• SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Tisztelt Államtitkár Úr! Az MNB felügyelőbizottsága, amelynek mandátuma májusban megszűnt, még tavasszal benyújtotta az Országgyűlésnek a jegybank múlt évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A jelentés több kritikai megállapítást fogalmazott meg a jegybank nem alaptevékenységet finanszírozó szándékáról. Az MNB 140 milliárd forintot irányzott elő többek között műkincsek, festmények, épületek megvásárlására, felújításokra, oktatásra. Pedig akkor még híre sem volt annak a hihetetlen pénzszórásnak, amit azóta megtapasztaltunk; luxuskastély, offshore hátterű Eiffel-palota, más épületek megvásárlása, és 200 milliárd forint közpénz a jegybank alapítványainak. A jegybank tette mindezt egy olyan időszakban, amikor az Országgyűlés még nem állította fel az MNB új felügyelőbizottságát. A jegybank a költekezést a nyilvánosság szinte teljes kizárásával, átláthatatlan módon igyekezett lebonyolítani. Sajnos az Országgyűlés, bár az LMP többször kezdeményezte, nem hajlandó napirendre venni a felügyelőbizottság jelentésének megtárgyalását. Az egyik internetes portálnak adott nagyinterjújában arra a kérdésre, hogy ki ellenőrzi az MNB tevékenységét, Matolcsy úr a kormánnyal való egyeztetésre hivatkozott. Ezért szeretném megkérdezni önt a miniszter úr képviseletében, hogy valóban egyeztetett-e a kormánnyal a jegybank elnöke az elmúlt hónapokban az alaptevékenység finanszírozásába nem eső vásárlásokról és az alapítványainak juttatott 200 milliárd forint átadásáról. A másik kérdésem: mikor kerül az Országgyűlés elé az MNB új felügyelőbizottságának megválasztása? (Taps az LMP soraiban.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény egyértelműen választ ad a kérdésére, amelynek rögtön az 1. §-a kimondja, hogy az MNB, valamint szerveinek tagjai az e törvényben foglalt feladatainak végrehajtása és kötelességei teljesítése során függetlenek, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat a kormánytól, az Európai Központi Banktól - bizonyos kivételekkel -, a tagállamok kormányaitól vagy bármilyen más szervezettől, illetve politikai párttól. A kormány vagy bármilyen más szervezet tiszteletben tartja ezt az elvet, és nem kísérli meg az MNB, valamint szervei tagjainak befolyásolását a feladatai ellátása során. A magyar kormány, úgy, mint minden törvényt, ezt a törvényt is tiszteletben tartja, ezért nyilván nincs is lehetősége arra, hogy az MNB-vel egyeztessen, vagy az MNB bármilyen jóváhagyást várjon e tekintetben a magyar kormánytól. Azonban természetesen a felügyelőbizottságon kívül is ellenőrzik a Magyar Nemzeti Bank tevékenységét külső szervek, így az Állami Számvevőszék, amely minden évben ellenőrzi a Nemzeti Bank tevékenységét, illetve maga az Országgyűlés, hiszen a magyar államnak mint tulajdonosnak az Országgyűlés az ellenőrző szerve. Az Országgyűlésnek minden évben beszámol a Magyar Nemzeti Bank, az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottságának pedig félévente. Emellett az MNB elnökét a házelnökkel és a bizottság elnökével szemben rendkívüli beszámolási kötelezettség is terheli. Tehát a kormánynak ellenőrzési lehetősége a Magyar Nemzeti Bank felett - a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény és az Alaptörvény értelmében - nincs. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen a válaszát, államtitkár úr. A törvényt mi is így ismerjük, tehát pontosan úgy, ahogyan idézte. Mi is úgy tudjuk, hogy nem kérhet és nem kaphat a kormánytól tanácsot. Ugyanakkor ezért nem értettük, miért nyilatkozott úgy a jegybank elnöke az említett nagyinterjúban, hogy ebben az időszakban a kormánnyal konzultál. S azért is tettük fel ezt a kérdést, mert bár feltételeztük, hogy a kormány valóban nem adott tanácsot, de abban az időszakban, amikor ezek a nagy pénzköltések voltak, a felügyelőbizottság sem működött, ugyanis a korábbi felügyelőbizottságnak május 6-án megszűnt a mandátuma, az új felügyelőbizottság pedig még nem állt fel. Éppen ezért is kezdeményezte már több alkalommal az LMP, hogy az Országgyűlés Költségvetési bizottsága a törvény értelmében teljesen jogosan meghallgathatja a jegybank elnökét, és áttekintheti, megvitathatja a felügyelőbizottság múlt évi jelentését. De végül is erre sajnos nem kerülhetett sor, mert a fideszes többség nem engedte napirendre venni. Köszönöm. (Taps az LMP soraiban.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Asszony! Valóban, ugyanezen törvény 3. § (2) bekezdése lehetővé teszi a kormánnyal való együttműködést, de nem a Magyar Nemzeti Bank tevékenységében, illetve pénzügyi döntéseiben. Hiszen a Magyar Nemzeti Banknak van olyan feladata is, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel a kormány gazdaságpolitikáját elősegítse. Nyilván a konzultáció és az egyeztetés minden bizonnyal erre vonatkozott, amiről a jegybank elnöke beszélt. Önnek mint országgyűlési képviselőnek az Alaptörvény értelmében lehetősége van kérdést intézni a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, és ezzel ön is ellátja az Országgyűlés tagjaként a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzését. Javaslom, hogy éljen ezzel a jogával és lehetőségével. Ami pedig a felügyelőbizottság felállítását illeti, valóban az Országgyűlés feladata. Nyilvánvalóan az Országgyűlés tartozik felelősséggel ezért. Én egyetlenegy tagja vagyok, tehát az Országgyűlés nevében nem tudok nyilatkozni arról, hogy erre mikor fog sor kerülni. Köszönöm. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Schmuck Erzsébet, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek: "Egyeztetett Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a kormánnyal?" címmel. Megkérdezem képviselő asszonyt, elfogadja-e a válaszadásra kijelölt Tállai András államtitkár urat. (Jelzésre:) Jelzi, hogy igen. Schmuck Erzsébet képviselő asszonyt illeti a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Válaszadásra megadom a szót Tállai András államtitkár úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszonválaszra adom meg a szót a képviselő asszonynak.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Viszonválasz illeti meg az államtitkár urat is. (18.00)