• VONA GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterelnök Úr! Az elmúlt időszakban két alkalommal is tettem önnek egy lovagias ajánlatot két vizsgálóbizottság felállítására. Az egyik vizsgálóbizottság megvizsgálta volna az önök által gyanított orosz támogatást a Jobbik esetében, a másik vizsgálóbizottság pedig az ön személyes környezetének a meggazdagodását vizsgálta volna ki. Ön ahelyett, hogy akármelyik esetben érdemi választ adott volna erre a felvetésre, mindkétszer indulatosan, vádaskodva, vagdalkozva reagált. Először azt mondta, hogy mi a bűnözők pártja vagyunk, a Jobbik bűnözőkkel van tele (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van!), másodsorban pedig azt mondta - akkor már személyeskedésig jutott miniszterelnök úr ‑, hogy engem csak a pénz érdekel, és hogy az én libidómat csak a pénz mozgatja meg.Miniszterelnök úr - ezt mondta ‑, két dolgot tennék hozzá. Ezek az érzelmi kirohanások önt általában nem szokták jellemezni. Az, hogy mégis ilyen vagdalkozásba kezdett, szerintem azt bizonyítja, hogy kényes, kényelmetlen, fájdalmas pontra tapintottam rá, amikor az ön környezetével kapcsolatban tettem fel kérdést. A másik, miniszterelnök úr, amit szintén szeretnék hozzátenni, hogy amit ön állít velem, a pártommal kapcsolatban, az valójában önre és az ön pártjára igaz. A Fidesz van tele bűnözőkkel, a Fidesz a bűnözők pártja, és miniszterelnök úr, ön az, akinek a libidóját a pénz mozgatja. Nézzen magába, miniszterelnök úr, itt valójában nem történik más, mint a válaszaiban folyamatosan a saját démonait vetíti ki ránk. Én ezért újra azt kérem öntől nagy tisztelettel, miniszterelnök úr, hogy legyen önben bátorság, ezt a két vizsgálóbizottságot állítsuk fel. Ha önnek esetleg vannak egyéb megválaszolatlan kérdései, amikben viszont szokott kérdezni engem, akkor azokra is állítsunk fel vizsgálóbizottságot, vizsgáljuk meg a Jobbik bűnözőit esetleg, ha ön ilyeneket lát, vizsgáljuk meg az én személyes vagyoni helyzetemet is, miniszterelnök úr, ha erre ön kíváncsi. Egyébként a családom és az én vagyoni helyzetem nyilvános, ezt szeretném önnek elmondani, de vizsgáljuk meg, ha ön erre kíváncsi. De arra kérem, miniszterelnök úr, hogy legyen önben bátorság arra is, hogy a személyes környezetének a meggazdagodásával kapcsolatban is ez a vizsgálóbizottság végre felállhasson. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársam, eddig sem engedtem ezeknek a provokációknak, ezután sem fogok. Abban a szerencsében van részem, hogy 1990 óta vagyok parlamenti képviselő, az azzal járó összes kötelezettségnek mindig eleget tettem, következésképpen az én életem egy nyitott könyv a magyar választópolgárok számára. (Dr. Bárándy Gergely: Csak senki ne lapozgasson benne!)Kutakodni a Jobbik háza táján kell. Igyekszem higgadtan beszélni, bár kétségkívül van abban igazság, hogy vagyunk néhányan ebben a Házban, akik nem örülnek annak, hogy önök folyamatosan alpári stílusú viták helyszínévé silányítják a magyar parlamentet, de ha így kell lennie, természetesen ettől a csatától sem fogunk meghátrálni. Mindenesetre, ha valóban ennyire kényes a pártja becsületére, akkor ajánlom a figyelmébe, hogy a Jobbiknak van egy nyolctagú elnöksége, és abból hétnek legalább egy közeli rokona vagy pártpénzt, vagy pártállást kap közvetlenül önöktől. Ezek után mire kíváncsi még, tisztelt frakcióvezető úr? (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • VONA GÁBOR (Jobbik): Én erre is kíváncsi vagyok, miniszterelnök úr, ha ön ezt jónak látja, akkor állítsunk fel erre is egy vizsgálóbizottságot. Én arra kérem önt, hogy ne kérje ki magának azt, ha én megkérdezem önt, nem én találtam ki ezt a műfajt, nem én írtam a Házszabályt. A Házszabály önre is ugyanúgy vonatkozik, mint rám. Hiába ön a miniszterelnök, én pedig csak egy ellenzéki frakcióvezető, ebben a felállásban az a helyzet, hogy én kérdezek, és önnek válaszolnia kell. Én továbbra is azt kérdezem, miniszterelnök úr, hogy hajlandó-e végre a saját környezete meggazdagodásával elszámolni: Mészáros Lőrinccel, Habony Árpáddal, Andy Vajnával. (13.40)Szóval, én azt kérem, miniszterelnök úr, hogy ne meneküljön tovább, ne vádaskodjon tovább, ne olvassa föl azt nekem, amit a papírjára Habony Árpád odaírt, hanem arra a kérdésre válaszoljon végre, miniszterelnök úr, hogy kicsoda Mészáros Lőrinc: Mészáros Lőrinc egy tehetséges, jól menő vállalkozó, aki arany emberként mindent megvalósít és mindent elér, amibe csak belevágja a fejszéjét, vagy Mészáros Lőrinc, miniszterelnök úr, az ön személyes strómanja? Erre a kérdésre kéne végre választ adni. Ez a vizsgálóbizottság például megvizsgálná ennek a lehetőségét, és erre kérünk választ, erre kérünk bátorságot, miniszterelnök úr. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Természetesen minden olyan véleményt, amely bűncselekmény elkövetésével vádolja meg a miniszterelnököt - ön most ezt tette - a leghatározottabban vissza kell utasítanom. Magyarországon minden parlamenti képviselőnek és minden kormánytagnak folyamatosan a vagyoni helyzetéről a vagyonnyilatkozatán keresztül, a valósággal egyező módon nyilatkoznia kell. Én ezt 26 éve gyakorolom. Minden, amit ott olvas, az úgy van. Ami azon túl van, pletyka, föltételezés vagy politikai vád, az mind valótlan.Másodsorban: a kormány nem úgy működik, mint egy vendéglő, ahol bejön valaki, és rendeléseket ad föl, hogy milyen vizsgálóbizottságokat kellene fölállítani. Harmadrészt: szép ajánlat, hogy mindenki állítson föl egyet-egyet, de ha az önök összes korrupciós ügyére fölállítanánk egy-egy vizsgálóbizottságot, nem maradna szabad képviselő itt, a Ház tagjai között. És hogy gyarapítsam eggyel ismét - minden alkalommal fogok önnek segíteni, hogy rendet tudjon tenni a pártjában, most ismét segítek önnek -: azt javasolom, hogy azt nézze meg, hogy a Jobbik frakciója és pártalapítványa 2010 óta elkötött összesen kétmilliárd forintot, és abból 520 millió forint csupa olyan céghez ment, amelynek szálait egyetlen rejtélyes ember tartja a kezében. Köszönöm megtisztelő figyelmét. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Vona Gábor képviselő úr, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrhoz: „Terítsük ki a kártyákat! Mitől gazdagodik a miniszterelnök környezete 3.” címmel. Vona Gábor képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Orbán Viktor miniszterelnök urat illeti a szó. Parancsoljon, miniszterelnök úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Egy percre Vona Gábor frakcióvezető úré a szó. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. A miniszterelnök urat illeti a szó. Parancsoljon, miniszterelnök úr!