• ROGÁN ANTAL, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy a jelenlegi kabinet Magyarországon egyszer a családok segítésének, az adócsökkentésnek és immáron az előző év végén elindított programokkal az otthonteremtésnek a kormánya is egyben. Ezek a célok ugyanazok a célok, amelyeket a polgári kormányok mindig is követtek Magyarországon, elegendő, ha az 1998 és 2002 közötti időszakra gondolunk vissza, hiszen akkori politikánknak is a lényegét egyik oldalról az adócsökkentés, másik oldalról a családok támogatása, a családi adókedvezmény akkori bevezetése jelentette, a harmadik oldalról pedig egy jelentős otthonteremtési program is.Őszintén sajnáljuk, hogy új otthonteremtési program meghirdetésére azért volt szükség, mert egyébként 2002 után az akkori szocialista-szabad demokrata kabinetek lépésről lépésre, de gyakorlatilag a teljes otthonteremtési támogatási rendszert Magyarországon megszüntették, és helyette a devizahitelekkel kínálták meg az embereket, melyek következményeit, azt hiszem, az elmúlt években elég világosan láthattuk. 2010 után, miután az ország is mind gazdaságilag egy nehéz helyzetben volt, a költségvetés nehéz helyzetben volt, az államadósság szintje magas volt, ezért értelemszerűen az általunk három rendkívül fontosnak tartott célból, az adócsökkentésből, a családok támogatásából és az otthonteremtési programból választanunk kellett a költségvetés által megengedett keretek között.Azt hiszem, azt önök is láthatják ma már mindannyian világosan, hogy a magyar reformok valóban működnek, hiszen közel 10 százalékkal alacsonyabb az államadósság szintje, mint 2010-ben volt, amikor átvettük egyébként a szocialista-szabad demokrata kormánytól a kormányrudat. Azt is hozzá kell tennünk, hogy szemben az azt megelőző nyolc évvel, az elmúlt hat évben Magyarországon az államadósság lefelé ment, miközben Európában felfelé ment. A korábbi időszakban Európában lefelé ment, és egyedül Magyarországon felfelé ment.(10.00)Azt is hozzá kell tennünk, hogy 2010 előtt a magyar eladósodottság mértéke még az európai uniós átlag felett volt, ma pedig az európai uniós átlag alatt van. Ezeknek köszönhető, hogy a költségvetésnek ma nagyobb mozgástere van arra vonatkozóan, hogy újraindítsuk azokat az otthonteremtési kedvezményeket és programokat, amelyek egyébként 2002 előtt is jelen voltak, sőt ki is egészítsük azokat. Az otthonteremtés keretét ma Magyarországon több olyan intézkedés jelenti, amelyeket az előző év decemberében indítottunk útjára. Amit ezek közül talán elsőként a leginkább érdemes kiemelni, az az újlakás-értékesítés áfájának a drasztikus csökkentése. Itt szintén a szocialista-szabad demokrata kabinetek voltak azok, amelyek egyébként még a duplájára emelték a lakásépítés áfáját Magyarországon. Ehhez képest most sikerült levinnünk a legalacsonyabb adókulcsra, 5 százalékra az újlakás-építés, illetve a magánerős építkezés áfáját is. Azt gondolom, ez egy rendkívül fontos lépés volt. Ezt egészítette ki a családi otthonteremtési kedvezmények bővítése és növelése is. Ezt két lépésben hajtotta végre a kormány. Egyrészt az előző év második félévében már bevezettük azt, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény használtlakás-vásár­lásra, illetve lakásfelújításra is igénybe vehető volt, és meghatároztuk ennek a rendszerét. Tavaly decem­berben, áttekintve az első félév tapasztalatait, egyszerűsítettük, és meg is emeltük a használtlakás-vásárlásra, illetve a lakásfelújításra vonatkozó támogatási összegeket, és ezt kiegészítettük a családi otthonteremtési kedvezménnyel, de a jelentős megemelésével, amit új lakások építésére lehet fordítani. Ez háromgyerekes családoknál akár 10 millió forint is lehet, amit kiegészítettünk egy 10 millió forintos, államilag támogatott kamatú kedvezményes kölcsönnel is.Ugyancsak ehhez kapcsolódott az építési szabályok jelentős egyszerűsítése, és már akkor is jeleztük, hogy fontosnak tartjuk, hogy a lakáscélú megtakarítások állami támogatását is jelentősen megemeljük a jelenlegi rendszerhez képest. Aki ma lakást akar vásárolni vagy építeni Magyarországon, az természetesen többféle lehetőséggel élhet. Élhet azzal, hogy egyrészt igénybe veszi a családi otthonteremtési kedvezményt, akár úgy is, hogy megelőlegezett gyerekvállalás mellett. Élhet azzal a lehetőséggel, hogy hitelt vesz fel, de élhet azzal is, hogy lakáscélú megtakarításokat indít útjára, vagy ezeket kombinálja egymással. A lakáscélú megtakarítások állami támogatása nem újdonság Magyarországon, ezt egyébként szintén az első polgári kormány vezette be, ez a lakás-takarékpénztárakon keresztül valósult meg. Szeretném hangsúlyozni önöknek, a tisztelt Ház előtt, hogy a lakás-takarékpénztárakat a kormány továbbra is fontosnak tartja, és a következő években is anyagilag, tehát állami támogatással változatlan formában támogatni fogja. A lakás-takarékpénztárakban keletkező megtakarítások ugyanis a használtlakás-vásárlás, illetve a lakásfelújítás szempontjából a legfontosabb lakáscélú megtakarítások. Ezeket több mint 95 százalékban az elmúlt években az emberek erre a célra használták fel. Jelenleg a lakás-takarékpénztári rendszerben az állam 30 százalékos állami támogatást biztosít, évi maximum 72 ezer forint mellett, amivel egyébként nagyon komoly hozamot is el lehet érni, és ezeket jellemzően lakásfelújításra, használtlakás-vásárlásra fel is lehet használni. Ez Magyarországon így is zajlott, de ezeknek a kifizetéseknek a 95 százalékát alapvetően lakásfelújításra, használtlakás-vásárlásra használták fel.Mi azt gondoljuk, hogy a lakáscélú megtakarításokat új lakás vásárlása esetén is érdemes támogatni és ösztönözni. Erről szól a nemzeti otthonteremtési közösségek felállítása és az önök elé került törvényjavaslat. A nemzeti otthonteremtési közösségeknél ugyanis kizárólagos célként csak új lakás vásárlását engedjük meg. Tehát az ide befizetésre kerülő, az állam által megtámogatott lakáscélú megtakarítások nem használhatók fel lakásfelújításra, és nem használhatók fel használt lakás vásárlására, csak és kizárólag új lakás vásárlására vagy építésére. Azt gondoljuk, hogy ez egy fontos nemzetgazdasági cél. Azért fontos nemzetgazdasági cél, mert ha megnézzük, akkor a lakásfelújítások tekintetében Magyarország, mondjuk, a környező országok statisztikáihoz képest nincs elmaradva, de újlakás-építések esetében igen. Ha az utolsó teljes éves adatokat nézzük - bár 2015 még nem áll rendelkezése -, a 2014-est idézzük fel, akkor azt látjuk, hogy 10 ezer főre jutva Magyarországon az újlakás-építések száma a lengyelországinak a negyede, a csehországinak a harmada, a szlovákiainak pedig körülbelül a fele. Ezért azt gondoljuk, hogy az újlakás-építéseket mindenképpen érdemes ösztönözni. Ezt a célt szolgálta a CSOK jelentős megemelése; ezt a célt szolgálta természetesen a lakásépítés áfájának a csökkentése; és ugyanezt a célt szolgálja, hogy az újlakás-célú megtakarításokat az állam támogatni fogja, és erről szól a nemzeti otthonteremtési közösség rendszere. Ugyancsak érdemes hozzátennünk, hogy a GDP szempontjából is van ennek jelentősége, meg persze a munkahelyteremtés szempontjából. Egy új lakás építése nyolcszor akkora mértékben járul hozzá a nemzeti össztermék növekedéséhez, mint egy lakásfelújítás, és értelemszerűen munkahelyekben is többet jelent. Ezért mind a munkahelyteremtés, mind a nemzeti össztermék, a GDP növelése azt igényli tőlünk, hogy fokozottan és hatványozottan támogassuk az újlakás-építéseket, és értelemszerűen ennek megfelelően támogassuk az újlakás-célú megtakarításokat is államilag.De hozzá szeretném tenni önöknek, hogy ezzel párhuzamosan a kormánynak fontos célja kell hogy legyen még két dolog a nemzeti otthonteremtési közösségek kapcsán. Az egyik a biztonság; a másik pedig értelemszerűen az, hogy ne egy megtakarítást támogassunk, hanem valóban az újlakás-építést támogassuk. Hadd kezdjem ez utóbbival! A lakás-takarékpénztárak esetében az a gyakorlat, és ezt jól láthatjuk, hogy ott van egy futamidő. Ennek a futamidőnek a végéig ezeket a megtakarításokat nem használják fel, csak a futamidő végén. Addig az állami támogatás megy; addig ez értelemszerűen egy megtakarítási forma; bizonyos értelemben egy megtakarítást támogat az állam. Azt gondoljuk, hogy ez természetesen helyes, de újlakás-építések esetén célunk lenne, hogy az újlakás-építések is minél előbb kezdődjenek el. Ezért az állam úgy döntött, és a kormány azt javasolja önöknek, hogy egy olyan megtakarítási formát támogassunk, ahol egyébként az újlakás-építés folyamatosnak számít. Erre jó példa az angol building society rendszere, ami persze sokféle változáson ment át a történelem különféle időszakaiban, de alapvetően abból indult ki, hogy van egy közösség, amelyik önmagát megszervezi, amelyik megtakarításokat fizet be, és ezért a futamidő időszaka alatt lakásokat is adnak át, több részletben. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy ha mondjuk, létrejön egy közösség egy tízéves futamidővel, amit ez a törvény szabályoz, és mondjuk, megállapodnak arról, hogy 300 lakást fognak építeni ez alatt az időszak alatt, akkor ez nem azt jelenti, hogy a futamidő végén, 10 év múlva lesz 300 lakás, hanem évente átadásra kerül 30, ami, azt gondolom, hogy nemzetgazdasági értelemben is hasznosabb, eredményesebb és mindenképpen célszerűbb is. Ezért választottuk ezt a building society formát a megtakarítások támogatására. Hozzá szeretném tenni önöknek, hogy a másik oldalról viszont a biztonságnak itt nagyon nagy jelentősége van. Szeretnénk biztonságban tudni azoknak az embereknek a megtakarítását, akik egy ilyen közösséghez csatlakoznak. Ezért az állami támogatásnak alapvetően nagyon szigorú előfeltételei vannak. Bárki alapíthat ilyen közösséget, ha a törvényben bizonyos előfeltételeknek megfelel, tehát alaptőke, magyar nemzeti banki engedély, viszont állami támogatást nem kaphat bárki. Ebben van a különbség, mert az állami támogatást csak azok kaphatják meg, akik legalább két éve úgy működnek biztonságosan, hogy ez alatt az időszak alatt legalább ezer lakást átadtak; ez alatt az időszak alatt (Dr. Harangozó Tamás: Név szerint?) az ezer lakás átadása mellett legalább megfeleltek annak, hogy velük szemben semmiféle hatósági eljárás nem indult el, a fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelnek, felszámolási eljárás velük szemben nem indult el. Azt gondolom, hogy ezek a minimum-előfeltételei annak, hogy az állam valóban biztonságban tudhassa az általa fizetett állami támogatást is.Azt szeretném hangsúlyozni önöknek, hogy az állami támogatást nem a cég, nem a szervező, és még csak nem is a közösség kapja, hanem az, aki a megtakarítást a maga részéről befizeti. Tehát maga a magánszemély a kedvezményezettje a megtakarításnak, viszont az ő megtakarítása csak akkor van biztonságban, hogyha egyébként ez olyan helyen történik, ami, azt gondoljuk, hogy legalább egy többéves működés feltételeinek megfelel. Ezért a törvény meglehetősen szigorú szabályokat szab az állami támogatás eléréséhez, de azt gondolom, hogy bárki, aki ma ilyen csoportot alakít, egyébként két év alatt végül is elérheti azt, hogy állami támogatáshoz juthat. Ehhez mindössze a biztonságos működés feltételeit és ezer lakás átadását kell megszerveznie.(10.10)Szeretném hozzátenni önöknek, hogy ez a modell értelemszerűen arról szól, hogy itt akkor tulajdonjogilag is szét kell választanunk dolgokat egymástól. Tehát van a szervező, és a szervező mellett van a közösség; hogy a közösség egyfajta vagyonközösség, az emberek közössége, és a vagyonközösségben meglévő emberek azok, akik egyébként támogatást kapnak a kormánytól a lakás-takarék­pénz­tárakhoz hasonlóan, és a szervező ettől függetlenül működik. Mind a szervezőnek, mind a közösségnek bizonyos követelményeknek meg kell felelnie, ugye, például szavatolótőkére vonatkozó szabályok is vannak a törvényben. De ez a közösség, amelyik ebben a formában létrejön, az egyfajta kockázatközösség is. Ez azt jelenti, hogy itt nem banki megtakarítási formáról beszélünk, és mivel kockázatközösség, ezért kell egyébként szigorú előfeltételeket támasztani, hiszen ezt a kockázatközösséget nem biztosítja az OBA, az Országos Betétbiztosítási Alap. Ez a kockázatközösség egy magában meglévő kockázatközösség, ahol azok az emberek, akik ennek a tagjai, azok bizonyos értelemben egymás felé is kötelezettséget vállalnak. Hiszen akkor lesz, mondjuk, egy 300 fős közösségből 300 lakás is, hogyha azok az emberek, akik odacsatlakoztak, azok teljesítik a befizetéseiket akkor is, hogyha valamelyikük elsőként jutott hozzá a lakáshoz, és esetleg valaki majd utolsóként fog hozzájutni lakáshoz. Ennek érdekében biztosítékokat is bevezet a törvényjavaslat, szigorú biztosítékokat arra, hogy a közösség tagjainak egymással szembeni szolidaritása érvényesíthető legyen, és mivel itt nincs betétbiztosítási garancia, ebből az is következik, hogy értelemszerűen szabadabbá teszi a törvényjavaslat a jelzálog érvényesítésének a lehetőségét azzal szemben, aki a közösség felé a befizetési kötelezettségét, tehát a megtakarítás végigvitelét nem teljesíti. Ez, azt gondolom, hogy azokat védi, akik egyébként a szerződésben foglaltakat tisztességesen teljesítik, akik tehát folyamatosan fizetnek, és ennek megfelelően számítanak arra, hogy a megtakarítások és az állami támogatás együtt az ő számukra majd egy új otthont, egy új lakást eredményez. Tisztelt Országgyűlés! Azt gondolom, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása hozzá fog segíteni ahhoz, hogy Magyarországon az újlakás-építések üteme fel tudjon gyorsulni. Mivel az építőipar helyzete is ma azt kívánja, hogy erre minél hamarabb kerüljön sor, ezért kezdeményezte a kormány a törvényjavaslat kivételes sürgősséggel történő tárgyalását. Köszönöm szépen, hogy ezt az Országgyűlés jelentős többsége támogatta (Dr. Harangozó Tamás: Szegény!), és kérem önöket, hogy a vita után értelemszerűen majd ezt a törvényjavaslatot is támogassák. Bár nincsenek kétségeim afelől, hogy vannak itt olyan frakciók, akik a kákán is csomót keresve, akik korábban megszüntették az államilag támogatott kedvezményeket, és (Dr. Bárándy Gergely: Az állami lopást nem szeretnénk támogatni, az a helyzet.) akik egyébként nem támogatták még a decemberben meghozott intézkedések sürgős tárgyalását sem, azoknak a jóindulatát talán most sem sikerült kivívni, de bízom benne, hogy a parlament többsége viszont fontos célnak tartja az otthonteremtést, és fontos célnak tartja azt, hogy Magyarországon minél több új lakás épülhessen. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
 • HADHÁZY SÁNDOR, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság a tegnapi napon kivételes eljárás keretében megtárgyalta a T/9660. számú, a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság 20 igen és 5 nem mellett összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be. Az összegző módosító javaslat a Törvényalkotási bizottság saját indítványát tartalmazza, amely csupán nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosításokat vezet át a javaslaton. (Dr. Varga László: Pedig tök jó volt úgy, ahogy volt.) A kivételes eljárás értelmében a Törvényalkotási bizottság tárgyalta Z. Kárpát Dániel, jobbikos képviselő módosító javaslatait is. A kormány álláspontjával egyetértve a bizottság nem támogatta sem a jogosultsági kör szűkítését, sem külön biztosítási alap létrehozását. Utóbbit különösen annak árdrágító hatása miatt, hozzátéve, hogy a javaslat elegendő és megnyugtató garanciát tartalmaz a biztonságos működéshez. Különösen érdekesek voltak a szocialisták kritikai megjegyzései, akik kormányzásuk idején otthonteremtés címén csak a devizahitel csapdájába kényszerítették a családokat. (Dr. Harangozó Tamás: Ez tegnap nem jutott eszedbe?) Érdemi indítványok helyett most is csak a bizalmatlanságot próbálták gerjeszteni. Ahogyan a bizottsági ülésen is elmondtam, egy korábbi hagyományt folytat a kormány, melyet a szocialista tervgazdaság és államosítás tört meg, reményeink szerint csak ideiglenesen. (Dr. Bárándy Gergely: Ez nem hangzott el tegnap, azt kellene mondanod, ami elhangzott!) Mi továbbra is hiszünk a közösségek erejében, a családi otthonteremtésben, az építőipar fellendítésében, a nemzetgazdaság növekedésében, ezért kérem tisztelettel, támogassák a javaslatot. (Dr. Harangozó Tamás: Van még hat perced! - Taps a kormánypártok soraiból.)
 • DR. HARANGOZÓ TAMÁS, a Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Csak önnek is mondjuk mint levezető elnöknek, hogy azt mertük csak szóvá tenni képviselőtársunknak, hogy olyanokról beszélt, ami tegnap még nem jutott eszébe a bizottsági ülésen, így az nem is hangzott el, ezért nem is volt házszabályszerű ez a hozzászólás, de nyilván ennél a törvénynél ez a legkevesebb probléma, elnök úr. Szóval, Rogán miniszter úr, az, hogy egy kormány meg egy kormány részéről egy kormánytag idejön, és hatévnyi kormányzás után arról papol, hogy micsoda dolog, hogy Csehországban - ha jól emlékszem - kétszer, Lengyelországban háromszor annyi lakás épül, mint Magyarországon, sőt a bizottsági ülésen elhangzott, hogy még Ukrajnában, ahol félig-meddig háborús állapotok vannak, ott is többször annyi lakás épül, mint Magyarországon, és ez az indoka annak, hogy egy kormány 24 óra alatt akar áterőszakolni, vagy fog áterőszakolni egy olyan törvényt a parlamenten, aminek semmilyen előzménye egyébként Magyarországon nem volt, sem a társadalomban, sem a jogalkotásban, azt gondoljuk, hogy ez skandalum. Nézze, miniszter úr, itt egy bejelentésnek lett volna helye ilyen 24 órás időtartam alatt, annak, hogy Varga miniszter úr, aki a lakásügyekért felel, idejön, elnézést kér Magyarországtól, hogy hat év alatt egyébként teljes csődöt mondott az önök lakáspolitikája, és beadja lemondását, és távozik a politikából. Ennek kellett volna megtörténnie 24 óra alatt, és nem ennek a törvényjavaslatnak. És ha esetleg elgondolkoznának azon, miniszter úr, hogy az elmúlt hat évben hány százmilliárd forintot költöttek önök stadionokra, ahol - talán már észrevették - fiatal családok nem tudnak gyermeket sem nemzeni, sem felnevelni, nem erre való, akkor pontosan tudnák, hogy mit kellett volna tenni az elmúlt években. Akkor elmondom, miniszter úr, az ön expozéját, azt, amit ön itt nem mondott el direkt, vagy ferdített, vagy konkrétan elhallgatott. Először is, a törvényről azt tudtuk meg elolvasva, hogy ismét konkrétan, név szerint tudjuk, hogy kire van kiírva. A törvény feltételei, amíg ön csak azt mondja, hogy milyen szigorúak, azok annyira szigorúak, hogy ma Magyarországon egyetlen cégcsoport, egyetlen tulajdonosi körhöz tartozó cég tud megfelelni neki (Dr. Varga László: Szívességet tenni…), ismét, ugye, megbízható szervező néven, egyszer már csináltak ilyet, akkor is pontosan tudtuk, az a szerencsejátékról szóló törvény volt, ott Andy Vajnára írtak törvényt, itt most egy másik magántársaságra. Így hát azt is fontos leszögezni, hogy ez nem egy állami rendszer, miniszter úr. Itt magáncégeknek fognak önök állami pénzt, közpénzt adni, és egyébként a saját felelősségi körükben fognak eljárni. Szeretném mondani mindenkinek, aki majd végiggondolja, hogy ebbe beszálljon-e vagy ne állampolgárként, hogy semmilyen állami garanciát önök nem adnak nekik. Tehát egy Quaestor-botrány után a legmegnyugtatóbb, amit önök tudnak mondani a magyar embereknek, hogy az a Matolcsy György és az a Magyar Nemzeti Bank a garancia arra, hogy nem fog valaki lelépni több százmilliárd forinttal megint, és nem fogják az út szélén hagyni családok tízezreit, az az, hogy Matolcsy György és az ő Nemzeti Bankja fog figyelni erre a pénzre, akik alatt egyébként személy szerint és ezzel a hatósági jogkörrel 220 milliárd forintot loptak ki a rendszerváltás óta legnagyobb brókerbotrányban Magyarországon az önök kormányzása alatt. Ez az egyetlen garancia, amit fel tudnak mutatni. Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvényjavaslat így, 24 óra alatt felelőtlenség, átgondolhatatlan, és azt gondoljuk, hogy felelős országgyűlési képviselő ennek a döntésnek a meghozatalában nem vehet részt. Pontosan tudjuk, hogy a magyar emberek döntő többsége, legalábbis mi tudjuk, szerintem államtitkár úrnak vagy miniszter úrnak is lenne lehetősége elolvasni a statisztikát, nem rendelkezik megtakarítással, hónapról hónapra él, az emberek döntő többsége ebben a programban nem fog tudni részt venni. (10.20)Ha valódi megoldást akarnának, akkor beszéljünk arról, például arról, hogy egy fiatal családnak lakbértámogatással, állami bérlakásprogrammal vagy egyéb más eszközökkel hogyan lehet az életét segíteni. Ez egyelőre biztos, hogy nem arról szól. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP padsoraiban.)
 • DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY, a Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatva a Törvényalkotási bizottságban megfogalmazódott kisebbségi vélemény taglalását, elhangzott a bizottság ülésén és felhívásra került mindenkinek, tehát mindenkinek felhívtuk a figyelmét arra, hogy milyen veszélyeket, milyen pénzügyi veszélyeket rejt maga a törvényjavaslat, pláne egy olyan időszakban, amikor azt látjuk, hogy a lakosság pénzügyi tájékozottsága nem kellő mértékű, és ezek adhattak táptalajt azoknak az évtizedes pénzügyi csalássorozatoknak is, amelyek az utóbbi időben tépázták magánemberek vagyonát, és családokat lehetetlenítettek el. Nos, ugyanerre a veszélyre, tehát veszélyes, ha úgy tetszik, pénzügyi üzemre hívtuk fel a figyelmet, illetve hangzott el a Törvényalkotási bizottságban, hogy nem jelent és nem tartalmaz olyan védőhálót - ha úgy tekintjük, ez egy pénzügyi termék -, ami ez ellen a pénzügyi termék ellen a fogyasztókat megfelelően védi. Elhangzott folyamatosan, hogy ebben a termékkörben, tehát az otthonteremtésnek ezen módjában is mindenképpen a fogyasztóvédelmi szabályok sokkal erősebb hangsúlyozása szükséges, hiszen jól látjuk, hogy nagyon is hajaz arra az 1755-ben alapított building societyből eredeztethető fogyasztói csoportok jellegű szabályozásra, amellyel Magyarországon már többen több évtizedig jól megégették magukat. Ezt kell most elkerülni, és ettől a veszélytől kell megóvni az embereket.Nos, erre került egyébként benyújtásra a job­bi­kos Z. Kárpát Dániel által két olyan módosító javas­lat is, amelyek közül az egyik, a legfontosabb magá­nak az OBA-biztosításnak, de ha nem is az OBA-bizto­sí­tás­nak, hanem egy külön garanciaalapnak, egy külön pénzügyi alapnak a beiktatása, amivel kapcsola­­tosan az ellenérv az volt, hogy megdrágítaná a konstrukció igénybevételi lehetőségét. Ettől függetle­nül ez lenne az egyedüli út, ha kicsit drágábbá is ten­né magának az egész terméknek az árát, mégis ez len­ne az egyetlen út, amely igazi biztonságot jelentene.Szintén elhangzott, hogy komoly probléma a nemzetköziesítés. Tudjuk, hogy európai uniós szükség van, viszont sok olyan helyen túlnyúl a szabály, amelyre sem európai uniós kötelezettségünk, sem más egyéb kötelezettség nem vinne rá minket. Szintén óriási probléma volt, hogy versenytorzító hatása is lehet ennek. Elhangzott, hogy a jelzálogjogok bejegyzésével és a további hitelezési lehetőségek kihasználásában valamilyen akadályt fog képezni, vagy le fogja rontani a további hitelezést az ingatlanokra vonatkozóan. Mindenképpen nagyon sok elgondolkodtató és veszélyes helyzet van benne. Talán az egyik legnagyobb veszély, hogy nincs benne egy olyan kimunkált terv, nincs benne egy olyan kimunkált védelmi rendszer, egy komoly védelmi háló, amely például egy 2007-2008-as pénzügyi válsághoz hasonló válságban megvédené a fogyasztókat. Márpedig azt láttuk az Egyesült Királyságban is, ahonnan maga ez a példa származik, hogy ugyanezt a típusú konstrukciót, ugyanezt az intézményt az a válság úgy megtépázta, hogy kénytelenek voltak összevonni, kénytelenek voltak a tőkét, ha úgy tetszik, felélni a szervezetek. (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) Természetesen a további ellenvéleményeket meg fogjuk fogalmazni, mindezek elhangzottak a Törvényalkotási bizottságban is, és el fognak most hangozni a plenáris ülésen is. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • MANNINGER JENŐ, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz-frakció számára most is, ahogy a múltban is, elsődleges fontosságú a családok anyagi és erkölcsi támogatása. Egy ország sikerét a gazdasági teljesítmény nagyban meghatározza, ezért észszerű az az elgondolás, amely abból indul ki, hogy a családoknak otthonra van szüksége, a lakásépítés pedig egy olyan szektora lehet a nemzetgazdaságnak, amely képes lesz tartósan is növekedni. Az az otthonteremtési program, amely idén indult el, erre a stratégiára épül, ezt a kettős célt - az otthonteremtést és a lakáspiacon keresztül a nemzetgazdaság növekedését - egyaránt szolgálja. Hadd mondjam el én is, hiszen nagyon fontos, hogy az otthonteremtési programnak már több eleme van, ennek jogi kereteit az Országgyűlés megteremtette, tehát nem most kezdett el lakástámogatással foglalkozni a Fidesz-frakció és a kormány, ahogy a szocialisták állítják, hanem ez egy programnak a része, amelynek egyik pillérét ismertetjük most.Az első pillér ugyanis a családi otthonteremtési kedvezmény volt, amely széles körnek szólt: a családalapítás előtt állóknak, a még gyermektelen fiatal házasoknak, a gyermeküket egyedül nevelőknek, az örökbefogadóknak, az egygyermekes, a kétgyermekes és a három- vagy többgyermekes családoknak. Számukra mostantól egyszerűbb lesz új lakást építeni vagy használt lakást venni, mert ehhez a kormány jelentős anyagi támogatást, tízmillió forintot nyújt különböző feltételekkel. A második pillér a lakásértékesítés áfakulcsának 27-ről 5 százalékra csökkentése, amivel a kormány támogatja a családok otthonteremtését, és lendületet kíván adni a lakásépítéseknek. A harmadik pillér pedig az előttünk fekvő törvény­javaslat, amely létrehozza a nemzeti otthonterem­tési közösséget mint új jogintézményt. Persze, ter­mészetesen beszélhetnénk másról is, hiszen akár lehet ez negyedik pillér is a megközelítéstől függően, hiszen önálló pillérként lehetne értelmezni, hogy a kormány jelentős előrelépést tett avval és jelentősen támogatja a lakásteremtést úgy is, hogy az építésügyi engedélyezést egyszerűsítette, új eljárásokat bevezetve.Tisztelt Ház! Mi is tehát az a kiindulási probléma, ami az új pillér létrehozását indokolta, és amivel szembesülnünk kellett? Valóban így van, hogy az új építésű lakások kínálati piaca 2004 óta nagyságrendileg 80 százalékkal esett vissza, egyebek mellett a korábbi otthonteremtési kedvezmények kivezetése miatt. A környező országokhoz képest hazánk valóban jelentős lemaradásban volt az új ingatlanok építése miatt. Természetesen ennek a fő oka az, hogy 2010 előtt az erőltetett, fedezet nélküli devizafelvételek miatt nagyon sokan előrehozott beruházásokat valósítottak meg, és a legfontosabb oka az volt - amiért vissza kell utasítani a szocialista képviselő felszólalását, miszerint hét évet kellett várni erre a programra, és ez valakinek a hibája volt -, hogy a feltételek nem voltak meg, hiszen az elmúlt hét év első része avval telt el, hogy a fedezet nélküli devizahitelek törlesztésére ment el az állampolgárok pénze, a devizahitelek kérdését kellett nagy részben rendezni. Ezt mutatja az is, hogy jelenleg igenis vannak megtakarítások az országban, de ehhez idő kellett, és most teremtődtek meg az elmúlt időszakban a lakástámogatás anyagi feltételei is az állampolgárok részéről.Jelenleg évente 8 ezer új lakást építenek hazánkban, tehát az új programmal meg kell növelni ezt a számot. Van rá lehetőség, hogy a különböző pillérek felhasználásával akár ez a duplájára is emelkedjen. Milyen megoldást nyújthat erre a problémára az állam? Álláspontunk szerint meg kell adni a lehetőséget, és meg kell teremteni a feltételeket az úgynevezett nemzeti otthonteremtési közösségek megalapításához, amelyek, ahogy itt elhangzott, az angol building society mintájára működnének, kifejezetten az újlakás-építések finanszírozására. Angliában ennek történelmi hagyományai vannak, akár városonként is létrejöttek ilyen közösségek. Természetesen figyelembe kell venni az ottani sikereket, problémákat, hiszen mint minden, egy ilyen építési közösség létrehozása és működése nem volt gond nélküli, de alapvetően sikereket hozott, és tucatjával jöttek létre ilyen lakásépítési közösségek; a városokban tekinthetők meg jelenleg is azok a lakások, amelyek ennek segítségével épültek. A cél a nemzeti otthonteremtési közösség mint új jogintézmény bevezetésével az, hogy a lakáspiacon létrejöjjenek olyan, garanciális szabályokkal működő, közösségi előfinanszírozáson alapuló közösségek, amelyeknél a lakáshoz jutás közös célja érdekében természetes személyek csoportjai egy új formában működő közösségben vállalják a lakáshoz jutás folyamatával járó kötelezettségeket, az eddigi lakás-takarékpénztári programokban ugyanis a megtakarításokból csak a felújításokat finanszírozták. Cél az is, hogy a magánszemélyek által felhalmozott, a lakások vásárlására szánt megtakarítások befektetésével új lakások kerüljenek magyar családok tulajdonába. Ennek eredményeként a lakossági megtakarítások új építésű lakások vásárlására történő fordításával biztosítható, hogy azok a lakáspiac fellendítését is szolgálják. (10.30)A jogszabály egy zárt rendszerben működő előtakarékossági formát szabályoz. A tagsági szerződés keretében a tag arra vállal kötelezettséget, hogy egy általa meghatározott összeget előre meghatározott rendszerességgel befizet a NOK részére. A NOK pedig a takarékoskodó tagja által elhelyezett összeg függvényében, az általános szerződési feltételekben meghatározottak teljesülése esetén a hiányzó tagi befizetést megelőlegezi a tagnak. A konstrukció nagy előnye az, hogy a tag előre tudja, hogy milyen összeghez juthat hozzá a megtakarítási szakasz végén.Az ingatlanokra a tagoknak így tehát nem kellene várniuk a végtelenségig, hanem tíz éven belül lakáshoz kellene jutniuk. Ennek sorrendje részben sorsolásos alapon, részben egy licit eredményeként dől el, de előbb vagy utóbb, belátható időn belül a közösség minden tagja lakáshoz fog jutni. A megtakarításokból folyamatosan építeni és értékesíteni kell majd az új lakásokat is. Tehát azt mondhatjuk, hogy míg eddig beláthatatlan volt az az idő, amely alatt ingatlanhoz lehetett jutni a félretett pénzből, addig most ez az idő belátható lesz. Érdemes lesz tehát ilyen módon is félretenni.Tehát még egyszer elmondom - főleg ellenzéki képviselőtársaim, akik ezt a lakástámogatást is támadják, hiszen ők a szocialista időszak alatt nem tudtak semmilyen értékelhető lakástámogatási rendszert megvalósítani, csak a devizahitelt -, hogy ez a lakásépítési módszer azt jelenti, hogy valaki előbb is lakáshoz juthat a megtakarítási időn belül, és nem csak a kisorsoltak, tehát nem arról van szó, mint ahogy elkezdődött a dezinformálás, hogy egyeseket kisorsolnak, azok kapnak lakásokat, hanem mindenki lakáshoz jut a sorsolás csak a sorrendet határozhatja meg, és természetesen más módon, licittel is lehetséges a lakás megvásárlása.Tehát itt arról van szó, hogy kifejezetten azt támogatja az állam, hogy a lakásvásárlásra és a minél előbbi lakásvásárlásra gyűjtsenek, takarékoskodjanak a magánszemélyek egyrészről, másfelől pedig azt támogatja az állam, hogy ne csak a megtakarítási időszak végén, hanem már kezdettől fogva épüljenek az új lakások.A NOK jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank mint ellenőrző hatóság általi nyilvántartásba vétellel jön létre. A közösség működését a szervező biztosítja, aki kezeli a tagok befizetését, és kizárólag lakásvásárlásra használja fel azokat. A NOK kapcsán jogosan vetődhet fel a kérdés, hogy miért nem a lakás-takarékpénztárakat támogatjuk. Ennek kapcsán az a véleményünk, hogy a lakás-takarékpénztárak fontosak, de a jelenleg működő, államilag támogatott lakás-takarékpénztárakban összegyűjtött megtakarítást többnyire felújításra, korszerűsítésre, bővítésre használták. Az állam ezt a formát továbbra is támogatja. A nemzeti otthonteremtési közösséggel mint új eszközzel azonban az új lakások építését szeretnénk szorgalmazni, így biztosítani, hogy a megtakarításból félretett összegekből az ügyfelek belátható időn belül új otthont teremthessenek. Így meg lehet alapozni a lakás-előtakarékossági tevékenységre specializálódott, zárt rendszerben elkülönített vagyontömeg hosszú távú, stabil működését.Tekintettel arra, hogy egy közösségről van szó, garantálnunk kell, hogy ebben a közösségben ne le­gyen lehetőség arra, hogy valaki nem fizet, és ezzel meg­károsítja a többieket. A törvényjavaslat ezért vé­del­met nyújt a közösségbe befizető tagok részére. A javaslat lefekteti a közösség és a tag között létrejött szerződés legfontosabb szabályait, valamint azokat az elemeket, amelyeket az általános szerződési feltételeknek tartalmazniuk kell. A törvényjavaslat más országokhoz hasonlóan támogatást nyújt a lakáscélú megtakarítónak. A támogatás a befizetés 30 százaléka, de legfeljebb havi 25 ezer forint lenne. A támogatásnál a figyelembe vett lakáscélú felhasználások köre kizárólag új lakás vásárlására használható fel. A lakás-takarék­pénztárak állami támogatása, mint ahogyan eddig is, úgy továbbra is biztosított lesz, személyenként 30 százalékos mértékkel, évi maximum 72 ezer forint erejéig.Tisztelt Ház! Amennyiben önök is egyetértenek azzal a céllal, hogy a magyar családok a megtakarításukból minél hamarabb új lakáshoz jussanak, és a lakáspiac is élénkülésnek induljon, kérem, támogassák ezt a javaslatot. A kormányzat és a parlament, ha megszavazza, ezzel az új formával is lehetőséget ad arra, hogy a lakástámogatás további támogatásával bővüljön egyre a lakáspiac, egyre több lakás épüljön. Szemben a szocialisták időszakában a fedezet nélküli devizahitelekkel indított lakásnövekedéssel, ez a valós megtakarításokra alapul, egy új formát dolgoz ki, és természetesen kiegészíti a többi pillért, és együtt eredményezheti a lakáspiaci növekedést, a lakástámogatást és a családok új lakáshoz jutását. Kérem ezért, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti sorokból.)
 • DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Kicsit sajnálom, hogy Rogán Antal miniszter úrnak sürgős, halaszthatatlan dolga akadt, hogy nem tudja végighallgatni ezt a vitát (Dr. Varga László: Elmenekült.), pedig szerintem tanulságos lesz ez a vita. (Dr. Bárándy Gergely: A vezérszónoklatot illik végigvárni.) El fogjuk mondani azt, hogy álláspontunk szerint ennek a személyre szabott, alapvetően a pilótajátékra hajazó, mégis egy ilyen családsegítő köntösbe öltöztetett törvénynek a gyors, 24 óra alatti, a parlamenten való áterőszakolása nem a családok érdekében van, nem a magyar emberek, nem is az építőipar érdekében van, hanem egy jól meghatározható érdekcsoport, annak is a vezetőjének az érdekében van. Mi is azzal kezdtük, hogy végiggondoljuk, miért kell ezt 24 óra alatt elfogadni. Ha ilyen stratégiai jelentőségű hibát tudna orvosolni ez a jogszabály, mint az építőipar 20 százalékos csökkenését… Forrást megjelölök, a TAB-ülésen tegnap hallottam az ön képviselőtársaitól, államtitkár úr, 20 százalékkal csökkent az építőipar teljesítménye. Olyan szinten szidták egyébként a magyar építőipar teljesítményét és a magyar gazdaság ez irányú teljesítését, valamint a lakáspolitikát, hogy bármelyik ellenzéki képviselőtársamnak a becsületére vált volna. Ennyi adattal mi nem rendelkezünk, mint önök, önök biztosan sokkal felkészültebbek.Persze felvetődik két kérdés, hogy miért nem fejezik be a mondatot, ha már elkezdték. Az egyik: csak úgy kellene befejezni ezt a mondatot, hogy ha ennyire rossz az építőipar állapota, ami azért nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőséggel bír, akkor miért nem szólítja fel a minisztert lemondásra. Valamit ő akkor nagyon rosszul csinál. Ha ennyire rossz a lakáshelyzet, hogy még a háború sújtotta Ukrajna is sokkal jobban teljesít, mint ahogyan Magyarország teljesít, akkor úgy gondoljuk, hogy a politikán is változtatni kell, meg valószínűleg a miniszter személyén is változtatni kell. Még egy kérdés persze fölvetődik. Önök csak a tavalyi hónapban azt döntötték el kormányszinten, hogy 36 milliárd forintot fognak arra fordítani, hogy stadionok épüljenek. Hát azt nem az építőipar építi, államtitkár úr? Ki építi? Ki építi azokat, ha nem az építőipar? Hol lesz az a teljesítmény? Hol realizálódik a reálgazdaságban az a teljesítmény? Ott is megvannak, föl vannak címkézve, hogy melyik cég indulhat, melyik nem? Melyik cég építhet, melyik nem? (Dr. Bárándy Gergely: Persze, hogyne.)Aztán továbbmentünk a gondolkozásban. Itt arról van szó, hogy önök azokat a fogyasztói csoportokat emlegetik, amelyekről adatot kell szolgáltatnia a biztonságos szervezőnek, a megbízható szervezőnek a Fogyasztóvédelmi Hatóság felé. Azokról a fogyasztói csoportokról beszélgetünk, amelyek létrehozását önök a fogyasztóvédelmi törvény 2012-es módosításával határozatlan időre felfüggesztették, hogy megvizsgálják azoknak a társadalmi hatását, mert mindenki csak a rossz hírüket hallotta ezeknek a fogyasztói csoportoknak. Majd miután a társadalmi vélekedést, a társadalmi véleményeket önök összegyűjtötték, valószínűleg helyesen, 2014. január 1-jé­vel megtiltották, ha ki akarja keresni az államtitkár úr, a fogyasztóvédelmi törvény 16. §-ában megtiltották, hogy ilyen fogyasztói csoportok alakuljanak. Ehhez képest ennek a jogszabálynak kettő alapja van, két fontos pillére van: az egyik a meglévő fogyasztói csoport, a másik pedig maga a biztonságos szervező. Na nézzük, ki a biztonságos szervező: az a biztonságos szervező, akit a Magyar Nemzeti Bank engedélyével felhatalmaz erre a fajta tevékenységre. Mondják mögöttem, hogy ez maga vicc. Magam se mondhattam volna jobban. A Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködik, és vagy leadja a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak azokat az adatokat, amelyeket eddig is kért, vagy az elmúlt kettő évben is szolgáltatott ilyen adatot a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak.(10.40)Na de ez még nem elég, mert még tovább kellett szűkíteni a kört, és csak az lehet egyébként biztonságos szervező, aki azon túl, hogy a Magyar Nemzeti Bank engedélyével őt felhatalmazza, azon kívül, hogy ilyen fogyasztói csoport tekintetében a hatósággal együttműködve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, legalább két évvel hamarabb ezer ilyen lakást értékesített ebben a formában. Azért ez leszűkíti a kört. Hét olyan társaság van ma Magyarországon, amelyik még 2012 előtt létrejött fogyasztói csoport tekintetében adatot szolgáltat a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak. De ebből a hétből is csak kettő olyan, amelyik képes volt arra, hogy ezer lakást értékesítsen. Addig szűkítették a kört, ameddig már csak kettő szóba jöhető társaság maradt Magyarországon, és lássunk csodát, ennek a két társaságnak ugyanaz a tulajdonosa! (Közbeszólások az MSZP soraiból: Nahát! - Hogy lehet? - Azta!) Nyéki Zoltánnak hívják. Egy kiváló üzletember lehet (Harangozó Gábor István: Tényleg ilyen pofátlan? - Az elnök csenget.), én nem ismerem. De aztán utánanéztünk ezeknek a cégeknek egy picit. Hogy el tudjam az újdonság varázsát egy kicsit oszlatni, azt kell mondjam, hogy ez nem újdonság, államtitkár úr, önök ellopták ezt az ötletet! Nyéki Zoltánnak egy régi álma az, ami most valóra válik, törvényerőre emelik ezt a régi álmát. Ez az álom annyira régi, hogy 2001. május 8-án, ami egy keddi nap volt, nyilatkozott erről az Index újságnak. (Z. Kárpát Dániel: De érdekes!) Azt nyilatkozta, hogy „Szeretnénk elérni, hogy akik a csoportos vásárlói forma előnyeit kihasználva előtakarékossággal próbálják megoldani lakáshelyzetüket, azok ingatlanvásárlásra fordított megtakarítása lakáscélú megtakarításnak minősüljön, ezáltal az ingatlanprojektekhez hozzárendelhetővé válna a más formákban már igénybe vehető állami támogatás - mondta Nyéki Zoltán, a Poligrupo Kft. ügyvezető igazgatója”, 2001. május 8-án. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Szégyen! - Z. Kárpát Dániel: Hú, de ciki!) Ez egy régi álom, ami mostanra valósággá vált. Igaz… (Z. Kárpát Dániel a vele szemben ülő kormánypárti képviselőkkel vitatkozik. - Az elnök csenget.) ELNÖK: Ne kiabáljon, kedves képviselő úr! DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ, az MSZP képviselőcsoportja részéről: … hogy nem mindig sikerült szabályszerűen működnie ennek a cégnek, mert 2006-ban a Gazdasági Versenyhivatal 10 millió forintos bírsággal (Egy hang az MSZP soraiból: Hú!) sújtotta, 2006. március 23-án megtartott ülésén ezt a társaságot, mert abban a színben tüntette fel magát, mintha pénzügyi szolgáltatást kínálna. Kísértetiesen hasonló egyébként - mintha pénzügyi szolgáltatást kínálna -, mellétennék egy másik szlogent: több mint bank. (Derültség az MSZP soraiban.) Azt állapították meg, hogy azért kell megbüntetniük ezt a társaságot, mert azt a hamis látszatot keltik, hogy ez egy pénzügyi szolgáltatás, pedig míg a kereskedelmi bankok esetén a hitelezett összeg felvétele után kell a hiteltörlesztést megkezdeni, addig ennél a cégnél a fogyasztó által teljesített havi befizetések megkezdése után - akár 150 hónappal később - juthat bármihez hozzá. Előbb kell törleszteni, államtitkár úr, aztán utána majd lehet, hogy lesz is ennek az embernek valamije. Ezért megbüntették ezt a céget, de önök ezt most törvényerőre fogják emelni. Én most abba nem megyek bele, hogy licit, sorsolás, milyen módon lehet ezeket manipulálni. Tegnap Répássy államtitkár úr… - bocsánat, volt államtitkár úr, Répássy Róbert jó szándékra és jóhiszeműségre intett minket. Megbocsátja nekem, hogyha azt mondom erre, hogy egy kicsit sokat kér az állam­titkár úr? De megpróbálom, és azt mondom, hogy nyilvánvalóan a liciteljárásokon és nyilvánvalóan a sorsolásokon semmifajta manipuláció nem lesz, te­gyük föl ezt. Akkor is, ez az egész arra jó, ez a sorsolás és a licit, hogy önök azokat támogatják, akiknek valójában nem lenne rá szüksége; önök azokat támogatják, akik havonta ki tudnak fizetni 83 ezer forintot előre, tíz évre előre minden hónapban ki tudnak fizetni legalább 83 ezer forintot, amely mellé majd a magyar állam is hozzátesz 300 ezret az év végén. Ezt úgy értsék, hogy 12 hónap alatt a fogyasztó befizet egymillió forintot, a magyar állam a végén hozzátesz 300 ezer forintot. Magyarán mondva, önök azokat támogatják, akiknek erre semmi szüksége. Azon kívül, hogy mind a magánemberek pénzét, mind pedig a költségvetési támogatást, ami évente 300 ezer forint is lehet, azt egyébként a jól beazonosítható Poligrupo nevű cégbe és a jól beazonosítható Carion nevű cégbe betolják, megvalósítják egy embernek a 15 éves álmát, ezért önök egyetlenegy garanciát adnak. Nem azt a garanciát adják, hogy aki ide betette a pénzét, az meg fogja kapni a lakást, azt mondják, hogy részt vehet a sorsoláson. Nem azt mondják, hogy az az ember, aki ide betette a pénzét, az a pénzét biztonságban tudhatja, mert azt mondják, hogy majd Matolcsy figyel. Szerintem ma Magyarországon ettől tartanak a legjobban, hogy Matolcsy MNB-elnök majd őket megvédi, akinek az orra előtt, a szoros felügyelete mellett a Quaestor-ügy­ben 220 milliárd forintot úgy vittek innen ki, hogy ed­dig a károsultak, ha egy forintot is kaptak, az vagy a BEVA-ból jött, vagy a költségvetésből jött, vagy bárhonnan jött, de egészen biztosan nem a Quaes­tor-vagyonból, arra az emberre kell hogy rábízzák ma­gukat. A garanciális elemeket nagyon kevésnek tartjuk. A személyre szabott, egy nap alatt, 24 óra alatt áttolt szabályozást nem a jogállamisággal, nem a parlamentarizmussal, egészen egyszerűen a jó erkölccsel, a morállal tartjuk borzalmas módon szembemenőnek. (Z. Kárpát Dániel: Szégyen!) Egy nap alatt áttolni és egy céget feltőkésíteni, egy nap alatt annak az embernek, aki 15 évvel ezelőtt elmondta, hogy mit akar csinálni… - és gondolom, az ön minisztere pedig kapott egy feladatot, hogy valami nagyot, valami jót adjunk az embereknek, és ebből az jön ki, hogy megint az emberek pénzét odaterelik valakihez, pontosan meghatározható valakihez, állami pénzt is odaterelnek, nem adnak garanciát, egy végtelen veszélyes üzembe belekergetik az embereket, ahelyett, hogy felmérték volna a valós helyzetet és erre egy valós megoldást próbáltak volna találni. Az ország déli részén százával, ezrével állnak az üres lakások, államtitkár úr. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Százezrével!) Százával, ezrével! (Z. Kárpát Dániel: Százezrével!) Abban a városban, amelyikben én lakom, 11 500 háztartásból 1500 üres, azért, mert onnan elmentek egy jobb élet reményében az emberek. Igaz, ezek használt lakások. Miért nem ezzel foglalkoznak akkor, amikor lakáspolitikáról van szó? Miért nem azzal foglalkoznak, hogy ezekkel a lakásokkal mi lesz? Miért nem azzal foglalkoznak, hogy ezek az emberek esetleg jöjjenek haza és lakjanak újra a saját lakásukban? És nem ismételve az egészet újra, de azért összefoglalva: olyan fogyasztói csoportot használnak fel, amelynek a karakterét önök maguk tiltották be 2014-ben. Kivételezett cégek, a Carion Zrt. és a Poligrupo Zrt. az egyetlenek, amelyek ma Magyarországon megfelelnek azoknak a törvényi kritériumoknak, amelyeket önök nagyon gondosan kiműveltek, hogy csak egy cég legyen erre alkalmas. Semmi újdonság nincs benne, tisztelt államtitkár úr, mert 15 éve ezeknek a cégeknek a vezetői ezt már elmondták. Mást mondok: minket, volt városi vezetőket annak idején meg is kerestek. El is hajtottuk őket, mert nem volt jó az ötlet. (10.50)Nem volt jó a tanács, amit adtak, ezért azt mondtuk, hogy menjenek el. Az egyetlen garanciális elem az, hogy Matolcsy majd vigyáz, nehogy baj legyen. Úgy gondolom, hogy ez minket még nem nyugtat meg. Nagyon szeretnénk, államtitkár úr, ha nem mindig egy cég érdekében, hanem néha, ahogy Manninger képviselőtársam is elmondta, a családok érdekében is hoznának törvényeket. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP soraiban.)
 • HOLLIK ISTVÁN, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először érdemes megvizsgálni azt, mi vezette a kormányt arra, hogy ezt a törvényjavaslatot benyújtsa elénk. (Dr. Bárándy Gergely: Most mondta el a Szakács!) A Fidesz-KDNP célja az volt - s azt hiszem, ez ennek a szabályozásnak, ennek az új törvénynek is a gyökere -, hogy fenntartható demográfiai fordulatot hajtson végre az ország, mert látjuk, hogy sajnos fogy a magyar. S azt is látjuk a nemzetközi példákból, hogy sikeres, fenntartható demográfiai fordulatot csak komplex családtámogatási rendszerrel lehet elérni. Ahogy a költségvetés engedte, a kormány folyamatosan vezette be ennek a komplex családtámogatási rendszernek az elemeit. Kezdte a családi adókedvezménnyel, ami - már ki lehet mondani - hat év alatt több mint ezermilliárd forintot hagyott ott a családoknál. De látjuk azt, hogy a gyermekvállalás ösztönzéséhez érdemes az édesanyák foglalkoztatását segíteni, akik a gyermekvállalás után szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra. A kormány ezért mindent megtett annak érdekében, hogy támogassa a rugalmas foglalkoztatási formákat, és a gyed extra bevezetésével megszüntette azt az igazságtalan helyzetet, hogy egy édesanyának döntenie kellett, hogy vagy a családi támogatást, a gyedet kapja meg, vagy dolgozik. Ez a gyed extrával egyszerre, párhuzamosan is elérhető, egy édesanya dolgozhat is, miközben kapja a gyedet. Ennek a komplex családtámogatási rendszernek a harmadik pillére az otthonteremtési program, amelynek szintén több eleme van. Manninger képviselőtársam már említette az új lakás áfájának a csökkentését, a korábban szocpolnak hívott rendszer megújítását; ez a CSOK. Ez két lépcsőben történt, ahogy arra Rogán miniszter úr is utalt, először tavaly az év közepén bevezetésre került, majd idén az év végén kibővítésre került. Ennek köszönhetően a háromgyerekesek akár 10 millió forint támogatásban is részesülhetnek, s emellett újabb 10 millió forint kamattámogatott hitelt tudnak felvenni. Ez tehát a kormány célja, és ebbe illeszkedik újabb elemként a nemzeti otthonteremtési közösség. Hallgatva az ellenzéki képviselőket azt is érdemes megnézni, hogy mit képvisel az ellenzék. Én azt látom, hogy MSZP-s képviselőtársaink valószínűleg magukból indulnak ki, amikor azzal vádolják a Fidesz-KDNP-t, illetve a kormányt, hogy barátoknak alkot szabályokat. Én meg azt mondom, hogy az MSZP-SZDSZ-kormányt csak az vezérelte, hogy haveroknak juttasson adóforintokat. Tisztelt MSZP-s képviselőtársaim, a nemzeti otthonteremtési közösség támogatása nem magánvállalkozásokhoz jut, az a magyar embereké, akik így, ebben a formában akarnak takarékoskodni. (Dr. Bárándy Gergely: Ne nevettesd ki magad! Vigyázz, mert megőrzi szavaid a jegyzőkönyv!)Azt is szeretném elmondani, hogy 1998-2002 között az első Orbán-kormány szintén elindított egy otthonteremtési programot. Ha nagyon erősen kritizálnak szocialista képviselőtársaim, akkor érdemes visszatekinteni arra, hogy ők mit tettek le az asztalra, és ők hogyan folytatták az első Orbán-kormány családtámogatási és otthonteremtési programját. Szeretnék felolvasni önöknek két idézetet. Az egyik Medgyessy Pétertől származik, aki azt mondta, hogy az MSZP semmit sem akar megszüntetni, semmit sem akar elvenni az emberektől, hanem tovább szeretné bővíteni a kedvezményes lakáshitel-támo­gatásokat. Gál J. Zoltán pedig 2003-ban azt mondta, hogy aki eddig felvett hitelt, az az ott megállapított módon, mértékben és feltételekkel fog továbbra is adós maradni, illetve az állami támogatásban részesülni. Ez volt 2002-ben. És mi lett a valóság az önök kormányzása alatt? Egyrészt csökkentették, aztán elsorvasztották a szocpolt. Önök voltak azok, akik a duplájára növelték a lakásépítés áfáját, az önök ideje alatt kezdett el zuhanni az újlakás-építések száma. Eltörölték azt az állami kamattámogatott hitelezési rendszert, amit az első Orbán-kormány hozott létre. A legszimbolikusabb ügye pedig az önök kormányzásának Gyurcsány Ferenc Fészekrakó-programja, ami papíron működni látszott, a valóságban azonban csúfosan megbukott. A Fészekrakó-program kudarcát legplasztikusabban a miskolci Avas-lakótelepen kialakult helyzet illusztrálja, hiszen ez az intézkedéscsomag néhány év alatt áldatlan állapotokat eredményezett a borsodi megyeszékhelyen. Ezt valószínűleg a nemrég távozott Varga képviselőtársunk is meg tudja erősíteni. Ugyanis ez az elhibázott Fészekrakó-program tálcán kínálta a lehetőséget arra, hogy haszonszerzés céljából jogszabálysértések sorozatával családokat költöztessenek be Miskolcon több mint 130 lakótelepi ingatlanba. A betelepített családok WC-nek és szemétlerakónak használták a lépcsőházakat, de ami ennél sokkal súlyosabb, nem fizették a rezsit és a közös költséget. Az ott lakók végső elkeseredettségükben Miskolc akkori MSZP-s polgármesteréhez fordultak, aki pedig a kormányt interpellálta ebben a kérdésben. A Fészekrakó-programot ennek eredményeképpen leállították, mondhatjuk azt is, hogy megbukott. Tehát mi lett a Fészekrakó-programból? Egy nagy bukás és egy gigantikus büntetőügy. Mert bár a Fészekrakó-programot megszüntették, de egy büntetőügyként tovább élt, ugyanis a jogsértésekből büntetőügy lett, amely 2012-ben kezdődött, majd az ügy 290 vádlottjára kiszabott nem jogerős ítéletek kihirdetésével 2015 decemberében újabb állomásához érkezett. A legsúlyosabb büntetés egy hét év letöltendő szabadságvesztés és 26 millió forintos vagyonelkobzás volt. Ez tehát a szocialisták otthonteremtési programja, ami, azt lehet mondani, hogy egyértelműen megbukott. Ennek a következménye volt az, hogy a magyar embereket devizahitelezésbe tolták bele. Önök voltak azok, az önök által delegált jegybankelnök, Simor András volt az, aki elmulasztotta tájékoztatni a devizahitelezés kockázatairól a magyar embereket, és ennek lett a következménye az, hogy 2010-14 között a magyar kormánynak mindent meg kellett tenni annak érdekében, hogy a devizahiteleseket ebből az állapotból ki tudja segíteni. Még egyszer szeretném mondani szocialista képviselőtársaimnak, hogy a kormány az elmúlt négy évben az otthonteremtés tekintetében az önök által itt hagyott törmelékeket takarította el azzal, hogy a devizahiteleseket megsegítette. Azt is érdemes megnézni, hogy mi a Jobbik állás­pontja az otthonteremtés tekintetében, amely azért valamennyivel konstruktívabb, mint az MSZP‑é. De ez egy tartalmi vita is lehet. A Jobbik ifjúsági tagozata nemrég azt javasolta, hogy a kormány törölje el a családi otthonteremtési kedvezményt, és helyette bérlakásépítési programot akar indítani. (Z. Kárpát Dániel: Ez hazugság!) Kedves képviselőtársam, ez nem hazugság, majd átküldöm a linket, és legyenek kedvesek a saját ifjúsági tagozatuk javaslatát elolvasni. Ez egy tartalmi vita lehet. A Fidesz-kormány annak a pártján áll, hogy a magyar családoknak, a magyar fiatal gyermekes családoknak tulajdont adjunk, és ne bérlakásokba kényszerítsük őket. Még röviden reagálnék az MSZP vádaskodásaira. Mielőtt még túlságosan beleszeretnének önmaguk összeesküvés-elméletébe, s mielőtt nagyon elkezdenék mondani, hogy egy cégkörre írták ezt ki, szeretném felhívni szocialista képviselőtársaim figyelmét, a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy új szereplő lépjen be. (Dr. Bárándy Gergely: Meséld már el, hogyan!) Én egyébként meg vagyok győződve arról, hogy évek múlva - két évnek mindenképpen el kell telnie - új szereplők biztosan be fognak lépni a piacra. (11.00)Az a lényeg, hogy itt piaci verseny fog kialakulni, és azt gondolom, ez helyes. Azt gondolom, ez az érvelésük szintén nem állja meg a helyét, ahogy egyébként az sem, hogy fogyasztói csoportokról beszélnek, mert azt szeretnénk elmondani, hogy a nemzeti otthonteremtési közösség nem fogyasztói csoport.De nézzük azt, hogy pontosan miről is szól ez a szabályozás! Ennek az alapja egy közösségi finanszírozási modell, ahogy képviselőtársaim utaltak rá, angol példát vett át, amely szerint azok a természetes személyek, akik új építésű lakást kívánnak vásárolni, egy közösséghez csatlakozhatnak, annak tagjai lehetnek. A közösség működését egy szervező biztosítja, aki kezeli a közösség tagjainak befizetését, és ezeket a befizetéseket kizárólag újlakás-vásárlásra használhatja fel. Tehát még egyszer szeretném mondani a szocialista képviselőtársaimnak, az állam nem magánvállalkozásokat, hanem ebben a közösségben részt vevő, takarékoskodni akaró magyar embereket támogat.A közösség egy önálló jogalanyisággal rendelkező, sajátos vagyontömeg, amely jogalanyiságát az MNB által történő nyilvántartásba vétellel nyeri el. A közösség nem rendelkezik önálló szervezettel, a közösség működését, valamint harmadik személyekkel szembeni képviseletét is a szervező biztosítja. Ez a szervező egy szabályozott piaci szereplő, amely zártkörűen működő részvénytársasági formában működik. A szervező az MNB engedélyének megszerzését követően kezdheti meg tevékenységét, és folyamatos MNB-felügyelet mellett működik.Úgy gondolom egyébként, hogy azok a garanciák, amelyek most szerepelnek ebben a jogszabályban, hogy a szavatolótőke, amely azt a célt szolgálja, hogy az esetlegesen ebbe a közösségbe belépő, de egyébként nem fizető tagok ne tudják megborítani a közösség működését… - ezért van szükség a 3 százalékos szavatolótőkére, illetve a jelzálogjog megerősített érvényesítése is azt a célt szolgálja, hogy ha a közösség egyes tagjai nem teljesítik a kötelezettségeiket, akkor az általuk már birtokba vett ingatlanra bejegyzett jelzálogjogot érvényesíteni lehessen.A közösség létrejöttének első lépése, hogy a szervező az MNB engedélyének megszerzését követően hirdetménnyel toborozza a lakást vásárolni szándékozó tagokat. A szervező a tagokkal előzetes megállapodást köt, majd a megfelelő számú taggal történt megállapodás megkötése után ezt a tényt az MNB-nek bejelenti. A tagok elkezdik gyűjteni a lakóingatlan megvásárlásához szükséges 20 százalékos önrészt rendszeres befizetéseikkel, amelyeken felül további előtakarékossági befizetést is teljesíthetnek. Ha a tag teljesíteni tudja a lakásvásárláshoz szükséges önrészt és a szervező sorsolás vagy licit útján kiválasztja azt a tagot, aki jogosulttá válik lakóingatlan vásárlására, vagy ha egyébként elegendő forrás áll rendelkezésére a lakásvásárláshoz, úgy a lakás vásárlása érdekében a közösség a tagjának megelőlegezett kifizetést teljesít a vételár kiegyenlítéséhez, valamint a megvásárolni kívánt lakóingatlanon jelzálogjogot alapít. A közösség működésének átláthatóságát és biztonságát az MNB erős felügyeleti jogosítványai és biztosítékok, úgy gondolom, garantálni tudják.A javaslat tartalmazza a tagot megillető, még egyszer mondom, a tagot, tehát nem a magánvállalkozást, hanem a tagot megillető állami támogatás maximumértékének meghatározását, ami az éves befizetés összegének 30 százaléka, de legfeljebb 300 ezer forint lehet. Az állami támogatás részletes szabályai pedig majd kormányrendeletben kerülnek meghatározásra. Úgy gondolom, hogy az előttünk lévő törvényjavaslat két célt is szolgál. Egyrészt a családtámogatást, illetve a gyermekvállalást tudja ösz­tö­nözni, illetve a gyermekes családokat tudja saját tulajdonú ingatlanhoz juttatni. Azzal, hogy a nemzeti otthonteremtési közösség minden évben tulajdonképpen újlakás-építést generál, ezzel segít az építőiparnak és a nemzetgazdaságnak is.Összegzésképpen tehát azt lehet mondani, hogy az otthonteremtési program az olcsóbb otthonteremtés lehetősége mellett hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez és a munkahelyteremtéshez is. A program bevezetésével végleg lezárhatunk egy olyan időszakot, amelyet a devizahitelek, az eladósodás és az újlakás-építések alacsony száma jellemzett. Ez volt a korábbi szocialista kormányok legsúlyosabb öröksége. Az új magyar otthonteremtési konstrukció más uniós tagországok számára is követendő példa lehet, a magyar kormánynak pedig az a célja, hogy minden magyar ember, minden magyar család minél olcsóbban saját tulajdonú lakáshoz jusson.A mi álláspontunk az, hogy erős és sikeres családok nélkül nincs erős és sikeres ország, a kormány ezért a negatív demográfiai folyamatokat nem bevándorlással, hanem a magyar családok támogatásával kívánja megfordítani. Ezért a KDNP ezt a javaslatot támogatja. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
 • Z. KÁRPÁT DÁNIEL, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Mindig megfogadjuk itt a Jobbik padsoraiban, hogy nyugodt szakmai érvekkel darabokra szedjük azt az őrültséget, amit önök elénk terjesztenek. Évente két-három ilyen nagyon… (Pócs János közbeszól.) Ne hörögjön, nem a Walking Deadben szerepel, a nemzet templomában van! Nyomjon gombot, ha szeretne valamit mondani!Tehát mindig megfogadjuk azt, hogy nyugodtak maradunk, aztán feláll Hollik képviselő úr, és az amúgy is vérlázító indoklás után olyan stand upot ad elő, ami egész egyszerűen vérlázító. Az, hogy kereszténydemokrataként már délelőtt hazudik, ez önmagában felháborító, de számoljon el ezzel a párttársai felé! (Derültség az ellenzéki padsorokban. - Sallai R. Benedek tapsol.)Meg kell mondjuk, egészen elképesztő, hogy a mi szánkba próbálja adni azt, hogy az otthonteremtési csomag bármely elemét ne támogattuk volna?! Ön egyszerűen hazudik. Rendszeresen hazudik, nyugodtan hazudik. Hallgassa végig, amit mondok, ne hörögjön, még egyszer mondom! (Moraj a kormánypárti padsorokban. - Az elnök csenget.)El kell mondjuk, hogy a Jobbik nemcsak hogy támogatja az otthonteremtési kedvezmények rendszerét, hanem annak kiterjesztését is támogatná. Ezt javasoljuk most is, de ezzel szemben önök egy fenntartható demográfiai fejlődésről, fordulatról beszélnek, ebben a közös célban mi megegyezhetnénk egyébként. El kell mondjuk, hogy ha az önök által felvázolt csodálatos világkép maximális szinten kiteljesedik, beszéljünk a CSOK-ról két gondolat erejéig, tehát ha a piacon 2017 végéig, 2018 elejéig rendelkezésre álló, mind a 6 ezer, még egyszer mondom, hatezer új építésű vagy legalább 70-80 százalékos készültségi fokú ingatlanra felveszik ezt a támogatási formát, és a nagyon optimista forgatókönyv szerint minden ilyen család esetében születik még egy magyar gyermek, akkor is 6 ezer élveszületésről beszélhetünk kétéves terminusban, ez egy csodálatos dolog lenne. Ne vitassuk el, ha ez a nagyon optimista forgatókönyvszerű eredmény létrejönne, de két év alatt a 6 ezer még mindig csak a statisztikai hibahatáron belüli javítást eredményezne, mi ennek is nagyon örülnénk. Csak ne mondjanak nagyobbat! Mondjuk azt, hogy igen, önök a statisztikai hibahatáron belül próbálnak fejlődést elérni, és mi ebben támogatni fogjuk önöket a családtámogatási rendszer tekintetében, az otthonteremtési program tekintetében, akkor is, ha kiegészítő elemeket javaslunk. De ne hazudja ön azt, hogy mi elvitatnánk ezeket a próbálkozásokat, még akkor is, ha egyelőre nem átütő kísérletek, hanem csak próbálkozások, mi támogatjuk a jó irányú kezdeményezéseket.Ezért nem értem, hogy miért nyújtanak be ide elénk egy fogyasztói csoport jellegű valamit, amiről nem mi mondjuk, hogy az. Hát az önök indoklásában, a leírt feltételek között, hogy hogyan válhat valaki ennek az államilag legalizált pilótajátéknak a szervezőjévé, két komoly feltétel szerepel. Az egyik, hogy ezer ingatlan építésében vagy értékesítésében vegyen részt az érintett, ezt tudja felmutatni a múltra vonatkozóan. Hogy ez milyen kört von be a lehetséges közvetítők körébe, meghagynám találgatásnak, nem lesz nehéz kitalálni. A másik feltétel legalább ilyen érdekes, a Fogyasztóvédelmi Hatóság adatbázisában az utóbbi két év tekintetében folyamatosan teljesítse a fogyasztói csoportokról szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét.És ha ezt az adatbázist megvizsgáljuk, mit találunk? Hét társaságot: négy kényszertörlés alatt, egy bizonytalan hátterűt és kettőt ugyanabból a tulajdonosi körből feltételezhető módon. Ez az a helyzet, amivel kapcsolatban nem nekünk kell magyarázkodni. Remélem, hogy államtitkár úr, itt maradt miniszter úr helyett, kielégítő válaszokat tud adni erre. Én magam bizonyos kétségekkel rendelkezem ezt illetően, de kérem, hogy próbálja meg, mert skandalum ez a törvényjavaslat. Én 2010 óta azt hittem, hogy majd nyugodtabban tudom ezeket fogadni. El kell mondjam coming out-szerűen, egy grammal nem vagyok nyugodtabb 2010-hez képest, amikor önök valamilyen vérlázító ocsmányságot nyújtanak be, mert ez a közgazdasági alapelveket, a piacgazdaságot, mindent megerőszakol.Egy olyan rendszert hoznak be, amit 2014-ben, amúgy helyesen, részlegesen már be tetszettek tiltani; azt a rendszert, amikor először törlesztek, és utána vagy lesz valamim, vagy nem; azt a rendszert, amelynek esetében, ha önök itt az emberek befizetéseivel játszadoznak államilag legalizált módon, és a közvetítő cég eltűnik, akkor mi történik. Milyen garanciát adnak az embereknek?(11.10)Az MNB felügyeletét, óvó, figyelő szemét? Mert az MNB nem áll helyt senki helyett. Azt is látjuk, hogy lényegében lehet majd perelni. Ez az önök védekezési mechanizmusa ebben az esetben, ha bedől a közvetítő cég, lehet majd perelni, hiszen alá kell írni, hogy az OBA sem vállal felelősséget. Tehát látszik, hogy egy olyan körülbástyázás nélküli rendszert hoztak ide, ami tömeges bedőlések esetén könnyedén egy Quaestor II.-höz vezethet, ami megengedhetetlen Magyarországon. És azt is látnunk kell, hogy miközben ez az MNB-felügyelet egyáltalán nem jelent helytállást, önök a különböző részletszabályokat majd egy későbbi kormányrendeletben kívánják megalkotni, körülírni, és tőlünk egy biankó csekk aláírását várják azt illetően, hogy persze, bízzunk meg önökben, majd önök ezeket a védekező mechanizmusokat beépítik a rendszerbe tisztességes módon.Az indoklásuk közül pedig van, amiben egyet tudunk érteni. Abban, hogy a szociálliberális kormányzatok letarolták a magyar gazdaságot, tönkretették az építőipar egy részét, a devizahitelezést hagyták elharapózni, miután önök 2001-ben engedték az egyoldalú szerződésmódosításokat tulajdonképpen csomagban. Az indoklásnak ez a része stimmel. A probléma az, hogy azóta eltelt bizony 6 év, tehát most már az elmúlt 6 évről is kell hogy beszéljünk, nemcsak az elmúlt 8 évről. A probléma másik fele pedig az, hogy az úgynevezett devizahiteles rendezésük tulajdonképpen egy pénzügyi vészkorszak részeként fog bevonulni a történelemkönyvekbe. Legalizálták a szabad rablást, a 165-170 forintos felvételi árfolyam helyett piaci árfolyamon forintosították ezeket a hiteleket. A két árfolyamösszeg közötti különbséget pedig lenyelették az emberekkel, és a bankok részére jóváírták egyfajta nyereségként. Ez felháborító!Ettől a pilótajátéktól tehát, amit önök elénk tettek, egyáltalán nem várható az, hogy az új építésű ingatlanok mennyisége mérhető módon a következő években megugorjon. Azon kellene talán elgondolkodni, hogy Magyarországon 41-42 ezer új építésű ingatlannak kéne évente létrejönnie, felépülnie csak ahhoz, hogy százévente kicserélődjön az ingatlanállomány, és ez nem túl nagy elvárás egyébként egy normálisan működő országban. Ezzel szemben, hogy hogy lehet a 8500-ról 7500-ra lecsúszni, és hogy lehet ennek csak a töredékét produkálni évente, ez már nem a szocialista kormányzatok bűne, ez már egyértelmű módon az utóbbi 6 év gazdaságpolitikai kudarcsorozatának az egyik tünete. És azt is látnunk kell, hogy félmilliónyi üres lakás, ingatlan található Magyarországon. Látjuk, tudjuk, hogy ezek közül mindegyik nem lenne visszavonható a magyar életbe, viszont az is egyértelműen látszik, hogy ezek közül több tízezer, optimista becslések szerint akár 80-90 ezer is visszahozható lenne megfelelő felújítás, korszerűsítés után. Azokra gondolunk, amelyek esetében nem lenne drágább a felújítás, mint egy új építésű lakás kivitelezése. De azt is látnunk kell, hogy számtalan egyéb irányba el kellene indulni. Amivel kapcsolatban Hollik képviselő úr hazudott, az egész pontosan az volt, hogy a Jobbik, bár támogatja az otthonteremtési csomag kiterjesztését, emellé, tehát pluszban - nem helyette, pluszban - egy olyan államilag támogatott bérlakásépítési programot javasol, ahol egyébként az Országgyűlés felhatalmazása által egy közös nemzeti minimumon keresztül támogathatnánk azt, hogy minősített magyar kivitelezőkkel, központi anyagbeszerzéssel, tehát lényegesen olcsóbban bérlakások tömegét hozzuk létre azon fiatalok, középkorúak, akár idősebbek számára, akik ma nem képesek új építésű lakásban gondolkodni. És ha a képviselő úr megnézi az első sajtójelentéseket, akkor az új CSOK esetében, tehát a 10 plusz 10 tekintetében is az látszik, hogy az érdeklődők 90 százalék felé kúszó többsége még mindig a használt ingatlanok iránt érdeklődik, nem feltétlenül az új építésűben gondolkodik vagy tud gondolkodni. Ezért logikus lenne álláspontom szerint, ha arról folytatnánk egy értelmes szakmai vitát, hogy hogyan lehet az ingatlanfelújítók, a használt ingatlan felé nyitók és a Magyarországon megmaradni akaró fiatalok felé nyitni egy olyan csomaggal, ami nem csak és kizárólag az új építésűekben gondolkodik, de szeretném leszögezni, hogy a Jobbik egymás mellett képzeli el ezt a kettőt; tehát szükség van az új építésűekre.Az önök csomagját minden esetben támogattuk, ha az előremutató és értelmes volt. Így fogunk eljárni a közeljövőben is, attól függetlenül, hogy milyen személyes vagy szakmai viták bontakoznak ki közöttünk, hiszen ez nem személyes sértettségről szól, hanem nemzeti érdekről. A Jobbik otthonteremtési és bérlakásépítési programja is arról szólna, hogy jöjjenek létre azok a bérelhető lakások, ahol a piaci ár felén-harmadán lehetne egy bérleti jogviszonyt létesíteni, tehát nem az elszabadult budapesti bérleti árakon. Azok a magyar fiatalok, akik adott esetben kivándorolnának az országból, meg tudjanak maradni itt, hiszen a KSH szerinti átlagfizetés megvizsgálása után rájönnek, hogy önerőből talán 20 év alatt sem képesek önálló otthonhoz jutni. Ezen egy bérlakásépítési program elképesztő módon segítene, és ha itthon tudjuk tartani ezeket a fiatalokat, ha létre tud jönni az az élettér, az a lakóhely, ahol ők meg tudnak maradni, ahol a vágyott gyermekek világra jöhetnek, na, az kezd el majd vezetni a demográfiai mélyrepülés lassítása felé. És ha ez a lassítás évtizedessé válik, akkor sikerül talán a fenntartható állapotot elérni.Én azért kívánom egyébként magamat is önmérsékletre inteni e tekintetben, hiszen Európában még senkinek nem sikerült ezt a népesedési fordulatot elérni. Tehát Magyarországnak egy olyan kísérletet kell most sikerre vinnie, amely példátlan. Tehát nincsenek előttünk olyan pozitív példák, hogy valaki, mondjuk, 1,34-ről vagy 1,43-ról 2 fölé tornázta volna az átlagos, egy családra vagy édesanyára jutó élve születések számát.És el kell hogy mondjuk, Magyarország példa nélküli kísérletre akarja most ragadtatni magát, ehhez pedig egy nemzeti minimumra lenne szükség. Tehát az egy hölgyre, egy magyar asszonyra eső gyermekek átlagos számát valamilyen úton-módon 2,2-ig el kéne tornázni. Ez több évtizedes feladat lesz, és egész egyszerűen egy ilyen eszköz nemhogy egy fordulatra, de fenntartható demográfiai fejlődés és fordulat elérésére tökéletesen alkalmatlan önmagában. Csomagban más lenne a helyzet.Éppen ezért nem értjük azt, hogy ezen kozmetikai jellegű, de még egyszer mondom, arcátlan elemeket tartalmazó javaslatok mentén miért nem támogatják azt a módosító indítványt, amely egy dolgot tenne: külön garanciaalapot, pénzügyi biztosítékot hozna létre az érintettek számára arra az esetre, ha a közvetítő cég bedől, ha külső piaci körülmények gyűrűznek be, tehát ha bármilyen olyan pénzügyi katasztrófahelyzet áll elő, ami egész egyszerűen ezt indokolttá teszi.Önök azt mondják, hogy ez megdrágítaná a rendszert. Láttuk, hogy annál drágább nincs, mint a devizahitel-károsultak helyzetének helyben hagyása, tehát az, hogy családok százait lakoltassák ki egyébként idén is Magyarországon azért, mert önök nem hosszabbították meg a kilakoltatási moratóriumot. Ez a legdrágább, ha magyar adófizetőből, dolgozóból, egy szétszakított családdal rendelkező, a munkahelyét elvesztő, adott esetben a szociális rendszerre szoruló egyén lesz. Ezt kellene tehát elkerülni mindenképpen. Ezért nem értjük, hogy miért fontos az önök számára a Fogyasztóvédelmi Hatóság adatbázisában szereplő pár kivételezett cég helyzetbe hozása, akik aztán díjat szedhetnek. Ez egy nagyon fontos motivációs tényező, és valóban nem ők fogják felhasználni az állami támogatást, de hozzáférnek az állami támogatáshoz, aztán nyilvánvaló, különböző praktikákkal adott esetben a saját bevételeiket tovább növelhetik.Még egyszer szeretném hangsúlyozni: az érintettek előbb törlesztenek, aztán vagy részesülnek valamilyen kedvezményben vagy nem. Tehát 6 évnyi kétharmados, aztán majdnem kétharmados kormányzás után egyszerűen cikinek tartom, ha otthonteremtési program tekintetében ez a kormány azzal áll elénk, hogy sorsolás, illetve licit, tehát ezeket a szavakat használja egyáltalán egy előterjesztésben, mint a licit, tehát ilyen úton-módon próbál helyzetbe hozni embereket, amikor pontosan kiszámíthatóságra lenne szükség, évtizedes távlatban előre látható feltételekre, de itt a legoptimistább forgatókönyv esetében is átlagosan 12-14 év után hozzájuthatna valaki egy új építésű ingatlanhoz, amit ne becsüljünk le. Ez is nagyon jó lenne, de tömeges szintűvé vélhetően ez nem válik, és annyi fogyasztóvédelmi sebből vérzik, hogy nagyon-nagyon veszélyessé teszi ezt a rendszert.Ami pedig - még egyszer mondom - magyarázatért kiált, az az elképesztő kitétel, amely szerint a támogatást felvehetik menekültek, oltalmazottak. Azután szerepel ez előttünk és indokolják ezt, miután Hollik képviselő úr helyesen elmondta, hogy demográfiai fordulatra van szükség, nem bevándorlás által, nem bevándorlókkal kell feltölteni Magyarországot. Ebben tökéletesen egyetértünk.Akkor miért szerepel ebben az, hogy a támogatást felvehetik menekültek, oltalmazottak? Miért szerepel ilyen bármiféle indoklásban? Nyilván azt fogják önök mondani, hogy európai uniós elvárás az, hogy senkit ne zárjunk ki - nettó badarság! Nincs ilyen európai uniós elvárás, vagy ha van, akkor egy hivatkozást kérünk szépen a kisegítésünk céljából. Még ha lenne, akkor sem szabadna önöknek ilyen kritikus időkben elfogadni hasonló kitételeket, inkább akkor bokszolják ezt le Brüsszelben, ha úgy tetszik, de nincs olyan európai uniós elvárás, nem lehet olyan világszintű, bármilyen elvárás, amely magyar adófizetők pénztömegét, hasonló kedvezménytömeget migránsok, befogadottak, oltalmazottak, menekültek, mindegy milyen kategóriáról beszélünk, számára biztosítsák, hiszen Magyarországon ezek az égető problémák - nemcsak demográfiai, de gazdaságot is érintő égető problémák - önerőből oldandók meg, és igen, egyetértünk abban, hogy a demográfiai fordulatot nem bevándorlás által és bevándoroltatás, tudatos lakosságcsere vagy egy invázió megtűrése által kell elérni, hanem egyértelműen a megdőlt korfa helyreállításával.Elvárjuk tehát önöktől, hogy vegyék komolyan a parlamentet, vegyék komolyan az itt folyó munkát, ne 24 óra alatt egy ilyet dobjanak elénk, ahol licittel kívánják otthonteremtési helyzetbe hozni a magyarokat, ahol menekülteknek is kedvezménytömeget adnának, ami fogyasztóvédelmi szempontból ezer sebből vérzik, hanem folytassunk egy tisztességes szakmai vitát egy állami hátterű bérlakásépítési és otthonteremtési programról, helyzetbe hozva magyar fiatalok tízezreit. Hiszen ha ez nem következik be, akkor nem találhatunk gyógyírt Magyarország legnagyobb bajára, ami pedig a tragikus népesség­fogyás. Köszönöm a lehetőséget. (Taps a Jobbik soraiból.)(11.20)
 • IKOTITY ISTVÁN, az LMP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Ezt a 37 oldalas törvényjavaslatot tegnap nyújtotta be a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, és ma már szavazunk is róla. A javaslat komolytalanságát nemcsak az mutatja, hogy kivételes eljárásban, egy nap alatt akarják keresztülnyomni a parlamenten, hanem az is, hogy nem a terület szerint felelős NGM, esetleg az otthonteremtésben illetékes EMMI nyújtotta be. Rogán Antal nemrég felállított propagandaminisztériuma jegyzi a javaslatot, vagyis nem sok szakmai megalapozottságot kell várnunk tőle. Rogán Antal januárban lengette be a nemzeti otthonteremtési közösségek ötletét, akkor azt mondta, hogy még január közepén benyújtják a javaslatot a parlamentnek, majd egy hónapos társadalmi vita lesz, és március közepén fogunk róla szavazni. Ehhez képest most azt látjuk, hogy semmilyen társadalmi vita nem volt, a háttérben zajlott az előkészítés, majd most, március közepén, egy nap alatt akarják lezavarni a parlamenti szakaszt. Ez megint csak azt a gyanút erősíti, hogy itt a saját zsebek tömködéséről van szó. A tervezet lényege, hogy a nemzeti otthonteremtési közösséghez lakásvásárlási céllal csatlakozó tag kötelezettséget vállal egy általa meghatározott összeg befizetésére, előre meghatározott rendszerességgel. A NOK a takarékoskodó által elhelyezett összeg függvényében a hiányzó tagi befizetést kamatmentesen megelőlegezi a licittel vagy sorsolással kiválasztott tagnak. A lakásvásárlók sorrendjének meghatározásánál elsődleges a licit: aki a legnagyobb önerővel tud lakást venni, az juthat elsőként a forráshoz, és csak azonos arányú befizetés esetén lép be a sorsolás lehetősége. A nemzeti otthonteremtési közösség gyakorlatilag egy fogyasztói csoport, aminek a szervezését egyébként 2012 óta tiltja a törvény. Ennek definíciója egy az egyben illik a NOK-ra - idézem -: „A fogyasztói csoport tagjai, mondhatni, egymásnak adnak kölcsönt, mindenki rendszeresen befizet egy bizonyos összeget, majd az így összegyűlt megtakarításból megvásárolják a szerencsés tagnak az általa kiszemelt terméket, autót, lakást, s a többit. Akár szerencsével jár egy tag, akár nem, tovább kell fizetnie a számára meghatározott törlesztést, egészen addig, míg a csoport minden tagja hozzá nem jut az általa megszerezni kívánt áruhoz vagy szolgáltatáshoz.” A fogyasztói csoport néven elhíresült vásárlói klubok működése a legkiszolgáltatottabbak gátlástalan kisemmizését célozta. A rendszerváltás óta eltelt időszak egyik legelterjedtebb csalássorozata kötődik a fogyasztói csoportokhoz, amelyek megtévesztő hirdetésekkel a legkiszolgáltatottabb rétegeket verték át. Olcsó hitelt ígértek az embereknek, akik befizetésüket aztán soha nem látták viszont. A Gazdasági Versenyhivatal is kimondta: a fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások a fogyasztók tájékozatlanságával visszaélve tevékenykednek. A hirdetésekkel megcélzott fogyasztók jellemzően pénzügyi nehézségekkel küldöttek, jövedelmük, életkoruk alapján kiszorultak a banki hitelezés köréből. Bár a bizottsági ülésen Biró Marcell, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt mondta, hogy itt nem fogyasztói csoportokról van szó vagy piramisjátékról, nem tudni, mire alapozza ezt az állítást, hiszen ezt bizonyítja önmagában az, hogy a közösséget létrehozó, zártkörűen működő részvénytársaságnak a szervezőként való elismerésére irá­nyuló engedélykérelem benyújtását megelőző legalább két éve folyamatosan teljesítenie kell a fogyasztói csoportokról szóló jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit a Fogyasztóvédelmi Hatóság felé. De ha már fogyasztói csoport a NOK, nem látni a visszaélésekkel szembeni garanciát sem a törvényben. Nem látni, hogy mi fogja biztosítani a betétesek pénzét, mi lesz a garancia a visszaélésekkel szemben a vagyon megőrzésére. Eddig csak rossz tapasztalatok voltak a fogyasztói csoportokkal, nem tudni, hogy mitől változna ez a NOK esetében, mitől lennének védettebbek a fogyasztók. Ahogy azt az LMP korábban felvetette, a kormánynak inkább azon kellett volna dolgoznia, hogy olyan szabályokat dolgozzon ki, amelyek lehetetlenné teszik a fogyasztói csoportok csalásait. Az is kérdés, hogy egyáltalán a célnak, amire a kormány létrehozta az új jogintézményt, mennyire fog tudni megfelelni. A cél ugyebár az építőipar fellendítése, a lakásvásárlást tervezők lakáshoz juttatása, egy új finanszírozási modellel. A NOK-ot úgy is lehet nézni, mint egy államilag szervezett lakás-takarékpénztárt, megtámogatva adófizetői milliárdokkal, amitől azt remélik, hogy vonzóbb lesz a már létező piaci alapú pénztáraknál, amiket egyébként az állam szintén támogat, a befizetéseket évi 60 ezer forintig. A NOK esetében a befizetések után járó állami támogatás a teljes összeg 30 százaléka, de maximum 25 ezer forint. Kérdés, mitől fog ez tömegeket vonzani, mitől lesz vonzóbb, mint a takarékpénztárak. Nem látni ennek előnyeit, úgyhogy inkább az jósolható, hogy a várt hatás el fog maradni a lakásipar fellendülésében. Nyilván ezt a kormány is érzi, hogy itt szorul a hurok. A sürgősséget is a lakáspiac visszaesésével magyarázzák, ugyanis éves szinten 20 százalékos a csökkenés. Mindent bevetnek, mindent megpróbálnak, csak hogy az uniós pénzek kiszórása után valamilyen lökést adjanak a gazdaságnak. Egyébként a CSOK-nál is a magas jövedelmű, lakással már rendelkező, többgyerekes családok vannak a fókuszban, mint számos más intézkedésnél, nem a lakhatási nehézséggel küzdők. A NOK-nál is ez a helyzet: a lakásvásárlók sorrendjét elsősorban a licit határozza meg, aki a legnagyobb önerővel rendelkezik, az jut leghamarabb lakáshoz. Megint azokat hozzák helyzetbe, akiknek megvan a készpénzben szükséges összeg; kisebb bérből, fizetésből élők itt megint csak hátrányban vannak, hátul lesznek a sorban, és akár 10-15 évet is várniuk kell, hogy lakáshoz jussanak. Végül ez az egész a kaszinóbizniszhez hasonlít, amelyben államilag elismert szervező kell egy ilyen közösség élére. Nem hisszük, hogy lenne ma olyan Magyarországon, aki rá merné bízni a pénzét néhány olyan haverra, akit Rogán Antal kiválasztott, és azt állítja, hogy megbízható ember. Köszönöm a figyelmüket. (Szórványos taps az LMP és a Jobbik soraiban.)
 • VANTARA GYULA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az előttünk fekvő törvényjavaslat célja, hogy minél több új építésű, hangsúlyozottan új építésű lakás vagy ház épüljön, ugyanis sajnálatos módon az új építésű lakások kínálati piaca 2004 óta nagyságrendileg 80 százalékkal esett vissza, ahogy ez ma már többször elhangzott. Ennek egyik oka, hogy a 2002-ben életbe lépett szocialista kormány első intézkedéseként megszüntette az otthonteremtési kedvezményeket, magasan tartották a kamatokat, és ezzel együtt az embereket szinte ösztönözték a devizahitelek irányába. Mondanunk sem kell, hogy valamennyien tudjuk, mekkora károkat okoztak ezzel az embereknek, családok hullottak szét, ezreknek elárverezték a házát, és még a bankok is óriási veszteségek leírására kényszerültek a bedőlt hitelek miatt. A kormány politikájának, sokszor unortodox megoldásainak köszönhetően viszont elmondhatjuk, hogy mindazt, amit a devizahitelezés jelentett, a hátunk mögött tudhatjuk, s ma már nem kell senkinek aggódnia amiatt, hogy hogyan alakul a forint árfolyama a hó elején. Tisztelt Képviselőtársaim! Mindezeket csak azért kívántam elmondani, hogy mindenki előtt világos legyen, hogy honnan indultunk, és milyen körülmények között vette át 2010-ben a kormány az ország irányítását. Most a pénzügyek és a növekvő gazdaság pozitív eredményei mellett ismét lehetőség van olyan programot indítani, ami az emberek lakáshoz juttatását szolgálja. Jelenleg mintegy nyolcezer lakást építenek, és a kormány feltett szándéka, hogy ezt a számot megduplázza. Első intézkedésként a lakásépítés áfa­kulcsát csökkentette a kormány 27-ről 5 százalék­ra, ami önmagában jelentős hatással bír a családok otthonteremtésére, és lendületet adhat a lakásépí­tésnek. (11.30)Második lépésben a már sokszor emlegetett, 2015. július 1-jétől bevezetett egyösszegű, vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, a CSOK, a családi otthonteremtési kedvezmény tette még kedvezőbbé ’16. január 1-jével az új lakás építésénél vagy az újlakás-vásárlásnál nyújtott jelentős anyagi támogatást. Ezen túl a három- vagy többgyerekes családok új lakás építéséhez, vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsönéhez legfeljebb 10 millió forint, 3 százalékos otthonteremtési támogatás is kapcsolódott. Tisztelt Képviselőtársaim! Nem mehetünk el amellett szó nélkül, hogy a baloldali pártok nyilatkozatai egyértelművé tették, hogy ha rajtuk múlna, akkor nem támogatnák a családokat az otthonteremtésben, eltörölnék az otthonteremtési programot. Az eddig eltelt rövid időszak alatt egyébként a három elemről elmondhatjuk, hogy 1100 igénylést nyújtottak be az új családi otthonkedvezményre, a CSOK-ra a bankokhoz, és elsősorban a használt lakásokhoz igényelték a támogatásokat a hitelintézetek tájékoztatása szerint. A bankok arra számítanak, hogy az igénylések száma az év második felében az új lakások építésének felfutása után ugrik majd meg. Tegnap került benyújtásra a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvényjavaslat, ami felfogható az otthonteremtési program harmadik pillérének. A nemzeti otthonteremtési közösségek felállítása célja, hogy a lakossági megtakarítással az újlakás-célú felhasználást, új ingatlanok építését ösztönözni tudja.Itt álljunk meg egy pillanatra, mert a ma délelőtti vita során elhangzott, hogy az embereknek nincs erre pénzük. Erre csak egy adatot szeretnék beidézni: 2015-ben 2600 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítás. (Derültség az MSZP soraiban. - Zaj. - Az elnök csenget.) Jó kacagást kívánok! (Dr. Bárándy Gergely: Nem kellene ilyeneket mondani!) Ez azt jelenti, hogy az emberek elsőképpen a lakáskérdést kívánják megoldani. Ez azt jelenti, hogy ez a pénzmennyiség rendelkezésre áll, amennyiben ilyen célú felhasználást terveznek a lakók és a polgárok. A lakástakarékok is igen jelentős szerepet töltenek be. Ez is igaz, és elhangzott a délelőtti vita során. Komoly hatásuk van az ingatlanpiacokra, de a lakáskasszákból származó vásárlások 95 százaléka használt lakás formájában valósult meg vagy felújítás formájában. Így tehát azt a szerepét a lakás-taka­rék­pénztár, hogy új ingatlanok épüljenek az országban, nem tölti be.Úgy vélem, hogy a már többször emlegetett, nyolcszor nagyobb mértékben hozzájáruló GDP-növekedés az új lakások építése esetén is egy hasznos adalék az otthonteremtési közösségek létesítéséhez. A nemzeti otthonteremtési közösségek működésének átláthatóságát és biztonságát szigorú törvényi feltételek és erős MNB-felügyeleti jogosítványok garantálják. A szervező olyan zártkörű részvénytársaság lehet, mint ahogy erre már többször utalás történt a mai délelőtt folyamán, amely a törvényi feltételeknek megfelelő és a Nemzeti Bank által engedélyezett. Itt is egy pillanatra álljunk meg! Nem tudom, a törvény és az indoklás olvasása során feltűnt-e valamennyi ellenzéki képviselőtársamnak az, hogy ez önkéntes, nem kötelező. Az igénybevételére a nemzeti otthonteremtési közösségnek a közösség, a polgárok közössége önkéntesen és lehetőségként tekinthet. Ha úgy tetszik és érthetőbb, akkor egy kibővítése az azokhoz a pénzügyi forrásokhoz történő hozzájutásnak, amivel a lakáskérdést, az otthonteremtést meg lehet oldani. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy itt a sugallatok és mindennek ellenére ez a konstrukció önkéntes és a polgárok szabad kezdeményezésén alapul. Tudom, hogy ez hihetetlenül hangzik, de ez így hangzik el, és ez a törvény szelleme. Úgy vélem tehát, hogy a fentiekben elmondottak alapján olyan lakáspolitikai célok megvalósítását szolgálja valamennyi eleme a felsoroltaknak, így a nemzeti otthonteremtési közösség is, amely mind az otthonra vágyó embereknek, mind pedig az építőiparnak egyaránt hasznos lesz, ezért kérem, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)
 • DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a szót. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Mást terveztem elmondani, de muszáj reagálni pár szóban azokra az egyébként egészen elképesztő felvetésekre, amelyeket Hollik, illetve Vantara képviselőtársam elmondott az elmúlt percekben. Szóval, azon gondolkodtam, hogy ha jól tudom, a 199 képviselőből a legfrissebb képviselői mandátuma Hollik képviselő úrnak van, de vannak képvi­selők, akiknek egy-két évtized alatt sem sikerült olyan vastag bőrt növeszteni, mint amennyit Hollik képviselő úrnak az elmúlt nagyon rövid idő alatt, tán még egy rinocérosznál is vastagabbat. Amiket elmondott, az egészen elképesztően nagy hazugság. (Dr. Répássy Róbert: Arról beszéljen, aki ellen bűnvádi eljárást kell folytatni!) Bűnvádi eljárást meg nem lehet folytatni (Zaj. - Az elnök csenget.), kép­viselőtársam, amit bekiabál Répássy képviselő úr, egy országgyűlési képviselővel szemben, még akkor sem (Dr. Répássy Róbert: Ott ül melletted!), ha nem tetszik önnek, amit mondok, merthogy a parlamen­ti felszólalásában mindenki azt mond, amit szeretne ‑ nyilván ön is tud majd válaszolni rá -, és ezért ilyen eljárást indítani nem lehet. De azért sokatmondó, hogy büntetőeljárással fenyegetnek itt ellenzéki képviselőket kormánypárti képviselők a bekiabálásukkal; azt gondolom, hogy ez a magyar viszonyokat nagyon szépen jelzi.De térjünk rá arra, hogy tartalmilag miről volt szó. Azt mondja Hollik képviselő úr, hogy sikeres demográfiai fordulatot hajt végre a kormány. Ezen a mondaton önmagában az ember akkor kacagna, ha egyébként nem volna rettenetesen szomorú a mai magyar helyzet. De valóban, mi a sikeres demográfiai változás? Az, hogy olyan politikát folytattak, ahol az ország lakosságának az 5-10 százaléka már nem Magyarországon képzeli el a boldogulást, hanem külföldön vállal munkát, és nem a visszatérés szándékával, hanem anélkül. És hadd tegyem hozzá, hogy ezek az emberek a legtehetségesebb fiataljaink közül kerülnek ki elsősorban. Ez a sikeres demográfiai változás, amit a kormány elért? Nagyszerű, gratulálok önöknek! Még egyszer mondom, ha már a lakástémánál tartunk, és ezzel összekötjük, akkor kétségkívül ez a folyamat, ez a demográfiai változás sok üres lakást keletkeztet Magyarországon, de talán nem így kéne üres lakásokat teremteni.A másik, tisztelt Hollik képviselő úr, hogy ön komolyan az elmúlt hat év után ki meri azt mondani, hogy az ellenzéknek a kitalációja az, hogy önök személyre szabott jogalkotást folytatnak? Ne tessék már viccelni! Mondok néhány példát, de nagyon szívesen folytatom önnek, mondjuk, a plakátokkal kapcsolatos törvényalkotás, amikor volt egy ESMA nevű cég, akkor megtiltották azt, hogy hirdetőoszlopokon lehessen plakátot elhelyezni a közterületen; aztán ezt a céget, miután már tönkrement, megvette Garancsi István, jött egy törvény, ami szerint újra lehet ilyen tevékenységet folytatni.Aztán milyen érdekes, hogy amikor a kaszinókról szóló törvénycsomagokat elfogadtuk, akkor mindenki tudta, hogy annak a kedvezményezettje Andy Vajna lesz! Milyen érdekes, hogy amikor a földtörvények után megnéztük, hogy kik azok, akik a legtöbb földet tudták maguknak megszerezni, akkor Lázár János, Mészáros Lőrinc meg L. Simon László neve került elő! Milyen érdekes, hogy hangfelvétel tanúskodik arról, hogy az önök trafiktörvénye után hogyan kell a fideszes haveroknak szétosztani a trafikkoncessziókat! Folytassam még, Hollik képviselő úr? Vagy folytassam esetleg a közjogi tisztséget betöltőkkel kapcsolatban, ahol a tegnapi bizottsági ülésen elmondtam, hogy vagy nekünk, ellenzéki képviselőknek keletkeztek váteszi képességeink, vagy pedig az önök törvényeiből olvasható ki teljesen egyértelműen, hogy kire írták azt?(11.40)Ugyanis ellenzéki képviselők, már jóval azelőtt, mielőtt szó került volna személyi kérdésekről, meg tudták mondani, hogy ki lesz a legfőbb ügyész, ki lesz az OBH elnöke, kik lesznek alkotmánybírók, de ugyanúgy meg tudtuk mondani, hogy a kaszinótendereket Andy Vajna fogja elnyerni. Vagy mi vagyunk jóstehetségek, vagy az önök törvényei személyre szabottak. Szóval, ne tessék már nekem ilyeneket mondani itt a magyar Országgyűlésben, hogy önök nem alkotnak személyre szabott törvényeket! (Dr. Legény Zsolt: Személyre, személyekre!) Hát a napnál világosabb, csak a hülye nem látja, ne haragudjon, képviselő úr! És az az érv, merthogy ön volt az egyetlen, egyébként becsületére legyen mondva, aki legalább azt megpróbálta megcáfolni, amit mi elég hosszan elemeztünk, akár Szakács képviselőtársam, akár a jobbikos vezérszónok, hogy kire lett ez a dolog kiírva, ön legalább annyit mondott, hogy majd két év múlva új cégek is beléphetnek. Tudja, képviselő úr, bizonyos logikai szabályokkal azért el lehet oda jutni, hogy ez a kijelentés egy dolgot biztosan bizonyít, hogy akkor a következő két évben ön szerint is ez a két cég az, amelyik szóba jöhet, más meg nem. Aztán hogy két év múlva majd jöhetnek-e más cégek, az egy másik kérdés - az én véleményem szerint nem nagyon -, na de két évig akkor önök monopóliumot terem­tenek? Ezt mondta, képviselő úr? (Bangóné Borbély Ildikó: Így van!) Mert egyébként ezekre a kérdésekre egyetlen kormánypárti képviselő nem reflektált. Hollik képviselő úr, tudja, mi nyugtatna meg minket? Hogyha a miniszter úr, az államtitkár úr, ön vagy akár Vantara képviselő úr felállna, és azt mondaná: nem ez a két cég fogja megnyerni a tendert. Álljon fel, és mondja ezt! Álljon fel, és mondja ezt! Ki meri ön ezt jelenteni? Én megkérdeztem tegnap a bizottsági ülésen az ott jelen lévő államtitkárt, aki nem a most jelen lévő államtitkár úr volt - persze, öntől is szívesen hallanám a választ, tőle nem nagyon hallottuk -, hogy megnézték-e azt, hogy jelen feltételrendszer alapján, ahogy önök ezt a törvényt beterjesztették, az általunk megjelölt cégeken kívül tud-e bárki ma Magyarországon érvényesen pályázni ilyen tevékenységre, tud-e ilyen tevékenységet folytatni. Nem kaptunk rá választ. Illetve kaptunk rá egy olyan választ, ami nyilván indirekt módon magában hordozta azt, hogy sajnos ebben nekünk igazunk van. Ha nincsen, akkor tessenek felállni, és azt mondani, hogy nincsen, és megérvelni, hogy miért nem. Mert egyelőre csak egy állítás hangzott el, méghozzá bizonyítékokkal alátámasztva, hogy ez a két cég fog nyerni. És én nem szeretnék megint jóstehetségűnek bizonyulni a képviselőtársaimmal, amikor majd néhány hét vagy hónap múlva ez a két cég fogja elkezdeni ezt a tevékenységet. Amit Vantara képviselő úr felszólalására szeretnék még mondani: valószínű, hogy önök egy álomvilágban élnek, és nem mozdulnak ki a fideszes haveri körből. Mert amikor valaki azt mondja, hogy ma tömegesen vannak Magyarországon megtakarításai embereknek, akkor az biztos, hogy nem ismeri a valóságot. De nemcsak a valóságot nem ismeri, hanem a KSH adatait sem ismeri, mely szerint a magyar állampolgárok, a magyar családok 67 százaléka nem tudna megfinanszírozni egy 50 ezer forintos váratlan kiadást - 67 százaléka egy 50 ezer forintos váratlan kiadást. Akkor mondja már meg nekem valaki, hogy a magyar társadalom hány százaléka lesz képes arra, hogy havi 83 ezer forintot befizessen a kasszába ilyen célra. Éppen csak egy töredéke. Biztosan nem ezzel fogják megoldani a nehéz sorsban élő emberek lakáshelyzetét. És hogy mit lehetne egyébként tenni? Van erre példa. Sőt, azt tudom mondani, hogy van erre jó szocialista példa is, ha már folyton minket ostoroznak. Tessenek megnézni a XIII. kerületet! Tessenek megnézni azt a kerületet, amelyik hosszú évek óta szocialista vezetés alatt áll. Angyalföld úgy fejlődik, mint semelyik más része Budapestnek vagy ennek az országnak. Angyalföldön vajon hány lakás épült és milyenek? Én nem kívánok erről hosszabban beszélni, mert Hiszékeny képviselőtársam ebben sokkal inkább illetékes, mert alpolgármesterként részt vett… (Hollik István: Sok mindenben!) ezekben a munkákban. (Dr. Répássy Róbert: Bűnvád… - Hiszékeny Dezső: Arról még majd beszélünk… - Az elnök csenget.) ELNÖK: (Dr. Répássy Róbert felé:) Képviselő úr! DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Tisztelt Képviselőtársaim! Arra nem lennék büszke az önök helyében, hogy még hány koncepciós büntetőeljárás elindítását tudták kicsikarni Polt Péter ügyészségéből. (Dr. Répássy Róbert: Ugyan már!) Nem lennék büszke! Ugyanis sorra mentik föl azokat az embereket, akiket önök megvádoltatnak. Sorra mentik fel azokat az embereket! (Dr. Legény Zsolt: Hány koncepciós per… - Dr. Répássy Róbert közbeszólása. - Az elnök csenget.) ELNÖK: (Dr. Bárándy Gergely felé:) Képviselő úr, kérem, térjen a tárgyra! (Az elnök újból csenget. - Dr. Répássy Róbert felé:) Képviselő úr! Lesz majd két percben lehetősége Répássy képviselő úrnak. Tessék, képviselő úr, folytassa! (Bangóné Borbély Ildikó közbeszólása.) DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval, visszatérve, és tartom magam ehhez, van olyan szocialista példa, ami követhető lenne országos szinten is. Érdemes lenne ezt megfontolni, megfigyelni, és inkább arrafelé mozdulni, mint megint a haveroknak pénzt osztani ilyen módon. És tudják, hogy miért beszélünk mi mindig erről: nagyon egyszerű oka van. Ugyanis a parlamentben, én azt gondolom, a valódi jogalkotói célt kell górcső alá venni, nem pedig azt, amit egyébként leírnak, de nem igaz. A valódi jogalkotói cél pedig megint az, hogy egy olyan embert, aki az önök számára kedves, vagy aki nyilván majd önöknek visszajuttat némi pénzt ebből, kedvezményezett helyzetbe hozzanak, és számára állami pénzeket tudjanak kisíbolni. Ennyiről szól ez a törvényjavaslat. Ezért beszél mindenki erről, leszámítva persze kormánypárti képviselőtársaimat. Erre pedig számos jel mutat, ezt a Törvényalkotási bizottság ülésén elmondtam. De a 24 óra mellett egyébként a legsokatmondóbb az, hogy mi a fenének pont a propagandaminiszter terjeszti be ezt a törvényt? Hát, ha valami sokatmondó ebben, akkor ez az! Ha ezt a törvényt valaki előterjeszti, vagy országgyűlési képviselő legyen, vagy a lakáspolitikáért felelős miniszter. (Dr. Legény Zsolt közbeszólása.) Mi köze a propagandaminiszternek ehhez? Hacsak nem az, hogy esetleg ez is az ő haverja, csak ezt mi még nem derítettük ki. Úgyhogy összefoglalva, tisztelt képviselőtársaim, ez a törvény maga a botrány. Semmi köze a lakáspolitikához; semmi köze a lakástámogatáshoz. Egyetlenegy dologhoz van köze: a maffiaállamhoz és az intézményesített állami lopáshoz. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és az LMP padsoraiból.)
 • DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bárándy Képviselő Úr! Ön vastag bőrről, jó szocialista példákról beszélt, és közben Hollik képviselőtársamat azzal vádolta, hogy fiatal kora ellenére már vastag bőrt növesztett. Ekkor én valóban közbeszóltam, és azt mondtam, hogy ön mellett ül egy országgyűlési képviselő, aki ellen bűnvádi eljárás van folyamatban, közbeszerzési ügyben elkövetett vesztegetés vádjával áll a bíróság előtt. (Dr. Bárándy Gergely: Jóféle koncepciós eljárás!)Természetesen őt is megilleti az ártatlanság vélelme, de ön itt egy fiatal képviselőtársunkat, meg az összes többi országgyűlési képviselőt mindenféle korrupcióval vádolja, miközben ön mellett ül egy szocialista képviselő, akit ön jó példaként említett, jó példaként állított elénk, és őellene folyik egy büntetőeljárás. Én kívánom képviselőtársunknak, hogy védje meg magát a bíróságon. De azt tudom mondani önnek, Bárándy képviselő úr, hogy több szerénység, Bárándy elvtárs! Köszönöm szépen a szót. (Moraj az MSZP padsoraiból. - Dr. Bárándy Gergely: Ez gyenge volt… - Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
 • Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Egy bekiabálásból következtettünk arra, mert államtitkári válaszból nem állt módunkban, hogy miért kívánja az állítólagos kedvezmények körét migránsokra, menekültekre kiterjeszteni a kormányzat. Itt felmerült az, hogy adott esetben olyan uniós irányelv vagy olyan uniós kötelezettségvállalás áll a háttérben, amiről mi esetleg nem tudunk. A jegyzőkönyv kedvéért: az önök által letett papírcsomag 33. § (2) bekezdésében található szó szerint az, hogy az itt említett állami támogatásra az a tag jogosult, aki a) pont.., b) pont… és a c) pont: bevándorolt vagy letelepedett jogállású, menekültként vagy oltalmazottként elismert személy. A helyzet az, hogy önök ezt a hibát a CSOK kiterjesztése esetében már elkövették. Ott is elkövették azt a hatalmas szarvashibát, hogy migránsok, menekültek, oltalmazottak, hívatlan idegenek számára tettek elérhetővé olyan, a magyar adófizetők pénzéből származó kedvezménytömeget, ami tökéletesen indokolt lett volna. De ezzel kapcsolatban is elmondhatjuk azt, hogy ha csak az EU Bíróságának gyakorlatát megvizsgálják, az alapján példának okáért a CSOK is egyfajta szociális támogatásnak minősül. Szociális támogatások tekintetében pedig a migránsok, még egyszer mondom, én azt a kifejezést használtam, hogy hívatlan idegenek esetében, az állam csak az alap szociális ellátást köteles biztosítani, tehát ez korlátozható egészen az alapszintig.(11.50)Nagyon érdekelne tehát bennünket, hogy miután a CSOK esetében indokolatlanul, bármiféle idevonatkozó EU-s parancs vagy kötelezettségvállalás ellenére önök kiterjesztették migránsokra ezt a kedvezménytömeget, miért akarják most is megtenni ezt. Mi a mögöttes ok? Milyen kötelezettséget vállaltak, amiről mi nem tudunk? Egyáltalán milyen épeszű indoka lehet annak, hogy magyar adófizetők pénzét, még ha ilyen kérdőjeles konstrukció formájában is, de idegenek számára próbálják jóvátétel gyanánt kifizetni? Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiból.)
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Szeretnék mindenkit biztosítani, hogy a szívemben béke van és szeretet, és nem szeretnék udvariatlan sem lenni, ugyanakkor nyilvánvalóan több kormánypárti képviselőnek a felszólalása, így Hollik képviselőtársamé is azért nyitogatja a pofonzsákot, mert az, amit itt előadnak ebben a jogszabályban, azért nyilván kissé messzire megy. Kezdődik az egész azzal, hogy tegnap itt ülünk a parlamentben, önök nem voltak itt, valahol másutt voltak, itt ülünk a parlamentben, és az FM beismeri, hogy a kormány arra nem képes, hogy a kutyákat törzskönyvezze. Nincs rá meg a kapacitása, nincs meg hozzá a konfliktuskezelő képessége meg a háttere, inkább odaadja egy civilnek. Másnap idejönnek, és arról győzködnek bennünket, hogy önök képesek rendezni a magyar családok helyzetét. Hát ki hiszi ezt el? Hát a kutyákat sem tudják törzskönyvezni! Önök akarják családok helyzetét rendezni? Hát ne haragudjanak, alapvetően nagyon nehéz így elhinni!Mint ahogy azt is nehéz elhinni, hogy itt mindnyájan előadják, hogy a Fidesznek ez mennyire fontos, ugyanakkor 1-2-3-4-5-6-an vannak benn a kormánypártok soraiból? Ennyire fontos a fideszes országgyűlési képviselőknek? Vagy most mindenki éppen az egyéni választókerületében konzultál a lakossággal, hogy hogy szavazzanak ma? Hatan vannak bent, és egy nap alatt akarnak átnyomni úgy egy törvényt, hogy hat emberrel a kormánypártból, akinek állati fontos ez a téma, győzködnek bennünket, a többségben lévő ellenzéket a parlamentben jelen pillanatban, hogy ez mennyire fontos. És hát nyilvánvalóan csatlakozom Bárándy képviselőtársamhoz, hogy rettenetesen beszédes az, hogy idejön a propagandaminiszter, felmegy a pulpitusra, előad egy nagy ívű beszédet a 2002-2010 közötti kormányzatok tevékenységéről, ezzel győzködve a társadalmat, hogy minden bizonnyal jó az, amit a kormány csinál, majd fogja magát, elmegy, és nem vesz részt a vitában. Mert propagandaminiszterként nehogy vitázni kelljen már neki, nehogy beszélni kelljen neki a parlamentben és megvédeni az álláspontját! (Közbeszólás az MSZP soraiból: Hát itt van a Hollik képvi­selő!) És azért furcsa ez, mert ugye pont Rogán Antal csinálja ezt, akinek ingatlanügyekben a jelentős szakértelmét megismertük az elmúlt időszakban. Hiszen ő az, aki spontán növekvő ingatlanokkal rendelkezik, és ő az, aki az V. kerületi ingatlanpiacon jelentős tapasztalatokra tett szert, hogy hogy lehet eladni olyan ingatlant, mondjuk - a sajtó azt írja, Habony nagynénikéjének -, amit 50 millióval többért lehet eladni rövid időn belül. Tehát ezekkel a tapasztalatokkal nyilvánvalóan Rogán Antalnak megvan a háttere, hogy itt előterjesszen egy ilyet.Ugyanakkor propagandaminiszterként, miután ezt elmondja, elmegy, biztosítva bennünket, hogy a családi adókedvezmények mennyire jók, és mennyire családbarát a kormány. Kérem szépen, nyilvánvalóan elnézik nekem, vagy talán megpróbálják elnézni azt nekem, hogy ellenzéki képviselőként ne reflektáljak azokra, amelyekkel nyilvánvalóan egyet lehet érteni: a családi adókedvezménnyel és néhány intézkedéssel, hanem azokra mutassak rá, amelyekkel teljesen ellentétes tevékenységet folytatnak, mint amiről önök beszélnek családtámogatásként és kedvezményként. Hollik képviselőtársamnak egyik legfontosabb momentuma, és tényleg most ebben semmi piszkáló­dás nincs, a demográfiai helyzettel kapcsolatos adatok. Önnek tökéletesen igaza van. A demográfiai helyzet Magyarországon tragikus. De mi miatt? Hat év kormányzás után fel sem merül önökben a saját felelősségük? Tehát lehet azon gondolkozni, meg kell nézni; én nem tudom, ugye, nem ismerjük egymást régóta, higgye el, én nagyon-nagyon sokat tettem azért, hogy a Gyurcsány Ferenc kormánya megbukjon, mert nem értettem egyet azzal az iránnyal, amit csináltak. De hát a legrosszabb évében nem ment ki annyi ember külföldre, mint önöknek évente, ahány elhagyja az országot! És nem merül fel a felelősség, hogy az elmúlt hat évben mi történt? Mi eredményezte ezt a demográfiai helyzetet? Mi eredményezi azt, hogy gyakorlatilag a családokról így kell beszélnünk? És nyilvánvalóan KDNP-s képviselőként elfogadom a véleményét, habár azért most egy pici piszkálódással megemlítem, hogy ugye, azt is megírta az újság, hogy a családtervezésben pont a KDNP áll legrosszabbul az összes frakció közül a parlamentben, és az egy főre eső gyermekszám itt a legkisebb. Tehát valószínűleg a gyermekvállalásról, hogy hogyan is kell ezt csinálni, frakción belül kellene néhány gondolatot egymással megosztani. (Firtl Mátyás: Nekem unokám is van!) De az igazi felszólalási bravúr semmiképpen nem ez, a felszólalási bravúr az, hogy - ugye direkt mértem, és nagyon érdekelt engem - 12 percen át beszélt arról, hogy mit csináltak a szocialista kormányok, majd a 12. percben rátért erre a jogszabályjavaslatra, és egészen a 14. percig beszélt róla, majd újra visszatért a szocialista kormányokra. És ezzel próbálja eladni, hogy ez mennyire jó javaslat. De hát mi ez a javaslat? Gyakorlatilag van egy jogszabály előttünk, ahol valakik monopolhelyzetben lehetővé teszik azt, hogy egy pilótajátékot játsszanak a magyar emberek pénzével, akik ebben részt tudnak venni, úgy, hogy köszönöm szépen, én mosom kezeimet a jogszabállyal kapcsolatban, semmiféle felelősséget nem vállalok azért, hogy ezt a pénzt majd megkapják vagy nem kapják meg. Idehoznak egy pilótajátékot, gyakorlatilag erről van szó. És hát nyilván­valóan ez alapvetően talán joggal meríti ki azt, hogy felháborodást keltsen az ellenzéki sorokban. (Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)És nyilvánvalóan ezt folytatják, hiszen kormánypárti képviselőtársaim folytatják ezt a felszólalási sort; Möldinger (sic!) képviselőtársam konkrétan azt mondta, hogy aki nem támogatja ezt, annak nem fontos cél az otthonteremtés. Hát dehogynem fontos cél! Miért vonják kétségbe azt, hogy mi is szívesen teremtenénk, legalábbis a magunk nevében mondhatom, szívesen látnánk sokkal több családot Magyarországon, és örülnénk, ha otthont tudnának teremteni? Itt arról kell beszélni, hogy az otthonteremtésnek ez egy jó célja-e. Nyilvánvalóan az otthonteremtés céljával idejövünk, csak az a gond, hogy önök így próbálkoznak, és tesztüzembe helyezik az országot: kipróbálunk valamit, nem működik. Az, amit kipróbáltunk, az egy kivándorlást eredményezett, ez nem jó, próbáljunk mást. És fogalmuk nincs, hogy milyenek lesznek ennek a hatásai. És úgy hozzák be ezeket a jogszabályokat, hogy még csak végig se lehessen gondolni hozzáértő embereknek, és jön a propagandaminiszter, és megpróbálja eladni a társadalomnak, hogy ez milyen jó lesz. Tehát kérem Möldinger (sic!) képviselőtársamat, hogy ne mondjon ilyeneket, hogy aki nem támogatja ezt a jogszabályt, annak nem fontos a családteremtés, mert ez nagyon csúnya demagógia és rosszindulatú megjegyzés. Egyszerűen azt gondoljuk, hogy ezek nem jó eszközei a családteremtésnek.Vantara képviselőtársam - ugye, ő is már kiment a teremből; nyilván megtette azt, amit megkövetelt a haza, elmondta a saját felszólalását -, azt mondja, hogy az MSZP-kormányok alatt hogy hulltak szét a családok. Hát kérem szépen, most mi történik? A kivándorlással nem hullanak szét családok? Mikor a családfő ezer kilométerrel arrébb dolgozik, és úgy küldi haza a pénzt? Az önök tevékenysége nem családok széthullásához vezetett? 580 ezer ember, aki külföldön keresi meg a kenyerét, és küldi haza, hogy az itthoni terheket a család tudja teljesíteni valamilyen szinten? És az, hogy nem támogatták a családokat korábbi kormányok, én ezzel nem akarok vitázni, mert nem szakterületem az, hogy elemezzem a 2002-2010 közötti kormányzás tevékenységét, de egy biztos, hogy az, amit önök csináltak az adópolitikával, és lehet itt gyerekszámot emlegetni meg bármi mást, vannak benne pozitív elemek, meg egy halom olyan, ami teljesen kontraproduktív. És a tények, a legfontosabb indikátorok ezt eredményezik. Meg kell nézni, hány gyerek születik, mekkora a kivándorlás - ezek az indikátorok! Nekem ne hozzanak ide statisztikai adatokat meg számokat (Hollik István: Megzavar!), hogyha gyakorlatilag a gyermekszületés, a kivándorlás és az új otthonteremtés önöket nem győzi meg!Említették többen is, de nézzük a kormány teljesítményét az elmúlt hat évre! Propagandaminiszter úr mondott is egy számot, nem pontosan megnevezve, ugye, tízezer lakosra Lengyelországban 38 új lakás esik, Csehországban 25-30 lakás esik, innen volt a példa, hogy a háború sújtotta Ukrajnában 10-20 közötti lakás esik, és Magyarországon 8,5 lakás esik. Kérem szépen, ez nem az elmúlt hat év eredménye? Ezért ki, Kádár a felelős, vagy a szocialista kormányok? Hát miért? Mondják már meg, hogy az elmúlt hat évben nem volt az önök kezében a kormányzás, a költségvetési politika? A három legfontosabb eszköz, a jogszabályi környezet, az adópolitika és a támogatások az önök eszközeként álltak rendelkezésre, és nem tettek semmit ez ellen. Az önök kormányzása alatt vannak ezek a rettenetes folyamatok. És mi az oka ennek? Az az oka, hogy a költségvetési forrásokat felélik, gyakorlatilag elműködik, elköltik saját hobbijaikra, míg megpróbálnak minden egyes fejlesztést európai uniós forrásból finanszírozni. Kérem szépen, az önök kormánya az, aki milliárdosokat hozott létre a közbeszerzési eljárásokkal, és milliárdosokat teremtett Magyarországon csak azzal, hogy az európai uniós fejlesztési forrásokat hova csepegtette be. Ez önök szerint nem volt negatív hatással a magyar építőiparra? Hát dehogynem! Hát az elmúlt évben négyszer dőlt meg a kis- és középvállalkozások megszűnésének a száma Magyarországon, ha már a statisztikákhoz ragaszkodnak. Négy alkalommal dőlt meg. És mi lehet az oka? Mondják azt, hogy ó, persze, tisztult, mert az adócsalókat kizárják. Nem! Arról van szó, hogy önök tönkretettek helyi vállalkozásokat, kistelepülések tüzéptelepeit és építési vállalkozásokat azért, hogy ezeket a nagy milliárdosokat helyzetbe hozzák és feltőkésítsék. Ugye, miniszterelnök úr szokta ezt mondani, hogy a feltőkésítése a magyar vállalkozásoknak mennyire hasznos. Igen, így van, csak az a baj, hogy senki nem gondolta azt, hogy ezt két-három családra vonatkoztatva kell megvalósítani, és nyilván ez vezetett oda, hogy az építőipar ebbe a kritikus helyzetbe került. És mikor önök családokról beszélnek, ezt a kritikus helyzetet próbálják kezelni. Mert az új építésű ingatlanok áfájának a csökkentése alapvetően az építőiparnak a támogatása.(12.00)Azt próbálják fellendíteni, hogy hogyan lehet ezen a kedvezőtlen helyzeten változtatni. És még mindig nem oda mennek, hogy hogyan lehet azokat a kisvállalkozásokat, amelyek két emberrel, három emberrel szobafestéssel foglalkoztak vagy térburkolat-lerakással, vagy bármi mással, amit a kis házaknál kell csinálni. Nem, önök még mindig nem erre mennek, hanem azokat a nagyokat segítik, amelyek egyszerre 20-30 családi házat fognak itt az agglomerációban építeni. És milyen lesz a hatása ennek? Ajánlom figyelmébe ezt a vidéki képviselőtársaimnak a Fidesz soraiból, akik egyéni képviselőként képviselnek magyar választókat. Az, amit láthatunk szintén statisztikából, hogy Magyarországon két régió kivételével - a központi régió, Budapest és környéke és az agglomeráció, illetve Nyugat-Magyarország, Győr kivételével - mindenütt 10-30 százalék között van az elvándorlási szándék csak belső magyarországi mozgása is. Ezt fogja eredményezni az önök politikája, hogy akik idáig nem tudták eladni a 2-3 millióért hirdetett házukat, mert nincs semmi ára vidéken az eladó házaknak, azok majd most ezekkel a pénzügyi segítségekkel esetleg tovább tudnak menni a magyar falvakból, kistelepülésekből, és ott tudják hagyni az otthonaikat (Közbeszólások a kormánypárti sorokból.), mert gyakorlatilag megpróbálhatják megkeresni ennek a hátterét.Erre mit mond még a propagandaminiszterünk? (Zaj. - Az elnök csenget.) A propagandaminiszter azt mondja, hogy mindennek a hátterében ott van az, hogy mennyire fontos a GDP növelésének az igénye. Kérem szépen, GDP-növeléssel nem lehet családi eredményességet mérni. A GDP nem méri, hogy hogy élnek a családok meg hogy van otthonuk. Azok a pénzköltést mérik. Teljesen alkalmatlan mérőszámokat használnak arra, amit mérni akarnak. Tehát alkalmatlan az a jelzőrendszer és indikátorrendszer, amivel meg akarják állítani Magyarország kedvezőtlen demográfiai folyamatait, amit az elmúlt hat év kormányzása jelentős mértékben létrehozott, illetve támogatott. A legszörnyűbb az, hogy mindezt egy olyan eszközzel teszik, ami ezt a monopolhelyzetben megteremtett pilótajátékot létrehozza úgy, hogy az embereknek, akiknek esetleg majd lesz módjuk, hogy ebben részt vegyenek, semmiféle biztosítékot nem ad.És mikor azt mondják, hogy ez önkéntes folyamat, akkor egyvalamit ne felejtsenek el: hogy az a része lehet, hogy önkéntes, hogy ki lép be, de az, akik adót fizetnek és önök az adójukat így használják fel, az nem önkéntes. A magyar adófizetők nem döntöttek önként, hogy önök így használják fel az adófizetők pénzét. Nem! Ezt csak a kormánypárti többség döntötte el, és a magyar adófizetőktől, akiktől elvették a pénzt, akiknek nincs meg a lehetősége, hogy beszálljanak egy ilyenbe, elveszik és odaadják másoknak ezt a pénzt. Ez az, ami rettenetes hiba, és ez az, ami miatt elfogadhatatlan ez a jogszabály.Én arra kérném önöket a barátság és a szeretet hangján, a nem szűnő tisztelettel, hogy gondolják már át, hogy ez egy bölcs javaslat-e, gondolják már el, hogy ez tudja-e azt a célt. Olyan ötletelést csinálnak itt az Országgyűlésből, mikor egyik ötlet után jönnek a másikkal, és hátha majd valamelyik valamilyen eredményt elér!Egy biztos: a Magyarországról történő kivándorlás, a gyermekek születésének a száma nem támasztja alá azt, hogy idáig bármi eredményt fel tudnának mutatni. Azt, hogy mennyi pénzt költöttek el meg mit teremtettek, nyilván lehet számokkal varázsolni, mint ahogy meg is történik, hiszen pont az, amit Vantara képviselőtársam mondott, pont azt támasztja alá, ami most veszélyként jelenik meg, hiszen ő maga is elmondta, hogy a CSOK-kal kapcsolatos tapasztalatok egyértelműen azt támasztják alá, hogy idáig a használt ingatlanok értékesítésére van meg a lakossági igény, és a családok jelentős része ebben gondolkodik. Ez nem teljesen több mint két hónapos adat lehet, amit Vantara képviselőtársunk elmondott, és a bankoktól származik, de ez az adat olyan, amin már érdemes lenne, hogy elgondolkozzanak, hogy hogy lehet a támogatási rendszert úgy létrehozni, hogy azok, akik esetleg bármilyen munkahelyi vagy családi kötelezettség miatt költöznek és értékesítenék az ingatlanukat, találjanak piacot és találjanak vevőt, míg azok, akik viszont keresik az ingatlant, és szívesen beköltöznének bármelyik vidéki otthonba, mert további kalandvágyból még kitartanak a magyar vidéken, azok viszont megtalálják ezt és meg tudják vásárolni.Én mindössze arra kérem önöket, miután tudom úgyis, hogy frakciófegyelemben bármit tesznek maguk elé, megszavazzák, hogy gondolkozzanak el, hogy az valóban képviseli-e az önök választóinak az érdekeit, és az önök választóiból szerte bármelyik magyar falun vajon mennyi kedvezményezettje lesz ennek. A településeket végig lehetne mondani gyakorlatilag Zalától Szabolcsig, hogy az a sok kis település, amik az önök választókerületeiben vannak, azokban hány ember fog tudni ezzel a lehetőséggel élni, és mennyire azoknak az embereknek az érdekeit szolgálja ez az egész javaslat, ami magyar adófizetők pénzébe kerül, és sok más közfeladat finanszírozása mellett - nem akarom az egészségügyet, az oktatást emlegetni mindig - viszont megteremtené a lehetőséget, hogy hasznosabban költsék el.Kérem egyébként államtitkár urat itt a vita végén, hogy örülnénk, hogyha a vitában venne részt, mert a zárszókra már nem lehet reagálni, ezért sokkal szűkebb a lehetőség arra, hogy eszmét tudjunk cserélni. Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps az MSZP padsoraiból. - Dr. Gyüre Csaba tapsol.)
 • DÖMÖTÖR CSABA, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára: Köszönöm. Szeretnék élni a lehetőséggel, egyébként is éltem volna. Engedjék meg, hogy pár felvetésre reagáljak.Ami a nemzeti otthonteremtési közösségek szervezőit illeti, a kormánytól joggal várják azt el, hogy garantálja, hogy megfelelő szakmai tapasztalattal és megfelelő referenciával rendelkező vállalkozások lehessenek szervezők. Ezért is vezette be a megbízható szervező fogalmát. A kormány várakozásai szerint sok vállalat fog majd ezeknek a feltételeknek megfelelni, amelyek világosak.Van egy fontos tény, amelyet nem kerülhetünk itt el. Az állami támogatást nem cégek, nem szervezők kapják, hanem olyan állampolgárok, akiknek lakáscélú megtakarításaik vannak. Ezt a tényt ne feledjük el. Ami a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos hozzászólásokat illeti, a nemzeti otthonteremtési közösség nem egy fogyasztói csoport. Ha egyébként voltak problémák fogyasztói csoportokkal kapcsolatban a múltban, akkor azokat éppen a laza jogi szabályozás eredményezte, a laza jogi környezet. Ezzel szemben itt szigorú feltételek vannak. A nemzeti otthonteremtési közösségek szervezőinek 100 millió forintos alaptőkével kell rendelkezniük, 3 százalékos tartalékot kell képezniük, és megfelelő szakmai előélettel kell rendelkezniük. Mindemellett összeférhetetlenségi szabályok is vonatkoznak rájuk.Ami a pilótajátékkal kapcsolatos felvetéseket illeti, ezek komolytalanok. A pilótajátékoknak az a közös jellemzője, hogy állandóan új tagok belépését teszi lehetővé, erre ebben az esetben nincs lehetőség, mivel az otthonteremtési közösségeknek adott, zárt számú tagja van. Ami a Jobbik felvetését illeti a szociális lakásokkal kapcsolatban, itt a kormány álláspontja egyértelmű. Azt szeretné, ha az új lakások saját tulajdonban lennének. Ez egy filozófiai kérdés, de a kormány álláspontja egyértelmű: saját tulajdonú lakásokat, saját tulajdonú házakat szeretne látni, mert azt gondoljuk, hogy a saját tulajdonú ingatlan a polgári lét egyik legfontosabb része.Ami az LMP felvetését illeti azzal kapcsolatban, hogy miért előnyösebb ez a modell, ez a konstrukció, mint a lakáskasszák, kettő ok miatt. Egyrészt a nagyobb állami támogatás miatt. Az évi 72 ezer forintos állami hozzájárulás helyett itt 300 ezer forintos lehet az évi hozzájárulás összege, ez lényegesen magasabb. Másrészt meg azon tapasztalat miatt előnyösebb ez a modell, ami arról szól, hogy a lakáskasszákban felgyülemlett megtakarítások több mint 90 százalékát korábban az állampolgárok elsősorban használt lakás felújítására szánták. Ez abban az értelemben nem egyezik a kormány szándékával, hogy ha jelentős állami támogatást biztosít a kormány, az állam otthonteremtésre, akkor azt lenne jó elérni, ha új lakások épülnének a használt lakások felújításán túl.Egyébként az új lakások ösztönzése a használt lakások helyett azért is kiemelten fontos, mert az új lakások építése nyolcszor jobban hozzájárul a gazdasági növekedéshez, mint a használt lakások felújítása.De azt hiszem, hogy Bárándy képviselő úr említette az angyalföldi példát, illetve arról beszélt, hogy a szocialista megoldásokat máshol is jó lenne alkalmazni, akár országos szinten is. Azért nézzük meg, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezünk azzal kapcsolatban, hogy milyen az, amikor a szocialisták csinálják a lakáspolitikát. Önöknek még talán lakáspolitikai államtitkáruk is volt. Melyek az eredmények? Az első polgári kormány idején volt egy jól működő otthonteremtési program, amelyet a szocialisták szétvertek; mindezt úgy, hogy nem ezt ígérték. 2002-ben Medgyessy Péter azt mondta, hogy folytatnivaló dolog az otthon­teremtési program. Egy év eltelt, akkor már kormányra került, azt mondta, hogy nincs elég fedezet, és jellemző módon azt is mondta, hogy csak külföldről tudnák fedezni az otthonteremtési program forrásait. Ez rendkívül beszédes. Ezután gyakorlatilag eltörölték az otthonteremtési programot, a kedvezményes hiteleket, és a Fészekrakó-programjuk pedig csúfos kudarcot vallott. Mindezt súlyosbítandó teret engedtek a korlátlan devizahitelezésnek. Ezt nem lehet megkerülni. 2004-2010 között 150 milliárdról, 150 milliárdos összegről 3000 milliárd forintra nőtt a devizahitelek állománya. Ez azt jelentette, hogy százezrek kerültek adósságcsapdába. Ezt a helyzetet kívánta orvosolni a jelenlegi kormány, amikor döntött a banki elszámoltatásról, amelynek keretében a bankoknak a tisztességtelen hitelek után mintegy 1000 milliárdos összeget kellett visszafizetnie az állampolgároknak. Éppen ezért, ami a szocialista lakáspolitikát illeti, köszönjük szépen, de nem szeretnénk bevezetni (Dr. Bárándy Gergely: Beszélsz Angyalföldről?), mert az új lakások építését nem hozta, de eladósodást annál inkább. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti sorokból.)(12.10)
 • DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Képviselőtársaim! Úgy érzem, a Fidesz-KDNP az, aki komolytalannak minősítette ezt a törvényjavaslatot, hiszen ha 24 órát adtak a parlamentnek arra, hogy itt heverjen a parlament asztalán, illetve fél órát adnak egy ellenzéki frakciónak arra, hogy erről véleményt mondhasson, úgy érzem, ez bizony akkor az önök részéről komolytalan, illetve valami oka van, ami miatt önök nem mernek ebben az ügyben vitatkozni, nem merik ezt a rendes eljárás keretei között tárgyalni. Nem tudok másra gondolni, csak erre, hiszen lehetőség lett volna, hat éve lett volna a jelenlegi kormánynak, hogy benyújtson egy ilyen javaslatot; nem tették meg, most viszont 24 óra alatt a szavazást is keresztül akarják vinni. Mit tapasztaltunk mi az elmúlt években, az elmúlt hat évben? Kinek jó ez a törvényjavaslat? Kiket támogat a Fidesz-KDNP sorozatosan? Nyilván már az előttem szólók is foglalkoztak ezzel a témával: nyilván van egy oligarcharéteg, akit a közbeszerzéssel, a földpolitikájukkal akarnak támogatni, egy nagybirtokos réteget akarnak létrehozni. És egyébként pedig kiket támogatnak? Nyilván egy szűk réteget, a felső középosztály legfelső rétegét, ez a törvényjavaslat is erről szól. (Boldog István közbeszól.) Ez a törvényjavaslat is erről szól, hiszen kik fogják tudni igénybe venni? Én nem kétlem azt, hogy ezt a törvényjavaslatot önök (Közbeszólások a Jobbik padsoraiból.), a Fidesz-KDNP kormányzati többség meg fogja szavazni (Az elnök csenget.), és ez keresztül is fog menni, de az emberek fognak arról dönteni, hogy kik fogják tudni ezt igénybe venni. Mert maga az, hogy a családtámogatási rendszert növeljük, hogy több család tudjon otthonhoz jutni, mindenféleképpen jó és támogatandó. De kiknek nyújtanak önök támogatást? Kik fogják tudni ezt igénybe venni?Látjuk azt, hogy itt 83 ezer forint befizetése kell hogy legyen havonta ahhoz, hogy a maximális állami támogatást igénybe vegyük, de azt gondolom, ez sem lesz elég arra, hogy valóban tíz év alatt egy mai értéken 30 milliós átlagos új lakást meg tudjanak vásárolni. Mennyi jövedelemre van szükség egy családban? Egy keresőre nettó 300 ezer forintra van szükség ahhoz, hogy ezt az összeget ki tudja fizetni. Kiknek van ekkora jövedelme? Mert láttuk azt, hogy például a devizahiteles válságban is önök kiknek segítettek: azoknak, akik egy összegben ki tudták fizetni az összeget, azok jó árfolyamon tudták a devizahitelüket átváltani. És a többiek? És itt megint erről van szó. És a többiekkel mi lesz? Én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jöttem. Mennyi az átlagjövedelem? Tudják, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mennyi az átlagjövedelem? Bruttó 141 ezer forint. Ha ezt lefordítjuk nettóra, 95 ezer. Egy átlagos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ember hogy tud kifizetni 83 ezer forintot a nettó 95 ezer forintos jövedelméből, amikor még neki meg kell élnie, a gyermekeit el kell tartani, ruháztatni, iskoláztatni kell, a rezsijét ki kell fizetni és a többi, és a többi?! Tehát egyszerűen lehetősége sincsen egy átlag szabolcsi embernek, hogy ezt igénybe vegye, de azt gondolom, hogy Magyarországonmásnak sem. Tehát itt lesz egy 5 százalékos réteg, a felső középosztály legteteje, akiknek önök megint adnak 3 millió forint állami támogatást ahhoz, hogy otthonhoz jussanak, és megint nem azokat az embereket támogatják, akikre a társadalmat alapozni lehet, a széles tömegeket, a szélesebben vett magyar nemzetet. Azt mondják önök, hogy gazdaságélénkítő hatása lesz ennek. Mennyiben lesz gazdaságélénkítő hatása? Fog épülni néhány ezer lakás ennek következtében maximum? Azt mondják: de új lakásokra van szükség. De miért nem épülnek új lakások? Gondolkozzanak már el! Az ellenzéki politikusok már felvetették az önök felelősségét, az önök elmúlt hatéves kormányzati felelősségét. Önök Magyarországon mit akarnak létrehozni? Egy minimálbéren dolgozó összeszerelő üzemet, ahol minimálbérért dolgoznak az emberek. Hogyan tudnak a minimálbérből ilyen összegeket majd kifizetni? Nem arra fordították az elmúlt hat évet, hogy olyan gazdaságpolitikai ösztönzőket hozzanak ebbe az országba, hogy magasabb jövedelemmel rendelkezhessenek az emberek. Éppen a miniszterelnök úr volt az, aki Szaúd-Arábia befektetőit arra inspirálta, hogy jöjjenek Magyarországra, itt a legalacsonyabbak a bérek. Hát milyen jó ez, Kánaán a külföldi befektetőknek! De mi azt szeretnénk, ha a magyar embereknek lenne Kánaán, nem pedig a külföldi befektetőknek, és sajnos így ez a törvényjavaslat is csak ennek a szűk rétegnek fog bármiféle kedvezményt adni.Gazdaságélénkítő hatása? Hát, ennek nem lesz, ahhoz alapvetően máshol kell változtatni. Törökországban rengeteg új lakás épül évente, de miért? Azért, mert évente egymillió fővel gyarapszik a török nemzet, Magyarországon a magyar nemzet pedig radikális mértékben fogy. Hát hogyan várjuk el az új lakások építését, ha nem lesznek emberek, akik oda beköltözzenek? Illetve ott van az a 600 ezer ember, aki építhetne Magyarországon lakást, de nem is akar ide letelepedni, mert nincs munkalehetősége, és elmegy az országból, mert olyanok a gazdasági körülmények, hogy nem fog tudni megélhetést biztosító munkát kapni Magyarországon. Amikor ez a helyzet, akkor hogyan várjuk el, hogy ez a gazdaságot élénkítse? Hogyan várjuk el, hogy ezek az emberek itt építkezzenek, ha egyszerűen Magyarországon jövedelemhez se tudnak hozzájutni? Persze hogy Magyarországon alacsony a munkanélküliség, ott van a rengeteg közmunkás. Akkor a közmunkások hogyan fognak tudni beszállni ebbe például a maguk nettó 53 ezer forintjával? Tehát itt önök a magyar társadalomnak a 95 százalékát kirekesztik abból a lehetőségből, hogy ehhez az otthonteremtési lehetőséghez hozzájus­sanak, és megint egy kiváltságos rétegnek adnak majd 3 millió forintot. Hát ez az egyik legnagyobb problémája! És akkor számtalanról beszélhetünk, az OBA-ról. Ha önök azt mondják, hogy annyira biztosítva van a törvény alapján, hogy az emberek nem fogják elveszteni a pénzüket, akkor miért nem merik felvállalni, hogy igenis az állam felelősséget vállaljon ezekért az összegekért? Itt van egy devizahitel-válság a nyakunkon, ahol rengeteg ember vesztette el a pénzét, a lakását. És mit jelent egy lakás egy magyar embernek? Egy átlagos magyar család egész élete során kell hogy kuporgassa a pénzét, hogy egy lakás tulajdonához hozzá tudjon jutni. Itt vannak a brókerbotrányok, ahol megint azt mondták, hogy egy pillanat alatt a család elvesztheti a teljes vagyonát, egy élet munkája veszik el. És akkor ezek alapján nincs mögötte biztosítás? Hogyan fognak még bízni az emberek ebben, ha sorozatosan azt látták, hogy bizony Magyarországon a brókercégek bedőlhetnek, a lakástakarékosságom elveszhet egyik pillanatról a másikra, a devizahitel-válság nyomán a lakásom elveszhet? Ez mind azt mutatja, hogy nincs az embereknek bizalma, nem lesz bizalma ebbe belépni, hiszen valóban csábító, hogy a 30 százalékot az állam hozzáteszi, de semmilyen biztosíték nincs. Az emberek fognak róla dönteni, hogy igénybe veszik-e, de sajnos a társadalom 95 százaléka ebből ki lesz zárva. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DÖMÖTÖR CSABA, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára: Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy röviden reagáljak. Ön számításokat végzett, ami szerintem nagyon helyes egy ilyen vita során, de azt gondolom, pár dolgot figyelmen kívül hagyott, amikor ezeket a számításokat elvégezte. Mindenekelőtt azt, hogy például a családi otthonteremtési kedvezmény is elfogadható önrészként az otthonteremtési közösségek esetében, és például azt, hogy a korábbi lakás-takarékpénztári befizetések összege is felhasználható. Ezt csak azért tartom fontosnak elmondani, mert csupán a lakás-takarék­pénztári befizetések létszáma, illetve az, hogy mennyien veszik ezt igénybe, egymilliós, tehát azok a számítások, amelyek arról szólnak, hogy pár ezer embert érinthet ez a közösség, tévesek. Azt gondoljuk, az otthonteremtési program elemei összességében - az áfacsökkentés, a családi otthonteremtési kedvezmény kibővítése, az engedélyeztetési eljárások egyszerűsítése vagy ez az új közösség - jó lehetőséget teremtenek minden magyar állampolgár számára, hogy új lakáshoz jusson. Fontos tény az is egyébként, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt még a közmunkások is igénybe vehetik a jövőben, számukra elsősorban a használt lakásokra vonatkozó CSOK jelenthet majd megoldást. És azt is fontosnak tartom, hogy minden magyar állampolgár eldöntheti majd, hogy ezen intézkedések közül melyik előnyeivel él majd. Köszönöm a figyelmet.
 • HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Nyilvánvalóan azért jöttem be én is a Házba, hogy ehhez a témához szóljak hozzá, és mondjam el a véleményemet ezzel kapcsolatban, de olyan események történtek, amelyekre muszáj reagálnom, és ez nem feltétlenül ehhez a kérdéskörhöz tartozik. Képviselő Úr! Répássy Képviselő Úr! Nem sokat tud az ügyemről, ez nyilvánvalóan kiderült abból, amit elmondott. Az én ügyemben az első tárgyalás óta nem én vagyok az, akinek szégyellnie kell magát. (Dr. Répássy Róbert közbeszólására:) Igen, nézzen utána!(12.20)S nyilvánvaló az is, hogy én többet tudok erről az ügyről. Úgy gondolom, hogy amikor ez az ügy lezárul, akkor nem nekem kell majd szégyenkeznem. S nagyon kíváncsi leszek arra, lesz-e önben annyi tisztesség, hogy ezt követően majd megkövet engem. (Dr. Répássy Róbert: De miért kellett Hollik Istvánt bántani? - Dr. Bárándy Gergely: Mert olyanokat mondott.) Kíváncsi vagyok erre. ELNÖK: Répássy képviselő úr, majd személyes érintettség címén van lehetőség a vita végén kettő percet igénybe venni. Köszönöm. Tessék folytatni! HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Nem kívánok erről többet mondani, hanem a témával kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani. Az egyik: azok a célok, amiket megfogalmaztak, jó célok. Azt gondolom, az egy nagyon helyes gondolat, hogy a lakásépítés alkalmas lehet arra, hogy a gazdaságot élénkítse, alkalmas lehet arra, hogy a családi otthonteremtés révén akár a demográfiai jellemzők is pozitív irányban tudjanak változni az elkövetkezendő időszakban, nőjön a születések száma, és egyre több lakás épüljön. De azokat a kétségbeesett erőfeszítéseket is érzem, amiket önök próbálnak ennek érdekében tenni. Ilyen volt a CSOK, és ilyen ez az új elképzelés is. Az teljesen nyilvánvaló, hogy a CSOK esetében mellélőttek, és számomra nyilvánvaló, hogy most is ez történik. Miért? Azért, mert nem készítettek hatástanulmányt, nem tudták előzetesen felmérni, hogy milyen érdeklődés lesz ezek iránt. Nem akarok részletesen kitérni arra - több képviselőtársam már elmondta -, hogy 83 ezer forintot kell havonta befizetni, de a magyar átlagfizetések nem teszik lehetővé azt, hogy ebben jelentős számban, sokan vegyenek részt. Képviselőtársam említette, hogy van olyan modell, ahol ez jól működik. Igen, a XIII. kerületben, ahol korábban alpolgármester voltam, ez a rendszer működik. Megkerülhetetlen az önök számára is, hogy állami lakásépítés legyen. A XIII. kerületben ötszáz önkormányzati bérlakás épült az elmúlt időszakban. Gondolják végig, hogy ez állami szinten megvalósítható-e. Ez az önkormányzat egymaga több lakást épített, mint az összes többi az országban. De arról nem nagyon tudunk, hogy állami épült volna. Ezért azt javaslom, hogy ezt is gondolják végig. Sajnos lejárt az időm. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)
 • HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Elég sokan emlegettek, ezért úgy gondoltam, hogy még néhány szóval hozzászólok a vitához. Először is, Bárándy képviselőtársamnak szeretném azt mondani, egy jó barátom azt mondta, ha egy vitában a fiatal korommal próbál valaki érvelni, akkor nyugodjak meg, mert az azt jelenti, hogy más tartalmi érve már nincs. Én azt láttam, hogy ez történt. Az MSZP vádaskodott, korrupcióról ordibált, de a nemzeti otthonteremtési közösséggel kapcsolatban érdemi kritikát nem tudott mondani. Másodszor, szintén Bárándy képviselőtársamra szeretnék reagálni. Ön jogászember, éppen ezért tudja, ha idéz, akkor jó, ha pontosan idéz. Én nem azt mondtam, hogy a kormány sikeres demográfiai fordulatot hajtott végre, hanem azt mondtam, a kormánynak és a Fidesz-KDNP-nek az a célja, hogy fenntartható demográfiai fordulatot hajtsunk végre. Nem azt mondtam, hogy hajtottunk végre. Z. Kárpát Dániellel ezzel kapcsolatban már volt vitám. Nem azt mondtam, hogy ezt az ügyet már sikerre vittük. És azt sem mondtam, hogy sikerként lehet erre tekinteni. Azt mondtam, hogy szerényen, de érdemes megjegyezni azt, hogy ha szolid eredményeket is, de ebben a tekintetben már elértünk. Érdemes megnézni azt, hogy a szocialisták kormányzása alatt 1,2-re csökkent le a termékenységi ráta, és ezt mi 2014-re 1,45 százalékra tudtuk emelni. Ez még valóban nagyon messze van attól a 2,1-es termékenységiráta-szinttől, amely reprodukálná a lakosságot. Ettől még valóban messze vagyunk, de szeretném kérni, hogy ne forgassák ki a szavamat. Azt mondtam, hogy ezért teszünk meg mindent, és úgy látszik, hogy ebben a tekintetben szolid eredményeket már sikerült elérnünk. Mi a különbség a szocialisták mentalitása és a mi mentalitásunk között? Bárándy képviselőtársunknak erről a törvényjavaslatról rögtön az jutott eszébe, hogy ez milyen gazdasági vállalkozásoknak kedvez. (Dr. Bárándy Gergely: Csak egynek!) Ez az érdemi különbség. A kormány ezt a jogszabályt úgy hozta létre, hogy garanciális elemeket épített bele. Ha már a formál logikát említette: ha azt mondjuk, hogy ezer lakás építésében és értékesítésében részt kell vennie, ne legyen semmilyen köztartozása, ne legyen ellene semmilyen eljárás, akkor én úgy gondolom, hogy ezek józan szabályok. Mi a szabályok oldaláról közelítjük meg, önök pedig rögtön azt nézik, hogy ez milyen érdekkörnek kedvez. Ez az önök politikájának a lényege, így is kormányoztak. Minden szabálynál rögtön azt nézték meg, hogy milyen érdekkör érdekében áll, majd utána mentek és tartották a markukat. Egyébként meg korrupcióról ordibálnak úgy, hogy az önök pártjának a padsoraiban ült Zuschlag János meg Hagyó Miklós, most pedig Hiszékeny Dezső ül ön mellett, aki ellen bűnvádi eljárás van. S akkor ön vádol minket ilyenekkel?! Azt gondolom, hogy egy kis szerénységet azért érdemes lenne gyakorolni ebben a tekintetben. (Dr. Bárándy Gergely: Ezen már csak nevetni lehet!) Az MSZP-től a nemzeti otthonteremtési közösséggel kapcsolatban konstruktív, érdemi kritikát, illetve javaslatot nem hallottunk. A Jobbik legalább egy dolgot mondott, azt, hogy ezeket a javaslatainkat támogatják. Szeretném felhívni Z. Kárpát Dániel figyelmét arra - aki hazugsággal vádolt -, hogy az ifjúsági szervezetével vitatkozik. Annak viszont örülök, hogy akkor ezek szerint a CSOK-ot támogatják. Ez jó is. A konstruktív javaslatuk annyi volt, hogy megemlítették: emellett egy bérlakásprogramot szeretnének elindítani. Ez lehetőséget ad arra, hogy a kettőnk közötti filozófiai különbségre, megközelítésre felhívjuk a figyelmet. Mi tulajdont szeretnénk adni a magyar családoknak, nem pedig bérleménybe akarjuk kényszeríteni őket. S ha már a XIII. kerületről volt szó: megnéztem, hogy a XIII. kerületben egy olyan lakásnak, amely egy kétgyermekes családnak nagyon szolidan elegendő, tehát egy 50-60 négyzetméteres ingatlannak mennyi a havi piaci bérleti díja. Azt láttam, hogy az 59 négyzetméteresé 150 ezer forint, a 65 négyzetméteresé 180 ezer forint. Ha azt mondjuk, kedves jobbikos képviselőtársaink, hogy az állami bérlaká­sépítési programmal a piaci árnak csak a felét kérjük ­el a bérlőktől, akkor ott tartunk, hogy 80 ezer forintot szeretnének elkérni bérleti díjként a magyar állampolgároktól úgy, hogy húsz meg harminc év múlva se jutnak tulajdonhoz. Ezzel szemben a nemzeti otthonteremtési közösségben 83 ezer forintot befizetve tíz év múlva biztosan ingatlanhoz tudnak jutni. Ez a kettőnk közötti különbség. Mi azt szeretnénk, hogy a magyar családok tulajdonhoz juthassanak, önök pedig bérlakásokba szeretnék őket kényszeríteni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Néha valóban cirkuszban érezheti magát az ember, hiszen nem nyomnak gombot az urak, csak belekiabálnak. Én kellő visszafogottsággal megpróbálom a részben elkezdődött szakmai vitát kibontani. Tapsikolhatnak is, de még egyszer mondom, nem a cirkuszban vannak, hanem egy nagyon fontos törvényjavaslatról vitázunk. Hozzá lehetne szólni! Szégyen gyalázat, hogy 24 órán belül ezt leteszik elénk, aztán ahelyett, hogy szakmai munícióval gyarapítanák ezt a napot, itt flegmáznak velünk a parlamentben. Érdemben nyilvánuljanak meg, ha akarnak valamit ezzel kapcsolatban hozzátenni. Ami nagyon fontos: ön azt mondta, hogy szolid eredményeik vannak a népességfogyás lassítása terén. Én nem mondtam, hogy ezt megállították volna, hiszen Magyarország legnagyobb problémája a tragikus demográfiai mélyrepülése. A helyzet ezzel szemben az, hogy 2014, 2015, az előző lezárt évek statisztikáinak bizonylatában - ezt Hollik képviselőtársam figyelmébe szeretném ajánlani - sajnálatos módon sokkal rosszabb a helyzet, mint ahogy fel tetszett vázolni, ugyanis a korábbi éves szintű 35 ezer fős népességfogyás most már 40 ezer főssé terebélyesedett. Ne rázza a fejét, hanem nézzen utána, sajnálatos módon így van. Nem szeretném, hogy így legyen. Nem vagyok ellendrukker, támogatom a kormányzat családtámogatást illető intézkedéseinek az összes értelmes fejezetét. (12.30)De az a helyzet, hogy sajnos még ezekről a szolid eredményekről sem tudunk beszámolni, még annyi élve születést sem tudunk felmutatni évente, mint az első Orbán-kormány utolsó két évében. Tehát látható, hogy elképesztő mélyrepülésben van az ország. Igen, volt közte szociálliberális 8 év, de egy elmúlt 6 év is van azért itt ebben a rendszerben. Láthatjuk azt, hogy a népességfogyás sajnálatos módon mennyiségileg mérve, ha lehet ilyen csúnya szóval élni, növekedett. Nagyon remélem, hogy a termékenységi ráta minimális elmozdulása a továbbiakban fölfelé mozdul érdemben és mérhető módon.Azt is látnunk kell eközben, hogy a szolid eredményeik közé sorolható az is, hogy a KSH mérései tekintetében a fővárosban és egyes Pest megyei járásoknál a népességfogyás talán nem lesz olyan tragikus 2050-2060-ig értendő intervallumra nézve, de teljes magyar megyék mutathatók ki, ahol a lakosság 30-50 százaléka veszhet el a következő évtizedekben. Tehát elképesztő szétszakítottságon megy keresztül ez az ország. Ezen mindenképpen csillapítani kell. Az otthonteremtési programok pedig pontosan erre a csillapításra lennének alkalmasak. Megpróbálom megvilágítani kereszténydemokrata képviselőtársaim számára, hogy mi a mi hozzáállásunk az önálló lakás tulajdonlásához és a bérleményekhez. Hiszen önök nagyon kizárólagos, leegyszerűsítő módon használják ezeket a kifejezéseket. Ha figyelt volna Hollik képviselőtársam arra, hogy hogyan fejtettük ki a Jobbik bérlakásépítési programjának lényegét az utóbbi időszakban, akkor látta volna, hogy igen, itt egy bérleti jogviszonyból indul ki az egész rendszer, mégpedig a mostani albérletárak maximum felén-harmadán. Hiszen elképesztő kínálati szűkösség lépett fel ezen a piacon. Ha csak Budapesten tudnánk ezt a kínálati szűkösséget csillapítani, az már az árak beállásához is vezetne, mert központi anyagbeszerzéssel, minősített magyar kivitelezők bevonásával több tízezer magyar család számára lehetne elérhetővé tenni egy hasonló programot, ami aztán a bérleti díjat egyfajta önkéntes törlesztőrészletté alakítva, a későbbi lakástulajdonlást is lehetővé teszi.Ez az egy vegyes konstrukció lehetne a módja annak, hogy az évente kívánt, mondjuk, 41-42 ezer új építésű lakás vagy új tulajdon kialakulásához legalább közelítsen ez a kormányzat a mostani 8 ezer körüli, nagy jó indulattal 8 ezer körüli szintről. És ezt a devizahitelezésre fogni, hogy önök a magyar építőipart a szocialistákkal együtt kivéreztették, és egyetlen évben sem tudtak, mondjuk, egy 15 vagy 20 ezres új építésű lakástömeget felmutatni? Ez a magyar gazdaság csődje, ez a magyar társadalom katasztrofális állapotának egyik negatív indikátora a kivándorlás és a népességfogyás mellett.Az élve születések számának említésekor még fel sem hoztam azt, hogy hány magyar gyermek születik jelenlegi határainkon kívül, és elmondható az is, hogy nem biztos, hogy ezek a családosok hazatérnek. Én nagyon remélem, hogy igen. De az itteni statisztikába beleszámolni őket legalábbis torzítja azt a kedvezőnek lefestett képet, ami előttünk van. Azt is látjuk, hogy a tulajdon tekintetében a Jobbik soha nem volt az önálló lakástulajdonlás ellen. Csak önök megint csak a felső középosztálynak és attól fölfelé kedvezve azok számára dolgoznak ki csomagokat, akik megengedhetik maguknak, hogy új építésű lakásba, annak szerzésébe vágjanak. Miközben ott van az a majdnem 90 százalék, aki ebben nem tud gondolkodni. A szülői porta bővítésében tud gondolkodni, jó esetben használt ingatlan beszerzésében, azt is egy hitelkonstrukció mellett. Bizony, esetükben is lehetővé kellene tenni azt, hogy azok a vágyott gyermekek világra jöhessenek, akik egyébként nemcsak a magyar demográfiai katasztrófát lennének képesek csillapítani, hanem egy normális bérlakásépítési programmal a kivándorlási vágyat is lehet a tekintetben csökkenteni, hogy ha van miért itt maradni, nem feltétlenül kell szükségből külföldre menni. És azt is látjuk, hogy a fenntartható demográfiai fordulattól nagyon-nagyon messze vagyunk, évtizedes távolságban, még akkor is, ha ezek a hibahatáron belüli elmozdulások állandóvá válnak, és mondjuk, a népességfogyás ezrekben mért mértéke nem növekszik tovább.Tehát nagyon remélem, hogy ez a fordulat sikeres lesz, és nagyon remélem, hogy ezt a fordulatot nem ettől az arcátlanul elénk tolt csomagtól várják, amit 24 órán belül olyan formában kívánnak a magyar állampolgárok elé tenni, az az önök otthonteremtési programja, hogy majd licit révén nyerhetnek valamit vagy nem. Először törlesszenek, aztán majd a liciten eldől, hogy kapnak-e érte valamit vagy sem. Egészen elképesztő, hogy önök ettől várnak áttörést egy olyan időszakban, amikor egy panelprogramot képtelenek voltak kidolgozni, még akkor is, ha uniós források is igénybe vehetőek lennének erre, csak önök nem jártak ennek utána. Állami támogatású bérlakásépítési programot nem dolgoztak ki, költségvetési forrásokat e célból nem rendeltek el. A Nemzeti Eszközkezelőt tekintik otthonteremtési programjuk gerincének, ahol magyar emberektől veszik el a bankok által legalizált módon az ingatlantulajdonukat, hogy aztán visszabérelhessék a saját lakásukat. Így legalizálták önök a banki szabadrablást. Ez a szégyen, ezért kellene változtatniuk és pozitív irányba elindulniuk! Köszönöm a lehetőséget. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Elsőként is meg szeretném köszönni államtitkár úrnak, hogy részt vesz a vitában és reagál. Ez, ugye, egyáltalán nem divat, hogy a kormánytagok ezt felvállalják. Tehát köszönöm szépen, hogy megtisztel bennünket véleményével, és így alakulhat ki talán párbeszéd ezekről a kérdésekről, nagyon-nagyon szűkös keretek között.Azt tetszett volt mondani, hogy joggal várja el a kormány, hogy biztonságos cégek vegyenek részt ebben a folyamatban. Az a tiszteletteljes kérdésem, hogy én tegnap láttam a Törvényalkotási bizottságról adott híradásokat, ott több ellenzéki felszólalásban meg lett nevezve, hogy gyakorlatilag két cég felel meg, egyazon tulajdonossal a jelenlegi szabályoknak. Ön az előbbi felszólalásában azt mondta, hogy szeretnék, hogy többen legyenek. Van ennek esélye? Van erre vonatkozó adatuk, hogy hány felel meg?Ugyanúgy kérdéses az, hogy milyen országos reprezentativitással valósulhat ez meg. Ugyanis, ha megnézzük ezeknek a korábbi tevékenységét, akár a Cariont, hogy konkrétan hol működik, rendkívül városközpontú és fővároscentrikus a finanszírozási rendszere, ahol működik. Míg ez a lakáskasszákra nem érvényes, hiszen azok a legkisebb banki szolgáltatóknál is elérhetőek voltak. Sőt, nagyon sokan fértek hozzá. Tehát kíváncsi lennék, hogy azokban a vidéki térségekben, ahol a legnagyobb szükség lenne ilyen jellegű segítségre, egyáltalán hogyan lesz hozzáférhető ez a szolgáltatás. Mert ez a biztonságos szolgáltatás, amit önök elvárnak, ha igazak azok a Törvényalkotási bizottság ülésén elhangzott gondolatok, hogy gyakorlatilag ez a két cég felel meg egyazon tulajdonossal, jelen pillanatban nem biztosítottak. Akkor az a kérdés, hogy miért nem várunk, hogy esetleg egy társadalmi vitával, esetleg egy nagyobb konszenzussal egy olyan rendszert gondoljanak ki, aminek van esélye, hogy valakik belépjenek erre a piacra, hogy valakik megteremtsék a hátterét annak, hogy részt tudjanak ebben venni. Tehát miért kell ezt a monopolhelyzetet teremteni?Államtitkár úr volt szíves elmagyarázni nekünk a pilótajáték lényegét is. Tetszett volt mondani, hogy egyik lényege az, hogy mindig új tagok lépnek be, és azok finanszírozzák a korábbiakban belépettek jövedelmét. Én nem értek a pilótajátékokhoz, de amit olvastam róla, abból azt is tudom, hogy az van, hogy néhányan elviszik a pénzt, néhányan meg hoppon maradnak. Akkor, ha jogszabály jelen pillanatban nem teremt kormányzati vagy állami biztosítékot amellett, hogy mindenki ki lesz fizetve, akkor mitől más ez, mint a pilótajáték? Mi az, ami biztosítékként megjelenik, hogy kisorsolják az első néhány tagot, aki belépett, azok megveszik az ingatlanukat mind­annyiuk pénzén, és majd az utolsó öt, akit nem sorsoltak ki, valóban hozzáfér ugyanezekhez a forrásokhoz? Tehát ha nincs állami biztosíték, akkor mi a biztosíték? Ez nem teljesen világos. Ugyanakkor tetszett volt mondani azt, hogy azért van ez a konstrukció, mert az új lakások, azt hiszem, azt mondta, nyolcszoros mértékben járulnak hozzá a GDP-hez és így a gazdaság teljesítőképességéhez. Én nem tudok ezzel vitatkozni, mert nincsenek ilyen adataim. De az a kérdés, hogy mi lesz ennek a rendszernek az indikátora. Az, hogy hogyan járul hozzá a GDP-hez, vagy az, hogy mennyi család tudja igénybe venni? Ha a családok a fontosak, és igaz, amit önök állítanak, akkor nem ezt kellene elsődleges szempontként venni, hogy melyik milyen mértékben járul hozzá a GDP-hez, és melyik milyen arányban tudja a gazdaságot erősíteni, hanem azt, hogy melyik esetében, milyen ingatlan vásárlása esetében van meg a nagyobb esélye annak, hogy családok hozzáférjenek.Márpedig, ha igaz az az állítás, amit Vantara kép­viselő úr mondott, hogy az eddigi CSOK-ta­pasztalatok alapján sokkal nagyobb az igény a használt ingatlanokra, akkor ismét ki kellene nyitni ezt a témát, és nem lenne szabad egy napon belül elfogadni a parlamentnek, hanem meg kellene vitatni. Ha itt egyöntetű vélemény van abban, és több párt frakciójában is az a vélemény, hogy igen, a családtámogatások fontosak, igen, az otthonteremtés fontos, és igen, habár még nagyon sokan vitáznak ezzel, hiszen nyugat-európai vagy amerikai példákon nagyon sokan vitatkoznak, hogy mennyire fontos a lakások tulajdonjoga, még ezzel is egyetértek önökkel, hogy igen, nagyon-nagyon fontos. De nem mindegy az, hogy ezt mikor és hogyan és milyen feltételekkel tudja megszerezni egy család; az, hogy mindenki egyenlően fér-e hozzá, mindenkinek megvan-e az esélye.A legfontosabb dolog, amiről idáig nagyon kevés szó esett, az alapvetően, és kérem államtitkár urat, nézze el nekem, hogy most egy picit visszatérek politikai témára, a konkrét javaslattól eltérően, ez arról szól, hogy a kormány jelenlegi politikája hogyan tudja a béreket rendezni. Mert ezeknek a támogatásoknak a hatása alapvetően azért fontos, mert jelen pillanatban nemcsak áfarekorderek vagyunk, hanem a munkabért terhelő járulékok tekintetében is, miután annyira magasak, hogy nagyon-nagyon kevés tud eljutni az állampolgárokhoz, és nagyon keveset tudnak kézhez venni, akár a bankból fizetéskor a megtermelt javakból, emiatt van rá szükség.(12.40)Nem lenne-e célszerűbb ezt az egész támogatási rendszert, miután önök, illetve a miniszterelnök úr is többször elmondja, hogy fontosak a polgári kormánynak a dolgozó emberek tömegei, a bérbe visszajuttatni? Nem kellene-e elősegíteni azt, hogy a bért terhelő járulékok érdemi csökkentésével ne szoruljanak rá családok ilyen különböző szociális ellátásokra vagy támogatásokra? Nincs-e más megoldása és lehetősége annak, hogy ugyanezt a hatást elérjük, és ne támogatásfüggő legyen és ne bizonytalan pilótajáték jellegű legyen, hanem meglegyen a családoknak a saját pénze arra, hogy meg tudják tenni ezeket a lépéseket? Ehhez egyszerűen csak több jövedelemre van szükség, arra van szükség, hogy ne bruttó 140 ezer forint legyen az átlagjövedelem, hanem a többszöröse, amivel meg tudják finanszírozni ezt. Hogyha erre lenne meg a kormányzati szándék, akkor nem egy nagy központi beszedésre és utána egy valamilyen biztonsági háttérrel működő visszaosztási rendszerre lenne igény, hanem gyakorlatilag tudna működni az, hogy a társadalomban - mint ahogy alapvetően a jóléti társadalmakban ez jellemző - saját szabályozó módon a szorgalmas emberek előrejutnak, és a munkájuk eredményeként tudnak egyről a kettőre boldogulni. Most jelen pillanatban arról van szó, hogy gyakorlatilag beszedjük a sok pénzt központi forrásba, és egy nem túl igazságos, nem túl biztonságos rendszerben megpróbáljuk visszaosztani, hogy valamilyen célt szolgáljunk. És a probléma az, hogy ennek a célnak is megkérdőjeleződik mindig a valódisága és az őszintesége, hiszen teljesen mást látunk, amikor arról beszélünk, hogy a családok hogyan tudnak több gyermeket vállalni, hogyan jutnak otthonhoz a fiatalok, és mást látunk, amikor arról beszélünk, hogy milyen lesz a GDP, és hogyan járul hozzá maga a folyamat a gazdaság teljesítőképességéhez. Én azt gondolom, államtitkár úr, hogy megérne egy közös gondolkozást ez az egész téma, és igazán nagy hiba az, hogy egy nap alatt kell úgy döntést hoz­ni erről, hogy sajtóból kell értesülni, hogy mi zajlik a Törvényalkotási bizottságban, és úgy kell megnézegetni egyáltalán, hogy miről fogunk ma vitázni, mert nincs meg a megfelelő idő arra, hogy ezt érdemben megvitassuk. Szerintem az lenne a szerencsés, ha visszavonnák ezt a javaslatot, adnának időt, hogy beletehessük azt, hogy ez a lehető legjobb legyen, és később, még akár ebben az évben vagy az év első felében visszajönne ez úgy, hogy ez ne váltson ki ilyen indulatokat és érzelmeket, mint amit jelen vita során tapasztaltunk. Köszönöm a szót, elnök úr. (Szórványos taps a Jobbik soraiból.)
 • DÖMÖTÖR CSABA, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan eszközről, a nemzeti otthonteremtési közösségről vitáztunk ma itt, amely véglegesíti a kormány januárban elindított otthonteremtési programját. Ennek az otthonteremtési programnak az elindítása azért volt időszerű, mert a mögöttünk hagyott időszakban - nevezzük, mondjuk, devizahitelek időszakának - rendkívül alacsony volt az új lakások, az új házak építésének száma, jobbára csak a családok adóssága növekedett, új lakások nem épültek. Azért is fontos ez az eszköz, mert korábban, amikor az állam a lakáscélú megtakarításokat támogatta, az jellemzően a lakás-takarékpénztárakon keresztül történt, ezekből pedig túlnyomó részben használt lakások felújítását intézte a magyar lakosság, új lakások nem épültek. Az otthonteremtési közösség lényege, hogy a magyar állam támogatni szeretné a lakáscélú megtakarításokat. Ennek keretében a tagok kötelezettséget vállalnak, hogy egy meghatározott összeget befizetnek előre meghatározott ütemben. A megtakarításon felüli hiányzó összeget a közösség megelőlegezi azoknak, akiket kiválaszt. Ez a kiválasztás történhet licit révén vagy sorsolással. A sorsolás ügyében azt fontos megemlíteni, hogy nem a lakásokat sorsolják, hanem a lakáshoz jutás sorrendjét. A kettő nagyon nem ugyanaz.Ami az állami szerepvállalást illeti, az állam szeretné támogatni a lakáscélú megtakarításokat, éppen ezért támogatást biztosít. Mindennek a támogatásnak az összege az éves befizetések után 30 százalékos, de legfeljebb évi 300 ezer forint. Ez tehát magasabb, mint a lakás-takarékpénztári támogatások összege. A támogatást - mindenféle ellenkező vádaskodások ellenére - nem a szervezők, nem cégek kapják, hanem olyan magyar állampolgárok, akiknek lakáscélú megtakarítása van. Fontos tény, nem megkerülendő tény, hogy az otthonteremtési közösségi modellben felhasználható a korábban már elindított családi otthonteremtési kedvezmény, mi több, a lakás-takarékpénztári megtakarítások is felhasználhatók. Fontos dolog az, hogy a törvényjavaslatba nagyon szigorú garanciák is kerültek. A szervezőknek, az otthonteremtési közösségek szervezőinek százmillió forintos alaptőkével kell rendelkezniük, emellett 3 százalékos tartalékot kell képezniük. A vezetőkre, az otthonteremtési közösségek szervezőinek vezetőire rendkívül szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. A tagoknak a megvásárolt ingatlanra vagyonbiztosítást kell kötniük. Mindezek mellett a Magyar Nemzeti Bank nemcsak az engedélyeztetést, hanem a működést is jelentősen, folyamatosan felügyeli.Itt a korábbi vitában elhangzott az, hogy más korábbi tapasztalatokat kellene figyelembe vennie a kormánynak, amikor a mostani javaslatot tárgyalja, mondjuk, az angyalföldi tapasztalatot vagy a 2010 előtti tapasztalatokat. Mi ezt elutasítjuk. Azért utasítjuk el, mert a szocialisták már bemutatták, hogy hogyan kell eltörölni egy jól működő otthonteremtési programot. Szeretném újfent emlékeztetni őket arra - hogyha interneten követik az eseményeket, akkor úgy, mert jelenleg sajnos nincsenek a teremben -, hogy eltörölték korábban a jól működő otthonteremtési programot. Medgyessy Péter miközben azt mondta, hogy folytatni szeretné 2002-ben, 2003-ban már azt mondta, hogy nincs elég fedezet, csak külföldi forrásokból tudnák finanszírozni. Ezután gyakorlatilag felszámolták az otthonteremtési rendszert, és teret engedtek a korlátlan devizahitelezésnek, amelynek keretében 2004 és 2010 között 3000 milliárd forintra emelkedett a devizahitelek nagysága. Mindez azt jelentette, hogy százezernyi ember került adósságcsapdába. A kormány ezt a helyzetet kellett hogy orvosolja a banki elszámoltatással.Végezetül engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy ezzel az otthonteremtési közösséggel válik teljessé a kormány új otthonteremtési programja. Mint ismert, nem ez az egyetlen eszköz, amellyel az új lakáshoz, házhoz jutást segíti a kormány. Korábban 27-ről 5 százalékra csökkent az új lakások áfája. Többgyermekes, háromgyermekes családok akár 10 millió forint támogatást is kaphatnak új lakások vagy házak építésére. Ezt a háromgyermekesek esetében kiegészítheti egy 10 millió forintos államilag támogatott hitel. Mindezek mellett jelentősen nőttek a használt lakásokra vonatkozó állami támogatások is. És fontos tény az, hogy ezeket a támogatásokat a közmunkások is igénybe vehetik, azok is igénybe vehetik, akik szerényebb anyagi körülmények között élnek. Egyszerűsödnek az engedélyezési eljárások is, nem kell hónapokat várni arra, hogy egy egyébként elkészült házba valaki beköltözhessen. Olyan intézkedések ezek, amelyek nagyfokú támogatását bírják a magyar családoknak, a társadalom négyötöde támogatja ezeket az intézkedéseket. Szintén hasonló arányban gondolják azt, hogy a fiatalok számára is jó lehetőség ez arra, hogy lakhatási körülményeiken javítsanak. A nemzeti otthonteremtési közösség egy lehetőség, lehetőség arra, hogy az állam támogassa azokat, akiknek lakáscélú megtakarításaik vannak. Ez egy lehetőség, és a magyar családok egyébként majd szabadon eldöntik azt, hogy az otthonteremtési program melyik eszközével élnek, a CSOK-kal, az áfacsökkentéssel vagy éppen az otthonteremtési közösséggel. Az otthonteremtési programtól több dolgot is vár a kormány. Várja azt, hogy több új lakás legyen saját tulajdonban, több új ház legyen saját tulajdonban, növekedjen a gazdaság, több munkahely jöjjön létre, és nem utolsósorban azt is várjuk, hogy ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően több gyermek szülessen a jövőben. A mögöttünk hagyott pár órás vita alapján azt gondolom, hogy ezekkel a célokkal mindenki egyetérthet, ezért talán nem túlzás azt kérni minden parlamenti párttól, hogy jó szívvel támogassa az előttünk fekvő törvényjavaslatot. Mindenki támogatására számítunk; azt gondoljuk, hogy az otthonteremtés nemzeti ügy, pártokon felül álló nemzeti ügy. Köszönjük szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
 • ELNÖK: Köszönöm, Rogán Antal miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a Törvényalkotási bizottság álláspontjának, valamint a megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor. Mindezekre összesen 15 perc áll rendelkezésükre. Legfeljebb 8 percben tudom megadni a szót Hadházy Sándor képviselő úrnak, a Törvényalkotási bizottság előadójának.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, Hadházy képviselő úr. Felhívom a szocialista képviselőtársaim figyelmét, most lesz lehetőségük élőszóban (Dr. Bárándy Gergely: Használni fogjuk!), hangosan elmondani mindazt, amit közbekiabáltak. A bizottságban megfogalmazódott kisebbségi véleményt két felszólaló fogja ismertetni, mindösszesen hétperces időkeretben. Elsőként megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Három perce maradt Lukács László képviselő úrnak, Jobbik.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, Lukács képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom figyelmüket, hogy a frakcióknak 30-30 perc, a független képviselőknek összesen 8 perc áll rendelkezésükre. A felszólalások első körében a vezérszónokok ismertetik a frakciók álláspontját, képviselőcsoportonként 15 perces időkeretben.Elsőként megadom a szót Manninger Jenő képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának.
 • ELNÖK: Köszönöm, Manninger képviselő úr. Most megadom a szót Szakács László képviselő úrnak, a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja vezérszónokának.
 • ELNÖK: Köszönöm, Szakács képviselő úr. Most megadom a szót Hollik István képviselő úrnak, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja vezérszónokának.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, Hollik István képviselő úr. Most megadom a szót Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának. Öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, Z. Kárpát Dániel képviselő úr. Megadom a szót Ikotity István képvi­selő úrnak, a Lehet Más a Politika képviselőcsoportja vezérszónokának.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A további képviselői felszólalásokra a fennmaradt időkeretekben van lehetőség. Ezeket az üléstermi táblán kísérhetik figyelemmel. Először az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót, elsőként Vantara Gyula képviselő úrnak, Fidesz.
 • ELNÖK: Köszönöm, Vantara képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Előre bejelentett felszólaló Bárándy Gergely képviselő úr, MSZP. Öné a szó, képviselő úr.
 • ELNÖK: Köszönöm, Bárándy képviselő úr. Kétperces hozzászólások következnek. Elsőként megadom a szót Répássy Róbert képviselő úrnak, Fidesz.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, Répássy képviselő úr. Kettő percre megadom a szót Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak, Jobbik.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Sallai Benedek képviselő úr, LMP.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Dömötör Csaba államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Folytatjuk a rendes felszólalásokat. A Jobbik képviselőcsoportjából Gyüre Csaba képviselő úr kért szót. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ismét Dömötör Csaba államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a KDNP képviselőcsoportja 7 percet átad az időkeretéből a Fidesz képviselőcsoportjának.Hiszékeny Dezső képviselő úr, az Országgyűlés jegyzője következik, az MSZP képviselőcsoportjából. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Rendes felszólalásra a KDNP képviselőcsoportjából Hollik István következik, őt majd Z. Kárpát Dániel képviselő úr fogja követni.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt kormánypárti és ellenzéki képviselőtársaim, valamennyi képvi­selőtársam, mindenkinek tudok szót adni az időkeret terhére, amennyiben gombnyomással bejelentkeznek. Ez vonatkozik Boldog képviselő úrra és Z. Kárpát képviselő úrra is, aki meg is nyomta a gombot. Még egy információkérésem van Sallai R. Benedektől. Most lenne lehetőség kétperces felszólalásra, de ezt az igényét ebben a percben törölte. Él a kétperces lehetőséggel? (Sallai R. Benedek: Majd rendes felszólalást szeretnék mondani.) Jó, köszönöm szépen. Z. Kárpát Dániel képviselő úr következik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az LMP képviselőcsoportjából Sallai R. Benedek képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki a vitában felszólalni. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Az összevont vitát lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, hogy az előterjesztő képviseletében kíván-e szólni. (Dömötör Csaba bólint.) Dömötör Csaba államtitkár úré a szó. Parancsoljon, államtitkár úr!