• SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Ha közoktatás, akkor KLIK, ha KLIK, akkor megint egy botrányos ügy. Az utóbbi időszakban öt szegedi kollégiumból négyben történt igazgatói pályázat. Abból az egyik a szegedi Fodor Kollégium volt, ahol elég botrányosra sikeredett a kiírás. Az igazgatói székre ketten pályáztak, a korábbi igazgatónő, aki 13 éve szakmailag kiválóan vezette az intézményt és egy volt fideszes polgármesterjelölt, aki a legutóbbi önkormányzati választásokon alulmaradt a megmérettetésben. Ilyenkor az igazgatóválasztás során meg kell kérdezni a diákönkormányzatot, a nevelőtestületet, az alkalmazotti ta­ná­csot. Mindegyik egyhangúlag a korábbi igazgatónőt támogatta volna az igazgatói székbe. Ennek ellenére a tankerületi igazgató a volt fideszes polgár­mesterjelöltet nevezte ki március 1-jével az intézmény vezetésére úgy, hogy egyébként semmiféle indoklást erre nem adott, merthogy egyébként a KLIK szabályzatában erre nem is kötelezhető.Tisztelt Államtitkár Úr! Mikor értik már meg végre, hogy pontosan az ilyen és ehhez hasonló ügyek miatt van elege az embereknek, a pedagó­gusoknak, a tanároknak a KLIK-ből, az önök oktatási rendszeréből? Nem elég ugyanis, hogy túlterheltek a diákok, a pedagógusok, nem elég, hogy elvették a döntési kompetenciájukat, hogy nincs megfe­lelő esz­köz az iskolákban, akkor még például ebben az esetben az alapvető demokratikus jogszabályok­tól is meg­fosztják őket, hogy történetesen egybehang­zó véle­ményüket teljes egészében figyelmen kívül hagyják.Éppen ezért kérdezem az államtitkár urat: ön szerint normális-e az, hogy ha valaki egyetlen szavazatot sem kap a tantestülettől egy igazgatói választás során, mégis ő lehet az intézmény vezetője, csak azért, mert esetleg fideszes polgármesterjelölt volt? Ön szerint elfogadható-e az, hogy semmiféle indoklása nincs az igazgatói kinevezési döntésnek? Illetve van, mondhatjuk, hogy: csak. Végül az egésznek a rákfenéje a KLIK. Mikor fogják végre felszámolni ezt az antidemokratikus és túlbürokratizált förmedvényt, a KLIK-et, mert ennél a gigaintézménynél, azt gondolom, minden jobb lenne. Várom válaszát. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, köztük: Úgy van! - Taps az MSZP padsoraiból.)
  • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház!... ELNÖK: Állj! Kérek szépen mindenkit, hogy a Házszabályt maradéktalanul és minden esetben tartsa be. Köszönöm. DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr. (Gúr Nándor: El lehet tolni a biciklit!) Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ön, azt hiszem, úgy tudom, rutinos, önkormányzati ügyekben jártas politikus. Talán volt szerencséje élete során beletekinteni az önkormányzatokra vonatkozó akár oktatásirányítási, akár más jogszabályok részleteibe, és tudja, hogy ilyen szempontból magának az eljárásnak a menetében annyi különbség van a korábbi és a mostani, tehát a KLIK előtti és a KLIK utáni menetrendben lényegileg, nagy vonalait tekintve, hogy ugyanúgy egyfajta véleményezési eljárás folyik végig, majd a korábbiakban az önkormányzat rendelkezett egy döntési jogkörrel, és most ezt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ járási tankerülete gyakorolja. Tehát magának a szisztémának a változásáról nem beszélhetünk. Ha ön azt mondja, hogy antidemokratikus, ami most van, akkor lényegében azt mondja az elmúlt 25 év gyakorlatáról, az önkormányzati fenntartás időszakáról is - emlékszünk, akkortájt is, amikor adott esetben diákok vagy tanárok tiltakoztak egy-egy iskolaigazgatónak a kinevezése ellen, akit nem támogattak helyben, akár fekete ingben, akár más módon. Tehát a rendszerben csak annyi változott, hogy nem az önkormányzat az, aki ezeknek a jogosítványoknak a címzettje, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ezeknek a jogosítványoknak a címzettje. De azt hiszem, hogy minden kérdést érdemes megvitatni, így a köznevelési kerekasztalnak február 18-án alakult meg az úgynevezett fenntartói munkacsoportja, amely pontosan ilyen és hasonló kérdésekkel foglalkozik, hogy miként lehet ezeket a jogosítványokat gyakorolni, miként kell áttekinteni az erre vonatkozó szabályokat. Azok a szervezetek, amelyek meghívást kaptak (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) és részt is vesznek a kerekasztal munkájában, ebben is részt vehetnek február 18-a óta. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkeztek a következő képviselők: Varju László, független; Sallai R. Benedek, LMP; Lukács László György, Jobbik; Kulcsár Gergely, Jobbik; Teleki László, MSZP; Farkas Gergely, Jobbik; Novák Előd, Jobbik; Kiss László, MSZP; Staudt Gábor, Jobbik, képviselő urak.Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Gőgös Zoltán, MSZP, országgyűlési képviselő úr korábban bejelentett mentelmi jog megsértése tárgyában indult ügyével kapcsolatosan mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány érkezett 11.BPK.1734/2015/5. számon a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságtól. Az Országgyűlés elnöke ezt megvizsgálásra kiadta a mentelmi bizottságnak. Tisztelt Országgyűlés! Most, 13 óra 16 perckor elkezdjük a kérdések és azonnali kérdések tárgyalását.Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés elnöke a határozati házszabályi rendelkezések 121. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörével élve Magyar Zoltán képviselő úr K/8721. számon a nemzeti fejlesztési miniszterhez benyújtott írásbeli kérdését visszautasította, mi­vel az indítvány nem tartozik a miniszter úr feladatkörébe.Most tehát rátérünk a kérdésekre. Tisztelt Országgyűlés! Szabó Sándor képviselő úr, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszteréhez: „Miért hagyta teljesen figyelmen kívül a KLIK a szegedi Fodor Kollégium igazgatóválasztásánál a tantestület egybehangzó véleményét? Mikor szüntetik meg a KLIK-et?” címmel? Képviselő úr, parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Parancsoljon! (Bangóné Borbély Ildikó egy kerékpárcsengővel csenget. - Gúr Nándor: El kéne tolni azt a biciklit! - Derültség az MSZP padsoraiból.)(13.20)