdése szerint a Mentelmi bizottság a mai ülésen megvizsgálta a dr. Hadházy Ákos mandátumigazolásához szükséges iratokat. Időközben a képviselő úr is jelezte nyilatkozatában, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, tehát képviselői jogait gyakorolhatja. Mindezek alapján a Mentelmi bizottság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a következő határozatot hozta: a Mentelmi bizottság javasolja az Országgyűlésnek, hogy igazolja dr. Hadházy Ákos úr mandátumát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az LMP padsoraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse a további napirenden kívüli felszó­lalókat.
  • HISZÉKENY DEZSŐ jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett: Varju László, független; Bangóné Borbély Ildikó, MSZP; Magyar Zoltán, Jobbik; Sallai R. Benedek, LMP; Ikotity István, LMP; Lukács László György, Jobbik; Ander Balázs, Jobbik; Farkas Gergely, Jobbik.A keddi napon napirend előtti felszólalásra jelentkeztek a következő képviselők: Ikotity István, LMP; Molnár Zsolt, MSZP; Rétvári Bence, KDNP; Gyöngyösi Márton, Jobbik; Vas Imre, Fidesz.A keddi napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett: Bangóné Borbély Ildikó, MSZP; Kissné Köles Erika, szlovén nemzetiségi szószóló; Lukács László György, Jobbik; Z. Kárpát Dániel, Jobbik; Gúr Nándor, MSZP.A szerdai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett: Z. Kárpát Dániel, Jobbik; Sallai R. Benedek, LMP.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Most mandátumigazolások és a képviselői eskütétel következik. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Novák Előd, jobbikos képviselő úr lemondásával megüresedett helyre a Jobbik országos listájáról Pintér Tamás urat jelölte. A mandátumvizsgáló bizottság az ülést megelőzően tanácskozott, és a választási iratok alapján Pintér Tamás megbízólevelének szabályszerűségét megvizsgálta. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Vejkey Imre elnök úrnak, aki a mandátumvizsgálat eredményéről az egyes házszabályi rendelkezések 9. § (2) bekezdésének megfelelően jelentést tesz az Országgyűlésnek. Parancsoljon, elnök úr, öné a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Felhívom szíves figyelmüket, hogy a mandátumvizsgálat eredményéről szóló jelentéshez módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A mandátumot az Országgyűlés vita nélkül igazolja. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, igazolja-e Pintér Tamás mandátumát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Pintér Tamás mandátumát 159 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül igazolta. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a Schiffer András LMP-s képviselő úr lemondásával megüresedett helyre az LMP országos listájáról Hadházy Ákos urat jelölte. A mandátumvizsgáló bizottság az ülést megelőzően tanácskozott, és a választási iratok alapján Hadházy Ákos megbízólevelének szabályszerűségét megvizsgálta. Megadom a szót Vejkey Imre elnök úrnak, aki a mandátumvizsgálat eredményéről az egyes házszabályi rendelkezések 9. § (2) bekezdésének megfelelően jelentést tesz az Országgyűlésnek. Parancsoljon, elnök úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ismét felhívom figyelmüket, hogy a mandátumvizsgálat eredményéről szóló jelentéshez módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A mandátumot az Országgyűlés vita nélkül igazolja. Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy igazolja-e Hadházy Ákos mandátumát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Hadházy Ákos mandátumát 157 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül igazolta. Tisztelt Országgyűlés! Most az ünnepélyes eskütétel és az esküokmányok aláírása következik. Megkérem Pintér Tamás és Hadházy Ákos képviselő urakat, hogy fáradjanak az ülésterem közepére, és tegyék le az esküt. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy olvassa elő az eskü szövegét; a tisztelt Országgyűlést pedig arra kérem, hogy szokásainknak megfelelően felállva hallgassuk azt meg. (A teremben lévők felállnak. - Dr. Hadházy Ákos és Pintér Tamás a terem közepére lépnek. - Hiszékeny Dezső előolvassa az eskü szövegét.)
  • PINTÉR TAMÁS (Jobbik)/DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP): Én, Pintér Tamás/dr. Hadházy Ákos, fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen! (Taps.)