• FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A tavalyi évben egy olyan visszás helyzet alakult ki a bérpótlék intézménye körül, amely a teljes kiszolgáltatottságban lévő munkavállalók helyzetét még kilátástalanabbá tette. A Kúria a múlt évben egy ítéletében egy fővárosi bevásárlóközpontban található üzletet rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatóvá minősített. A döntés eredményeként az 50 százalékos vasárnapi pótlék intézményét a törvény már nem garantálja a vásárlóközpontokban lévő üzletek alkalmazottainak, de ez kiterjed más multinacionális cégek dolgozóira is, például tömegesen a benzinkutaknál dolgozókra. A határozatból kiolvasható a Kúria véleményünk szerint elszomorító értékítélete, amely szerint a vasárnapi vásárlás igénye megelőzheti a családok egységének megőrzéséhez fűződő társadalmi érdeket. A bíróságok vészjósló gyakorlata nyomán nagyon sok munkaadó esett el a számára teljesen joggal járó vasárnapi pótléktól, amely véleményünk szerint teljesen igazságtalan, hisz a vasárnapi munkavégzés minden munkavállaló számára átlagon felüli megterhelést jelent. (13.40) Ennek oka, hogy számos olyan hátránnyal szembesül a munkavállaló, amelyek, igaz, pénzben nem kifejezhető jelenségek, viszont a bérpótlék intézményének alkalmazása némileg kompenzálhatóvá válna. Példának okáért említhetjük a családi, baráti kapcsolatok meggyengülését, a szabadidő kihasználhatóságának korlátozott voltát. Elfogadhatatlannak tartom a kormány tétlenségét abban a helyzetben, amikor állandó társadalmi vita zajlik a vasárnapi munkavégzés eltörlésének lehetőségéről. Teljesen megalapozott az az erős társadalmi elvárás a kormány felé, hogy egyrészt olyan szabályozási keretet alakítson ki, amelyben a vasárnapi munkavégzésre csak egészen kivételes esetben kerülhet sor, másrészt pedig a többletteherrel járó vasárnapi munkavégzésért anyagi kompenzáció is járjon. A Jobbik álláspontja világos a kérdésben, határozottan kiállunk amellett, hogy a munkavállalók megkapják a vasárnapi munkavégzésük után járó pótlékot. Mindezek alapján kérdezem tisztelt államtitkár urat, milyen lépések megtételét tervezi a kormány a vasárnapi bérpótlék visszaadásának érdekében. Várom érdemi válaszát. (Szórványos taps a Jobbik soraiban.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Mindenekelőtt felhívom az ön figyelmét arra, hogy vasárnapra, illetve munkaszüneti napra általában nem oszthatók be a munkavállalók rendes munkaidőben. Ezeken a napokon a dolgozók csak kivételes, a törvényben egyértelműen és szigorúan meghatározott esetekben kötelezhetők rendes munkaidőben való munkavégzésre. Az ön által említett vitás eset még 2012 júliusa előtt történt, ezért elbírálására a régi munka törvénykönyvének szabályait kell alkalmaznia a bíróságnak. A Kúria a 2013 májusában hozott eseti döntésében ennek megfelelően értelmezte, idézem: "a rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltató" fogalmát. A jog helyzet azonban azóta megváltozott. Az új munka törvénykönyve a korábbi szabályozással ellentétben önállóan és külön rendelkezik a kereskedelmi tevékenységgel összefüggő vasárnapi munkavégzésről és annak díjazásáról. Eszerint a kereskedelmi tevékenységet végző üzletekben vasárnap is elrendelhető rendes munkaidőben a munkavégzés a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál, tehát azoknál, akik ezen munkáltatónál dolgoznak. A vasárnapi munkavégzés ezen esetében 50 százalék bérpótlék, úgynevezett vasárnapi pótlék jár a munkavállalónak. Összefoglalva tehát, a Kúria döntésének a kereskedelmi üzletekben a munka törvénykönyve hatálybalépése és legutóbbi módosítása nyomán kialakult helyzetre nincs hatása. Emellett sem a munkáltató, sem a munkavállalói érdekképviseletek nem jeleztek problémát a vasárnapi munkavégzés szabályainak alkalmazásával kapcsolatban. Kérem válaszom tudomásul vételét. Köszönöm.
  • ELNÖK: Megköszönöm miniszter úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Farkas Gergely, a Jobbik képviselője... (Zaj.) Képviselőtársaim, párbeszéd lefolytatására az ülésteremben nincs lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Farkas Gergely, a Jobbik képviselője, kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek: "Milyen lépések megtételét tervezi a kormány a vasárnapi bérpótlék körül kialakult probléma orvoslására?" címmel. Öné a szó, képviselő úr.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Válaszadásra megadom a szót Tállai András államtitkár úrnak.