• KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előterjesztője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat a korábbi, a magyar-jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújításáról, megjelöléséről és karbantartásáról szóló, 1983. október 20-án, Belgrádban létrejött egyezményt módosítja. Az új szerződést a felek 2016. január 22-én írták alá, amelynek megszövegezésére a magyar-szlovén vegyes bizottság ülésein, valamint kétoldalú szakértői egyeztetéseken került sor. A módosítás azért várt szükségessé, mert a magyar-szlovén közös államhatár határszakasza a Lend­va-patakon végzett vízgazdálkodási szabályozási munka miatt megváltozott, és a leválasztott államterületekben területi különbség keletkezett. A területcsökkentést a felek megállapodásuk szerint Tornyiszentmiklós magyar település, illetve Pince szlovén település térségében egyenlítik ki. (19.20)A szerződés hatálybalépést követően az annak elválaszthatatlan részét képező határokmány megváltoztatja a határjelek jelenlegi számozását. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
  • BARTOS MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! Az Ausztriában eredő Lendva-patak Északkelet-Szlovénia egyik legnagyobb folyóvize, amely a Mura folyó baloldali mellékfolyója. A 76 kilométer hosszú patak országhatárt is képez Magyarország és Szlovénia között, amely a horvát-szlovén-magyar hármas határ közelében, Szlovénia legkeletibb részén torkollik a Murába. Az 1850‑es évek táján készült el az úgynevezett Lendva-Adovány-csatorna, amely a mai Szlovénia területén található. A lecsapoló főcsatornát a széles Muravölgyben Muraszombattól Muraszemenyéig ásták ki, az a Kerkába torkollik. A munkálatok akkor osztrák területen indultak. A történelem változása következtében ma új egyezmények szabályozzák az együttműködést. Az Állandó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság alapszabályzata egy 1994. október 21-én, Ljubljanában aláírt egyezmény mellékletét képezi. Jelentősége, hogy a határt alkotó vagy metsző vízfolyások és vízgyűjtő területek vízgazdálkodási kérdései oly módon oldhatóak meg, hogy közben tiszteletben tartják mindkét ország érdekeit. Mára szükségessé vált a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása, ennek következtében az A 613 számú határjel és az A 643.2 számú határjel között meg kell határozni az államhatárt. A kiigazítás annyit jelent, hogy Magyarország államterületéből 25 747 négyzetméter nagyságú terület a Szlovén Köztársaság államterületéhez kerül, ellentételezésként ugyanekkora méretű területet veszünk át Szlovéniától, így Magyarország államterülete változatlan marad. Ennek megvalósítását szolgálja az előttünk fekvő egyezmény. Kérem képviselőtársaimat, hogy ezt támogassák. Köszönöm szépen.
  • MESTERHÁZY ATTILA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Nagy vitára nem számítok a törvényjavaslat kapcsán, de mégis engedjék meg, hogy egypár mondatot mondjak én is a törvénytervezetről, mert talán az illendőség úgy kívánja. Magyarországnak a kapcsolatai Szlovéniával rendezettek, 1992 óta vettük fel egymással a diplomáciai kapcsolatokat, számos együttműködési szerződés, alapszerződés szabályozza a két országnak az együttműködését, amiről természetesen hál’ istennek elmondhatjuk, hogy jó minőségű, stratégiai együttműködésről beszélhetünk. Ezt a jó viszonyt folyamatosan próbálja a mindenkori kormány közös kormányülésekkel is még elmélyültebbé tenni, 2007-ben, 2009-ben és idén januárban is volt ilyen kormányülés, sőt nemrég szavazott az Országgyűlés a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közötti, minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezményről, és ez csak azért érdekes, mert ezt az egyezményt a jelen, most napirenden szereplő nemzetközi megállapodással együttesen a közös kormányülésen írták alá a felek. A jelen szerződést ‑ ahogy Bartos Mónika képviselőtársam is elmondta ‑ az államhatár vonalának a magyar-szlovén közös államhatár határszakaszán bekövetkezett változása indokolja, ennek a változásnak az oka a Lendva-patakon végzett vízgazdálkodási szabályozási munka, amelynek következtében megváltozott a Lendva-patak medre, és így szükségessé válik bizonyos területcsere. Az államhatár vonalának a változása következtében a leválasztott államterületekben területi különbség keletkezett, ez körülbelül 11 900 négyzetméter nagyságrendű, és ezt a területcsökkenést a felek megállapodásuk szerint Torony­szentmiklós magyar település, illetve Pince szlovén település térségében egyenlítik ki. Szerintünk ez a szerződés teljesen rendjén való, úgyhogy a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja természetesen támogatja az előterjesztést. Köszönöm szépen. (Kontrát Károly tapsol.)
  • KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretném megköszönni Bartos Mónika képviselő asszonynak, a Fidesz képviselőjének a támogatását, támogató hozzászólását, amelyben elmondta, hogy a Fidesz-frakció támogatja a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen, és arra kérem, hogy a szavazásnál is támogassák. Köszönöm szépen Mesterházy Attila képviselő úrnak is a hozzászólását, aki elmondta, hogy az MSZP-frakció támogatja a törvényjavaslatot, kérem őt is, önt is kérem, képviselő úr, hogy a szavazásnál is támogassák. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A benyújtott törvényjavaslat Magyarország nemzeti érdekeinek megfelel, ezért arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassák. Köszönöm a figyelmüket.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A parlamenti dramaturgia szerint a vitát lezártam. Köszönöm a zárszót. A módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány‑előterjesztés T/9631. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Kontrát Károly úrnak, a Belügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének.
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalások következnek. Elsőként megadom a szót Bartos Mónikának, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megadom a szót Mesterházy Attilának, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Láthatóan a többi képviselőcsoport vezérszónoki felszólalással nem él, független képviselő nem kíván felszólalni, kétperces felszólalásra nem jelentkezett senki, további képviselői felszólalásra sem látok jelzést, ezért, tisztelt Országgyűlés, az általános vitát lezárom, és megadom a szót az előterjesztőnek, Kontrát Károly államtitkár úrnak.