• GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslat két sza­bályozandó területet érint. Az egyik a jogszerű föld­használatnak a kérdésköre, itt mindenképpen fon­tos lenne az Országgyűlésnek gyors döntést hoznia, hisz nemsokára elérkezünk oda, hogy az egységes kérelmek beadása után a jogszerű földhasználatot adott esetben vitás kérdésekben bizonyítani kell. Há­rom olyan területen szeretnénk pontosítást eszközölni, amelyet fel is sorolnék most: bíróság által elrendelt ideiglenes intézkedés esetében, rész­arány­ki­adás végéig fennálló szövetkezeti földhasználati jog esetében, illetve honvédelmi rendeltetésű területeket használó erdőgazdaság esetében a jogszerű földhasz­ná­lat pillanatnyilag nem egzakt módon állapítható meg a jogszabályból, ezért úgy gondolom, hogy ezt min­denképpen fontos lenne még a jogszerű földhasz­nálat esetleges igazolási kényszere előtt tisztázni. A jogszabály második fele pedig egy pontosítást tartalmaz, a származási bizonyítványok kiadásának a jogát pontosítaná abban az esetben, hogyha agrárgazdasági termékről van szó. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve annak jogelődje most már tíz éve gyakorolja ezt a jogot. Úgy gondolom, hogy ez abszolút szakmai kérdés, talán nem feltétlenül politikai síkon közelítendő meg, egyszerűen a származási bizonyítványok kiállítása jelen pillanatban nem megfelelően szabályozott. Fontos, hogy az exporttermékek esetében ez a származási bizonyítvány, amely egyébként az első lépés ahhoz, hogy valaki külpiacon megjelenjen, az agrárgazdasági termékek esetében azok előállítói számára is egzakt módon, egyszerűen és az eddig megszokott rutinszerű, zökkenőmentes gyakorlatnak megfelelően tudjon történni. Elnök úr, köszönöm szépen.
 • CZERVÁN GYÖRGY földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Győrffy Balázs képviselő úr törvényjavaslata egy olyan probléma finomhangolását célozza, amelyet a törvényhozás körülbelül egy évvel ezelőtt a gazdák nagy örömére stabilan tudott rendezni, azonban a tapasztalatok szerint kimaradtak olyan esetkörök, amelyek a mindennapi élet sokszínűsége során felmerülhetnek. A jogszerű földhasználat intézménye a területalapú támogatások igénybevételének ellenőrizhetőségéhez kapcsolódik. A 2009. évet megelőzően közvetlen területalapú támogatások iránti támogatási kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthatott be, aki a hasznosított területek vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő költséget, illetve kockázatot viselte. A jogszerű földhasználat fogalmának bevezetését és támogatási feltételként történő alkalmazását Magyarországon egy uniós ellenőrzés nyomán az Európai Bizottság felvetése indokolta, így a jogszerű földhasználó fogalma 2009 óta szerepel a magyar támogatási szabályozásban. Az uniós kívánalmak szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell a földtulajdonos és a közvetlen kifizetéseket kérelmező közötti jogviszony meglétét, a parcellának az igénylő rendelkezésére kell állnia. Ennek igazolhatósága vonatkozásában azonban számos olyan eset merült fel, amikor a legjobb szándékú gazdák sem tudták teljesíteni a jogszabályok által előírt követelményeket valamilyen rajtuk kívül álló körülmény miatt, ugyanakkor emiatt elestek a támogatás megszerzésének a lehetőségétől. A vonatkozó törvénynek a jelenleg hatályos rendelkezései, habár egy évvel ezelőtt törekedtünk a teljes körű megfogalmazásra, sajnos nem tartalmazták a földet bírósági ideiglenes intézkedés vagy szövetkezeti földhasználati jog alapján használót, továbbá a honvédelmi rendeltetésű területet szerződés alapján használót. Jelen módosítás ezt a hiányosságot pótolja. A korábbi szabályozásból kimaradt ezen három esetkörről elmondhatjuk, hogy igen csekély számát érinti a gazdálkodóknak, ugyanakkor nyilván az érintettek számára nagyon fontos, hogy ők is hozzájuthassanak a területalapú támogatásokhoz. Szintén a mindennapi joggyakorlat vetette fel annak indokát, hogy a támogatások jogosulatlan igénybevételének rigorózus szabályai az életszerűség mentén kerüljenek pontosításra. A hatályos szabályozás szerint ugyanis bármilyen hibás vagy valótlan adat közlése a támogatás jogosulatlanságát okozza, függetlenül attól, hogy az a támogatás céljával összefüggő volt-e. Ennek pontosítása feltétlenül szükséges, hogy csak a támogatási feltétel vonatkozásában történt valótlan tény közlése eredményeként kelljen a jogosulatlan támogatási szankciót alkalmazni. Tisztelt Országgyűlés! A kormány támogatja a törvényjavaslatot, tegyenek önök is így! Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • HORVÁTH ISTVÁN, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Próbálok rövid lenni a felszólalásommal. Győrffy Balázs képviselőtársam jogszerű földhasználat igazolására vonatkozó módosítási javaslata az MVH eljárási törvény alkalmazásának gyakorlati tapasztalatain alapul. Ezek a fontos kiegészítések további, igen speciális esetekben teszik lehetővé azt, hogy a gazdálkodók pályázhassanak az uniós támogatásokra. Az új vámtörvény hatálybalépését követően is indokolt, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek vonatkozásában a közösségi vámkódex szerinti származási bizonyítványt kiállító szerv továbbra is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara legyen. Mindezek alapján a Fidesz-frakció a T/10518. számú javaslatban foglaltakkal egyetért, azt mindenképp támogatja, és erre kéri a többi parlamenti frakciót is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársak! Ahogy az előző felszólalásomban is jeleztem, nyilván most is meg kell hogy állapítsam és kifogásoljam azt, hogy ismét egy egyéni képviselői indítványról van szó, és ismét az agrárkamara elnöke által benyújtott módosításról van szó. Azonban tartalmilag ezt a módosítást már kevésbé tudom kifogásolni, hiszen valóban olyan technikai problémákat rak rendbe, helyesen, amelyek egyértelműbbé és könnyebben felhasználhatóvá teszik a támogatásokat ezekkel a változtatásokkal.Gyakorlatilag ‑ ahogy az előterjesztésben is elhangzott ‑ alapvetően a három irány rendben van, tehát hogy kibővíti a jogszerű földhasználók körét. Ha szabad egy ilyen vitában, vissza is kérdeznék, hogy a 2. pontnál csak a támogatási feltétel vonatkozásában valótlan tény közlésére vonatkoztatja a jogosulatlan támogatás szankcióját, milyen gyakorlati tapasztalat miatt kellett benyújtani ezt a módosítást, mert ez bizottsági ülésen sem hangzott el, és most az előterjesztésben sem. Azt megköszönöm, ha az előterjesztő még ki tudja egészíteni az előterjesztését ezzel, hogy ezt megmagyarázza.(21.50)A 3. pontnak meg, azt kell hogy mondjam ‑ foly­tatva az előző hozzászólásomat ‑, kifejezetten örülnöm kell, hiszen arról szól, hogy az agrárkamarát jelöli meg a származást igazoló szervnek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek tekintetében, amire az előterjesztő el is mondta, hogy a szakmaiság okán teszi mindezt. Szerintem az irány jó, tehát akkor az agrárkamarát kéne minisztériumnak is megtenni és elnök urat szerintem miniszternek, hiszen ott van a szakmaiság, és ott találják meg a problémákat, és tudják is kijavítani őket, csak nem tudom, a minisztérium miért ül ott lent a patkóban, továbbra is ez a problémám ezzel az egész gyakorlattal.Végezetül nem az előterjesztéshez szólnék, hanem az előző vitában szintén egy általános típusú megjegyzése volt Győrffy Balázs elnök úrnak. A földhasználó tekintetében elmondta, hogy nemcsak az aranykalászos gazdával lehet valaki földhasználó, hanem például mint őstermelő is, aki műveli a földet. Szeretném kiegészíteni, hogy a jegyzőkönyvben is benne legyen, hogy vagy pedig Miniszterelnökséget vezető miniszter, mert mint tudjuk, ő is vásárolt ott földet, nyilván mert jogosult földhasználó. Köszönöm szépen, elnök úr.
 • MAGYAR ZOLTÁN, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! Ahogy a mezőgazdasági bizottsági ülésen már beszélgettünk erről, a Jobbik frakciója tudja támogatni az előterjesztést. Azokkal a legfontosabb célkitűzésekkel, amelyeket az előterjesztő is elmondott, egyetértünk, ezeket támogatjuk, úgyhogy apróbb észrevételeink vannak, amelyeket módosító indítvány formájában meg fogunk tenni a jogszabályhoz, de ezek nem befolyásolják tartalmilag. Úgyhogy a Jobbik frakciója fogja tudni támogatni. Köszönöm, elnök úr. (Taps a Jobbik padsoraiból.)
 • SALLAI R. BENEDEK, az LMP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársam! Alapvetően a bejelentett jogszerű területhasználat kérdése rendkívül összetett kérdés. Egy évvel ezelőtt szerencsére sikerült azt a részét orvosolni ennek a problémának, amely az osztatlan közösöket részben érintette, Font Sándor képviselőtársunk egyéni képviselői indítványára, és egy másik ilyen jellegű problémát próbál, amennyire látom, az előterjesztés orvosolni.Felmerül bennem a kérdés elsőként, de ez nyilván ilyen pletyka- vagy bulvárszint, hogy felmerül, hogy én láttam a megszüntetendő magyar hatóságok listáján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt, amit a Miniszterelnökség közzétett. Nem tudom, mi lesz az MVH-val, vagy mi fogja ellátni ezt a feladatot, mindenesetre az biztos, hogy ha meg is marad így, vagy valami megörökli a hatáskörét, akkor elmondom, hogy mi az, amivel egyébként a kamara az ilyen jellegű javaslatokat még simán ki tudná egészíteni. Bocsásson meg, hogy személyes példákkal jövök, de tudjuk, hogy amiket a saját életünkben tapasztalunk, azokat átéljük. Konkrétan múlt évben több alkalommal csak azért kellett saját költségemen vásárolnom tulajdoni lapokat, hogy az MVH-nak bizonyítsam, hogy a területek valóban az enyémek, azért, mert nem volt bejelentett területhasználat, mondjuk, egy kicsi zártkertre, ami egyébként be lett rajzolva.Jelen pillanatban közigazgatási alapelv az, hogy az ügyfélnek egy közigazgatási eljárásban mindig a legkevesebb költséget kell okozni, és ami a hatóságoktól megszerezhető, azt meg kell szerezni. Az MVH minden további nélkül rálát a tulajdoni szerkezetre, minden további nélkül rálát a területhasználati szerkezetre, ennek ellenére gazdák ezreinek okoz kellemetlenséget azzal, hogy a jogszerű területhasználatot ezeken túlmenően is rendszeresen kétségbe vonja vagy esetleg bizonyíttatja a gazdálkodóval, erre hivatkozva késlelteti a területalapú kifizetéseket. Azt nem tudom, ez az indítvány hozzá fog-e járulni ahhoz, hogy bevonjunk újabb támogatásra jogosult területeket. Megköszönném, ha a válaszában kitérne arra, tipikusan kíváncsi lennék, hogy a honvédelmi területeken ‑ a mi vidékünkön nem nagyon jellemző ilyen, utoljára a Kiskunságban láttam több ilyen honvédelmi területet ‑ ki és milyen jogalappal gazdálkodik, és miért nem fért idáig hozzá, vagy miért nem tudta a területhasználatát így rendezni, ha van egy használati szerződése. Ha mindössze ennyiről van szó formálisan, hogy egy valamilyen használati szerződést vagy megállapodást fogadjon el az MVH mint jogszerű területhasználatot, szerintem ez egy támogatható indítvány, és esetleg ezt így meg lehet valósítani.Ugyanakkor ha a támogatandó területek mennyiségét akarjuk így növelni, akkor meg kell néznünk azt a gyakorlatot, amit az MVH egyébként most, jelen pillanatban sok más esetben csinál, hiszen most éves szinten kell játszani a támogatható területek meghatározásával. Ugyanis ‑ tipikus példát mondok megint ‑ EU-s támogatásokból a helyi víztársulat fogja és kitakarítja az árkot, kirakja az összes üledéket a termőföld szélére úgy, ahogy nem kellene, és ott elvész egy 3 méteres csík. Mit csinál az MVH? Megállapítja, hogy ott nem zajlik termelés, és kezdeményezi, hogy támogatásra jogosult területként ez szűnjön meg. Ugyanakkor a zöldítésben az lenne a gazdálkodó érdeke, akinek rápakolták a földjét, hogy legalább a zöldítésbe be tudja vonni azt a sávot, amit egyébként már termelésre nem tud normálisan használni. Ezek mindennapi problémák, hiszen… (Győrffy Balázs közbeszól.) Igen, elhiszem, mert ezek mindennapi gyakorlatok. Ahol van egy ilyen halom terület, amit valami miatt kivontak, bebokrosodott, kökénysor, csipkebogyósor van rajta, az MVH kimegy, megszünteti ennek a támogatható blokkban való helyzetét, ugyanakkor a gazdálkodó onnantól kezdve nem tudja a zöldítésbe bevonni, holott tökéletes zöldítési terület lenne madárélőhelyként és egy halom más helyszínként.Az a kérdésem, egyébként még arra lennék kíváncsi, hogy milyen hatással lesz ez, hiszen az idei évben az előzetes jelzések szerint ha az MVH ‑ ugye degresszió van, akár 10 százalékos elvonást is elszenvedhetnek a gazdálkodók, pedig nem növekedett Magyarország területe ‑ ezzel a támogatható területek arányát megnöveli, akkor ez a területalapú kifizetéseket nem fogja-e kedvezőtlenül érinteni. Ha nem, akkor azt gondolom, azoknak a termelőknek, akiknek van bármilyen olyan hiteles dokumentuma, hogy egy területet jogszerűen használ, akkor azokat lehessen elfogadni, és lehessen kibővíteni a jogszerű területhasználat körét a képviselő úr által hozott példákkal.Nézze el nekünk, hogy mindig gyanakvással fogadjuk az ilyeneket, hogy kiknek akarnak konkrét támogatást adni ezeken a jogcímeken, de alapvetően mezőgazdasági termelőknek segíthetünk azzal, ha ezeket a jogcímeket tisztába tesszük és a jogszerű földhasználatot kitágítjuk. Egyébként csak érdekességként mondom el, hogy 2013-ban volt az az ideiglenes rendelkezés, ami lekorlátozta ezeknek a lehetőségét.Nyilvánvalóan a hosszú távú megoldás az lenne, hogy miután a kormány konkrétan nem tud megküzdeni jó néhány ilyen nagyon nehezen bejelenthető terület kérdésével, és éppen itt az előbb már említettem az osztatlan közösök kérdését, ahol akár évtizedek telhetnek úgy el, hogy valaki a saját földjét jogszerűen használja, és mégsem tudja a földhivatalban bejelenteni a területhasználatot, mert más területhasználókkal, nem tulajdonosokkal, tehát nem arról beszélek, amikor ezer tulajdonossal kellene most a jelenlegi jogszabályok szerint megállapodást kötnie, hanem ha csak két-három területhasználó van ott, azokkal meg tudjon állapodni.A tartós megoldást mindenképpen az jelentené, ha a földhivatali nyilvántartásba való bejelentés lehetőségét változtatnánk meg jogszabályilag, és az ilyen jellegű használati jogot igazoló polgári jogi szerződéseket vagy kétoldalú megállapodásokat a földhivatal el tudná fogadni és jogszerű területhasználatként be tudná jegyezni. Hosszú távon ez fog jelenteni megoldást, de nyilvánvalóan meg kell oldanunk azt a problémát, hogy az európai uniós jogharmonizációból eredő követelményeket hogy lehet megkerülni úgy, hogy ez Magyarország érdekeit ne sértse, hiszen az uniós jogharmonizáció nem veszi figyelembe Magyarország azon speciális adottságait, ami például akár az osztatlan közössel, akár pedig a szocialista örökség miatt szövetkezeti vagy honvédségi területekkel érintett. Ez lesz a tartós megoldás. Átmeneti intézkedésként nyilvánvalóan ez könnyítheti néhányak életét, ezért akár támogatható is lehet. Ezt meg fogjuk vitatni még a frakcióval a részletes vita során. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
 • GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Először is, szeretném megköszönni az ellenzék konstruktív hozzáállását, minden frakció részéről azt láttam, hogy a megoldást keresve viszonyul ehhez a módosításhoz, talán leszámítva Harangozó képviselő úrnak a minisztérium és a NAK közötti feszültség fokozására tett ‑ nyilvánvalóan valamilyen frakcióutasításra, hiszen már visszatérő elem ‑ ilyen típusú megnyilvánulásai. Ahogy korábban, most is engedje meg, hogy ezt visszautasítsam, hogy én is eljátsszam azt a politikai szerepet, amit ebben a színjátékban nyilván az ön invitálására nekem kötelességem lenne elfogadni. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A valótlan tény állítására vonatkozó felvetés: kép­viselő úr, azt szeretném ezzel elérni, hogy ha va­laki valamilyen, adott esetben földhasználatra vonatkozó valótlan tényt állít, akkor tőle részben vagy egészben a területalapú támogatás visszaigényelhető legyen. Mindössze erre vonatkozik a javaslat.A Jobbik részéről köszönöm a támogató hozzáállást.Az LMP részéről szintén köszönöm, hogy alapvetően a problémára koncentrálva, nem feltétlenül politizálva közelítette a kérdést. Képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy nem célunk, célom ezzel növelni a támogatható területek volumenét. Mondok egy példát: adott esetben egy lőtér nemcsak arra alkalmas, hogy ott ‑ mondjuk ‑ éleslövészetet gyakoroljanak, hanem legeltetésre is tökéletesen alkalmas. Úgy gondoljuk, hogy ennek státusza rendezése mindenképpen fontos, hiszen ott valóban agrárgazdasági termelő tevékenység zajlik. Tehát ilyen formában ezen ott gazdálkodó természetes, jogi személyek területalapú támogatásának az igénybevétele ‑ kü­lö­nö­sen az állattenyésztés vonatkozásában ‑ ki­fe­je­zetten hasznos lehet, és támogathatónak gondolom.Még egyszer megköszönve az ellenzék konstruktív hozzáállást, bízom abban, hogy sikerül nagy támogatottsággal ezt a jogszabályt elfogadni. Elnök úr, köszönöm szépen a szót.
 • ELNÖK: Köszönöm, Győrffy Balázs képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A Győrffy Balázs fideszes képviselő úr által benyújtott előterjesztés T/10518. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Győrffy Balázs képviselő úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének, 30 perces időkeretben.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem, hogy Czerván György államtitkár úr a kormány nevében kíván-e hozzászólni. (Czerván György szólásra emelkedik.) Jelzi, hogy igen. Öné a szó, államtitkár úr.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, Czerván államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalások következnek. Elsőként megadom a szót Horváth István képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának.
 • ELNÖK: Köszönöm, Horváth képviselő úr. Most megadom a szót Harangozó Gábor képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának.
 • ELNÖK: Köszönöm, Harangozó képviselő úr. Most megadom a szót Magyar Zoltán képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Sallai R. Benedek képviselő úrnak, az LMP képviselőcsoportja vezérszónokának.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A képernyő szerint felszólalásra senki nem jelentkezett, de azért megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt továbbra sem látok.Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitát lezárom, és amennyiben kívánja, megadom a szót az előterjesztőnek, Győrffy Balázs képviselő úrnak, Fidesz.(22.00)