• HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A nemzetgazdasági miniszter a mai napon, ezek­ben a percekben fogja benyújtani az Országgyűlés­nek Magyarország 2017. évi költségvetésének ter­vezetét. Ilyenkor érdemes számot vetni és megnéz­ni, hogyan jutottunk el idáig, és a jövő évi költség­vetés tervezete milyen irányt szab hazánk számára. Azt kimondhatjuk, hogy ma az ország gazdasága és a magyar költségvetés stabil lábakon áll. Ma már az a kérdés, hogy a gazdasági növekedés okán a többletforrásokat a kormány mire fordítsa úgy, hogy közben nem felejtkezik el az államadósság csökkentéséről sem. Ugyanakkor azt is ki kell mondani, hogy nem volt mindig ilyen jó a helyzet. 2010-ben, hat évvel ezelőtt az ország a csőd szélén állt, a szocialista kormányzat pénzügypolitikában is felelőtlen politikát folytatott: az államadósságot 8000 milliárd forintról 21 000 milliárd forintra növelték. Számos korrupciós ügy arra az időre vezethető vissza, gyökere Hagyó Miklóstól Molnár Gyuláig vezet, vagy most már ide tehetjük az Alstom, illetve Medgyessy Péter ügyét is. Trükkök százait alkalmazták 2006-ban, hogy elhitessék, a költségvetés hiánya nem 9,6 százalék lett, pedig végül kiderült, hogy annyi lett. Mindeközben, hogy felelőtlenül gazdálkodtak az állam pénzével, eltörölték a családi adózás rendszerét, megszüntették az otthonteremtési támogatásokat és a Lendvai Ildikó által megfogalmazott „nem lesz gázáremelés” ígéret ellenére több mint húszszor emelték az energia árát. Nem túlzó ezek alapján tehát azt mondani, hogy az ország a szakadék szélén táncolt. 2010 után a Fidesz-KDNP-kormány rendbe hozta az állam pénzügyeit: minden évben csökkentette az államadósságot, a költségvetés hiányát pedig 3 százalék alatt tartotta. Ez a szocialistáknak nyolcéves kormányzásuk alatt egyszer sem sikerült, a Fidesz-KDNP-kormánynak 2011 óta mindig, sőt volt év, amikor a hiány még a 2 százalékot sem érte el. (Dr. Legény Zsolt közbeszól.) A költségvetések azonban nemcsak a pénzügyi fegyelem szabályainak tettek eleget, hanem tükrözték a Fidesz-KDNP-kormány által vallott értékeket is. Ezért támogatta minden költségvetés az elmúlt hat évben minden erejével a családokat, és tett meg mindent azért, hogy minden magyar ember, aki dolgozni akar, az tudjon is.Érdemes egy mondat erejéig európai kitekintést is tenni, hiszen a szocialisták egy olyan időszakban növelték az államadósságot, amikor több európai országban is csökkent annak mértéke a kedvező világgazdasági környezetnek köszönhetően. A Fidesz-KDNP pedig akkor képes folyamatosan csökkenti az államadósságot, amikor szinte mindegyik európai országban nő annak mértéke. De hasonló tendenciát láthatunk a gazdasági növekedés esetében is. A szocialisták kormányzásuk alatt az Unió átlagánál alacsonyabb GDP-bővülést tudtak felmutatni úgy, hogy közben még az országot is eladósították. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP-kormány ideje alatt Magyarország az Unió átlagát meghaladó növekedést produkált, csökkenő államadósság mellett. (Dr. Legény Zsolt közbeszól.)Az elmúlt hat év kormányzati erőfeszítéseinek és a magyar emberek munkájának köszönhetően Magyarország ma már stabil lábakon áll: az európai átlagot meghaladó mértékben növekszik a gazdaság, visszafizettük az IMF és az Európai Unió hitelét, valamint csökkenő pályára került az államadósság. A magyar reformok működnek, és ennek köszönhetően a jövő évi költségvetés biztosítja, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre a saját életében. A 2017‑es költségvetés mindenekelőtt az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése lesz. Ebben továbbra is támogatja a kormány a dolgozó embereket azzal, hogy 15 százalékos személyi jövedelemadót tartalmaz, amely az egyik legalacsonyabb az EU-s országok közül. Emellett a kormány az életpályamodellek segítségével biztosítja a munkavállalók számára a kiszámíthatóságot, valamint a gazdaság teherbíró képességéhez igazodó béremeléseket is. A magyar családok szintén kedvezményezettjei a jövő évi büdzsének, hiszen tovább nő a kétgyermekesek után járó adókedvezmény mértéke, amelynek összege 2017-ben már gyermekenként 15 ezer forint lesz. De a kormány 2016-ban tovább működteti a családi otthonteremtési kedvezményt, amely jövőre is igénybe vehető lesz. A három vagy több gyermeket nevelők 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak új lakás építéséhez vagy vásárlásához. A 2017. évi költségvetés tehát az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése lesz, amely elősegíti a magyar emberek és a magyar családok gyarapodását. Azt is biztosítja továbbá, hogy Magyarország, ahogy eddig, az európai szintű népvándorlás és a terrorfenyegetettség ellenére is egy biztonságos, stabil, fejlődő ország maradjon. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban úgy van, a mindenkori költségvetés a kormány működésének, tevékenységének, politikájának a leghűebb tükre, hi­szen mutatja azt, hogy a kormány képes‑e mű­ködtetni az országot, működik‑e a gazdaság, a költségvetés bevételei beszedhetőek‑e, az újraelosztás mértéke csökken‑e, az újraelosztásban a kormány képes‑e figyelembe venni a társadalom, az emberek, a polgárok, a családok, a vállalkozások érdekeit. Azt gondolom, a Fidesz-KDNP kormánya által benyújtott költségvetések ‑ az elmúlt évekre vonatkozóan is és a 2017. évre vonatkozóan is ‑ ezeknek az elvárásoknak megfelelnek. A kormány gazdaságpolitikája eredményes, ezt ma már nemzetközi szinten is, az Európai Unió szintjén is a hitelminősítők is elismerik.Ahogy a képviselő úr is mondta, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a mai napon fogja benyújtani az Országgyűlés elé a 2017. évi költségvetési törvényjavaslatot, amelyet a parlament még most tavasszal megtárgyal, és remélhetőleg a parlament többsége el is fog fogadni.(9.50)Nagyon fontos az, hogy a költségvetés visszatükrözze azt, hogy a makrogazdasági szinten teljesíteni tudjuk a célkitűzéseinket, az elvárásainkat. Egyik fontos szám, hogy a gazdaság bővülése hogyan alakul. A 2017. évi költségvetési terv megalapozottan 3,1 százalékos GDP-bővüléssel számol, ami az Európai Unió tekintetében is elismerésre méltó, és az első harmadába, az élmezőnybe tartozik.A beruházási ráta jelentősen növekszik, hiszen 20 százalék fölé tervezzük, ezzel is hozzájárulva a gazdaság növekedéséhez. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezése az elmúlt évek alapján is megalapozott. Ezt a Költségvetési Tanács véleménye is alátámasztja. A 2017. évi költségvetési hiánycél 2,4 százalékos, ami azt jelenti, hogy a működés tekintetében nullaszázalékos hiányt tervez a kormány, a Nemzetgazdasági Minisztérium. Többletkiadást csak a fejlesztések és a beruházások tekintetében lehet elérni. Azt gondolom, hogy ez is nagyon komoly eredmény az elmúlt évek teljesítménye alapján. Nagyon fontos az, hogy a stabilitási törvényben és az Alaptörvényben meghatározott előírások és szabályok szerint Magyarország adóssága csökkenjen. A 2017. évi költségvetés, mint az azt megelőző éveké is, teljesíti ezt az elvárást, és GDP-arányosan 72 százalék alá fog csökkenni az államadósság mértéke. 2016 végére ez 73,5 százalékot fog elérni, a következő évben 72 százalék alá fog csökkenni. Ez a mutató jelentős javulást jelent, hiszen a stabilitási törvényben 0,1 százalékpontos csökkenés van előírva, ezzel szemben mi 1,5 százalékos csökkenést tervezünk, tehát jelentősen nagyobbat a törvényben meghatározottaknál. De természetesen a költségvetésről öt percben beszélni nem elégséges, éppen ezért címszavakban szeretném megemlíteni, ahogy ön is elmondta, hogy az életpályamodellek, az életpályarendszerek tovább fognak növekedni, a jövedelmek tovább fognak nőni a rendvédelemben, a pedagógusok körében, a felsőoktatásban, az állami tisztviselői életpálya elindul a 2016. évi költségvetés szerint, emelkedik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dolgozóinak jövedelme is. Csökken az adó mértéke, növekszik a családi adókedvezmény mértéke. Kiemelendő az általános forgalmi adó mértékének további csökkentése, ami az ország teljes lakosságát érinti, és az ön által említett otthonteremtési támogatás feltételrendszereinek bővítése, ami több részből áll össze: az áfacsökkentésből, az állami támogatás mértékéből, illetve a nemzeti otthonteremtési közösségek (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) által nyújtott lehetőségből. Köszönöm szépen a felszólalását. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Hollik István képviselő úr, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjából: „2017: az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése” címmel. Öné a szó, képviselő úr.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! (Az ellenzéki padsorok felé fordulva:) Előttem egy kis képernyő van, és azon látni, hogyan gesztikulál, beszélget, és a hátát féloldalasan mutatja a képernyő. Megadom a szót Tállai András államtitkár úrnak, aki a kormány nevében válaszol az elhangzottakra.