• B. NAGY LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Magyarországon az elmúlt 20-25 évet tekintve rekordot dönt a női foglalkoztatás. Ez felveti annak az igényét, hogy a szülők akár bölcsődében, akár óvodában minél szélesebb körben el tudjanak helyezni gyerekeket. Fontos, hogy a szüleik tudhassák: az óvodákban jó körülmények között, biztonságban vannak gyermekeik, és ezenkívül még megfelelő tartalmú nevelésben is részesülnek. Az elmúlt években kibővítettük az eddigi bölcsődei lehetőségeket, a hagyományos bölcsőde mellett létrejött a minibölcsőde, a munkahelyi bölcsőde, a családi bölcsőde intézménye is. Számításaink szerint a következő három-négy évben 17 ezer új bölcsődei férőhely lesz, szélesebb körű és sokkal rugalmasabb ellátást biztosítva, és sokkal jobban igazodva a családok igényeihez. Ezt segíti az is, hogy most már nemcsak a gyermek egyéves, hanem féléves korától jár a gyed extra. A támogatási forma egyébként egyre népszerűbb, az idei évre 20-23 százalékos bővüléssel számolunk. Ezért nem véletlen, hogy 2010-2015 között közel 10 ezer új óvodai férőhellyel lett bővítve az ország óvodai kapacitása. Tisztelt Államtitkár Úr! Éppen ezért érthetetlen, ami ma Szegeden folyik. A szocialisták nyolc éve alatt szinte teljesen megszüntették az otthonteremtési támogatásokat, a családokat belehajszolták a végzetes devizahitelekbe; bércsökkenés, nyugdíjcsökkenés, emelkedő villany- és gázárak, eladósodás volt a szocialista országlás következménye. Ezt a trendet folytatja a szegedi városvezetés, hiszen a szülői tiltakozások ellenére olyan döntést hoztak, hogy öt óvodát akarnak bezárni a Tisza-parti városban. A bezárandó óvodák között van olyan is, amely folyamatosan túljelentkezéssel küzdött, tehát az egyik legnépszerűbb és legkedveltebb óvoda volt a városban. Egy másik pedig a város egyetlen olyan óvodája, amelyik reggel 5 órától nyitott ki. Mit csináljanak ezek után azok a szülők, akik hajnalban járnak dolgozni? Kérném szíves válaszát tisztelettel. Köszönöm. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
  • DR. PALKOVICS LÁSZLÓ, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az óvodai és a bölcsődei ellátás nemcsak a munka és a magánélet összeegyeztetésének előmozdítását szolgálja, hanem alapvető beruházást is jelent a gyermekek fejlődésébe, javítja a hátrányos helyzetű gyermekek jövőbeni esélyeit. Szegeden 12 önkormányzati bölcsőde működik 982 férőhellyel és 110 százalékos férőhely-kihasz­nált­sággal, ami azt támasztja alá, hogy igény van a gyermekek ellátására. Ezért aztán érthetetlen, hogy miért tervezi a szocialista városvezetés egy gondozási egység rendelővé alakítását és 24 férőhely megszüntetését. A 2015-2016-os nevelési évet érintő legfontosabb változás a köznevelésben a hároméves kortól kiterjesztő hatályú óvodakötelezettség bevezetése volt. Az intézkedés megalapozta azt az utat, amelynek során a gyermekek már a korai éveiktől azonos eséllyel és hozzáféréssel kezdhetik meg az intézményes keretek között biztosított nevelést, továbbá utat nyitott ahhoz is, hogy időben felfedezhetővé váljanak a későbbi tanulási nehézségek; szükségszerűen lehetővé váljon a korai beavatkozás, a hátrányok csökkentése, és nem utolsósorban mihamarabb megkezdődhessen a tehetségek korai kibontakoztatása is. Mindezek eredményessége jelentősen befolyásolja az óvodai-iskolai átmenet megkönnyítését, hosszú távon a korai iskolaelhagyók arányának a csökkentését. Amikor tehát egy települési önkormány­zat úgy dönt, hogy bezárja a magas kihasz­nált­sá­gú mutatók szerint jól működő óvodáit, a saját közigazgatási területén lévő óvodás népesség jövőbeni esélyeit veszélyezteti, növelve a hátrányok faktorait.Azt külön szükséges megemlítenünk, hogy a fenntartó döntéséből eredő intézkedés a köznevelési törvényben foglalt kötelezettségét is megszegni láttatja, amely szerint a döntés eredményeként nem róhat aránytalan terhet a gyermekekre. Aránytalan terhet ró a fenntartó a gyermekekre akkor, ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményeit az átlagos körülményekhez képest ‑ a gyermek, a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényét figyelembe véve - lé­nye­ge­sen nehezebbé teszi, vagy intézkedésével jelentős költségnövekedést okoz a szülőknek a gyermek óvodáztatásában, miközben az ágazat a kormány támogatásával, a fenti célok mentén az óvodai férőhelyek fejlesztéséhez, az egyenlő esélyek megteremtésének fenntarthatóságához hazai forrásból is biztosít támogatást. Köszönöm. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
  • ELNÖK: B. Nagy László képviselő úr, a Fidesz képviselője, kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszteréhez: „Így támogatja gyermekeink fejlődését az MSZP ‑ óvodákat zár be a szegedi szocialista városvezetés” címmel. Öné a szó, képviselő úr.
  • ELNÖK: Megadom a szót Palkovics László államtitkár úrnak.