• SNEIDER TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! 2009 nyarán a Bajnai-kormány sok-sok egyéb megszorítás mellett törvénybe iktatta az ingatlanadót Magyarországon. Az ingatlanadó bevezetését akkor külföldi bankárok diktálták az IMF-en keresztül Magyarország számára. Akkor a Fidesz határozottan kiállt a bevezetése ellen, és az Alkotmánybíróság megsemmisítette a törvényt, így a külföldi diktátum hamvába holt. Ám alig telt el három év, és Magyarország polgárai közül már több milliónyian azt vették észre, hogy házuk, lakásuk után adót kell fizetni. Három év telt el, és a Fidesz vált az önkormányzatok IMF-jévé. Az alacsonyan tartott normatív támogatások és az előírt, elvárt önerő miatt az önkormányzatok előszeretettel vetik ki a helyi ingatlanadókat építményadó vagy kommunális adó címén. Ott pedig, ahol eddig is sújtotta a kommunális adó a lakosokat, sorra adóemelésekre került sor. Csak a példa kedvéért idézek egy két évvel ezelőtti cikket: "Budapesten a zuglóiak szívhatják legjobban a fogukat: egy kis garzon után 12 ezret, egy 40 négyzetméteres kis lakás után 18 ezret, egy 80 négyzetméteres ingatlan után pedig már 25 ezer forintot kell fizetni, miután a XIV. kerületi önkormányzat kivetette a kommunális adót." Hasonló példákat százával lehetne idézni. Tisztelt Államtitkár Úr! A Fidesz szóvivője 2009-ben azt mondta: "Szakmailag vállalhatatlan, politikailag pedig értelmetlen az ingatlanadó." Sőt, a Fidesz még Mádi László országgyűlési képviselőjelöltjét is visszaléptette, amiért az úgy nyilatkozott, hogy Magyarországon ingatlanadót vethetnek ki. Mindezek fényében kérdezem önt, elfogadhatónak tartja-e, hogy az életvitelszerűen lakott ingatlanuk után adózniuk kelljen Magyarország polgárainak. Nem kellene a bérből élő és helyben lakó adófizető polgároknak mentességet adni, és az önkormányzatoknak az így kiesett összeget más, ésszerűbb és igazságosabb forrásból pótolni? Ön szerint elfogadható, hogy a már sokszorosan megadóztatott magyar emberek újabb adót kapjanak a nyakukba? Elfogadható, hogy a nagycsaládosoknak, időseknek újabb ezreket, tízezreket kelljen kifizetniük lakásuk után? Kérem az államtitkár úr válaszát. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Úgy látszik, hogy a Jobbik önkormányzati kampánytéma híján van, mert az előbb elmondott interpelláció, úgy gondolom, a Jobbik számára hiteltelen. Azt is elmondom, hogy miért. Először is, az ön példája, amit az interpellációban elmondott Zuglóról egy két évvel ezelőtti cikkre hivatkozva, rossz példa, hiszen Zuglóban mindössze néhány hónapig élt ez a rendelet, és megszüntették, tehát Zuglóban nem fizetnek a polgárok ilyet, tehát a felhozott példája, rémisztő példája rossz. De bizonyítom azt, hogy hiteltelen az ön felszólalása, azzal is, hogy igaz, hogy az országban mindössze 15 olyan települést találtunk, ahol jobbikos érzelmű polgármester vezeti a települést a 3177-ből, tehát igazi társadalmi felelőssége még a pártnak nem lehet az önkormányzatok működtetése terén, azonban a 15-ből lényegében minden településen működik a helyiadó-rendszer, az ön által kritizált kommunális adó, illetve a lakásonkénti adóztatási rendszer. Például Gyöngyöspatán kommunális adó van, amit a jobbikos polgármester 2012-ben emelt 12 ezer forintra, de magánszemélyek kommunális adója van Békésszentandráson és Monorierdőn is. A legkülönlegesebb település Tuzsér, ahol még a lakások után is fizetni kell - jobbikos település - a 200 forint per négyzetméter összegű adót, és itt még külön a magánszemélyek kommunális adóját is fizetni kell. De Tiszavasváriban sem sokkal különb a helyzet, itt építményadó van, maximális iparűzési adó és szintén kommunális adó. Tehát úgy gondolom, hogy az ön elvárása és kommunikációja és egyébként a települést vezető jobbikos polgármesterek gondolkodása teljesen eltér egymástól, ugyanis nekik már van tapasztalatuk abban, hogy mit jelent az önkormányzati gazdálkodás, mit jelent a település költségvetésének az elkészítése és annak egyensúlyban tartása. Tisztelt Képviselő Úr! Ha mi változtatunk az önkormányzati rendszeren, akkor önök azt mondják, hogy az önkormányzati demokrácia csorbul, most pedig egyébként azt kívánják, hogy kormányzati, hatalmi erővel változtassuk meg ezt a rendszert, mert önkormányzati kampány van, és önök azt akarják sugallni a választópolgároknak, hogy ha a Jobbikra szavaznak, akkor itt majd Magyarországon nem kell adót fizetni, de helyi adót semmiképpen. Ez semmiképpen nincsen így. Úgy gondolom, a felelős gondolkodás nemcsak kormányzati szinten, hanem önkormányzati szinten is megköveteli azt, hogy egy képviselő-testület, egy polgármester tudja azt, hogy mi a helyi lakosság teherbíró képessége, tudja azt, hogy mik a helyi célok, elképzelések, és ahhoz a forrásokat honnan tudják megszerezni. (11.20) A helyi adó bevezetése csak egy lehetőség, senki számára nem kötelező. Így nem volt kötelező Tuzséron sem bevezetni, Tiszavasváriban sem és a többi jobbikos településen sem. Tisztelt Képviselő Úr! Kérem annak tudomásulvételét, hogy az önkormányzati gazdálkodás felelőssége az önkormányzat felelőssége, és a döntéshozatal is az önkormányzaté, azt a kormány, az Országgyűlés nem vállalhatja át egyetlen önkormányzattól sem. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • SNEIDER TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm, hogy tisztába tette az ingatlanadóval kapcsolatos fideszes álláspontot, magyarul: a Fidesz továbbra is támogatja az ingatlanadót Magyarországon. Ön néhány példát megpróbált felsorolni, például egy olyan helyet, ahol tíz hónapja van jobbikos polgármester, vagy Tiszavasvárit, ahol kivezették az ingatlanadót, éppen most, mivelhogy megtehette az önkormányzat. Én arra voltam kíváncsi, hogy mi a véleménye a Fidesznek arról, hogy országszerte helyben ingatlanadókat szabjanak ki. Nagyon sajnálom, hogy ez az önök válasza ezzel kapcsolatban; öt évvel ezelőtt teljesen mást mondtak, mint ami most elhangzott kormányzati pozícióból. Ettől függetlenül mi ma benyújtottuk a törvényjavaslatunkat annak érdekében, hogy azoknak, akik 150 négyzetméternél kisebb ingatlanban laknak, ne kelljen ingatlanadót fizetniük, illetve kommunális vagy építményadót. Nagyon kérem, fontolják meg, hogy ez igazságos lenne Magyarország számára, mert igenis kistelepüléseken, vidéken 7-10-15 ezer forint is nagyon sokat jelent egy idős embernek vagy egy nagycsaládnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nem fogadom el a választ. (Taps a Jobbik soraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Az interpellációra Tállai András államtitkár úr válaszol. Öné a szó.
  • ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Kérdezem képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ. Öné a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Képviselő úr az államtitkári választ nem fogadta el. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 108 igen szavazattal, 25 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Szél Bernadett és Sallai Róbert Benedek, az LMP képviselői, interpellációt nyújtottak be a nemzetgazdasági miniszterhez: "Tízszeres támogatás a multiknak a kkv-kkal szemben?" címmel. Az interpellációra miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr válaszol. Sallai Róbert Benedek urat illeti a szó.