• VONA GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Miniszterelnök Úr! Amikor legutóbb volt alkalmam öntől kérdezni, akkor arra voltam kíváncsi, hogy miért van az, hogy az ön környezetében lévő emberek hihetetlen módon gazdagodnak az elmúlt években, gondoljunk itt Habony Árpádra, Mészáros Lőrincre, Andy Vajnára. Annak tudható be ez, hogy ők a legtehetségesebbek, legszorgalmasabbak, legtisztességesebbek, vagy annak tudható be, hogy az ön környezetében vannak, ne adj’ isten, esetleg annak, hogy bizonyos korrupciós ügyletekben vesznek részt, amikkel kapcsolatban, mondjuk, a hatóságok félretekintenek? Én ezt a kérdést, ezt a súlyos kérdést tettem föl, de miniszterelnök úr nem válaszolt, hanem azt mondta, hogy akkor kérdezzek ilyet, mielőtt egy ilyet megkérdeznék öntől, előbb válaszoljak arra, hogy mi igaz a Kovács Béla elleni vádakból. Ha a miniszterelnök úr egy ilyen súlyos kérdést föltett nekem, én úgy gondolom, hogy kötelességem válaszolni, úgyhogy ezt meg is teszem, de egyébként, miniszterelnök úr, önnek is kötelessége volna válaszolni egy ilyen kérdésre. De akkor válaszolok előbb én.(14.50)A Jobbik soha semmilyen országtól, Oroszországtól sem kapott anyagi támogatást, és nem is fog, mert számunkra a függetlenség megőrzése az egyik legfontosabb alapérték. A miniszterelnök úrnak viszont válaszolni kellene továbbra is a kérdésemre, mert a kérdés továbbra is fennáll, nemcsak engem izgat, hanem az egész országot izgatja ez a kérdés, és volna is javaslatom, miniszterelnök úr, hogy hogyan döntsük el ezt a kettőnk között fölmerült vitát méltó és tisztességes módon. Azt javaslom, hogy állítsunk föl két vizsgálóbizottságot. Az egyik vizsgálóbizottság vizsgálja a Jobbik esetleges orosz támogatásának kérdését, miniszterelnök úr, önök adják ennek a vizsgálóbizottságnak a vezetőjét, bármit nyugodtan kérdezzenek, állni fogunk a kérdések elébe. És állítsunk föl párhuzamosan egy másik vizsgálóbizottságot, ezt engedelmükkel vezetnénk mi, mi is feltennénk nagyon sok kérdést, ami pedig az ön környezetébe tartozó személyek elmúlt években történt meggazdagodását vizsgálná. Én azt gondolom, hogy ez a két vizsgálóbizottság így párhuzamosan tisztába tudná tenni ezeket a kérdéseket, és mind az ön kérdésére választ kapna a magyar társadalom, mind az én kérdéseimre választ kapna a magyar társadalom.Úgyhogy nagyon kíváncsian várom a miniszterelnök úr válaszát. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Jó ötlet, hogy ne csak a képviselők kérdezhessenek a miniszterelnöktől, hanem a miniszterelnök is tőlük az azonnali kérdések órájában, de most én nem élek ezzel a lehetőséggel. Azt azonban világossá szeretném tenni, hogy nem javaslom a magyar politikai életnek, hogy akár a rendőrség, akár az ügyészség jogkörét át akarja venni. Ha jól fejtem meg az ön itt körmönfontan előadott mondatait, akkor ön lényegében korrupcióval vádol bennünket, ezért szeretném világossá tenni, hogy semmifajta korrupciót nem tűrök el, nem tűrtem el a múltban és nem tűrök el a jövőben sem. (Gőgös Zoltán: Jó masszív tető van itt!) Abban pedig szeretném megnyugtatni, hogy amikor a kormány és én személy szerint döntést hozok, mindig csak az ország érdekét tartom szem előtt. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Ezt olvasni kell…) Ha ezt nem hiszi ‑ amit sajnálnék ‑, kérdezze meg azokat, akik valaha azt gondolták, hogy lehet másként is dönteni; kérdezze meg például az ön újsütetű támogatóját! (Derültség a kormánypártok soraiban.) Azt a vádat pedig, hogy az ország miniszterelnöke üzletemberekkel (Dr. Schiffer András: Ki az?), vállalkozókkal, munkaadókkal találkozik, kapcsolatot tart, sőt tárgyal ‑ gyakran szoktak bennünket ezzel vádolni ‑, bizarr vádnak tartom. Aligha hihetem önnek, hogy ön nem ezt teszi; nem lehet úgy politikát csinálni, országot vezetni biztosan nem, hogy egy lakatlan szigeten ücsörgünk vagy úgy csinálunk.Azt is felhozta, hogy állítólag a kormánnyal együttműködő vállalkozók, akiket egyébként ön csak per „fideszesnek” emleget, gazdagszanak. Ezért meg­néztem az ország leggazdagabb embereiről készült nyilvános rangsorokat. Az első tíz legnagyobb magyar között nem találtam fideszest, pedig tizedik éve kormányozzuk Magyarországot. Ennek fényében az ön vádját nevetségesnek tartom, és javaslom, akkor beszéljünk erről komolyan, ha az első tízben már legalább öt fideszes lesz. Attól tartok, ez nem holnap lesz. Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • VONA GÁBOR (Jobbik): Miniszterelnök úr, lehet, hogy az első tízben az imént említett urak még nem szerepelnek, de nagyon jól haladnak ebbe az irányba (Orbán Viktor: Nem hiszem!), és sajnálom, hogy nem értette meg a javaslatomban rejlő lehetőséget, mert ez egy lehetőség az ön számára is, hogy tisztázza azokat a vádakat, igen, azokat a korrupciós vádakat, amelyeket nemcsak én, hanem Magyarország számtalan állampolgára megfogalmaz. (Lázár János: Tisztázta!)Volna lehetőség a kártyákat kiteríteni az asztalra: két vizsgálóbizottság lenne, az egyiket önök vezetnék, és a Jobbik esetleges orosz támogatását vizsgálná, a másikat mi vezetnénk, miniszterelnök úr, és az megvizsgálná, hogy az ön környezetébe tartozó személyek meggazdagodása ‑ mert ne tagadjuk, igenis ezek az emberek látványosan meggazdagodtak ‑ az ő tehetségüknek, szorgalmuknak, tisztességüknek köszönhető‑e, vagy valami másnak köszönhető. Ezt szeretnénk megvizsgálni, szerintem ez egy korrekt javaslat, nem körmönfont javaslat, és amikor most egy percben majd a miniszterelnök úr válaszol, nemcsak az fog eldőlni, hogy ön támogatja‑e ezt a javaslatot, miniszterelnök úr, hanem az is el fog dőlni, hogy önnek tiszta‑e a lelkiismerete vagy fél. (Közbeszólások a kormánypártok soraiból.) Amennyiben támogatja, az ön lelkiismerete tiszta; amennyiben nem támogatja, miniszterelnök úr, az ön lelkiismerete nem tiszta. (Taps a Jobbik soraiban. - Köz­beszólások a kormánypártok soraiból.)
  • ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Köszönöm a jókívánságokat. Azért kellő szerénységgel azt szeretném mondani, hogy ahhoz, hogy ön személy szerint vagy a Jobbik bennünket bátorságtesztnek vessen alá, meg kell még enni néhány gombócot. (Derültség a kormánypártok soraiban.)Másodsorban azt szeretném mondani, hogy megismétlem: nem vagyok hajlandó Romániát csinálni Magyarországból. (Dúró Dóra: Mert elszámoltatják a politikusokat!) Nem vagyok hajlandó arra, hogy mindenfajta rendkívüli eljárásokban és egyebekben elvonjam a bűnüldözésre följogosított államhatalmi szerveknek a jogköreit. Bár önök a parlamentből azt akarnak csinálni, jól látom, de ez a törvényhozás helye és az emberek számára fontos döntések helye, ezért nem áll módomban ilyen akciókhoz segédkezet nyújtani. Ellenben szeretném önt biztosítani arról ‑ csak azért, mert egy kicsit unjuk már itt az önök állandó vádaskodásait ‑, hogy nem fogunk adósok maradni, azt az elvet követjük, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Tele vannak bűnözőkkel. Önök mögött bűnözők álltak. (Dr. Staudt Gábor: Kicsoda?) Önöket bűnözők támogatják. Önök egy kitartott párt. Azt javaslom, hogy álljanak a nyilvánosság elé, és ezt fedjék föl. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Nagy taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, miniszterelnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Vona Gábor, a Jobbik képviselője, frakcióvezetője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrhoz: „Terítsük ki a kártyákat! Mitől gazdagodik a miniszterelnök úr környezete?” címmel. Vona Gábor képviselő urat illeti a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Viszonválaszra megadom a szót Vona Gábor frakcióvezető úrnak.
  • ELNÖK: Viszonválasz illeti meg a miniszterelnök urat.