• HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Számunkra mindig is különösen fontos volt a családok, illetve a gyermekek helyzete és azok jövője. Éppen ezért különösen örvendetes számunkra, hogy az elmúlt időszak híradásaiból értesülhettünk, hogy további jelentős bővítésre van lehetőség a bölcsődei ellátás terén. Itt jegyezném meg, hogy a Statisztikai Hivatal adatai szerint 2014-ben már 38 ezer fölött volt a bölcsődei férőhelyek száma, míg például a második Orbán-kormány hivatalba lépését megelőző évben ez a szám még a 27 ezret sem érte el. Emelkedett a bölcsődék finanszírozására fordított összeg is, az új férőhelyek mellett több ezer bölcsődét újítottak fel a kormány támogatásának jóvoltából, és a folyamat eredményeképpen csaknem ezer új munkahelyet is sikerült létrehozni. Tisztelt Államtitkár Úr! Úgy értesültünk, hogy nemcsak az idén várható jelentős fejlesztés e területen, hanem a jövő évtől is, amikor új ellátástípusok közül is választhatnak majd a szülők: például a családi, a munkahelyi bölcsőde. A bölcsődei férőhelyek további bővítésével egyébként nemcsak a népességnövekedést tudjuk ösztönözni, hanem közvetetten a munkaerőpiacot is támogatjuk. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy a települések, a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű térségek életében is fejlődésösztönző lehet egy felújított bölcsőde.A férőhelyek számának bővülése, az itt kapott ellátás, a nevelői munka jótékony hatása mind-mind segíti az igazán szegény családok életét, ezáltal úgy is tekinthetünk rá, mint a szociális segítségnyújtás egy fontos formájára. (16.10)Tisztelt Államtitkár Úr! Az eddigi lépésekre és a jövőben várható fejlesztésekre tekintettel kérdezném, hogy a gyermekeket nevelő családok helyzetének javítása érdekében 2018-ig a bölcsődékkel kapcsolatosan milyen konkrét intézkedéseket tervez a kormány, és ezeknek mi lesz a költségvonzata. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Ahogyan már ön is utalt rá, két oka is van annak, hogy miért fogott a kormány akár a bölcsőde-, akár az óvodafejlesztések körében fokozatváltásba, és miért másfélszerese-kétszerese a bölcsődeépítésnek, óvodaépítésnek a sebessége annak, mint a 2010-et megelőző időszakban. Az egyik ok, hogy családbarát országot építünk, és úgy gondoljuk, hogy ebben a nőknek meg kell adni a szabadságot, a családoknak meg kell adni a szabadságot, hogy maguk döntsék el, hogy ha akarnak, akkor két-három évig otthon maradhatnak a gyermekkel, és ne az állam döntse el, hogy ez maximum két év lehet, hanem kibővítettük, hogy akár három év is lehessen, ugyanakkor, ha valaki akar, akkor akár fél év után a gyed extrával visszamehessen dolgozni, és mindamellett a gyermeknek a napközbeni gondoskodásáról, felügyeletéről is a különböző állami szervek vagy a bölcsődék révén tudjon a közösség gondoskodni, ezáltal a nőknek minél szélesebb körű szabadságot nyitunk meg. Erre igény is van, hiszen a nők foglalkoztatottsága évtizedes rekordokat döntöget, és annyi nő állt munkaviszonyban az elmúlt esztendőben, mint az elmúlt évtizedekben még soha. Ezáltal megnőtt az igény, hiszen egyre több gyermek születik, magasabb a gyermekek születési száma, mint az előző években, a nők foglalkoztatottsága is magasabb szintű, tehát egyértelmű, hogy több bölcsődére van szükség. Ezért mind a fejlesztési források tekintetében, mind a jogi formák tekintetében igyekeztünk rugalmasabbá, szélesebb körűvé és a családok igényeihez jobban igazodóvá tenni a bölcsődei ellátási rendszert. Fontos volt, hogy a területi egyenlőtlenségeket kiküszöböljük, hiszen nagyon sokszor pontosan a kisebb településeken, a nehezebb sorsú településeken nem voltak bölcsődék: rugalmasabb legyen, többlépcsős legyen, többszereplős, minél családiasabb, minél kisebb létszámú, és adott esetben minél közelebb legyen a munkahelyhez is. Ezért nyitottunk meg három új kategóriát a meglévők mellett: a minibölcsődét, a családi bölcsődét és a munkahelyi bölcsődét. A minibölcsődének sokkal könnyebbek a működési feltételei, egyszerűbb ezeket létrehozni. A családi bölcsőde szintén talán a korábbi családi napközihez hasonlít a leginkább. A munkahelyi bölcsőde pedig abban segít, hogy ha egy munkahelyen vállalja egy munkáltató, hogy ebben is segíti a dolgozóit, akkor az állam is segítséget nyújt ahhoz, hogy ilyen munkahelyi bölcsődéket létrehozzanak. Az önkormányzatok akár önállóan, akár társulásban, akár ellátási szerződés alapján, valamilyen fenntartóval kötött társulási szerződéssel is elláthatják ezt a feladatot. Az a célunk, hogy a három éven aluli gyerekek ellátását biztosító férőhelyek száma 2018-ig, a ciklus végéig 44 ezerről 60 ezerre emelkedjen. Ez 37 százalékos bővülést jelentene, és azt jelentené, hogy a 2014-es 16 százalékos korosztályon belüli férőhelyszámot 22 százalékra tudnánk emelni, amely már európai uniós szinten is becsülendő szám, azt hiszem.A fejlesztési forrásokból 2020-ig 100 milliárd forint az, ami e tárgykörben rendelkezésre áll bölcsődék és óvodák fejlesztésére, nagyon sokféle jogcímen. A terület- és településfejlesztési operatív programokban is találhatók ilyenek, a versenyképes Közép-Magyarország operatív programban is vannak források, de megjelentek már EFOP-os források is, 2016. január 8-án kettő is: az egyik a „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”, a másik pedig „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatók fejlesztésével” címén. Ezek összességében már 53 milliárd forintnyi pluszforrást jelentenek bölcsődei, óvodai férőhelybővítésre is fordíthatóan.Ahogy a képviselő úr is fogalmazott, ez a gazdaságfejlesztésnek is fontos része, hiszen azok, akik akarnak, így könnyebben vissza tudnak menni dolgozni. Éppen ezért a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban is egymilliárd forintos fejlesztési forrás fog rendelkezésre állni hasonló célra.Bízunk benne, hogy ez a gyermekek érdekét is szolgálja, a szülők érdekét is szolgálja a munka és magánélet kiegyensúlyozásának megteremtése érdekében, és a hátrányos helyzetű gyermekeknek is nagyobb segítséget jelent a kisgyermekellátásba való bekapcsolódás révén. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm a válaszát. Azt láthatjuk, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy fenntartható demográfiai fordulatot hajtson végre, és nemzetközi kutatások, tanulmányok is mutatják, hogy ezt csak azokban az országokban sikerül véghez vinni, ahol a családpolitikához komplex módon közelítenek, és nem csupán közvetlen pénzügyi támogatásként tekintenek erre. Örömmel láthatjuk, hogy a magyar kormány is ezt az utat járja, hiszen a közvetlen pénzügyi támogatások mellett - itt gondolok az adókedvezményre, a családi otthonteremtési kedvezményre - figyelmet fordít a rugalmas foglalkoztatási formákra vagy éppen a bölcsődék és óvodák fejlesztésére, ahogy ezt ön is elmondta, 53 milliárd forintot fordít erre. Reméljük, ezzel valóban meg lehet fordítani azt a demográfiai trendet, ami az elmúlt húsz évben Magyarországra jellemző volt, és minden évben több gyermek tud születni. Köszönöm szépen a választ, elfogadom azt. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ.