• FÖLDI LÁSZLÓ jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A javasolt négyórás időkeret megoszlása a következő: a Fidesz képviselőcsoportjának 83 perc, az MSZP képviselőcsoportjának 46 perc, a Jobbik képviselőcsoportjának 41 perc, a KDNP képviselőcsoportjának 37 perc, az LMP képviselőcsoportjának 25 perc, a független képviselőknek pedig 8 perc áll rendelkezésre. A frakciók részére biztosított időkeretek magukban foglalják a 15-15 perces vezérszónoki felszólalások idejét is.
  • ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy az előterjesztést négyórás időkeretben tárgyalja. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Az Országgyűlés 128 igen szavazattal, 44 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztés négyórás időkeretben történő tárgyalását elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett, az elfogadott házszabálytól eltéréssel módosított napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e ezt. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon a "Henryk Sławik halálának 70. évfordulója, valamint idősebb Antall József halálának 40. évfordulója emlékére" című országgyűlési határozati javaslat tárgyalása során lengyel nyelvű felszólalások hangzanak el. Ezt a teremben ülők számára szinkrontolmács fordítja magyar nyelvre. Az ülést megelőzően valamennyi képviselőtársunk ülőhelyén megkapta azt a tájékoztatót, amely a tolmácsberendezés használatát tartalmazza. Kérem önöket, hogy a napirendi pont tárgyalásának megkezdéséig tanulmányozzák ezt az ismertetőt. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a miniszteri eskütétel. Bejelentem, hogy Áder János köztársasági elnök úr átiratot küldött az Országgyűlés elnökének. Felkérem Schmuck Erzsébet jegyző asszonyt, hogy ismertesse ezt. (11.00)